Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

2019 04 06 09 29 15Image04Dňa, 6.4.2019 sa v našom združení konala brigáda – zber odpadov v revíri. Zúčastnilo sa 24 členov združenia + cca 30 ľudí - obyvatelia obce a členovia DHZ Horná Potôň. Pozbierali sme od 8:00 do 12:00  20,36 t zmiešaného odpadu. Brigáda sa organizovala spoločne s obcou. Od sponzorov sme dostali na výpomoc stroje.

Na záver sme sa odvďačili zúčastneným chutným gulášom z diviny a občerstvením.

07Poľovnícke združenie SOKOL Plavecký Štvrtok (okres Malacky) už tradične niekoľko rokov organizuje brigádu zameranú na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v poľovnom revíri Plavecký Štvrtok. Tento rok sa akcia konala 13.04.2019, revír čistilo spolu 16 členov PZ, 2 čakatelia na členstvo a 3 sympatizanti poľovníctva. Čistá príroda je dôležitá aj pre viacerých obyvateľov obce Plavecký Štvrtok, ktorí sa taktiež dlhodobo zúčastňujú brigády ku Dňu Zeme. V sobotu prišlo okrem poľovníkov vyčistiť okolie svojej obce ďalších cca 50 ľudí. Firma NAFTA a.s. so sídlom v Plaveckom Štvrtku znova sponzorsky zabezpečila a na vyzbierané smeti poskytla 4 veľkokapacitné kontajnery, ktoré sa čoskoro zaplnili.

received 858087677871804Reagujem na Vašu výzvu Čistá príroda...

Som čakateľka v PZ Srnka Svinia okr. Prešov. Aktívne sa zúčastňujem rôznych brigád či už v lese alebo v okolí našej chaty. Stále sa nájde nejaký odpad ale toto bol vrchol ľudskej ľahostajnosti. Cestou z lesa sme s otcom našli vrecia potrhané...mastné od oleja...grilovacie tácky...hrôza. Zobrali sme to domov pekné toztriedili plasty, plechovky atď. a všetko pekne uložili ku kontajnerom doma až kým sa to nevyviezlo.
Ľudská hlúposť nemá hranice..

2019 05 06 19 48 446Nikdy sme sa nepotrebovali prezentovať a chváliť našou prácou, ale doba sa veľmi zmenila a tak sa chceme podieľať na očistení poľovníckej komunity aj takouto formou.

PZ Slepčany sa snaží každoročne v jarných mesiacoch vyčistiť chotár od odpadu, ktorého je akosi stále viac a viac. Dňa 13.4.2019 za účasti aj dobrovoľníkov 17 ľudí čistilo okraje ciest od odpadu. Prevažnú časť tvorili staré použité pneumatiky a pet fľaše, ale našli sa aj časti z aut, elektro odpad, plasty rôzneho druhu a ba aj pozostatky domácich zvierat. Je až zarážajúce čo dokážu ľudia len tak vyhodiť.Odhadované množstvo odpadu bolo 3 tony. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorým ešte záleží na životnom prostredí a tak priložili ruku k dielu.

2015 06 04 13 32 58P6040660Naše PZ už od roku 2005 organizuje každý rok v jarných mesiacoch-Máj,Jún-v spolupráci zo základnými školami v pôsobnosti nášho revíru - ZŠ L.Štiavnica a ZŠ Ludrová - akciu s názvom Čistá dolina.Kde vyčistíme od odpadkov tri doliny a to Ludrovskú dolinu /7km/ a v L.Štiavnici Komornícku a Zemiansku dolinu spolu tiež asi 7Km. Nakoľko toto čistenie robíme už 15 rokov posledné roky nachádzame čoraz menej neporiadku a odpadov. Možno si návštevníci začali uvedomovať že odpadky do prírody nepatria.AJ Tak však každý rok 15-20 vriec odpadov hlavne plastov a skla. Akcie sa zúčastnuje pravidelne 60-70 detí zo svojimi učiteľmi a 20-25 členov PZ a ich rodinných príslušníkov. Po vyzbieraní odpadkov ,máme pripravený sprievodný program pre deti. A to sútaže v streľbe zo vzduchovky, praku, luku, preťahovanie lanom a vedomostnú prednášku o spoznávaní zvierat a rastlín. Tiež sme v rámci akcie Čistá dolina upravili a zachytili prameň v Ludrovskej doline a dva pramene v Lipt. Štiavnici. Po sútažiach nasleduje guláš alebo opekanie slaninky, špekačiek kto čo má rad a potom už len voľná zábava.

