Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

vystava trofeji PZ voniaca tisovec 7Výstava poľovníckych trofejí sa konala od 13.10.2023 (piatok) do 15.10.2023 (nedeľa) v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Tisovci v spoločenskej sále. Už deň predtým sa v popoludňajších hodinách začala fáza prípravy výstavy. Rozmiestňovali sa jednotlivé panely, esteticky umiestňovali poľovnícke trofeje a celkovo sa dotvorila sála na oko lahodiaci výjav. Každé poľovnícke združenie sa zhostilo svojej úlohy svedomito a práca išla všetkým od ruky. Príjemný vzhľad výstavy sa umocnil už vo vyzdobenom foajé, v ktorom bol naaranžovaný krmelček obklopený smrekovými stromčekmi spolu s malým soliskom. Výstavu dopoludnia, v deň jej oficiálneho otvorenia, navštívili všetky ročníky žiakov zo Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci. Prvými návštevníkmi boli prváci,  ktorí sa veľmi živo zaujímali o poľovníctvo, zvieratká a prírodu. Žiakom z I. stupňa bolo vysvetlené, ako sa hodnotia jednotlivé  trofeje, ich ocenenie bronzovou, striebornou alebo zlatou medailou. Predseda PZ Voniaca, Miroslav Zvara, im erudovane vysvetlil rozdiel medzi parohom a rohom, popísal im jednotlivé časti a názvy parožia Jeleňa lesného, ako aj  to, že počet výsad parožia neodzrkadľuje vek jeleňa.

Starším žiakom veľmi pútavo vysvetlil poľovný hospodár, Ivan Ondrejka, celý legislatívny a administratívny postup, počnúc poľovníckym plánovaním. Deťom priblížil plán lovu, chov zveri, starostlivosť o zver, jej vekové triedy a kritériá chovnosti. Podrobne ozrejmil samotný lov a následnú evidenciu úlovku. Informoval ich, že poľovník neloví a nestrieľa hneď prvú zver, ktorú v lese zbadá, ale že musí každý jeden kus odborne posúdiť, odhadnúť vek a až potom zasiahnuť do jednotlivých stavov zveri. Pani učiteľky s deťmi vysoko ohodnotili zanietený výklad obidvoch prednášajúcich a dodali, že deťom sa výstava veľmi páčila a boli spokojné, že  sa veľa dozvedeli o záslužnej práci poľovníkov.

Oficiálne sa výstava otvorila v piatok o 16.00 hod. poľovníckym signálom Začiatok činnosti, a to hraním na lesniciach v podaní poľovníckych trubačiek z osvetovej komisie OPK Rimavská Sobota a OPK Lučenec. Po typicky poľovníckom  úvode predseda PZ Voniaca Tisovec privítal pozvaných hostí, návštevníkov, poľovnícku ako aj nepoľovnícku verejnosť. Vo svojom príhovore oboznámil hostí, že výstavu organizujú tri poľovnícke združenia, ktoré pôsobia v meste Tisovec, a tu aj vykonávajú a uplatňujú právo poľovníctva. Zároveň svojou činnosťou zachovávajú, zveľaďujú a ochraňujú optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Členovia dbajú o zachovanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva, ako súčasti národného a prírodného dedičstva.

Ďalej poznamenal, že v dnešnej dobe je činnosť poľovníkov dosť potlačovaná do úzadia, a tiež to, že poľovníci vykonávajú aj rôzne iné činnosti, ako len samotný lov. Starajú sa o zver v podobe prípravy krmiva a jeho následného predkladania v čase núdze, samozrejme v súvislosti s platnou legislatívou. Poľovníci budujú odvádzacie políčka, aby zabránili vzniku škôd zverou, ďalej stavajú poľovnícke stavby a zariadenia, ako krmelce a soliská pre zver, podieľajú sa  na čistení lesných ciest a chodníkov, udržujú staré ovocné sady pred ich postupným zarastaním. Poľovníci vykonávajú aj nemilú úlohu, a to odstraňovanie úhynov zveri , keď je zver strhnutá šelmami alebo uhynie v súvislosti s cestovným ruchom. Týmito činnosťami prispievajú aj k samotnej ochrane prírody a zveľadeniu v nej žijúcej zveri.

