Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Dni Svätého Huberta

Okresný poľovnícky deň OPK a OkO SPZ Košice - okolie

2F4A1206Dňa 09. júna 2019 sa konal v poradí už 9. ročník Okresného poľovníckeho dňa OPK a OkO SPZ Košice-okolie.

Tento ročník bol výnimočný vo viacerých smeroch. Prvý krát sme mohli na našej oslave júna mesiaca poľovníctva privítať aj pán prezidenta SPK a SPZ Ing. Tibora Lebockého, PhD.  Sme veľmi radi, že zavítal aj do nášho okresu na náš Okresný poľovnícky deň. Tento ročník sa niesol aj v duchu 50. výročia založenia SPZ a asi prvý krát v histórii sa na Slovensku bola vysvätená socha Svätého Huberta. Možno na tom by nič nebolo ale táto socha má úctyhodných 3,2 m a váži takmer dva tony.

Socha je už umiestnená v Slanskom pohorí. Myšlienka vyrobiť ju a posvätiť na našom poľovníckom dni sa zrodila v hlave nášho člena a člena PZ Slanská dolina  Ing. Jána Jacka, ktorému aj touto cestou sa chceme poďakovať za spestrenie Okresného poľovníckeho dňa.

Ako už viac rokov aj tento rok na začiatku programu bolo pasovanie nových absolventov skúšok z poľovníctva a ich prijatie do cechu poľovníckeho. Pasovanie vykonal pán prezident SPK a SPZ. Verím, že tento deň sa našim novým adeptom hlboko vryl do pamäte.

Nasledovalo odovzdávanie vyznamenaní SPZ za zásluhy o rozvoj slovenského poľovníctva na Slovensku, ktoré opäť naši vyznamenaní prevzal z rúk pána prezidenta SPK a SPZ.

Pri príležitosti 50. výročia založenia SPZ bola predstavenstvom OkO SPZ Košice-okolie udelená desiatim subjektom Pamätná medaila 50. výročia založenia SPZ. Deväť z týchto subjektov boli PZ, ktoré už v roku 1969 vykonávali právo poľovníctva jedna medaila bola udelená obci Nižná Hutka, s ktorou naše organizácie úzko spolupracujú.

Počas okresného poľovníckeho dňa samozrejme boli pripravené rôzne atrakcie a predajné stánky s potrebami pre poľovníkov. Pre deti bola lesná pedagogika a varili sa chutné poľovnícke guláše v rámci súťaže o Zlatú varešku OPK Košice-okolie. Víťazom súťaže sa stalo družstvo z PZ Jastrab Veľká Ida.

Záverom by som sa chcel poďakovať pánovi prezidentovi SPK a SPZ za jeho účasť. Jeho prítomnosť bola pocta nie len pre vedenie OPK a OkO SPZ Košice-okolie ale aj pre širokú poľovnícku obec nášho okresu.

Taktiež patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na príprave a úspešnom priebehu Okresného poľovníckeho dňa okresu Košice-okolie podieľali.