2019 04 25 11 45 49IMG 20190425 114548 2Brigádu sme organizovali na podnet detí zo 3. ZŠ Senica, trieda 6C. Akcie sa zúčastnilo 22 detí a 4 dospelý dňa 25.4.2019. Odviezli sme 3 prívesné vozíky odpadu, vyseparovaného - plasty, sklo, kov, pneumatiky, stavebný odpad. Samotné deti takto dávajú príklad ako sa správať k našej prírode.

2Dňa 8.5.2019 PZ Hubert Veľká Ves zorganizovalo v spolupráci s obcou Veľká Ves vyčistenie dvoch lokalít Močárovská hora a Sadenec od komunálneho odpadu. Tieto lokality sa nachádzajú v našom poľovnom revíri.

Naviac sa vyčistili obidva járky 2 km úseku štátnej cesty a to od tabule okres Poltár /v lokalite Sadenec/ po tabuľu obce Veľká Ves.

Cca 15 členov, plus niektorí pribrali aj manželky a deti za 2,5 hod. naplnili dva veľké kontajnery, ktoré zabezpečila na svoje náklady obec, za čo ďakujeme starostovi obce Jozefovi Líškovi .

Prevažne sa jednalo o plastové fľaše, plastové poháre, oblečenie, ale aj pneumatiky a matrace. To všetko nahádžu do prírody ,,prasiatka“ v ľudskej koži.

2019 04 15 18 23 24IMG 20190415 182324Poľovnícke združenie Gidra Voderady zorganizovalo dňa 15.4.2019 brigádu pri príležitosti ,,Dňa Zeme“ . Nakoľko bol pracovný deň, brigády sme sa aj napriek tomu zúčastnili v peknom počte, a to 15 členov PZ  z 19-tich, za čo im samozrejme patrí pochvala a poďakovanie. Vyzberali sme odpad a vyčistili cesty a ich okolie  smerom na Veľký Grob, cestu do Majcichova, cestu pod Jozefovým dvorom a cestu vedľa Jozefovho dvora smerom k bývalej betonárni, čo predstavuje približne 4 km prístupových a poľných ciest v katastri obce Voderady. Vyzbierané odpadky tvorili hlavne plasty, plastové fľaše, papier, stavebný odpad, pneumatiky a našli sa aj kusy nábytku. Všetok  vyzbieraný odpad bol prevezený, vytriedený a umiestnený na zbernom dvore obce Voderady. 

60345562 432383000873211 6070947263717310464 nPosielam Vám fotografiu poľovníkov z čistenia nášho revíru. Dňa 27.4. 2019 organizovala obec Neded brigádu zbierania odpadkov v dedine, v revíri a na brehu rieky Váh. Brigády sa zúčastnilo okolo 100 ľudí. Zapojili sa všetky organizácie pôsobiace v obci, kde nechýbali ani poľovníci ani rybári a samozrejme sa našli aj dobrovoľníci.

Naše poľovnícke združenie DROP Neded sa podieľalo na vyčistení svojho revíru. Dohromady sa počas tejto akcie vyzbieralo 2,6t miešaného odpadu. Množstvo odpadu je dôkazom toho ako zanedbávame naše prostredie a zároveň aj varovanie do budúcna. Mali by sme byť ohľaduplný voči prírode a k zveri, ktorá v nej žije a osvetou povzbudiť občanov, aby zachovali svoje postredie čisté.

2016 03 18 16 24 27P3180209PZ Driny Smolenice-Lošonec už 15 rokov začiatkom jari organizuje brigádu na čistenie poľovného revíru do ktorého poriadkumilovní občania poschovávajú svoje prebytky a odpad všetkého druhu.Aj v tomto roku sa 5.apríla 2019 zišlo 34 členov PZ Driny, rod. príslušníkov a priateľov zo Smoleníc a Smolenickej Novej Vsi a 21 brigádnikov z časti Lošonec. Spoločne sa nazbierali 3 veľké kontajnery odpadu.
Poďakovanie patrí aj starostom obcí Smolenice a Lošonec za poskytnutie kontajnerov.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Upratovanie_v_Smoleniciach.pdf)Upratovanie_v_Smoleniciach.pdf[Upratovanie v Smoleniciach]40 kB

