Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Skvelá propagácia Tatranského duriča

Klub chovateľov Tatranských duričov usporiadal dňa 25.06. 2017 v Lesnom okres Michalovce klubové farbiarske skúšky malých plemien. V prekrásnom prostredí farmy a zvernice mohla početná divácka koróna obdivovať nielen výkony tatranských duričov ale aj zvieratá na farme a zvernici, poľovnícke trofeje, poľovnícku módu, historické zbrane, terénne automobily značky Mercedes a technológie firmy O2.

Na svoje si prišli gurmáni, ktorí mali možnosť ochutnať ryby s príchuťou rieky pri ochutnávke halászlé, výborného poľovníckeho guľášu, rôznych špecialít na ražni a v neposlednom rade aj milovníci pokladov, ktoré sa zrodili v slovenských vinohradoch.

Skúšok sa zúčastnilo 17 psov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu posudzovali rozhodcovia Ing. Ján Žofčák a p. Štefan Siksa, druhú skupinu p. Pavol Jevčák a p. Miroslav Kaňuch. Hlavným rozhodcom bol Ing. Jozef Telepun, PhD.

Disciplíny sa konali v lese PZ Lysá hora Nižný Hrušov okres Vranov n. T. pod vedením p. Milana Ragana a p. Jozefa Vysokého. Milým prekvapením bol veľký záujem početnej koróny o práce psíkov na pofarbenej stope. Najväčšiu poklonu výkonom tatranských duričov však prejavili hostia z Bieszczadskego Parku Narodowego z Poľska. Predvedené práce ich nadchli natoľko, že si ihneď zahovorili niekoľko šteniatok. Pri slávnostne ozdobenom výrade najprv riaditeľ skúšok Ing. Jaroslav Jevčák, MBA odovzdal zálomky strelcom, ktorí ulovili srncov na skúšky. Počas fanfár lesničiarov hrdo stál víťaz skúšok Juraj Kočár so sukou MERY Kurovské sedlo, druhý v poradí p. Jozef Sobota so sukou ZUNA Boboviská, tretí v poradí p. Vladimír Danko so psom ENDO Morské oko. Skúšky ukončilo 11 psov v I. cene a 6 psov v II. cene.

Slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania cien sa zúčastnil aj primátor mesta Michalovce pán Viliam Záhorčák a primátor mesta Vranov n T. pán Ing. Ján Ragan. Nakoľko tieto skúšky mali viac než len regionálny charakter, zúčastnili sa ich aj hostia z Poľska - vedenie strednej lesníckej školy v Lesku a predstavitelia Bieszczadskego Parku Narodowego.

Za zorganizovanie týchto skúšok patrí veľké poďakovanie predsedovi Klubu chovateľov Tatranských duričov Ing. Jaroslavovi Jevčákovi, MBA. Bola to skvelá propagácia nášho novovzniknutého národného plemena Tatranský durič.

Spojenie skúšok s poľovníckym dňom v prekrásnom prostredí prilákalo veľa obdivovateľov a nadšencov kynológie, poľovníctva, zvierat a samotnej prírody.

Klub chovateľov Tatranských duričov odprezentoval v Michalovciach klubové farbiarske skúšky malých plemien na veľmi vysokej úrovni, v dôstojnom prostredí, so zachovávaním tradícií, s nadšenými chovateľmi a kynológmi.

 

Ak slovenská kynológia bude pokračovať v organizovaní skúšok v tomto duchu, potom sa o jej existenciu nemusíme báť.

 

Kynológií zdar!

 

Ing. Jozef Telepun, PhD.

Hlavný rozhodca

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/