Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

Strelecká komisia je zložená z predsedu, tajomníka a členov komisie. Predseda komisie je volený funkcionár, ktorý je navrhnutý na Sneme OPK ako kandidát na funkciu predsedu SK SPK a je následne volený na 5 ročné volebné obdobie z prítomným delegátov OPK na volebnom sneme, ktorý sa uskutočňuje raz za 5 rokov. Členovia SK sú na návrh jednotlivých snemov OPK navrhnutí na funkciu člena, ktorých v konečnej fáze schvaľuje Prezídium Slovenskej poľovníckej komory. Iných členov komisie môže Prezídiu SPK navrhnúť aj predseda komisie. 

Strelecká komisia SPK sa v minulom roku zaoberala novelizáciou a následným vydaním streleckého poriadku po jeho schválení Snemom SPK. Každoročne sa venuje navrhovaniu a schvaľovaniu rozpočtu SK, navrhovaním rozhodcov na vrcholové podujatia SPK, určovanie ich termínov a miest, organizovaním pretekov a dobrých streleckých a finančných podmienok pre strelcov na vrcholových podujatiach a v reprezentačnom družstve Slovenska a v neposlednom rade organizovaných kurzov streleckých rozhodcov a inštruktorov.

V súčasnom volebnom období v rokoch 2014-2019 má SK SPK týchto členov:

Predseda:    Ing. Rudolf Huliak, OPK Zvolen
Tajomník:     Ing. Štefan Engel, PhD., K SPK v rokoch 2014-2016
Tajomníčka: Ing. Martina Hustinová, Kancelária SPK, od roku 2016

1. Ing. Viliam Kocsis OPK Komárno
2. Ing. Ján Líška OPK Košice-okolie
3. Jozef Mlynárik OPK Zvolen
4. Ing. Ján Kováčik OPK Trenčín
5. Ing. Alexander Halák OPK Zvolen
6. Ing. Anton Molnár OPK Šaľa
7. Anton Balčák OPK Prešov