2019 04 13 12 48 02DSC 256910563Poľovnícke združenie Čierny bažant Diakovce pravidelne už 10 rokov organizuje jarný zber odpadu v poľovnom revíri. Tento rok to bolo 13.4.2019. Od odpadu sa čistilo okolie ciest a remízky z ktorých sa odstraňoval rôzny odpad. Prešiel sa celý 2232 Ha poľovný revír. Vyzbieralo sa 38 ton odpadu. Nápomocný boli aj členovia DPO Diakovce a členovia stolnotenisového klubu Diakovce. Kontajnery na odpad nám poskytla obec. Po dobre odvedenej práci sa všetci zúčastnený občerstvili srnčím perkeltom, ktorý pre nás pripravili v reštaurácii Dori Diakovce. Ďakujeme všetkým ktorý sa tejto akcie zúčastnili a pomohli zlepšiť životné prostredie pre našu zver a obyvateľov obce. 

Bojničky3V rámci Vašej pripravovanej reportáže s názvom Čistá príroda = Čistý revír Vám v mene Poľovníckeho združenia Borina Dvorníky - Bojničky zasielam nasledujúce informácie
Naše PZ obhospodaruje kataster dvoch obcí (Dvorníky a Bojničky), preto sa brigáda zameraná na zber odpadu z prírody uskutočnila v dvoch termínoch. Spomínanú brigádu organizujeme už štvrtýkrát. Dňa 13.4. 2019 sa konal zber odpadu v katastri obce Dvorníky. Okrem našich členov sa jej zúčastnili aj dobrovoľníci, vrátane detí, dokopy približne 20 ľudí. Podarilo sa vyzbierať dva veľkokapacitné kontajnery odpadu najrôznejšieho druhu, hlavne starých pneumatík,paplónov a odpadu z domácností. Druhá časť zberu sa konala dňa 19.4.2019 v katastri obce Bojničky. zúčastnilo sa jej 10 členov nášho PZ, ktorým sa podarilo nazbierať traktorovú vlečku odpadu zloženého hlavne z pneumatík, starých častí automobilov a plastových fliaš.

2019 03 23 10 01 19IMG 20190323 100118Členovia poľovníckeho združenia v Alekšinciach tradične za spolupráci s obcou a členmi klubu dôchodcov organizujú „Tradičný zber odpadu“ z revíru.

Akcia sa koná každoročne v mesiaci apríl a tak isto každoročne s výsledkom ako je vidieť na fotkách = plné traktorové vlečky!!! Človek ostáva niekedy až v nemom úžase. Čo všetko sú ľudia schopní vyhodiť a dať si námahu vyniesť do revíru a priľahlých častí obce. V každom prípade na akcii sa zúčastňuje väčšina členov PZ + čakatelia (24 ľudí) a samozrejme naši aktívni seniori, ktorí nám sami ponúkli pomocnú ruku a zapojili sa do spoločnej akcie.

Okrem tejto akcie sme v mesiaci marec uskutočnili mimoriadnu akciu pri ktorej sme si zadovážili za vlastné prostriedky 500 stromov – topoľov, ktoré sme použili na znovuobnovenie pôvodných topoľových vetrolamov a založili aj nové aleje. Na akcii sa zúčastnili tak isto všetci členovia PZ.

2019 04 13 08 17 47PS1

Naša Poľovnícka spoločnosť Veľký Grob sa zúčastňuje čistenia revíru už niekoľko rokov. Ako po minulé  roky,  aj teraz sa tak udialo pri príležitosti "Dňa Zeme" 13.4.2019.

Brigády sa zúčastnila väčšina našich členov a zapojili sa aj rodinní príslušníci. Vyzbierali sme a vyviezli dve veľké vlečky zmiešaného odpadu. V rámci predmetnej brigády sa tiež vysadilo cca 50 stromčekov v okolí novovybudovanej poľovníckej chaty. 

Aj týmto spôsobom sa chcem všetkým zúčastneným poďakovať.m

3Poľovnícka spoločnosť Vajnory a jeho aktivity v oblasti ochrany životného prostredia.

