Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

51. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca - výsledky

V dňoch 10.-1. septembra 2016 sa v Prašiciach – na Duchonke uskutočnilo vrcholové kynologické podujatie – 51. ročník Memoriálu Jozefa Kadleca o titul Všestranný víťaz Slovenskej republiky 2016.
Organizátorom skúšok bolo Poľovnícke združenie Brezina Prašice v spolupráci s ústredím Slovenského poľovníckeho zväzu. Centrum súťaže bolo v rekreačnej oblasti Duchonka.
Na vodnú prácu prepožičalo svoj revír na vrcholové kynologické podujatie už piatykrát v rade Poľovnícke združenie Dolinka V. Dvorany – Hajná Nová Ves.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj predseda Kynologickej rady SPZ a SPK, prezident SKJ Ing. Jozef Jursa, CSc. a vnuk Josefa Kadleca -  MUDr. Mirko Kadlec. Skúšky posudzoval skúsený rozhodcovský zbor pod vedením hlavného rozhodcu Ladislava Józsu.
Rozhodcovia posudzovali v následnom zložení :
Pole : Haššan Tibor Mgr., Adámek Martin
Voda : Benovic Jozef, Jánoš František
Les – farby : Tollarovič Karol, Války Zoltán
Les – vlečky : Mešťánek František, Šiška Ján
Les – drobné : Rigo Miroslav, Krajčovič Dušan

Na Memoriál bolo prihlásených 21 psov, zúčastnilo sa 16, skúšky úspešne ukončilo 9  zúčastnených. Z toho 6 psov v I. cene, 1 v II. cene a 2 psy v III. cene. Neobstálo celkovo 7 psov. Všestranným víťazom SR 2016 s ocenením  CACT a cenou za najlepšiu prácu v lese sa stal NKS CYRO spod Agátov s vodičom Ladislavom Banásom.
Na druhom mieste sa umiestnil NKS DINO Mervov dvor s vodičom Vlastimilom Polakovičom, ktorý bol ocenený za najlepšiu prácu vo vode a titulom Res.CACT.
Ako tretí v poradí bol zástupca nášho národného plemena slovenský hrubosrstý stavač CYRO Hukov vŕšok Jána Kurica, ktorého viedol Ladislav Balogh. Súčasne získal aj titul CACT a cenu za najlepšiu prácu v poli.
Pre víťaza memoriálu venovala Slovenská poľovnícka komora guľovú zbraň od firmy M-HUNT s.r.o (www.m-hunt.sk).
Špeciálnu cenu od MUDr. Mirka Kadleca obdržal český fúzač HART od Juhása vodiča Ľuboša Juhása.   

V mene organizátorov súťaže by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí sa na tejto akcii sponzorsky podieľali, Poľovníckemu združeniu Brezina Prašice a Dolinka V. Dvorany – Hajná Nová Ves za prepožičanie svojich revírov a v neposlednom rade Františkovi Palušovi a Andrejovi Sigetovi, ktorí so svojim organizačným výborom odviedli veľmi veľa práce, aby organizačne zabezpečili hladký priebeh Memoriálu Jozefa Kadleca 2016. Podrobné informácie sú v priloženej tabuľke.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Výsledky z MJK_2016.pdf)Výsledky z MJK_2016.pdf[Výsledky]553 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/