Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Memoriál Kolomana Slimáka 2016

V dňoch 24.-25. septembra 2016 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnilo vrcholové kynologické podujatie – jubilejný 20. ročník Memoriálu Kolomana Slimáka – medzinárodné majstrovstvá SR stavačov s udeľovaním titulu CACIT.

Organizátorom skúšok bola Okresná organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu vo Vranove nad Topľou v spolupráci s ústredím Slovenského poľovníckeho zväzu. Záštitu nad skúškami prevzal MUDr. Peter Chudík, predseda prešovského samosprávneho kraja. Centrum súťaže bolo v rekreačnom areáli Lysá Hora Vyšný Kazimír.

Poľné práce boli v Nižnom Hrušove, lesné disciplíny vo Vyšnom Kazimíre v Pozdišovskej pahorkatine a vodná práca sa konala na Domaši v Slovenskej Kajni.

Na tejto vrcholovej akcii sme mali česť privítať Ing. Ľubomíra Slimáka s manželkou, syna Kolomana Slimáka.

 

Hlavným rozhodcom bol predseda Kynologickej rady SPZ a SPK, prezident SKJ Ing. Jozef Jursa, CSc.

Rozhodcovia posudzovali v následnom zložení :

Veľké pole : Jozef Ruchovanský, Ivan Dugovič
Malé pole : MUDr. Ján Gunč, Štefan Siksa
Voda : MVDr. Jozef Antonič, Rastislav Macek
Les – farby : Ing. Miroslav Stanovský,CSc., Ing. Imrich Ruščák, Józef Marek Miśtal (PL)
Les – vlečky : Ľubomír Engler, Jan Toman (CZ)
Les – drobné : Jozef Kovács, Károly Konyecsni (HU)

Na Memoriál bolo prihlásených 25 psov, zúčastnilo sa 18 a skúšky úspešne ukončilo 17  zúčastnených. Z toho 6 psov v I. cene, 7 v II. cene a 4 psy v III. cene a jeden pes neobstál.

V náročných terénoch, ktoré preverili pripravenosť jednotlivých psov ale aj ich vodičov, či už po stránke výcviku, ale aj po stránke fyzickej sa víťazom Memoriálu Kolomana Slimáka SR 2016 s ocenením  CACT, CACIT a cenou za najlepšiu prácu v poli sa stal NKS Indi od Blavy s vodičom Tiborom Ruchovanským z Borského Mikuláša.

Na druhom mieste sa umiestnil NDrS AYKA Patrick Haus s vodičom Fehér Zsoltom z Maďarskej republiky, ktorý bol ocenený za najlepšiu prácu vo vode a titulom Res.CACIT a CACT.

Ako tretí v poradí bol taktiež maďarský vodič Bogdán Lajos so sukou NDrS Szántovai Uta , ktorý súčasne získal aj titul Res.CACT a cenu za najlepšiu prácu v lese.

Pre víťaza memoriálu venovala Slovenská poľovnícka komora guľovú zbraň od firmy M-HUNT s.r.o (www.m-hunt.sk).

V mene organizátorov súťaže by sme chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí sa na tejto akcii sponzorsky podieľali, OkO SPZ vo Vranove nad Topľou, užívateľom jednotlivých poľovných za prepožičanie svojich revírov a v neposlednom rade Ing. Jozefovi Telepunovi, PhD. a Slavomírovi Kerestešovi, ktorí so svojim organizačným výborom odviedli veľmi veľa práce, aby na vysokej úrovni organizačne zabezpečili bezproblémový priebeh Memoriálu Kolomana Slimáka 2016.

Podrobné informácie sú v priloženej tabuľke.

2016_09_24 06_52_39-IMG_1297.jpg2016_09_24 07_14_48-IMG_1321.jpg2016_09_24 07_32_09-IMG_1414.jpg2016_09_24 07_32_33-IMG_1415.jpg2016_09_24 09_22_56-IMG_1483.jpg2016_09_24 09_45_34-IMG_1513.jpg2016_09_24 10_39_01-IMG_1523.jpg2016_09_25 17_24_34-WP_20160925_17_24_32_Pro.jpg2016_09_25 17_24_49-WP_20160925_17_24_49_Pro.jpg2016_09_25 17_25_23-WP_20160925_17_25_23_Pro.jpg2016_09_25 17_25_34-WP_20160925_17_25_33_Pro.jpg2016_09_25 17_25_40-WP_20160925_17_25_40_Pro.jpg2016_09_25 17_37_43-WP_20160925_17_37_42_Pro.jpg2016_09_25 17_37_49-WP_20160925_17_37_49_Pro.jpg2016_09_25 17_38_26-WP_20160925_17_38_26_Pro.jpg2016_09_25 17_38_32-WP_20160925_17_38_31_Pro.jpg2016_09_25 17_38_44-WP_20160925_17_38_43_Pro.jpg2016_09_25 17_38_47-WP_20160925_17_38_47_Pro.jpg2016_09_25 17_44_58-WP_20160925_17_44_58_Pro.jpg2016_09_25 17_45_09-WP_20160925_17_45_08_Pro.jpg2016_09_25 17_45_11-WP_20160925_17_45_11_Pro.jpg2016_09_25 17_45_14-WP_20160925_17_45_14_Pro.jpg

