Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Memoriál Jozefa Kadleca, Nitra, 7.-9. september 2018

IMG 2950V dňoch 7.-9. septembra 2018 sa v Nitre uskutočnilo vrcholové kynologické podujatie - 53. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca o titul Všestranný víťaz Slovenskej republiky 2018.

Organizátorom skúšok bola Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu v Nitre v spolupráci s ústredím Slovenského poľovníckeho zväzu. Centrum súťaže bolo na strelnici PS Bažant Mojmírovce.

Poľná práca sa konala v revíri PS Bažant Mojmírovce, lesné disciplíny prebiehali v PZ Cedroň Čápor a vodná časť skúšok v PS Jarok.

 

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj predseda Kynologickej rady SPZ a SPK, prezident SKJ Ing. Jozef Jursa, CSc., ktorý bol súčasne hlavným rozhodcom a vnuk Jozefa Kadleca -  MUDr. Mirko Kadlec.

Na Memoriál bolo prihlásených 27 psov, prijatých bolo 22. Skúšok sa zúčastnilo sa 21 psov, skúšky úspešne ukončilo 13  zúčastnených. Z toho 7 psov v I. cene, 2 v II. cene a 4 psy v III. cene. Neobstálo celkovo 8 psov.

Všestranným víťazom SR 2018 s ocenením  CACT a cenou za najlepšiu prácu v poli sa stal NKS Maura z Potônskej lúky s vodičom Ondrejom Jurčákom.

Pre víťaza memoriálu venovala Slovenská poľovnícka komora guľovú zbraň od firmy M-HUNT s.r.o (www.m-hunt.sk).

Špeciálnu cenu od MUDr. Mirka Kadleca obdržal NKS Dora Ronava - vodič Ing. Martin Fik.  

V mene organizátorov súťaže by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí sa na tejto akcii sponzorsky podieľali, horeuvedeným poľovníckym združeniam za prepožičanie svojich revírov a v neposlednom rade Lacovi Banásovi, Robovi Ďuríkovi, Mgr. Lucii Tatarkovičovej a Zuzane Labdíkovej, ktorí so svojim organizačným výborom odviedli veľmi veľa práce, aby organizačne zabezpečili hladký priebeh Memoriálu Jozefa Kadleca 2018.

Podrobné informácie sú v priloženej tabuľke.

IMG_2832.jpgIMG_2837.jpgIMG_2838.jpgIMG_2847.jpgIMG_2889.jpgIMG_2909.jpgIMG_2914.jpgIMG_2950.jpgIMG_3006.jpgIMG_3126.jpgIMG_3133.jpgIMG_3173.jpgIMG_3184.jpgIMG_3192.jpgIMG_3196.jpgIMG_3200.jpgIMG_3204.jpgIMG_3212.jpgIMG_3341.jpgIMG_3360.jpg

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Výsledky z MJK_2018.pdf)Výsledky z MJK_2018.pdf[Výsledky]517 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/