Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Jesenné skúšky stavačov

SKCHCFSlovenský klub chovateľov českých fúzačov usporiada v sobotu 06.10.2018  v revíri PO Hunter Lesenice  JESENNÉ SKÚŠKY STAVAČOV A CHOVNÉ SKÚŠKY SO ZADÁVANÍM TITULU CACT
Zraz účastníkov skúšok je o 8.00 hod. v Opatovskej Novej Vsi pred budovou Jana Ďuríková - VITIS. Týchto skúšok sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.

 

Vodič psa musí prísť na skúšky včas, poľovnícky oblečený, s príslušnou zbraňou a pred začatím skúšok predložiť preukaz o pôvode a očkovací preukaz, v ktorom bude potvrdené:

1. vakcinácia proti besnote, psinke a parvoviróze v dobe nie kratšej ako jeden mesiac a nie dlhšej ako jeden rok,
2. odčervenie max. 3 mesiace a min. 14 dní pred akciou,
3. pes pochádza z prostredia bez nebezpečných nákaz prenosných na psov.
Choré psy a honcujúce sa suky budú zo skúšok vylúčené.
Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom počas skúšok, ani za stratu psa.

Prihlášky prijímame s kópiou preukazu o pôvode psa do 26.09.2018 na adrese:
1, Bc. Štefan Kolesár, Bottovo 80, 980 41 2 x alebo
2, mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 1 x tel. č.: 0903 502 389

Prijatie prihlášky je podmienené zaplatením stanoveného poplatku bezhotovostne s označením “JSS“ a meno psa a majiteľa VS 06102018 a to do uzávierky prihlášok.

IBAN: SK14 0900 0000 0001 9312 0155
SWIFT: GIBASKBX

Poplatky: pre členov SKCHČF 35.- EUR
pre ostatných 40.- EUR

vybavuje:

Bc. Štefan Kolesár
výcvikár SKCHČF 

Ing. Miroslav Stanovský CSc.
predseda SKCHČF

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/