Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

XXII. Memoriál Kolomana Slimáka, Gbely – Adamov, 21.-23.9.2018

IMG 3780V dňoch 21.-23. septembra 2018 sa v Adamove - Gbeloch uskutočnilo vrcholové kynologické podujatie - 22. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka - medzinárodných majstrovstiev SR stavačov s udeľovaním titulu CACIT.

Organizátorom skúšok bola Poľovnícka spoločnosť Adamovské jazerá v spolupráci s ústredím Slovenského poľovníckeho zväzu.

Slávnostné otvorenie prebehlo na nádvorí zámku v Holíči za účasti primátora mesta Holíč PhDr. Zdenka Čambala a primátora mesta Gbely Ing. Jozefa Hazlingera.

 

Na priebeh celého memoriálu „dozerali“ a svojou účasťou nás podporili aj Ing. Jursa Jozef, CSc. – predseda KR SPZ a KR SPK, prezident SKJ, Ing. Figura Arpád, PhD., predseda ekonomickej komisie SPZ a SPK

a predseda PS Adamovské jazerá,  JUDr. Puškáč Jaroslav, viceprezident SPZ a Ing. Dana Vančurová, predsedníčka dozornej rady SPZ a SPK.

Všetky disciplíny sa konali v revíri PS Adamovské jazerá. Hlavným rozhodcom na Memoriáli bol Mgr. Ladislav Balogh.

Na Memoriál bolo prihlásených 24 psov, zúčastnilo sa 22 a skúšky úspešne ukončilo 17  zúčastnených. Z toho 5 psov v I. cene, 7 v II. cene a 5 psov v III. cene.

V náročných, ale výborne pripravených terénoch, ktoré preverili úroveň a pripravenosť jednotlivých psov ale aj ich vodičov sa víťazom Memoriálu Kolomana Slimáka SR 2018 s ocenením  CACT, CACIT a cenou za najlepšiu prácu v lese sa stal NKS Maura z Potônskej lúky s vodičom Ondrejom Jurčákom.

Pre víťaza memoriálu venovala Slovenská poľovnícka komora guľovú zbraň od firmy M-HUNT s.r.o (www.m-hunt.sk). Každý účastník obdržal krmivo od výrobcu krmív značky Farmina.

V mene organizátorov súťaže by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí sa na tejto akcii sponzorsky podieľali PS Adamovské jazerá za prepožičanie revíru a v neposlednom rade Jane Svetlíkovej a Mgr. Lacovi Baloghovi, ktorí so svojim organizačným výborom odviedli veľmi veľa práce, aby na vysokej úrovni organizačne zabezpečili bezproblémový priebeh Memoriálu Kolomana Slimáka 2018.

Podrobné informácie sú v priloženej tabuľke.

IMG_3394.jpgIMG_3401.jpgIMG_3449.jpgIMG_3456.jpgIMG_3480.jpgIMG_3578.jpgIMG_3609.jpgIMG_3614.jpgIMG_3617.jpgIMG_3627.jpgIMG_3674.jpgIMG_3680.jpgIMG_3780.jpg

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Výsledky z MKS_2018.pdf)Výsledky z MKS_2018.pdf[Výsledky]712 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/