Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

00-Abs-vytaz-strazci_reviru_vaclav_vasicek.jpg01-Cicavce-1-miesto-lisci_souboj_helena_kuchynkova.jpg02-Vtaci-1-miesto-boj_o_potravu_peter_jurik.jpg03-Ostatne-1-miesto-dlouhozobka_svizelova_zdenek_sleha.jpg

1. Kategória: Cicavce

1.miesto: Helena Kuchyňková – Líščí súboj (ČR)
2.miesto: Zdeněk Sleha – Jelen (ČR)
3.miesto: Jakub Mrocek – Vlčia svorka (SR)

1.miesto-lisci_souboj_helena_kuchynkova.jpg2.miesto-jelen_zdenek_sleha.jpg3.miesto-vlcia_svorka_jakub_mrocek.jpg


2. Kategória: Vtáci

1.miesto: Peter Jurík – Boj o potravu (SR)
2.miesto: Lukáš Kovár – Tok dropů (ČR)
3.miesto: Rostislav Stach – Tetřívek obecný (ČR)

1.miesto-boj_o_potravu_peter_jurik.jpg2.miesto-tok_drop_1_lukas_kovar.jpg3.miesto-tetrivek_obecny_rostislav_.jpg


3. Kategória: Ostatné živočíchy

1.miesto: Zdeněk Sleha – Dlouhozobka svízelová (ČR)
2.miesto: Václav Vašíček – Pravek (ČR)
3.miesto: Ľubor Čačko –Roháče (SR)

1.miesto-dlouhozobka_svizelova_zdenek_sleha.jpg2.miesto-pravek_vaclav_vasicek.jpg3.miesto-rohace_lubor_cacko.jpg


4. Kategória: Zo života poľovníkov

1.miesto: Václav Vašíček – Strážci revíru (ČR)
2.miesto: Juraj Homza – Nočná posliedka (SR)
3.miesto: Michaela Kossovichová – Čaro vychádzajúceho slnka (SR)

1.miesto-strazci_reviru_vaclav_vasicek.jpg2.miesto-nocna_posliedka_juraj_homza.jpg3.miesto-michaela_kossovichova_caro_vychadzajuceho_slnka.jpg

 

CENA MAGAZINU LOVU ZDAR: Peter Jurík – Boj o potravu (SR)

CENA REDAKCIE ČASOPISU MYSLIVOST: Milan Fiala - Pod staletym velikanem (ČR)

Cena-LovuZdar-boj_o_potravu_peter_jurik.jpgCena-Myslivost-pod_staletym_velikanem_milan_fiala.jpg

 

ABSOLÚTNY VÍŤAZ: Václav Vašíček – Strážci revíru  (ČR)

00-Abs-vytaz-strazci_reviru_vaclav_vasicek.jpg