 

2016_09_23 16_51_57-IMG_7308.jpg2016_09_23 16_57_56-IMG_7309.jpg2016_09_23 17_00_12-IMG_7310.jpg2016_09_23 17_00_26-IMG_7311.jpg2016_09_23 17_27_16-IMG_7312.jpg2016_09_23 17_36_21-IMG_7314.jpg2016_09_23 17_37_56-IMG_7315.jpg2016_09_23 17_38_22-IMG_7316.jpg2016_09_23 17_38_40-IMG_7317.jpg2016_09_23 17_39_39-IMG_7318.jpg2016_09_23 17_41_06-IMG_7319.jpg2016_09_23 17_42_15-IMG_7320.jpg2016_09_23 17_44_29-IMG_7321.jpg2016_09_23 17_45_13-IMG_7322.jpg2016_09_23 17_45_57-IMG_7324.jpg2016_09_23 17_46_29-IMG_7325.jpg2016_09_23 17_47_32-IMG_7327.jpg2016_09_23 17_51_25-IMG_7328.jpg2016_09_23 17_51_52-IMG_7329.jpg2016_09_23 17_52_34-IMG_7330.jpg2016_09_23 17_53_46-IMG_7332.jpg2016_09_23 17_54_28-IMG_7333.jpg2016_09_23 17_56_54-IMG_7334.jpg2016_09_23 17_57_04-IMG_7335.jpg2016_09_23 17_57_16-IMG_7336.jpg2016_09_23 18_00_24-IMG_7337.jpg2016_09_23 18_00_38-IMG_7338.jpg2016_09_23 18_01_14-IMG_7339.jpg2016_09_23 18_01_37-IMG_7340.jpg2016_09_23 18_02_23-IMG_7341.jpg2016_09_23 18_03_06-IMG_7343.jpg2016_09_23 18_04_15-IMG_7344.jpg2016_09_23 18_06_04-IMG_7345.jpg2016_09_23 18_06_46-IMG_7346.jpg2016_09_23 18_07_23-IMG_7347.jpg2016_09_23 18_07_47-IMG_7348.jpg2016_09_23 18_08_23-IMG_7349.jpg2016_09_23 18_10_49-IMG_7350.jpg2016_09_23 18_11_04-IMG_7351.jpg2016_09_23 18_11_28-IMG_7352.jpg2016_09_23 18_11_39-IMG_7353.jpg2016_09_23 18_13_06-IMG_7355.jpg2016_09_23 18_14_10-IMG_7356.jpg2016_09_23 18_15_50-IMG_7358.jpg2016_09_23 18_16_28-IMG_7359.jpg2016_09_23 18_16_39-IMG_7360.jpg2016_09_23 18_16_49-IMG_7361.jpg2016_09_23 18_17_23-IMG_7362.jpg2016_09_23 18_19_36-IMG_7363.jpg2016_09_23 18_19_57-IMG_7364.jpg2016_09_23 18_22_41-IMG_7365.jpg2016_09_23 18_24_31-IMG_7367 (2).jpg2016_09_23 18_29_43-IMG_7368.jpg2016_09_23 18_32_57-IMG_7369 (2).jpg2016_09_23 18_32_57-IMG_7369.jpg2016_09_23 18_33_30-IMG_7370.jpg2016_09_23 18_34_32-IMG_7371.jpg2016_09_23 18_35_13-IMG_7372.jpg2016_09_23 18_37_24-IMG_7373.jpg2016_09_23 18_41_27-IMG_7374.jpg2016_09_23 18_41_54-IMG_7375.jpg2016_09_23 18_42_18-IMG_7376.jpg2016_09_23 18_42_39-IMG_7377.jpg2016_09_23 18_48_32-IMG_7378.jpg2016_09_23 19_10_49-IMG_7379.jpg2016_09_23 19_10_57-IMG_7380.jpg2016_09_23 19_13_54-IMG_7381 (2).jpg2016_09_23 19_26_12-IMG_7382.jpg2016_09_23 19_26_20-IMG_7383.jpg2016_09_23 19_32_49-IMG_7386.jpg2016_09_23 19_33_31-IMG_7388.jpg2016_09_23 19_33_48-IMG_7389.jpg2016_09_23 19_35_01-IMG_7390.jpg2016_09_23 19_35_11-IMG_7391.jpg2016_09_23 19_35_41-IMG_7392.jpg2016_09_23 19_36_23-IMG_7394.jpg2016_09_23 19_36_55-IMG_7395.jpg2016_09_23 19_37_25-IMG_7396.jpg2016_09_23 19_37_35-IMG_7397.jpg2016_09_23 19_37_48-IMG_7398.jpg2016_09_23 19_38_53-IMG_7401.jpg2016_09_23 19_39_12-IMG_7402.jpg2016_09_23 19_39_34-IMG_7403.jpg2016_09_23 