2F4A1064.JPG2F4A1065.JPG2F4A1066.JPG2F4A1068.JPG2F4A1069.JPG2F4A1070.JPG2F4A1072.JPG2F4A1073.JPG2F4A1074.JPG2F4A1075.JPG2F4A1076.JPG2F4A1078.JPG2F4A1080.JPG2F4A1081.JPG2F4A1082.JPG2F4A1083.JPG2F4A1084.JPG2F4A1085.JPG2F4A1086.JPG2F4A1087.JPG2F4A1088.JPG2F4A1089.JPG2F4A1090.JPG2F4A1091.JPG2F4A1092.JPG2F4A1094.JPG2F4A1095.JPG2F4A1096.JPG2F4A1097.JPG2F4A1098.JPG2F4A1099.JPG2F4A1101.JPG2F4A1102.JPG2F4A1103.JPG2F4A1104.JPG2F4A1105.JPG2F4A1106.JPG2F4A1107.JPG2F4A1108.JPG2F4A1109.JPG2F4A1110.JPG2F4A1111.JPG2F4A1112.JPG2F4A1113.JPG2F4A1114.JPG2F4A1115.JPG2F4A1116.JPG2F4A1117.JPG2F4A1118.JPG2F4A1119.JPG2F4A1120.JPG2F4A1121.JPG2F4A1122.JPG2F4A1123.JPG2F4A1124.JPG2F4A1125.JPG2F4A1126.JPG2F4A1127.JPG2F4A1128.JPG2F4A1129.JPG2F4A1130.JPG2F4A1131.JPG2F4A1132.JPG2F4A1133.JPG2F4A1134.JPG2F4A1135.JPG2F4A1136.JPG2F4A1137.JPG2F4A1138.JPG2F4A1139.JPG2F4A1140.JPG2F4A1141.JPG2F4A1142.JPG2F4A1143.JPG2F4A1144.JPG2F4A1145.JPG2F4A1146.JPG2F4A1147.JPG2F4A1148.JPG2F4A1149.JPG2F4A1150.JPG2F4A1151.JPG2F4A1152.JPG2F4A1153.JPG2F4A1154.JPG2F4A1155.JPG2F4A1156.JPG2F4A1157.JPG2F4A1160.JPG2F4A1161.JPG2F4A1163.JPG2F4A1164.JPG2F4A1165.JPG2F4A1166.JPG2F4A1167.JPG2F4A1168.JPG2F4A1169.JPG2F4A1170.JPG2F4A1171.JPG2F4A1172.JPG2F4A1173.JPG2F4A1174.JPG2F4A1175.JPG2F4A1176.JPG2F4A1177.JPG2F4A1178.JPG2F4A1179.JPG2F4A1180.JPG2F4A1181.JPG2F4A1182.JPG2F4A1183.JPG2F4A1184.JPG2F4A1185.JPG2F4A1186.JPG2F4A1187.JPG2F4A1188.JPG2F4A1189.JPG2F4A1190.JPG2F4A1191.JPG2F4A1192.JPG2F4A1193.JPG2F4A1194.JPG2F4A1195.JPG2F4A1196.JPG2F4A1197.JPG2F4A1198.JPG2F4A1199.JPG2F4A1200.JPG2F4A1201.JPG2F4A1202.JPG2F4A1203.JPG2F4A1204.JPG2F4A1205.JPG2F4A1206.JPG2F4A1207.JPG2F4A1208.JPG2F4A1209.JPG2F4A1210.JPG2F4A1211.JPG2F4A1212.JPG2F4A1213.JPG2F4A1214.JPG2F4A1215.JPG2F4A1216.JPG2F4A1217.JPG2F4A1218.JPG2F4A1219.JPG2F4A1220.JPG2F4A1221.JPG2F4A1222.JPG2F4A1223.JPG2F4A1224.JPG2F4A1225.JPG2F4A1226.JPG2F4A1227.JPG2F4A1228.JPG2F4A1229.JPG2F4A1231.JPG2F4A1232.JPG2F4A1233.JPG2F4A1235.JPG2F4A1237.JPG2F4A1238.JPG2F4A1239.JPG2F4A1240.JPG2F4A1241.JPG2F4A1243.JPG2F4A1244.JPG2F4A1245.JPG2F4A1247.JPG2F4A1248.JPG2F4A1249.JPG2F4A1250.JPG2F4A1251.JPG2F4A1252.JPG2F4A1253.JPG2F4A1254.JPG2F4A1255.JPG2F4A1256.JPG2F4A1257.JPG2F4A1258.JPG2F4A1259.JPG2F4A1260.JPG2F4A1261.JPG2F4A1262.JPG2F4A1263.JPG2F4A1264.JPG2F4A1265.JPG2F4A1266.JPG2F4A1267.JPG2F4A1268.JPG2F4A1269.JPG2F4A1270.JPG2F4A1271.JPG2F4A1272.JPG2F4A1274.JPG2F4A1275.JPG2F4A1276.JPG2F4A1277.JPG2F4A1278.JPG2F4A1279.JPG2F4A1280.JPG2F4A1281.JPG2F4A1282.JPG2F4A1283.JPG2F4A1284.JPG

autor: Ing. Ľudovít  Lippai
predseda OPK Košice-okolie

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/