Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 • Osvetové podujatia

 • Kynologické podujatia

 • Strelecké podujatia

 • Chovateľské prehliadky

 • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Plán kynologických skúšok v roku 2017- OPK Veľký Krtíš

Kynologická komisia pri OPK Veľký Krtíš vydáva pre rok 2017 nasledovné propozície pre skúšky:

1. Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP)
2. Lesné skúšky malých plemien (LSMP)
3. Jesenné skúšky stavačov (JSS) - Lesenice
4. Predbežné skúšky farbiarov (PF) -
5. Farbiarske duričov (FD) -
6. Skúšky duričov (SD) -

 

 

1. Farbiarske skúšky malých plemien (FSMP)

 • Uskutočnia sa dňa 09.09.2017(sobota) -

 • Uzávierka prihlášok sa stanovuje do 09.08.2017

 • Poplatok za jedného psa 40,-€

 • Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov!

 • Za OPK KK- / Miroslav Kyzúr t.č. 0918/420 338 /

 

2. Lesné skúšky malých plemien (LSMP)

 • Uskutočnia sa dňa 23.09.2017(sobota) -

 • Uzávierka prihlášok sa stanovuje do 23.08.2017

 • Poplatok za jedného psa 40,-€

 • Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov!

 • Za OPK KK- / Miroslav Kyzúr t.č. 0918/420 338 /
   

3. Jesenné skúšky stavačov (JSS) - Lesenice

 • Uskutočnia sa dňa 07.10.2016(sobota)

 • Uzávierka prihlášok sa stanovuje do 07.09.2017

 • Poplatok za jedného psa 40,-€

 • Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov!

 • Za OPK KK- / Miroslav Bariak t.č. 0915/457 069 /

 

4. Predbežné skúšky farbiarov (PF) -

 • Uskutočnia sa dňa 14.10.2017(sobota)

 • Uzávierka prihlášok sa stanovuje do 14.09.2017

 • Poplatok za jedného psa 40,-€

 • Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov!

 • Za OPK KK- / Miroslav Bariak t.č. 0915/457 069 /

 

5. Farbiarske duričov (FD) -

 • Uskutočnia sa dňa 04.11.2017(sobota)

 • Uzávierka prihlášok sa stanovuje do 04.10.2017

 • Poplatok za jedného psa 40,-€

 • Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov!

 • Za OPK KK- / Miroslav Bariak t.č. 0915/457 069 /

 

6. Skúšky duričov (SD) -

 • Uskutočnia sa dňa 11.11.2017 a 12.11.2017(sobota,nedeľa)

 • Uzávierka prihlášok sa stanovuje do 11.10.2017

 • Poplatok za jedného psa 60,-€

 • Skúšky sa uskutočnia pri účasti najmenej 6 psov!

 • Za OPK KK- / Vladimír Gallo t.č. 0905/232 019 /

 

Ostatné podmienky:

 

Vodič na akciách musí mať pri sebe preukaz o pôvode psa(rodokmeň), veterinárny preukaz psa v ktorom musí byť záznam, že pes bol očkovaný proti besnote, psinke, paraviróze, infekčnej hepatitíde, nie viac ako jeden rok a nie menej ako štyri týždne pred termínom konania skúšok.

Vodič psa je povinný mať pri sebe platný poľovný lístok, zbrojný preukaz, poľovnú zbraň s príslušným počtom nábojov, vodiaci a farbiarsky remeň, signálnu píšťalku na privolávanie psa.

Vodič psa musí byť na skúškach patrične poľovnícky oblečený (oblečenie by malo byť vo farbách zelená, hnedá a čierna).

Vodič psa ručí za všetky prípadné škody spôsobené predvádzaným psom.

Vodič psa je povinný sa podrobiť pokynom usporiadateľov a rozhodcov.

Zo skúšok sa vylučujú choré psy a honcujúce suky!

 

Upozornenie: Vyplnené prihlášky na skúšky sa predkladajú u vedúceho kancelárie OPK Veľký Krtíš Ing. Milana Cútha,kde sa vyplatí aj poplatok za skúšky. Prihlášky sú k dispozícii v kancelárii OPK Veľký Krtíš.

Informácie ku všetkým konaním skúškam u predsedu KK OPK Veľký Krtíš - Mgr. Vladimíra Galla na t. č. 0905/232019.

 

Mgr. Vladimír Gallo v.r.
predseda kynologickej komisie OPK Veľký Krtíš

Ing. Milan Cúth
vedúci kancelárie OPK Veľký Krtíš

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozície_kynologických_skúšok_pre_rok_2017.doc)Propozície_kynologických_skúšok_pre_rok_2017.doc[Plán kynologických skúšok - OPK VK]59 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/