Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

OPK Poprad

20190508 121907 zmensenaAj naše PZ z okresu Poprad sa zúčastnili výzvy na čistenie revíru. Spoločný hviezdicovitý výstup 8.5.2019 na Kozí kameň z každej obce bola ideálna príležitosť. Zobrala som celú rolku vriec na odpad, ale nenaplnili sme ani jedno...ani jeden papierik...naozaj ...takže výzva nesplnená, ale dobrý pocit, že existujú aj takéto miesta bez odpadu a ľudia, ktorí neznečisťujú prírodu...

ale posielam pár fotiek na dôkaz čistej prírody :-))

Bc. Zuzana Kovalčíková
Obvodná poľovnícka komora Poprad
Podtatranská okresná organizácia SPZ

20190508_091300_zmensena.jpg20190508_093248_zmensena.jpg20190508_111229_zmensena.jpg20190508_120035_zmensena.jpg20190508_121907_zmensena.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/