Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Dňa 29.4.2017 sa v Žiline uskutočnil VI. snem SPK.

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, účasť  65,67%,

                  predsedníčka DR SPK, predseda DK SPK

Hostia: Marián Tatarko, Stará Ľubovňa; A.Kaššák, Halali

Ospravedlnení: za prezídium SPK: S.Chovanová Supeková, J.Prochádzka, D.Krajniak, J.Jursa;

Delegáti z OPK:  Bardejov, Detva, Dolný Kubín, Galanta, Košice, Krupina, Nové Zámky, Partizánske, Prešov, Rožňava, Ružomberok, Senec, Senica, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Zlaté Moravce, Zvolen;

Za hostí: MPRV SR B.Kapustová

 

 

PROGRAM

 

1.

Otvorenie snemu

T. Lebocký

2.

Návrh a schválenie programu

T. Lebocký

3.

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

T. Lebocký

4.

Správa o činnosti prezídia SPK a odpočet plnenia úloh z ostatného snemu SPK

T. Lebocký

5.

Zhodnotenie plnenia a schválenie plnenia rozpočtu za rok 2016

A.Figura

6.

Správa Dozornej rady SPK o činnosti a hospodárení SPK za rok 2016,

Stanovisko Dozornej rady SPK k zhodnoteniu plnenia rozpočtu SPK za rok 2016

D. Vančurová

7.

Návrh a schválenie rozpočtu na rok 2017

A. Figura

8.

Správa Disciplinárnej komisie SPK

M.Truban

9.

Krátka novela DP SPK

T.Lebocký

10.

Aktuálny stav na úseku poľovníckej legislatívy

J. Procházka

11.

Metodický pokyn pre vydávanie poľovných lístkov a predlžovanie ich platnosti  pre OPK-zosúladenie a zjednotenie faktov metodického pokynu s informačným systémom ŠIS SPK

I.Šuba

12.

Zdôvodnenie zjednotenia poplatkov za vydanie PL v rámci krajín EÚ-konanie EK k poľovným lístkom

 

13.

Návrh a schválenie novelizovaného streleckého poriadku

R.Huliak

14.

ME poľovníckych trubačov 2018 - informácie

I.Šuba,

J. Herud

15.

Informácie z agendy poľovníckej osvety za rok 2016

J.Herud

16.

Prezentačná publikácia - fotokniha pre poľovnícku obec

J. Herud

17.

Vyhodnotenie kynologických akcií v roku 2016

J.Jursa

18.

Diskusia

 

19.

Návrh na uznesenie

 

20.

Záver

 

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.