Pre našu Poľovnícku spoločnosť Vajnory sa stalo už tradíciou jarné čistenie revíru. Každoročne sa prvý májový víkend zíde kompletne celá 14 členná skupina poľovníkov, aby vyzbierala odpad z tej časti nášho revíru (celková výmera revíru je 1234 ha), ktorá je najviac vystavená znečisťovaniu verejnosťou. Je to takmer 300 ha lesa a vinohradov vajnorského chotára na úpätí Malých Karpát. Táto bratislavská oblasť sa v posledných rokoch stáva čoraz obľúbenejším relaxačným prostredím pre obyvateľov Bratislavy a blízkych obcí. Pod lesom sú chatky, medzi vinohradmi Poľnohospodárskeho družstva zase záhradky, oblasťou vedie cyklotrasa spájajúca Raču, Va jnory a Svätý Jur (Jurava) a naprieč celým územím sú turistické chodníky. Z roka na rok je toto prostredie frekventovanejšie a to sa odráža aj na zvyšovaní znečistenia komunálnym a stavebným odpadom. Okolo lesných ciest a chodníkov vyzbierame z roka na rok čoraz väčšie množstvo plastových obalov a iného ťažko rozložiteľného odpadu. Do vinohradov a na začiatok lesa si zvykli ľudia vyhadzovať nepotrebné zariadenia a stavebnú suť.

20190508 121907 zmensenaAj naše PZ z okresu Poprad sa zúčastnili výzvy na čistenie revíru. Spoločný hviezdicovitý výstup 8.5.2019 na Kozí kameň z každej obce bola ideálna príležitosť. Zobrala som celú rolku vriec na odpad, ale nenaplnili sme ani jedno...ani jeden papierik...naozaj ...takže výzva nesplnená, ale dobrý pocit, že existujú aj takéto miesta bez odpadu a ľudia, ktorí neznečisťujú prírodu...

ale posielam pár fotiek na dôkaz čistej prírody :-))

Brigáda 6 zmensenaVážená Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory. Privítali sme Vašu iniciatívu Čistá príroda- čistý revír, ku ktorej sa hlásime. Iniciatívu sme privítali aj preto, že už od roku 2011 sme vyšli podobnou výzvou pre poľovnícke združenia v rámci našej okresnej organizácie SPZ, odkedy pravidelne organizujeme brigády.

Náš poľovný revír Veľký Cer - Lukov má celkovú výmeru 1 523 ha, patrí do poľovnej oblasti malej zveri M VI Nitra, je zaradený do II. kvalitatívnej triedy pre srnčiu, zajačiu, bažantiu a jarabičiu zver. V uplynulom období sme si povinnosti voči vlastníkom pozemkov v našom revíri riadne plnili o zver sa riadne starali, rovnako o životné prostredie na prenajatých pozemkoch. Z vlastnej iniciatívy od roku 2011 organizujeme brigády na čistenie revíru od rôznych odpadkov, čistíme cestičky a chodníky, potoky, jarky a malé jazierko a samozrejme sa staráme o poľovnícke zariadenia. Náš revír možno charakterizovať ako prímestský so silným tlakom negatívneho vplyvu civilizačných faktorov, ako je stres zveri, zvýšená migrácia zveri v poľovnom revíri a s ním susediacich poľovných revírov, čím dochádza k sťaženiu podmienok starostlivosti o zver. Revír je navštevovaný rôznymi osobami a skupinami ľudí rozmanitých záujmov. Dôsledky týchto vplyvov sa snažíme eliminovať predovšetkým osobným prístupom a všetkými dostupnými
zákonnými prostriedkami.

ODPAD3 zmensenaS príchodom jari  členovia Poľovníckeho združenia Čierny Váh v Liptovskej Tepličke každoročne organizujú zber plastového odpadu v okolí obce Liptovská Teplička a na území poľovného revíru. Poľovníci si uvedomujú, že je potrebné chrániť životné prostredie, chrániť to kde žijeme, ako aj oboznamovať verejnosť so skutočnosťou, že poľovníctvo nie je len lov zveri, ale v prvom rade ochrana prírody. Štatistiky sú však nepriaznivé, pretože poľovníkom sa každý rok podarí vyzbierať niekoľko desiatok vriec odpadu. Tieto čísla sú znepokojujúce, preto poľovníci apelujú na občanov, aby sa v prírode správali zodpovedne.

20190504 123403 zmensenaDňa 4.5.2019 v čase od 9.00h do 14.00h vykonalo, tak ako už  po viacero rokov, naše PZ Skaľanka Skalité brigádu z príležitosti Dňa Zeme. Vyčistili sme les a okolie  lesných ciest a chodníkov od plastového a iného odpadu. Zároveň sme vyčistili lesné studničky pri turistických chodníkoch. Na akcií sa zúčastnilo 22 členov a 8 čakateľov na členstvo. 