19_39_42-IMG_7404.jpg2016_09_23 19_40_08-IMG_7406.jpg2016_09_23 19_40_21-IMG_7407.jpg2016_09_23 19_40_50-IMG_7408.jpg2016_09_23 19_41_29-IMG_7410.jpg2016_09_23 19_41_44-IMG_7411.jpg2016_09_23 19_41_57-IMG_7412.jpg2016_09_23 19_42_41-IMG_7413.jpg2016_09_23 19_42_51-IMG_7414.jpg2016_09_23 19_43_43-IMG_7416.jpg2016_09_23 19_44_00-IMG_7417.jpg2016_09_23 19_44_08-IMG_7418.jpg2016_09_23 19_44_44-IMG_7419.jpg2016_09_23 19_46_00-IMG_7421.jpg2016_09_23 19_46_21-IMG_7422.jpg2016_09_23 19_46_28-IMG_7423.jpg2016_09_23 19_46_44-IMG_7424.jpg2016_09_23 19_47_48-IMG_7426.jpg2016_09_23 19_48_37-IMG_7427.jpg2016_09_23 19_49_06-IMG_7428.jpg2016_09_23 19_50_19-IMG_7429.jpg2016_09_23 19_50_50-IMG_7430.jpg2016_09_23 19_51_15-IMG_7431 (2).jpg2016_09_23 19_51_15-IMG_7431.jpg2016_09_23 19_51_51-IMG_7433.jpg2016_09_23 19_52_06-IMG_7434.jpg2016_09_23 19_52_30-IMG_7435.jpg2016_09_23 19_53_04-IMG_7437.jpg2016_09_23 19_53_15-IMG_7438.jpg2016_09_23 19_53_43-IMG_7439.jpg2016_09_23 19_53_56-IMG_7440.jpg2016_09_23 19_54_05-IMG_7441.jpg2016_09_23 19_54_25-IMG_7442.jpg2016_09_23 19_55_11-IMG_7444.jpg2016_09_23 19_55_19-IMG_7445.jpg2016_09_23 19_55_36-IMG_7446.jpg2016_09_23 19_55_44-IMG_7447.jpg2016_09_23 19_55_58-IMG_7448.jpg2016_09_23 19_56_08-IMG_7449.jpg2016_09_23 19_56_27-IMG_7450.jpg2016_09_23 19_56_47-IMG_7451.jpg2016_09_23 19_57_00-IMG_7452.jpg2016_09_23 19_57_19-IMG_7453.jpg2016_09_23 19_57_40-IMG_7454.jpg2016_09_23 19_58_06-IMG_7455.jpg2016_09_23 19_58_53-IMG_7457.jpg2016_09_23 19_59_08-IMG_7458.jpg2016_09_23 20_06_43-IMG_7459.jpg2016_09_23 20_06_55-IMG_7460.jpg2016_09_23 20_07_08-IMG_7461.jpg2016_09_23 20_07_16-IMG_7462.jpg2016_09_23 20_07_35-IMG_7464.jpg2016_09_23 20_08_08-IMG_7466.jpg2016_09_23 20_08_36-IMG_7469.jpg2016_09_23 20_08_54-IMG_7470.jpg2016_09_23 20_09_10-IMG_7472.jpg2016_09_23 20_09_18-IMG_7473.jpg2016_09_23 20_09_34-IMG_7474.jpg2016_09_23 20_09_45-IMG_7475.jpg2016_09_23 20_09_56-IMG_7476.jpg2016_09_23 20_10_09-IMG_7477.jpg2016_09_23 20_10_17-IMG_7478.jpg2016_09_23 20_10_32-IMG_7479.jpg2016_09_23 20_12_12-IMG_7485.jpg2016_09_23 20_12_25-IMG_7486.jpg2016_09_23 20_12_36-IMG_7487.jpg2016_09_23 20_12_53-IMG_7489.jpg2016_09_23 20_13_01-IMG_7490.jpg2016_09_23 20_30_07-IMG_7491.jpg2016_09_23 20_30_35-IMG_7492 (2).jpg2016_09_23 20_31_12-IMG_7493.jpg2016_09_23 20_31_29-IMG_7494.jpg2016_09_23 20_31_46-IMG_7495.jpg2016_09_23 20_32_58-IMG_7496.jpg2016_09_23 20_33_18-IMG_7497.jpg2016_09_23 20_33_42-IMG_7498.jpg2016_09_23 20_34_22-IMG_7499.jpg2016_09_23 20_34_42-IMG_7500.jpg2016_09_23 20_35_10-IMG_7501.jpg2016_09_23 21_09_32-IMG_7502.jpg2016_09_23 21_10_14-IMG_7504.jpg2016_09_23 21_10_25-IMG_7505.jpg2016_09_24 09_57_04-IMG_7534.jpg

