Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Boli sme súčasťou výstavy Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo 2019

55fdfsg6s54V dňoch 22. – 24. februára sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre konala výstava Rybárstvo, Poľovníctvo a Včelárstvo 2019. Slovenská poľovnícka komora sa zúčastnila výstavy v spolupráci s Klubom slovenských poľovníčok a Obvodnou poľovníckou komorou Nitra.

Výstavu slávnostne otvoril prezident SPK a SPZ Tibor Lebocký a v stánku SPK boli prítomní viacerí členovia Prezídia SPK a Prezídia SPZ, viceprezidentka SPK Soňa Chovanová Supeková, viceprezident SPK Alojz Riško, predseda streleckej komisie SPK Rudolf Huliak, predseda ekonomickej komisie SPK a SPZ Arpád Figura, viceprezident SPZ Jaroslav Puškáč a predsedníčka dozornej rady SPK a SPZ Dana Vančurová, predseda OPK Nitra prof. Imrich Točka a predseda OKO SPZ Richard Ivančo. V sobotu zavítala do stánku vzácna návšteva, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a podpredsedníčka vlády pani Gabriela Matečná a minister obrany SR, pán Peter Gajdoš, ktorý je sám poľovníkom.

V stánku sme prezentovali výsledky našej práce prostredníctvom informačných bannerov, národné rekordné trofeje Slovenska, trofeje diviaka a srnca, a taktiež abnormality, a to danielie trofeje.

Počas troch výstavných dní značnú časť práce odviedli poľovníčky z KSP, ktoré si vzali pod svoj patronát najmä prácu a činnosť s deťmi a pracovníčky OPK Nitra, ktoré pripravovali nielen výzdobu stánku. Deťom tak priamo na výstave priblížili flóru a faunu slovenskej prírody prostredníctvom rôznych pracovných pomôcok (panely stôp zveri, panel lesných vtákov, omaľovánky, vystrihovačky, puzzle so zvieratkami, vedomostné kvízy, atď.), ktoré si pre ne pripravili, a keďže to bolo pre deti zaujímavé, denne bol stánok neustále plný zvedavých detí. Zároveň deťom zodpovedali aj otázky týkajúce sa voľne žijúcek zveri i zo života poľovníkov.

V podaní študentov Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici si návštevníci mohli vypočuť slovenské poľovnícke signály a pozrieť si aj ukážky sokoliarstva na Slovensku. Predstavili sa nám aj kynologické kluby s našimi národnými plemenami. Kluby mali svoje zázemie v samostatných stánkoch, kde boli k dispozícii denne viaceré psy týchto plemien, ktoré ako vždy budili veľký záujem návštevníkov.

Počas programu na hlavnom pódiu návštevníkov najviac zaujali svojimi ukážkami zvukov zveri pán Jozef Hlásnik a Alojz Kaššák. Súčasťou programu boli aj odborné prednášky, ktoré boli zamerané na aktuálne témy chovu malej zveri a zlepšovania jej životného prostredia. Jednou z odborných prednášok bola aj prezentácia informácií o aktivitách OZ Zeleň s Projektom Živá lúka, kde autor pán Peter Kaššák priblížil laickej verejnosti problémy jednotvárnej krajiny, problémy a nebezpečenstvá kosby lúk pre mláďatá zveri v jarných mesiacoch a možné spôsoby, ako predchádzať týmto nežiaducim udalostiam.

Ďakujeme všetkým partnerom, hosťom, návštevníkom a všetkým Vám, ktorí ste boli nápomocní pri realizácii výstavy a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia v roku 2019! Lesu a Lovu zdar.

Autor: S. Chovanová Supeková

55fdfsg6s54.jpg20190222_092923_zmensena.jpg20190222_122236_zmensena.jpg20190222_163431_zmensena.jpg20190223_095104_zmensena.jpg20190223_095123_zmensena.jpg20190223_095151_zmensena.jpg20190223_095238_zmensena.jpg20190223_095307_zmensena.jpg20190223_095346_zmensena.jpg20190223_095416_zmensena.jpg20190223_095432_zmensena.jpg20190223_095439_zmensena.jpg20190223_095508_zmensena.jpg20190223_110244_zmensena.jpg20190223_110250_zmensena.jpg20190223_110444_zmensena.jpg20190223_111256_zmensena.jpg20190223_111301_zmensena.jpg20190223_111338_zmensena.jpg20190223_111416_zmensena.jpg20190223_111713_zmensena.jpg20190223_111740_zmensena.jpg20190223_111853_001_zmensena.jpg20190223_112011_007_zmensena.jpg20190223_120223_zmensena.jpg20190223_120334_zmensena.jpg20190223_131339_zmensena.jpg20190224_133207_zmensena.jpg20190224_133213_zmensena.jpg20190224_133215_zmensena.jpg20190224_133224_zmensena.jpg20190224_133230_zmensena.jpg20190224_134702_zmensena.jpg20190224_135402_zmensena.jpg20190224_141248_zmensena.jpgIMG-20190222-WA0002_zmensena.jpgIMG-20190224-WA0006_zmensena.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/