IMG 20190330 084248 zmensena

Poľovnícka spoločnosť BREZA Poľný Kesov každoročne, v rámci  obecných "Dní jari" v mesiaci apríl čistí prístupové komunikácie do obce Poľný Kesov. Brigády sa zúčastňuje 10- 18 členov spoločnosti, ktorých zaráža prístup užívateľov uvedených ciest, nakoľko počas roka sa vždy nahromadí odpad za jednu traktorovú vlečku.

V roku 2019 okrem zberu odpadu sme 30.3.2019  zorganizovali aj mimoriadnu akciu – výsadbu 100 stromov – višní v chotárPoľný Kesov. Na akciu získala PS BREZA prostriedky z MAS Cedroň Nitrava pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

32 20190330 091244Čistý chotár Jablonové 
30.3.2019 PZ Jablonové, s materiálnym prispením Obce Jablonové, organizovalo už 9.brigádu na vyčistenie Jablonovského chotára. Akcie sa zúčastnilo 73 brigádnikov z radov poľovníkov a ich rodinných príslušníkov, DHZ Jablonové a žiakov Základnej školy Jablonové. Spolupráca s obcou a miestnymi hasičmi je dlhodobo veľmi dobrá. Najväčší efekt vidíme vo výchove mladšej generácie a to konkrétne žiakov miestnej základnej školy. Jednak vymenili mobily a tablety za pohyb na čerstvom vzduchu a jednak názorná ukážka čo sa robiť nemá má najväčší efekt na ich budúce správanie.

2013

Organizovanie brigády čistenia revíru a katastra obce sa traduje od roku 1987. Za spolupráci s Obecným úradom je to od roku 1989 a pokračuje to až doteraz. Taká najrozsiahlejšia brigáda sa uskutočnila v roku 2013 a zúčastnilo sa tejto brigády 15 členov PZ a 39 ľudí z obce. Pomáhala technika od podnikateľa p. Grunera. Celkovo sa odviezlo 4- traktorové vlečky rôzneho odpadu a dve vlečky pneumatík. V tomto roku sme zorganizovali brigádu dňa 23.3.2019 a tejto akcii sa zúčastnili členovia PZ a obyvatelia obce v celkovom počte 34. Vyzbieralo sa viac ako dva kontajnery odpadu a myslíme si  že akcia mala výborný ohlas. Z roka na rok skládok a odpadu je menej čo nám všetkým robí radosť. Nielen nám, ale aj obyvateľom obce Obce Paňa.

IMG 1622 zmensenaUž dve desaťročia sa naše PZ Moravský Svätý Ján raz do roka púšťa do čistenia revíru. Akciu postupne začal zastrešovať Obecný úrad a starosta obce a rozšírili ju na celú dedinu. Tento rok sa konala v sobotu 27. apríla. V minulých rokoch sa zdalo že počet nezodpovedných občanov nielen našej obce , ale hlavne susedných obcí ktoré nemajú v prevádzke zberné dvory sa zmenšuje. Žiaľ bolo to iba naše zbožné želanie. To čo sme vyzbierali tento rok prekonalo všetky naše očakávania. Akcie sa zúčastnilo 24 našich členov, chlapci z krúžku Mladých poľovníkov a aj naši honci. Celkovo sa do zberu zapojilo asi 100 obyvateľov našej obce. Od žiakov až po dôchodcov.

1 2

Fotografie z individuálnych brigád Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy Kluknava. Každoročne sa uskutočňuje jarné upratovanie revíru. Každý člen individuálne v rámci voľného času vykonáva zber odpadkov v okolí pridelených solisk a krmovísk. 

Dňa 8.5.2019 sme organizovali čistenie Dolinského potoka. Na akcii sa zúčastnilo 50 ľudí. Kvôli nepriaznivému počasiu bol počet nízky. Bolo tam 20 členov našej PS, členky z Únii žien, členovia rybárskeho, turistického, hasičského klubu a občania obce Kluknava a Víťaz. Dohromady sa vyviezlo viac ako 20 vozíkov a 50 vriec odpadu.

Článok o akcii by mal byť aj Korzári.

dscf6803 096a39 lg zmensena

Obec Trnovec nad Váhom, komisie kultúry, športu a životného prostredia v spolupráci so Základnou školou v Trnovci nad Váhom, miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu a Poľovníckou organizáciou DORMUTZ Trnovec Nad Váhom zorganizovali dňa 26. apríla 2019 od 8,00 hod. podujatie Vyčistime si svoju obec.