2016_09_24 07_58_39-IMG_7506.jpg2016_09_24 07_58_55-IMG_7507.jpg2016_09_24 07_59_06-IMG_7508.jpg2016_09_24 08_02_49-IMG_7509.jpg2016_09_24 08_08_48-IMG_7510.jpg2016_09_24 08_09_03-IMG_7511.jpg2016_09_24 08_10_54-IMG_7512 (2).jpg2016_09_24 08_10_54-IMG_7512.jpg2016_09_24 08_26_43-IMG_7513.jpg2016_09_24 08_26_54-IMG_7514.jpg2016_09_24 08_31_36-IMG_7515.jpg2016_09_24 08_31_43-IMG_7516.jpg2016_09_24 08_31_55-IMG_7517.jpg2016_09_24 09_41_44-IMG_7518.jpg2016_09_24 09_41_58-IMG_7519.jpg2016_09_24 09_42_49-IMG_7520.jpg2016_09_24 09_42_56-IMG_7521.jpg2016_09_24 09_43_06-IMG_7522.jpg2016_09_24 09_43_14-IMG_7523.jpg2016_09_24 09_43_24-IMG_7524.jpg2016_09_24 09_45_33-IMG_7525.jpg2016_09_24 09_52_01-IMG_7526.jpg2016_09_24 09_52_43-IMG_7527.jpg2016_09_24 09_54_03-IMG_7528.jpg2016_09_24 09_54_42-IMG_7529.jpg2016_09_24 09_54_53-IMG_7530.jpg2016_09_24 09_55_46-IMG_7531.jpg2016_09_24 09_55_50-IMG_7532.jpg2016_09_24 09_55_56-IMG_7533.jpg2016_09_24 09_57_04-IMG_7534.jpg2016_09_24 10_07_07-IMG_7536.jpg2016_09_24 10_07_13-IMG_7537.jpg2016_09_24 10_08_50-IMG_7538.jpg2016_09_24 10_09_01-IMG_7539.jpg2016_09_24 10_09_14-IMG_7540.jpg2016_09_24 10_09_27-IMG_7541.jpg2016_09_24 10_09_48-IMG_7542.jpg2016_09_24 10_10_20-IMG_7543.jpg2016_09_24 10_10_36-IMG_7545.jpg2016_09_24 10_10_45-IMG_7546.jpg2016_09_24 10_11_04-IMG_7547.jpg2016_09_24 10_11_50-IMG_7548.jpg2016_09_24 10_32_14-IMG_7549.jpg2016_09_24 10_35_13-IMG_7551.jpg2016_09_24 10_35_17-IMG_7552.jpg2016_09_24 10_37_02-IMG_7553.jpg2016_09_24 10_57_17-IMG_7555.jpg2016_09_24 10_57_36-IMG_7556.jpg2016_09_24 10_57_41-IMG_7557.jpg2016_09_24 10_59_15-IMG_7558.jpg2016_09_24 11_02_18-IMG_7559.jpg2016_09_24 11_03_11-IMG_7560.jpg2016_09_24 11_03_46-IMG_7561.jpg2016_09_24 11_04_00-IMG_7562.jpg2016_09_24 11_05_52-IMG_7563.jpg2016_09_24 11_08_17-IMG_7564.jpg2016_09_24 11_08_31-IMG_7565.jpg2016_09_24 11_09_31-IMG_7566.jpg2016_09_24 11_09_35-IMG_7567.jpg2016_09_24 11_09_40-IMG_7568.jpg2016_09_24 11_09_47-IMG_7569.jpg2016_09_24 11_10_21-IMG_7570.jpg2016_09_24 11_10_27-IMG_7571.jpg2016_09_24 11_10_52-IMG_7572.jpg2016_09_24 