Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

Stanovisko Prezídia SPK ku klamstvám Juraja Lukáča, LOZ Vlk

SPKPrezídium Slovenskej poľovníckej komory

v y j a d r u j e

zásadný nesúhlas a pohoršenie nad účelovými klamstvami a zavádzaním Juraja Lukáča z Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk, ktorý na svojom facebook-ovom profile v utorok dňa 17.07.2018 o 10:42 hod. verejne vyhlásil, že s návrhmi LOZ Vlk o nulovej kvóte lovu vlka dravého pre sezónu 2018/2019 súhlasili orgány štátnej správy a to podľa jeho vyjadrenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky.

 

stanovisko vlk klamstva
Prezídium Slovenskej poľovníckej komory

v y z ý v a

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, aby verejnosti poskytli oficiálne stanovisko k vyjadreniu Juraja Lukáča a klamstvám o dohode na nulovej kvóte lovu vlka.
Tiež v y z ý v a m e Juraja Lukáča, náčelníka LOZ Vlk, aby na svojom verejnom profile a webovej stránke LOZ VLK uviedol, že v tomto vyhlásení zo dňa 17.07.2018 neuviedol pravdivé informácie a zavádzal širokú laickú i odbornú verejnosť, a to až do doby zasadnutia pracovnej skupiny ku schvaľovaniu kvóty lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2018/2019.

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory

u b e z p e č u j e

členov Slovenskej poľovníckej komory o tom, že urobí všetky odborné úkony na to, aby sa nulová kvóta lovu vlka v žiadnom prípade nepresadila, aj vzhľadom na fakt, že vlk je ako šelma jedným z prenášateľov nebezpečného vírusu afrického moru ošípaných, ktorý ohrozuje východnú, ale už aj strednú Európu a spôsobuje nepredstaviteľné ekonomické problémy.

 

V Bratislave, 20.07.2018

Attachments:
Download this file (stanovisko_P SPK_J.Lukac.pdf)stanovisko_P SPK_J.Lukac.pdf[Stanovisko P SPK ku klamstvám Juraja Lukáča, LOZ Vlk]224 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/