Podotkol, že výstava má reprezentovať kvalitu trofejovej zveri,  správnosť a odbornosť selektívneho zásahu do jednotlivých stavov a vekových tried poľovnej zvery,  ako aj ukážku samotnej práce poľovníkov pri budovaní poľovníckych stavieb a zariadení. Nechýbala ani fotodokumentácia ukážok úhynov zvery spôsobených už spomínanými šelmami alebo úhynmi v súvislosti s cestovným ruchom, ako aj fotografie zo života a činnosti jednotlivých združení.

Výstavu prišiel podporiť primátor mesta Tisovec Ján Vengrín, viceprimátorka Mgr. Marta Svobodová a poslanci mesta Tisovec.  Primátor mesta, ktorý tiež parí medzi ľudí so zelenou krvou, vystúpil s príhovorom, v ktorom návštevníkov v krátkosti oboznámil s históriou poľovníctva. Poukázal tiež na záslužnú činnosť poľovníkov, ako aj samotného poľovníctva vôbec.

Všetkých nás veľmi potešili deti z folklórneho súboru Čížiček, ktoré si pod vedením Mgr. Patrície Cavarovej pripravili krásne vystúpenie, ktoré svojou tematikou zapadlo do celkovej harmónie výstavy. Ďakujeme. Po vystúpení sa sálou opäť ozvali tóny lesníc a precízne odzneli Slovenské poľovnícke signály, ktoré zložil zaslúžilý umelec Tibor Andrašovan podľa textov Pavla Porubana. O každom signáli podrobne porozprával prítomným predseda poľovníckeho združenia Poľana Karol Csölle.

Po slávnostnom otvorení výstavy sa vzduchom začali niesť tóny dychovej hudby Hradovanka pod taktovkou Mgr. Milana Matuchu. (Prezradím, že Hradovanka v krátkom čase oslávi 130. výročie svojho založenia!) Verím, že výstava splnila svoj účel a hlavne, že sa páčila všetkým návštevníkom, či už z blízka, alebo z ďaleka.

Na záver chcem poďakovať spoluorganizátorom výstavy, kamarátom, a to Poľovníckemu spolku Vysoký Vrch Tisovec, poľovníckemu združeniu Poľana a poľovníckemu združeniu Voniaca Tisovec. Som presvedčený, že sa nám podarilo usporiadať poučnú a najmä peknú netradičnú výstavu.

Poďakovanie patrí aj mestu Tisovec v zastúpení primátorom mesta a viceprimátorky mesta, ďalej vedeniu Mestského kultúrneho strediska za poskytnutú podporu a príjemnú spoluprácu. Ďakujeme všetkým sponzorom - spoločnosti Tauris, a.s., Pekárni pod Hradovou, Agrofarme Dianiška s.r.o., Agrospolu Hradová a ďalším nemenovaným, ale ochotným pomôcť.

Osobitne ďakujem kancelárii obvodnej poľovníckej komory v Rimavskej Sobote za materiálne zabezpečenie a osvetovú činnosť. Najväčšie poďakovanie ale  patrí všetkým tým, ktorí boli nápomocní pri celej organizácii výstavy, nevynímajúc naše krajšie a nežnejšie polovičky, bez ktorých by sa to ozaj nedalo zvládnuť.

    Tak, Lovu zdar priatelia!
Predseda PZ Voniaca Tisovec
        Miroslav Zvara

vystava_trofeji_PZ_voniaca_tisovec_1.jpgvystava_trofeji_PZ_voniaca_tisovec_2.JPGvystava_trofeji_PZ_voniaca_tisovec_3.JPGvystava_trofeji_PZ_voniaca_tisovec_4.JPGvystava_trofeji_PZ_voniaca_tisovec_5.JPGvystava_trofeji_PZ_voniaca_tisovec_6.JPGvystava_trofeji_PZ_voniaca_tisovec_7.JPGvystava_trofeji_PZ_voniaca_tisovec_8.JPGvystava_trofeji_PZ_voniaca_tisovec_9.JPGvystava_trofeji_PZ_voniaca_tisovec_10.jpgvystava_trofeji_PZ_voniaca_tisovec_11.jpgvystava_trofeji_PZ_voniaca_tisovec_12.jpgvystava_trofeji_PZ_voniaca_tisovec_13.jpg

 

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.