11_10_59-IMG_7573.jpg2016_09_24 11_11_09-IMG_7574.jpg2016_09_24 11_11_18-IMG_7575.jpg2016_09_24 11_11_52-IMG_7576.jpg2016_09_24 11_19_22-IMG_7577.jpg2016_09_24 11_27_42-IMG_7579.jpg2016_09_24 11_27_46-IMG_7580.jpg2016_09_24 11_27_55-IMG_7581.jpg2016_09_24 11_28_12-IMG_7582.jpg2016_09_24 11_29_38-IMG_7584.jpg2016_09_24 11_29_46-IMG_7585.jpg2016_09_24 11_36_09-IMG_7586.jpg2016_09_24 11_36_54-IMG_7587.jpg2016_09_24 11_42_52-IMG_7588.jpg2016_09_24 11_49_23-IMG_7589.jpg2016_09_24 11_49_37-IMG_7590.jpg2016_09_24 12_42_57-IMG_7591.jpg2016_09_24 12_43_07-IMG_7592.jpg2016_09_24 12_43_15-IMG_7593.jpg2016_09_24 12_43_24-IMG_7594.jpg2016_09_24 12_44_06-IMG_7595 (2).jpg2016_09_24 12_44_06-IMG_7595.jpg2016_09_24 12_44_16-IMG_7596.jpg2016_09_24 12_44_27-IMG_7597.jpg2016_09_24 12_44_40-IMG_7598 (2).jpg2016_09_24 12_44_46-IMG_7599.jpg2016_09_24 12_45_11-IMG_7600.jpg2016_09_24 12_45_34-IMG_7601.jpg2016_09_24 12_46_48-IMG_7602.jpg2016_09_24 12_46_57-IMG_7603.jpg2016_09_24 12_48_23-IMG_7604.jpg2016_09_24 12_48_26-IMG_7605.jpg2016_09_24 12_48_36-IMG_7606.jpg2016_09_24 12_48_44-IMG_7607.jpg2016_09_24 12_49_18-IMG_7609.jpg2016_09_24 12_49_28-IMG_7610.jpg2016_09_24 12_50_45-IMG_7611.jpg2016_09_24 12_51_05-IMG_7612.jpg2016_09_24 12_51_24-IMG_7613.jpg2016_09_24 12_51_31-IMG_7614.jpg2016_09_24 12_51_39-IMG_7615.jpg2016_09_24 12_51_48-IMG_7616.jpg2016_09_24 12_52_19-IMG_7617.jpg2016_09_24 12_52_24-IMG_7618.jpg2016_09_24 12_52_29-IMG_7619.jpg2016_09_24 12_52_36-IMG_7620.jpg2016_09_24 12_52_48-IMG_7621.jpg2016_09_24 12_52_53-IMG_7622.jpg2016_09_24 12_53_55-IMG_7624.jpg2016_09_24 12_54_45-IMG_7625.jpg2016_09_24 12_54_50-IMG_7626.jpg2016_09_24 12_54_59-IMG_7627.jpg2016_09_24 12_55_03-IMG_7628.jpg2016_09_24 12_56_10-IMG_7629.jpg2016_09_24 12_56_31-IMG_7630.jpg2016_09_24 12_56_46-IMG_7631.jpg2016_09_24 12_56_53-IMG_7632.jpg2016_09_24 12_57_06-IMG_7633 (2).jpg2016_09_24 12_57_06-IMG_7633.jpg2016_09_24 12_57_27-IMG_7634.jpg2016_09_24 12_57_36-IMG_7635.jpg2016_09_24 12_57_46-IMG_7636.jpg2016_09_24 12_59_53-IMG_7637.jpg2016_09_24 13_00_08-IMG_7638.jpg2016_09_24 