IMG 4150 zmensena

Poľovná spoločnosť vlastníkov pôdy Čelovce-revír Pustý hrad Čelovce zorganizovala brigádu čistenie revíru dňa 4.5.2019 v obci Čelovce okr, Veľký Krtíš. 

Zúčastnilo sa jej 15 poľovníkov ale aj aj niekoľko obyvateľov obce aby vyčistili svoje okolie z prebytočného odpadu ako pneumatiky, sáčky, elektro odpad, detské plienky, plechovky ale aj nebezpečný odpad - eternit. Predpokladané množstvo  nazbieraného odpadu bolo aj 3t.

20190503 081300Fotky z brigády PZ Zlatý Bažant Veľké Úľany, ktorá sa konala 13.04.2019, vo Veľkých Úľanoch. Zúčasnilo sa jej 27 ľudí. Odpad sa pozbieral od papiera až po kolesá z nakladných aut. Pozbierala sa plná traktorová vlečka odpadu.

sdfPri príležitosti „Dňa Zeme“ prebiehala v našej obci 27.04.2019 naplánovaná akcia s názvom „Vyčistime si našu obec“. Každý rok Obecné zastupiteľstvo Trhová Hradská spolu s PZ Trhové Mýto zorganizujú zber. Každý rok sa členovia PZ aktívne zúčastnia a majú na starosti aj varenie guláša pre účastníkov. Tento rok členovia PZ boli inovatívni, do akcie chceli zapojiť aj deti. Zorganizovali pre deti menšiu akciu na dvore Poľovníckej chaty.

received 160767144807752znmn Fotografie sú z mesiaca marec z brigádnickej akcie "Čistenie prírody v obci Hlinné vo Vranovskom okrese. Akciu som zorganizoval spolu s manželkou. Som poľovníckym hospodárom a členom poľovníckeho združenia Topľa Soľ. Spolu s miestnymi deťmi sme vyčistili časť poľovného revíru Slaný potok a okolie poľovníckej chaty PZ. Spolu sa vyzbieralo 12 vriec odpadu. Chceli by sme hlavne vyzdvihnúť a spropagovať pracovitosť deti.

IMG 20190408 WA0001 zmensenaZber KO poľovným združením Rudava Malé Leváre.

kedy: 6.4.2019
organizátor : PZ Rudava Malé Leváre
počet členov (zúčastnených): 9
miesto : kataster obce Malé Leváre

odpad: podarilo sa vyzbierať nové skládky odpadu, kde sa nachádzal plastový, textilný a papierový odpad. Zo starších skládiek sme vyseparovali staré pneumatiky a plasty.

IMG 20190406 115432 zmensenaPoľovnícke združenie Lapáš organizuje už od roku 2014 každý rok jarné upratovanie chotára. Tento rok sme ho organizovali 6.4. a snažili sme sa vyčistiť remízky, v katastroch obcí Malý a Veľký Lapáš, od odpadu rôznej povahy. Vďaka stavebnému boomu v oboch obciach, sme z remízok odstránili rôzne obalové a tepelnoizolačné materiály zo stavieb. Na iných miestach sme našli rôzny odpad od pneumatík, mikrovlniek, grilu, cez bytové jadrá, až po klasický trieditelný odpad ako sú plastové fľaše, či sklené poháre. 

IMG 0865 zmensenaDňa 23.3.2019 sa 36 členov Poľovníckeho združenia Jablonica a ich rodinných príslušníkov zúčastnilo celoobecnej akcie "Čistý chotár". Naši členovia nazberali 67 vriec odpadu pri ceste č. 51 Jablonica - Senica, pri lesnej zvážnici a v okolí našej strelnice. Tejto akcie, ktorú organizuje obec Jablonica sa zúčastňujeme pravideľne každý rok. 

