Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

MSA Dni sv. Huberta 03.09.23 FotoLužina 60Slávnosti, ktoré sa konali 2. a 3. septembra 2023 navštívilo sedem a pol tisíc návštevníkov zo Slovenska, ale aj zahraničia a nechýbali medzi nimi vzácni hostia.

31. ročník celoslovenských poľovníckych slávnosti Dní Sv. Huberta sa už tradične niesol v duchu odkazu legendy o sv. Hubertovi „zver nielen loviť ale najmä chrániť a pochopiť jej význam v prírode“. Slávnostné otvorenie Dní sv. Huberta sa konalo v parku, kde prebiehal aj hlavný program. Na pódiu znela hymna Slovenskej poľovníckej komory v podaní sólistu Opery Slovenského národného divadla Otokara Kleina so sprievodom lesných rohov a členov Klubu trubačov SR.

Slávnostne boli odovzdané rezortné vyznamenania Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslúžilým pracovníkom za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku a ocenenia Slovenského poľovníckeho zväzu. Do siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku bola uvedená Chránená poľovná oblasť Poľana.

V rámci hlavného programu sa odovzdali ocenenia pri 25. výročí založenia Klubu chovateľov alpského jazvečíkovitého duriča. V barokovej sýpke bola pripravená aj výstavu k tomuto výročiu. Uviedli sme do života novinky ako zástavu kynologického klubu, zástavu Dní sv. Huberta a dve pútavé publikácie: Poľovníctvo si ma zvolilo a Poľovníctvo a rybárstvo v kaštieli vo Svätom Antone. Ukážky behu maďarského poľovného chrta prezentovali priatelia z Maďarska a to z Klubu maďarského poľovného chrta. Veľký úspech má už niekoľko rokov Hubertovská kvapka krvi, ktorej sa zúčastnilo 34 darcov.

Hlavné pódium patrilo aj deťom ZŠ F. Coburga vo Svätom Antone, ktoré nám predstavili divadlo Legendy o sv. Hubertovi a deti zo ZŠ M. Hella v Štiavnických Baniach predstavili zaujímavé sokoliarske vystúpenie. V parku sa odohrávalo tradičné divadelné predstavenie Paradájz Pikčr. Na reprezentačnom nádvorí mohli návštevníci obdivovať nový národný rekord trofeje jeleňa lesného, ako aj ďalšie národné rekordy trofejí. Nádvorie patrilo lesníckej a poľovníckej pedagogike, novinkou tohto ročníka bola prezentácia „Chute a vône lesa“.

Súťažilo sa o Naj bradu, Poľovnícku fotografiu, Poľovnícky klobúk, hádzanie flinty do žita alebo Poľovnícky nôž a Poľovnícky šperk. Program sme spestrili minikurzom vábenia s názvom „Podsitnianske ozveny“. V barokovej kaplnke sa konala svätá omša pri príležitosti ustanovenia Zemskej komendy Slovensko - Řádu sv. Huberta. Sobotné popoludnie patrilo Majstrovstvám Slovenska vo vábení jeleňov a Majstrovstvám Slovenska vo vábení ostatnej zveri. Majstrom Slovenska vo vábení jeleňov sa po šiestykrát stal Jaroslav Mlynárik. Majstrom Slovenska vo vábení ostatnej zveri sa stal Ľubomír Olexa.

Nedeľa patrila Trubačom, miestnemu chrámovému zboru vo Svätom Antone a folklórnemu súboru Sitňan. Vyvrcholením 31. ročníka bola tradične Svätohubertovská omša so sprievodom s uloveným jeleňom a darmi prírody.

Zdroj: MSA
Foto: Ľ. Lužina

MSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_1.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_4.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_5.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_15.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_20.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_23.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_27.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_33.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_42.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_44.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_46.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_58.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_63.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_66.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_77.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_80.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_98.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_100.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_103.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_105.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_110.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_114.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_125.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_128.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_135.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_139.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_147.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_150.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_154.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_155.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_160.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_165.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_166.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_168.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_174.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_185.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_215.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_218.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_221.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_223.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_226.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_227.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_228.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_231.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_236.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_240.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_242.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_244.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_245.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_249.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_258.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_259.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_273.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_285.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_286.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_289.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_296_panorama.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_300.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_311.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_320.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_326.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_362.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_363.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_392.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_395.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_400.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_401.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_407.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_02.09.23_-_FotoLužina_408.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_1.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_2.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_3.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_5.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_6.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_8.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_10.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_11.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_22.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_32.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_37.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_40.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_47.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_59.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_60.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_70.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_77.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_88.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_91.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_96.jpgMSA_-_Dni_sv._Huberta_-_03.09.23_-_FotoLužina_102.jpg

HĽADAŤ

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Prihlásenie

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD