Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

SPKPrezídium SPK sa na svojom zasadnutí dňa 26.11.2021 v Bratislave zaoberalo aktuálnymi otázkami poľovníckej legislatívy – Novela zákona 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny , Novela zákona o strelive a strelných zbraniach. Zobralo na vedomie informácie podané predsedom legislatívnej komisie SPK JUDr. Jurajom Procházkom. Požiadalo dozornú radu SPK, aby preverila skutočnosti týkajúce sa Výročnej konferencie OPK Bratislava. Zobralo na vedomie informácie o činnosti na úseku mediálnej komunikácie. Prezídium schválilo s pripomienkami dokument:
 
 
Predseda komisie životného prostredia a poľovníctva Ing. Dušan Krajniak PhD. informoval o aktuálnej situácii AMO a o distribúcii chladiacich boxov pre užívateľov poľovných revírov. Prezídium vymenovalo rozhodcov pre posudzovanie výkonu psov na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti. Navrhlo pripraviť kalendár podujatí pre rok 2022 a odporučilo začať s prípravami Celoštátnej výstavy „Poľovníctvo a príroda 2022”.
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.