Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

V historických priestoroch Holičského zámku sa v sobotu 18.júna konala spomienková oslava 90. výročia vzniku organizovaného poľovníctva v Holíči.

Významným dňom v histórii poľovníctva v Holíči bol 20. marec 1926. Podľa dostupných archívnych materiálov v tento deň bol zaregistrovaný LOVECKÝ SPOLOK v Holíči. Od tohto dátumu sa začala písať história organizovaného poľovníctva na území mesta Holíč.

Obecný notár v Holíči 5.augusta 1926 osvedčil listinu, v ktorej je postúpené poľovné obecné právo v Holíči a prenajaté Imrichovi Hránkovi a jeho spoločníkom. Oslava sa uskutočnila za prítomnosti členov poľovníckych organizácii v Holíči a ich manželiek , majiteľov poľovných pozemkov, zástupcov štátnej a verejnej správy. Prítomným sa v úvode prihovoril predseda OPK Skalica a zároveň ako predseda poľovníckej organizácie v Holíči pán Marian Honza. Zo svojou zdravicou privítal prítomných aj podpredseda VÚC Trnava a primátor mesta Holíč pán Zdenko Čambal a taktiež predseda OKO SPZ Skalica pán Ján Kotvan.

Na oslave boli odovzdané vyznamenania jednotlivým poľovníkom, zaslúžilým poľovníkom a poľovníckej organizácii v Holíči. Príjemnú atmosféru oslavy doplnila svojím vystúpením Ťažká muzika z Terchovej.

IMG_8274.jpgIMG_8282.jpgIMG_8350.jpgIMG_8366.jpgIMG_8384.jpgIMG_8396.jpg