Dušan Kabaňa
predseda PZ Jablonica

IMG 20190427 123904 zmensenaDňa 27.4.2019 zorganizovalo POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE Grúň Divín v spolupráci s obcou Divín brigádu zameranú na zber smetí a likvidáciu čiernych skládok. Už dlhšie obdobie sme mali vytipovaných niekoľko lokalít najviac zaťažených odpadom. V konečnom dôsledku sa nám podarilo vyčistiť až 8 čiernych skládok, lesy, lúky a polia. Odpad sme zbierali nie len v intraviláne obce, v okolí divínskeho hradu a priľahlej pánskej záhrady, ale aj v riečiskách potokov, pri vodnej nádrži Ružiná a v ostatných častiach revíru. Niektoré lokality sa nám nepodarilo vyčistiť úplne, nakoľko množstvo odpadu, ktoré tam ľudia systematicky sypali dlhé roky vyžadujú čas a niekoľko nákladných áut, aby sme boli schopní zbaviť sa všetkého odpadu.

FB IMG 1554750776551 zmensenaAkciu zber smetí organizovalo PZ GAZDOVSKÁ HORA Vinica v spolupráci s obcou Vinica a Základnou školou Bálinta Balassiho Vinica v extraviláne obce Vinica už po ôsmy krát dňa 07.04.2019 pri príležitosti dňa Zeme.

Vyzbieraných bolo 30m3 (kontajner) odpadu všetkého druhu, zúčastnilo s cca 80 dospelých aj detí. Po práci poľovníci navarili pre zúčastnených poľovnícky guľáš a urobili program pre deti. 

DSCN7973Dňa 13.04.2019 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. v rámci akcie „JARNÉ UPRATOVANIE“ verejných priestorov v Šenkviciach organizovanej obcou Šenkvice sa 11 členov Poľovníckeho združenia Dolina v Šenkviciach zúčastnilo čistenia Šenkvického hája, ktorý je súčasťou nášho poľovného revíru.

Počas zberu odpadkov sme naplnili osem 60 l vriec v prevažnej miere plastovými fľašami a nádobami od stavebných materiálov. V lese sme naši aj 2 pneumatiky z nákladného auta a chladničku. Vyzbierané odpadky sme následne vyviezli do triedeného odpadu na zberný dvor obce Šenkvice. 

IMG 4055 zmensenaDňa 27.4.2019 naše Poľovnícke združenie PZ BUČINA Dolná Strehová v spolupráci s OZ Srdcom Strehovčania a obcou Dolná Strehová organizovalo deň Zeme v Dolnej Strehovej.

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa nás nazbieralo dosť cca 50 ľudí s toho 10 deti vo veku od 6-15rokov. Mali sme vytipované čierne skládky v okolí našej obce kde sa nachádzal odpad všetkého druhu hlavne plastové a sklenené fľaše plechovky a nejaké pneumatiky. Po stretnutí o 10:00 sme sa pomocou terénnych aút a V3S-ky presunuli na miesta, kde sa nám podarilo vyzbierať zhruba štyri V3S-ky odpadu.

DSC00090 zmensenaSme malá poľovnícka spoločnosť s názvom Popudinské Močidľany, ktorá obhospodaruje poľovný poľný revír na Záhorí, konkrétne v okrese Skalica. Poľovnícka spoločnosť Popudinské Močidľany každoročne organizuje jarný zber odpadu, ktorý nezodpovedný občania vyhodia do remízok a potokov nachádzajúcich sa v našom revíry. Stalo sa to už tradíciou a súčasťou každoročných aktivít členov tejto poľovníckej spoločnosti.

20190303 111527 zmensena3. marca 2019 sme v PZ Lučenec - Počúvadlo zbierali odpad 4 brigádnici...Vyčistili sme remízku pri hlavnej ceste. Boli tam staré pneumatiky a odpady od šoférov.
Lesu a Lovu Zdar! 

Jano Beňo
PZ Lučenec - Počúvadlo

FB IMG 1556265121924 zmensenaKaždoročne poľovnícka spoľočnosť Jarok organizuje brigádu na zbieranie odpadu v našom poľovnom revíry, ktorého je viac a viac. Brigády sa zúčastňujú nie len poľovníci, ale aj široká verejnosť a milovníci prírody. V dnešnej dobe, keď skoro každé mesto a aj obec má zriadené zberné dvory, ktoré sú určené na skladovanie odpadu či uz stavebného, pneumatiky, plasty, elektrospotrebiče a mnoho ďalších nepotrebných vecí, ale žiaľ sa ešte stále najdu medzi nami ľudia, ktorým je pohodlnejšie sa zbaviť nepotrebných a nadbytočných vecí spôsobom že tieto veci naloží do auta a zabví sa ich tak, že ich vyvezie do remízky alebo do lesa. 

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.