Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OZNAM

Kancelária SPK je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Prosíme ctených klientov, kvôli pandémii COVID-19, aby uprednostnili telefonickú komunikáciu pred osobnou návštevou Kancelárie. Ďakujeme

Obvodná poľovnícka komora Šaľa z poverenia Slovenskej poľovníckej komory v Bratislave usporiada

Majstrovstvá SPK  v disciplíne Compak sporting

17. septembra 2016 v priestoroch streleckého areálu HUBERT Trnovec nad Váhom

Organizačný výbor:

Predseda : Ing. Jozef Horváth

Riaditeľ preteku : Ing. Rudolf Huliak

Hlavný rozhodca : Mgr. Pavel Šléger

Rozhodcovský zbor : členovia streleckej komisie SPK a OPK Šaľa

Ekonóm : Valéria Horváthová

Lekárska služba : zabezpečí usporiadateľ

Technická služba : Roman Horváth

 

Charakter súťaže:

Súťaž jednotlivcov v dvoch kategóriách
- kategória seniori - narodení v r. 1961 a neskôr
- kategória veteráni - narodení v r. 1960 a skôr

Výsledky kategórií sa vyhodnotia pri minimálnom počte 6 účastníkov v danej kategórii.

 

Popis disciplín:

Compak sporting = Compak parkúr v rozsahu 100 terčov. Strieľa sa na 4 strelištiach. Na každom 25 terčov podľa prípustných kombinácií v zmysle pravidiel FITASC. Farba terčov oranžová a čierna. Typ terčov – klasik, midi, mini, kačica a zajac.

 

Tréning:

16. septembra 2016 od 16,00 h.

Tréningová položka 25 terčov v cene 5,00 €.

 

Časový rozpis :

Sobota 17. septembra 2016

7.50 - 8.50 h. Prezencia a úhrada vkladu

9.00 h. Slávnostné otvorenie Majstrovstiev SPK

9.15 h. Začiatok súťažnej streľby

15.00 h. Ukončenie Majstrovstiev SPK, vyhlásenie výsledkov, odovzdanie medailí, diplomov, pohárov a cien.

 

Vklady :

Vklad vopred prihláseného účastníka 37,- € včítane obeda

Vklad vopred neprihláseného účastníka 40,- € včítane obeda

 

Štartovné do 12. miesta ani náboje nebudú strelcom refundované, nakoľko tieto financie sú pretransformované do cien pre najlepších súťažiacich.

 

Hodnotenie strelcov pri rovnosti bodov:

Bod 10.06. Streleckého poriadku SPK: Pri rovnakom počte bodov v Compak sportingu = Compak parkúre, sa hodnotia strelci podľa pravidiel FITASC. Pri určení Majstra SPK a poradia v kategóriách na 1., 2. a 3. mieste sa rozhodne v rozstrele v položke 25 terčov. Pri určení poradia na 4. a ďalších miestach bude rozhodovať vyšší počet zásahov na určenom strelišti a to od najviac po najmenej obtiažne - poradie určí usporiadateľ.

 

Spôsob určenia víťaza

Pri určení víťaza streleckého podujatia v súťaži jednotlivcov sa bude postupovať podľa ustanovenia článku 10, Streleckého poriadku SPK a pravidiel FITASC.

 

Spôsob podávania protestov

Protesty jednotlivcov a vedúceho družstva budú akceptované len tie, ktoré budú podávané v zmysle ustanovenie článku 11. Streleckého poriadku SPK a pravidiel FITASC.

 

Ceny:

Bod 10.11. SP SPK: Na majstrovstvách SPK dostane víťaz a dvaja nasledujúci strelci v poradí medailu. Okrem toho dostanú strelci, ktorí sa umiestnili na prvých piatich miestach diplom.

Strelci umiestnení na prvých troch miestach v každej kategórii dostanú pohár, medailu, diplom a vecné ceny. V prípade otvorenia len jednej kategórie vecné ceny budú udelené prvým piatim strelcom v celkovom poradí. Strelec s najvyšším dosiahnutým nástrelom získa titul „Majster SPK v Compak sportingu pre rok 2016“ a pohár.

 

Obhajca titulu z r. 2015 a jeho výsledok

Ing. Viliam Kocsis 92/100

 

Všeobecné ustanovenia:

  • Na súťaž je výhodné a možné sa vopred (do 15. septembra 2016 do 24,00 h. včítane) prihlásiť na: www.strelnicahubert.sk/menu/podujatia

  • Majstrovstvá SPK sa uskutočnia podľa vydaných propozícií a platného streleckého poriadku SPK a pravidiel FITASC

  • Majstrovstiev SPK sa môžu zúčastniť strelci, ktorí sú členmi SPK aj strelci nečlenovia SPK. Nečlenovia SPK však budú hodnotení mimo poradia.

  • Členstvo v SPK je súťažiaci strelec povinný preukázať pri prezencii dokladom ako - platný poľovný lístok, alebo doklad o zaplatení individuálneho členského do SPK pre rok 2016. Pokiaľ tak neučiní bude považovaný za nečlena SPK a hodnotený mimo poradia. Obdobne je povinný predložiť príslušné doklady o všetkých zbraniach, ktoré bude v súťaži používať.

  • Organizačný výbor si vyhradzuje právo prípadnej zmeny v časovom programe po dohode s hlavným rozhodcom, čo pretekárom oznámi pred začatím streľby.

  • Na strelnici je zabezpečené parkovanie vozidiel, predaj streliva, strava a občerstvenie.

  • Súťaž je zároveň v poradí 5. kolom Pohára SPK 2016 v CS a bude vykonané aj samostatné vyhodnotenie 5. kola v zmysle jeho štatútu pre rok 2016.

  • Pripomíname, že ten člen SPK, ktorý sa zúčastní minimálne dvoch kôl Pohára SPK 2016 v CS, bude zaradený do žrebovania o prémiovú cenu - dlhú guľovú zbraň CZ 527, ktorú zabezpečuje Kancelária SPK Bratislava. Prémiovú cenu získačlen SPK, ktorý bude vyžrebovaný z prítomných strelcov pri vyhodnotení po ukončení 6. kola v Skalici

 

Organizačný výbor OPK Šaľa a Strelecká komisia SPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PROPOZÍCIE_M_SPK_2016_CS 100_FINAL.docx)PROPOZÍCIE_M_SPK_2016_CS 100_FINAL.docx[Propozície]1117 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.