Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Dátum Disciplíny Rozsah         Miesto
16/17.05.2020   Poľovnícka kombinácia 800 SA Hubert, Trnovec nad Váhom/Čadca, zatiaľ presne neurčené
xx.xx.2020 MS v streľbe z histor.loveckých palných zbraní KHSP SPZ Senica-Čáčov
13.06.2020 Batéria 100 Trnava-Štrky
22.08.2020 Poľovnícky 10 boj  1000 Sielnica
29.08.2020 Oblúkové strelište (Finálové kolo Ligy SPK) 80 Sielnica
19/20.09.2020 Compak sporting 100 SA Hubert, Trnovec nad Váhom/Skalica/Čadca, zatiaľ presne neurčené
03.10.2020 Malokalibrový štvorboj (Finálové kolo Ligy SPK) 800 Sielnica
04.10.2020 Guľový štvorboj 200 Sielnica