Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 1. Strelecká súťaž v brokovej disciplíne Compak sporting je otvorená súťaž pre všetkých záujemcov o brokovú streľbu.
 2. Súťaží sa podľa pravidiel FITASC a SPK pre Compak sporting a týmto štatútom. 
 3. Súťaží sa v 7 kolách ( slovom „siedmich“), na troch strelniciach - Strelecký areál Hubert Trnovec nad Váhom 4 kolá,ApačSkalica - 2 kolá, Zákopčie okres Čadca 1 kolo.

V každom kole sa strieľa na 150, resp. 100 terčov. Termíny konania jednotlivých kôl budú zverejnené v streleckom kalendári SPK a na webstránkach organizátorov.   

 1. Do celkového hodnotenia sa započítava súčet najlepších % výsledkov zo 4 kôl, pričom z jednej strelnice možno započítať do hodnotenia maximálne 2 najlepšie výsledky. % výsledok sa vypočíta ako podiel zasiahnutých terčov súťažiaceho k celkovému počtu vypustených terčov súťažiacemu v príslušnom kole, vynásobený konštantou 100, s presnosťou na 2 desatinné miesta. 

V prípade rovnosti bodov sa v celkovom hodnotení P SPK 2023 použije ako kritérium výsledok vo finále, ktoré je spravidla poslednou hodnotenou súťažou, ak nie je možné rozhodnúť ani po tomto kritériu rozhodne lepší výsledok na v poradí predposlednom ... až druhom kole.
V súťažnom ročníku 2023 budú súťažiaci rozdelení do týchto kategórií (FITASC): 

 • Muži „A“ (narodení 1.1.1968 – 31.12.2002) v r. 2022 priemer strelca 71,01 % a viac
 • Muži „B“ (narodení 1.1.1968 – 31.12.2002) v r. 2022 priemer strelca 71,00 % a menej
 • Juniori (narodení 1.1.2003 – 31.12.2010)
 • Seniori (narodení 1.1.1958 – 31.12.1967)
 • Veteráni (narodení 1.1.1951 – 31.12.1957)
 • Majstri (narodení 31.12.1950 a skôr)
 • Hostia všetci, ktorí nie sú občanmi SR

Kategória sa vyhodnocuje ak sa súťaže zúčastnia minimálne 4 strelci, s výnimkou Juniorov a Žien.

 1. V každom kole sa vyhodnocujú minimálne: najlepší traja súťažiaci Muži v kategórii „A“, najlepší traja súťažiaci Muži v kategórii „B“; najlepší v kategórii „Seniori“, „ Veterán“ a „Majster“, ďalej najlepšia Žena, najlepší Junior a najlepší hostia. Kritériá pre zaradenie do vekových kategórií pre rok 2023 sa určujú podľa postupov FITASC; a do výkonnostných kategórií A, resp. B, podľa výsledkov dosiahnutých v minulom ročníku P SPK v CS – zverejnených na webstránkach strelníc.
  Do kategórie hostia budú zaradení všetci zahraniční účastníci - bez občianstva SR.
 2. Pred začiatkom súťažného ročníka 2023 sa môže súťažiaci rozhodnúť pre účasť i vo vyššej kategórii ako bol zaradený na základe minuloročných výsledkov, resp. veku. Pokiaľ sa v danej kategórii, s výnimkou kategórie Junior a Ženy, nezúčastní minimálny počet strelcov, kategória sa ruší a súťažiaci budú hodnotení v kategórii vyššej. Najlepší budú odmenení diplomom, pohárom alebo medailou a vecnými cenami. 
 3. Každý súťažiaci je povinný potvrdiť svoju účasť do 12,00 hodiny v deň pred súťažou, na internetovej stránke resp. telefonicky u organizátora súťaže. Pokiaľ tak neučiní, pri neskoršej prezentácii uhradí štartovné aj s príplatkom 5,0 €.
 4. Víťaz Pohára SPK kategórii Mladí ( skupina A+B+J+Ž ) -vyhodnotený z členov SPK v zmysle bodu 4 a 5 - obdrží putovný pohár a spolu s ďalšími umiestnenými na druhom a treťom mieste aj plaketu, prípadne vecné ceny.
 5. Víťaz Pohára SPK v kategórii Skúsení ( S+V+M ) - vyhodnotený z členov SPK v zmysle bodu 4 a 5- obdrží putovný pohár a spolu s ďalšími umiestnenými na druhom a treťom mieste aj plaketu, prípadne vecné ceny.
 6. SPK môže po zvážení priebehu súťaže, počtu zúčastnených, celkovej úrovne organizácie v priebehu sezóny 2023 poskytnúť i iné formy ocenení. 
 7. Organizátori si vyhradzujú právo zmeny propozícií.
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (statut_cs_2023.pdf)statut_cs_2023.pdf[Štatút Pohár SPK v CS, 2023]141 kB

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.