13_00_15-IMG_7639.jpg2016_09_24 13_00_23-IMG_7640.jpg2016_09_24 13_00_27-IMG_7641.jpg2016_09_24 13_00_42-IMG_7642.jpg2016_09_24 13_00_47-IMG_7643.jpg2016_09_24 13_01_08-IMG_7644.jpg2016_09_24 13_44_07-IMG_7645.jpg2016_09_24 13_44_31-IMG_7646.jpg2016_09_24 13_45_25-IMG_7647.jpg2016_09_24 13_46_02-IMG_7648.jpg2016_09_24 13_46_57-IMG_7649.jpg2016_09_24 13_48_12-IMG_7652 (2).jpg2016_09_24 13_48_35-IMG_7653.jpg2016_09_24 13_51_21-IMG_7655 (2).jpg2016_09_24 13_52_28-IMG_7656.jpg2016_09_24 13_53_00-IMG_7657.jpg2016_09_24 13_53_16-IMG_7658.jpg2016_09_24 13_58_39-IMG_7659.jpg2016_09_24 13_59_06-IMG_7660.jpg2016_09_24 13_59_30-IMG_7661.jpg2016_09_24 13_59_47-IMG_7662.jpg2016_09_24 13_59_57-IMG_7663.jpg2016_09_24 14_00_54-IMG_7664.jpg2016_09_24 14_01_06-IMG_7665.jpg2016_09_24 14_01_35-IMG_7666.jpg2016_09_24 14_01_47-IMG_7667.jpg2016_09_24 14_02_26-IMG_7668.jpg2016_09_24 14_02_41-IMG_7669.jpg2016_09_24 14_03_37-IMG_7670.jpg2016_09_24 14_05_44-IMG_7671.jpg2016_09_24 14_05_53-IMG_7672.jpg2016_09_24 18_41_50-IMG_7676.jpg2016_09_24 18_54_18-IMG_7677.jpg2016_09_24 18_54_38-IMG_7679.jpg2016_09_24 18_55_29-IMG_7682.jpg2016_09_24 18_55_58-IMG_7683.jpg2016_09_24 18_58_20-IMG_7684.jpg2016_09_24 18_58_45-IMG_7685.jpg2016_09_24 18_58_59-IMG_7686.jpg2016_09_24 18_59_31-IMG_7687.jpg2016_09_24 18_59_43-IMG_7688.jpg2016_09_24 18_59_56-IMG_7689.jpg2016_09_24 19_00_02-IMG_7690.jpg2016_09_24 19_00_56-IMG_7691.jpg2016_09_24 19_01_29-IMG_7692.jpg2016_09_24 19_02_00-IMG_7693.jpg2016_09_24 19_03_18-IMG_7694.jpg2016_09_24 19_40_31-IMG_7695.jpg2016_09_24 19_40_44-IMG_7696.jpg2016_09_24 19_41_33-IMG_7697.jpg2016_09_24 19_41_39-IMG_7698.jpg2016_09_24 19_56_16-IMG_7700.jpg2016_09_24 20_29_04-IMG_7701.jpg2016_09_24 20_29_30-IMG_7702.jpg2016_09_24 20_29_39-IMG_7703.jpg2016_09_24 20_30_15-IMG_7704.jpg2016_09_24 20_30_29-IMG_7705.jpg2016_09_24 20_56_41-IMG_7707.jpg2016_09_24 20_56_55-IMG_7708.jpg2016_09_24 20_57_12-IMG_7709.jpg2016_09_24 21_11_00-IMG_7710.jpg2016_09_24 21_11_54-IMG_7714.jpg2016_09_24 22_09_20-IMG_7716.jpg2016_09_24 22_09_30-IMG_7717.jpg2016_09_24 22_09_53-IMG_7719.jpg

