Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.
Prosíme ctených klientov, aby v súčasnom období uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

ZÁPISNICA  z V. snemu Slovenskej poľovníckej komory, konaného 30.04.2016 vo Zvolene

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, účasť 94,03%, predsedníčka DR SPK, predseda DK SPK
Hostia: J.Dóczy, MPaRV SR; Marián Tatarko, Stará Ľubovňa; PaR M.Rajská, T.Benčič
Ospravedlnený: -
Neospravedlnení: delegáti z OPK B.Bystrica, Dolný Kubín, Trnava, Stará Ľubovňa

PROGRAM

 1. Otvorenie snemu  -  T. Lebocký
 2. Návrh a schválenie programu   -  T. Lebocký
 3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice  - T. Lebocký
 4. Správa o činnosti prezídia SPK a odpočet plnenia úloh z ostatného snemu SPK  - T. Lebocký
 5. Zhodnotenie plnenia a schválenie plnenia rozpočtu za rok 2015  -  A.Figúra
 6. Správa Dozornej rady SPK o činnosti a hospodárení SPK za rok 2015  -  D., Vančurová
  Stanovisko Dozornej rady SPK k zhodnoteniu plnenia rozpočtu SPK za rok 2015
 7. Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2016    A. Figúra
 8. Správa Disciplinárnej komisie SPK    M.Truban
 9. Návrh a schválenie zmeny Stanov SPK    J. Procházka
 10. CVPP2016    S.Supeková-Chovanová
 11. Aktuálny stav na úseku poľovníckej legislatívy    J. Procházka
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ZapisnicaSnemSPK30042016.pdf)ZapisnicaSnemSPK30042016.pdf[zápisnica]5591 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.