Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
Poradie víťazov
  1. Patrik Novotný 
  2. Ing. Peter Nadaždy
  3. Ing. Ľudovít Stašš
Špeciálna cena:  Juraj Švoš

01.Miesto-Patrik-Novotny.jpg02.Miesto-Ing-Peter-Nadazdy.jpg03.Miesto-Ing-Ludovit-Stass.jpg04-spec.cena-Juraj-Svos.jpg