2016_09_25 08_03_30-IMG_7723.jpg2016_09_25 08_03_40-IMG_7724.jpg2016_09_25 08_03_55-IMG_7725.jpg2016_09_25 08_04_13-IMG_7726.jpg2016_09_25 08_04_34-IMG_7727.jpg2016_09_25 08_04_44-IMG_7728.jpg2016_09_25 08_04_58-IMG_7729.jpg2016_09_25 08_05_18-IMG_7730.jpg2016_09_25 08_05_27-IMG_7731.jpg2016_09_25 08_05_55-IMG_7732.jpg2016_09_25 08_06_20-IMG_7733.jpg2016_09_25 08_13_27-IMG_7736.jpg2016_09_25 08_31_34-IMG_7738.jpg2016_09_25 08_31_50-IMG_7739.jpg2016_09_25 08_32_00-IMG_7740.jpg2016_09_25 08_32_04-IMG_7741.jpg2016_09_25 08_32_11-IMG_7742.jpg2016_09_25 08_32_23-IMG_7743.jpg2016_09_25 08_32_28-IMG_7744.jpg2016_09_25 08_32_43-IMG_7745.jpg2016_09_25 08_35_24-IMG_7746.jpg2016_09_25 08_35_46-IMG_7747.jpg2016_09_25 08_36_11-IMG_7748.jpg2016_09_25 08_36_50-IMG_7750.jpg2016_09_25 08_37_01-IMG_7751.jpg2016_09_25 08_37_20-IMG_7752.jpg2016_09_25 08_37_48-IMG_7753.jpg2016_09_25 08_38_20-IMG_7754.jpg2016_09_25 08_39_19-IMG_7756.jpg2016_09_25 08_39_27-IMG_7757.jpg2016_09_25 08_39_53-IMG_7758.jpg2016_09_25 08_40_03-IMG_7759.jpg2016_09_25 08_40_15-IMG_7760.jpg2016_09_25 08_40_30-IMG_7762.jpg2016_09_25 08_40_44-IMG_7763.jpg2016_09_25 08_41_07-IMG_7765.jpg2016_09_25 08_41_14-IMG_7766.jpg2016_09_25 08_41_20-IMG_7767.jpg2016_09_25 08_41_25-IMG_7768.jpg2016_09_25 08_41_29-IMG_7769.jpg2016_09_25 08_42_01-IMG_7770.jpg2016_09_25 08_42_06-IMG_7771.jpg2016_09_25 08_42_10-IMG_7772.jpg2016_09_25 08_42_21-IMG_7773.jpg2016_09_25 08_42_42-IMG_7775.jpg2016_09_25 08_43_20-IMG_7776.jpg2016_09_25 08_43_29-IMG_7777.jpg2016_09_25 08_43_44-IMG_7778.jpg2016_09_25 08_43_56-IMG_7779.jpg2016_09_25 08_44_05-IMG_7780.jpg2016_09_25 08_44_15-IMG_7781.jpg2016_09_25 08_44_45-IMG_7783.jpg2016_09_25 08_44_59-IMG_7784.jpg2016_09_25 08_45_18-IMG_7785.jpg2016_09_25 08_45_30-IMG_7786.jpg2016_09_25 08_45_46-IMG_7788.jpg2016_09_25 08_46_21-IMG_7790.jpg2016_09_25 08_46_25-IMG_7791.jpg2016_09_25 08_46_45-IMG_7792.jpg2016_09_25 08_50_31-IMG_7794.jpg2016_09_25 08_52_16-IMG_7795.jpg2016_09_25 09_47_06-IMG_7797.jpg2016_09_25 09_47_49-IMG_7798.jpg2016_09_25 09_47_55-IMG_7799.jpg2016_09_25 09_48_16-IMG_7800.jpg2016_09_25 09_48_27-IMG_7801.jpg2016_09_25 09_50_11-IMG_7802.jpg2016_09_25 09_50_28-IMG_7803.jpg2016_09_25 09_50_46-IMG_7804.jpg2016_09_25 09_50_59-IMG_7806.jpg2016_09_25 09_51_46-IMG_7807.jpg2016_09_25 09_52_56-IMG_7809.jpg2016_09_25 09_53_08-IMG_7810.jpg2016_09_25 10_10_06-IMG_7811.jpg2016_09_25 10_10_17-IMG_7812.jpg2016_09_25 10_10_36-IMG_7813.jpg2016_09_25 10_13_30-IMG_7815.jpg2016_09_25 10_14_52-IMG_7816.jpg2016_09_25 10_16_10-IMG_7817.jpg2016_09_25 10_16_59-IMG_7818.jpg2016_09_25 10_17_13-IMG_7819.jpg2016_09_25 10_19_08-IMG_7820.jpg2016_09_25 10_20_53-IMG_7824.jpg2016_09_25 10_21_44-IMG_7825.jpg2016_09_25 10_21_53-IMG_7826.jpg2016_09_25 10_22_01-IMG_7827.jpg2016_09_25 10_25_24-IMG_7829.jpg2016_09_25 