Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Slovenský poľovnícky zväz – Okresná organizácia Banská Bystrica v spolupráci  s OPK Banská Bystrica a PZ Rúbane Ľubietová usporiada  FARBIARSKE SKÚŠKY MALÝCH PLEMIEN poľovných psov dňa 10. septembra 2016 (sobota)
Miesto konania: Poľovný revír Ľubietová
Zraz účastníkov a organizácia skúšok: Dňa 10. 09. 2016 (sobota) o 07:30 h na píle pri veľkom senníku (oproti bývalému družstvu).

Organizačný výbor:

Riaditeľ skúšok: Jozef Rosenberger

Predseda organizačného výboru: Ing. Pavel Černák

Členovia organizačného výboru: členovia PZ Rúbane Ľubietová, členovia kyn. komisie OkO

Pokladník: Anna Antalová

Rozhodcovia: deleguje Ústredie SPZ

Veterinárny dozor: zabezpečí organizátor skúšok

Skúšobné disciplíny: Podľa skúšobného poriadku pre skúšky teriérov, jazvečíkov a sliedičov:

1. Hlasitosť 5. Správanie sa po výstrele

2. Poslušnosť 6. Práca na pofarbenej stope starej najmenej 12 hodín

3. Vodenie na remeni 7. Odloženie

4. Sliedenie

Veterinárne pokyny:

Vodič psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz, v ktorom bude potvrdené očkovanie proti besnote, psinke, parvoviróze, leptospiróze a infekčnej hepatitíde, nie staršie ako jeden rok a nie menej ako jeden mesiac pred konaním skúšok. Vo veterinárnom osvedčení, nie staršom ako 5 dní pred skúškami, veterinárny lekár osvedčí, že pes nepochádza z ohniska besnoty, len pre vodičov mimo okresu B. Bystrica.

Všeobecné pokyny:

1. Na skúškach sa môžu zúčastniť psy a suky, ktoré v deň skúšok dosiahli vek najmenej 12

mesiacov. Podaná prihláška sa považuje aj za prijatú, OkO SPZ oznámi len prípadné

nepripustenie na skúšky.

2. Vodič je povinný byť poľovnícky ustrojený a mať poľovnú zbraň, farbiarsky remeň

a preukaz o pôvode psa.

3. Skúšobný poplatok je pre členov OkO SPZ B. Bystrica 30 EUR, pre členov mimo OkO

SPZ B. Bystrica je 35 EUR. Uhrádza sa cez pokladňu OkO SPZ.

4. Zo skúšok sú vylúčené psy, ktorých pôvod nie je možné dokázať preukazom o pôvode,

choré, zranené, slepé, hluché a hárajúce sa suky.

5. Usporiadatelia neručia za škody spôsobené psom, ani za jeho stratu, či úhyn.

 

Ing. Stanislav Moravčík

predseda kynologickej komisie OkO SPZ

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozície FSMP 2016.docx)Propozície FSMP 2016.docx[Propozície]24 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.