Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Medzinárodný pohár SHS Radošina, 04.10.2014

Klub chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov zorganizoval dňa 4. októbra 2014 Medzinárodnú súťaž typu „pole – voda“ s udeľovaním titulov CACT a CACIT.

Súťaže sa zúčastnilo celkovo 18 stavačov. Vodiči nášho národného plemena si tak mohli porovnať kvality svojich zverencov s ostatnými plemenami stavačov v konkurencii slovenských aj zahraničných vodičov. Súťaž sa konala v revíroch PZ Havran I. Radošina a PZ Dolinka Veľké Dvorany – Hajná Nová Ves. Úroveň predvedených psov bola podľa vyjadrení rozhodcov aj početnej korony vysoká. Na súťaži sa skúšali disciplíny v zmysle skúšobných poriadkov pre jesenné skúšky stavačov a špeciálne skúšky z vodnej práce.

Víťazom skúšok s titulmi CACIT a CACT sa stal nemecký krátkosrstý stavač Viko z Bilice MVDr. Jarolíma Debrovského z Diakoviec. Len o dva body, druhý v poradí sa s vysokým počtom bodov a titulmi Res. CACIT a CACT umiestnil slovenský hrubosrstý stavač Ammy  zo Zezúl Michala Opáta z Ludaníc.

Podrobné výsledky sú uvedené v prílohe.

 

Záverom by sme chceli poďakovať poľovníckym združeniam PZ Havran I. Radošina a PZ Dolinka Veľké Dvorany – Hajná Nová Ves  za prepožičanie revíru ako aj za celkové zabezpečenie hladkého priebehu tejto krásnej akcie, firme GILTRADE s.r.o, dodávateľovi krmív HERITAGE a GILPA (http://www.gilpa-sk.sk/) a PZ Havran I. Radošina, ktorí venovali ceny najlepším. Špeciálnu cenu, šteňa slovenského hrubosrstého stavača získala Ing. Jana Dovičovičová.

-1669866_10152841610174884_3181849337657630828_o.jpg-1890468_10152758367384173_3146306496198109301_o.jpg-10257974_10152841611284884_6956618595356105349_o.jpg-10442373_636657973113464_7258443291827849759_n.jpg-10694350_10152841610034884_5941079684338500202_o.jpg-10696200_10152841610559884_2713614956386008149_n.jpg2014_10_04 08_36_56-IMG_5751.jpg2014_10_04 08_47_04-IMG_5755.jpg2014_10_04 10_31_46-IMG_5768.jpg2014_10_04 10_32_47-IMG_5769.jpg2014_10_04 10_40_28-IMG_5771.jpg2014_10_04 11_10_24-IMG_5775.jpg2014_10_04 11_12_50-IMG_5778.jpg2014_10_04 11_13_18-IMG_5779.jpg2014_10_04 11_18_24-IMG_5781.jpg2014_10_04 15_51_43-IMG_5794.jpg2014_10_04 19_09_11-IMG_5857.jpg2014_10_04 19_10_01-IMG_5858.jpg2014_10_04 19_13_58-IMG_5862.jpg2014_10_04 19_14_08-IMG_5863.jpg

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Prehľad výsledkov Pohár SHS.pdf)Prehľad výsledkov Pohár SHS.pdf[výsledky]29 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/