10_25_34-IMG_7830.jpg2016_09_25 10_25_54-IMG_7832.jpg2016_09_25 10_28_02-IMG_7835.jpg2016_09_25 10_29_36-IMG_7836.jpg2016_09_25 10_30_07-IMG_7837.jpg2016_09_25 10_30_31-IMG_7838.jpg2016_09_25 10_30_37-IMG_7839.jpg2016_09_25 13_34_58-IMG_7840.jpg2016_09_25 14_50_33-IMG_7841.jpg2016_09_25 14_52_11-IMG_7842.jpg2016_09_25 17_00_17-IMG_7843.jpg2016_09_25 17_01_54-IMG_7844.jpg2016_09_25 17_02_06-IMG_7845.jpg2016_09_25 17_02_15-IMG_7846.jpg2016_09_25 17_02_26-IMG_7847.jpg2016_09_25 17_02_34-IMG_7848.jpg2016_09_25 17_02_52-IMG_7849.jpg2016_09_25 17_03_12-IMG_7850.jpg2016_09_25 17_03_32-IMG_7851.jpg2016_09_25 17_03_38-IMG_7852.jpg2016_09_25 17_03_52-IMG_7853.jpg2016_09_25 17_05_13-IMG_7855.jpg2016_09_25 17_07_19-IMG_7856.jpg2016_09_25 17_09_37-IMG_7858.jpg2016_09_25 17_09_44-IMG_7859.jpg2016_09_25 17_12_24-IMG_7860.jpg2016_09_25 17_12_30-IMG_7861.jpg2016_09_25 17_12_43-IMG_7862.jpg2016_09_25 17_12_54-IMG_7863.jpg2016_09_25 17_18_38-IMG_7865.jpg2016_09_25 17_20_37-IMG_7866.jpg2016_09_25 17_22_32-IMG_7867.jpg2016_09_25 17_22_35-IMG_7868.jpg2016_09_25 17_23_15-IMG_7869.jpg2016_09_25 17_23_24-IMG_7870.jpg2016_09_25 17_23_29-IMG_7871.jpg2016_09_25 17_23_37-IMG_7872.jpg2016_09_25 17_23_46-IMG_7873.jpg2016_09_25 17_24_24-IMG_7875.jpg2016_09_25 17_24_28-IMG_7876.jpg2016_09_25 17_25_07-IMG_7878.jpg2016_09_25 17_25_26-IMG_7880.jpg2016_09_25 17_25_38-IMG_7881.jpg2016_09_25 17_25_58-IMG_7882.jpg2016_09_25 17_26_01-IMG_7883.jpg2016_09_25 17_26_05-IMG_7884.jpg2016_09_25 17_26_14-IMG_7885.jpg2016_09_25 17_26_35-IMG_7886.jpg2016_09_25 17_26_40-IMG_7887.jpg2016_09_25 17_27_09-IMG_7889.jpg2016_09_25 17_27_18-IMG_7890.jpg2016_09_25 17_27_22-IMG_7891.jpg2016_09_25 17_27_57-IMG_7892.jpg2016_09_25 17_28_07-IMG_7893.jpg2016_09_25 17_28_10-IMG_7894.jpg2016_09_25 17_28_22-IMG_7896.jpg2016_09_25 17_28_41-IMG_7897.jpg2016_09_25 17_28_53-IMG_7898.jpg2016_09_25 17_28_58-IMG_7899.jpg2016_09_25 17_29_33-IMG_7900.jpg2016_09_25 17_29_39-IMG_7901.jpg2016_09_25 17_29_44-IMG_7902.jpg2016_09_25 17_30_22-IMG_7903.jpg2016_09_25 17_30_28-IMG_7904.jpg2016_09_25 17_30_57-IMG_7905.jpg2016_09_25 17_31_04-IMG_7906.jpg2016_09_25 17_31_08-IMG_7907.jpg2016_09_25 17_31_40-IMG_7908.jpg2016_09_25 17_31_50-IMG_7909.jpg2016_09_25 17_31_54-IMG_7910.jpg2016_09_25 17_32_27-IMG_7911.jpg2016_09_25 17_32_38-IMG_7912.jpg2016_09_25 17_32_42-IMG_7913.jpg2016_09_25 17_38_26-IMG_7914.jpg2016_09_25 17_38_32-IMG_7915.jpg2016_09_25 17_38_42-IMG_7916.jpg2016_09_25 17_39_02-IMG_7917.jpg2016_09_25 17_40_36-IMG_7919.jpg2016_09_25 17_40_41-IMG_7920.jpg2016_09_25 17_42_37-IMG_7921.jpg2016_09_25 17_42_42-IMG_7922.jpg

 
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Výsledková_listina_MKS_2016.pdf)Výsledková_listina_MKS_2016.pdf[Výsledková listina]556 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/