Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

minister VlčanMinister pôdohospodárstva Samuel Vlčan 31.8.2021 prijal zástupcov Slovenskej poľovníckej komory na čele s pánom prezidentom Ing.Tiborom Lebockým PhD, viceprezidentom Ing. Alojzom Kaššákom a riaditeľom kancelárie PaedDr. Imrichom Šubom. Pán minister na stretnutí konštatoval, že pozitívne vníma aktivity poľovníckej samosprávy ako na úseku preneseného výkonu štátnej správy tak i na úseku obhajoby udržateľného užívania prírodného prostredia.

Požiadal o maximálnu súčinnosť pri plnení opatrení pri eradikácii vírusovej choroby Afrického moru ošípaných. Témou rozhovoru bola i blížiaca sa svetová poľovnícka výstava „V jednom s prírodou 2021”. Pán prezident poďakoval za obnovený konštruktívny dialóg s vedením rezortu a ubezpečil pána ministra, že tak ako doteraz poľovnícka samospráva i naďalej s maximálny úsilím a nasadením sa aktívne zapojí do všetkých aktivít v prospech obhajoby poľovníctva a obhajoby vidieckych aktivít. Tak ako doteraz i naďalej bude serióznym partnerom pre rezort.

Minister pôdohospodárstva zároveň vyjadril plnú podporu poľovníckej samospráve. Podľa jeho názoru sme jednou z najlepšie fungujúcich komunitných organizácii na Slovensku, jednak s najdlhšou históriou a taktiež najväčšou členskou základňou.

K SPK

Poďte s nami do lesa a v tejto relácii uvidíte:
Vnadenie zveri
Lov diviakov
Medvede a včely

 

 

P1050030 zmensenaPriaznivci poľovníckeho strelectva sa v sobotu 21. augusta stretli na Majstrovstvách SPK v Poľovníckom 10-boji, ktorý z poverenia K SPK zorganizovala OPK Zvolen na strelnici v SNP v Sielnici. Strelci sa museli popasovať v streľbe na 50 m na terč líšky, srnca a diviaka, diviaka v prieseku, na 25 m na líšku v prieseku. V brokovej streľbe sa súťaží v disciplíne vysoká veža, zajac v prieseku, batéria, oblúkové strelište a dvojstrely na OS. Spomedzi 22 účastníkov a 1 účastníčky sa najlepšie darilo Jurajovi Kelecsényimu z OPK Levice, ktorý získal titul Majstra SPK v tejto disciplíne s nástrelom 936 z 1000 možných a vyhral tak s náskokom až 21 bodov. Druhé miesto v kategórii seniorov získal Stanislav Krázel z OPK Dunajská Streda, ktorý dosiahol nástrel 915 z 1000 a na treťom mieste skončil vlaňajší víťaž Marian Tichavský s nástrelom 911 z 1000. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (VL_MSPK_10boj_2021.jpg)VL_MSPK_10boj_2021.jpg[VL - Majstrovstvá SPK - 10-boj, 2021 Sielnica]1754 kB

DSC03337 zmensenaPOĽOVNÍCI DEŤOM

Po minuloročnom úspechu poľovníckeho dňa, ktorý bol súčasťou päťdňového  Farského denného tábora v Senohrade, si 10. augusta poľovníci z PZ Líška so sídlom v Senohrade pripravili výnimočný deň pre deti a ich rodičov. Pre poľovníkov to bola výzva a zároveň veľká zodpovednosť pripraviť si deň tak, aby si získali pozornosť 90 detí. Vďaka ankete o najkrajší deň vo Farskom tábore, ktorú mali deti ešte počas náročného školského roka, jednoznačne vyhral práve deň s poľovníkmi. 

Členovia PZ Líška v Senohrade si deti rozdelili podľa veku do 8 zvieracích skupín. Každá skupinka mala svojho veliteľa, ktorý ich sprevádzal 8 stanovišťami. Aby nikto nevynechal žiadne stanovisko, po splnení úloh za odmenu dostali odznak vo forme pečiatky. Z každého stanovišťa si deti odniesli nové vedomosti ako aj nové  zážitky. Pozvanie na tento jedinečný deň prijalo niekoľko hostí z blízkeho aj ďalekého okolia. Ako inak upútať pozornosť viac ako 90 detí ak nie hrou na lesnici. Týmto signálom odznel "povel" na nástup a začatie podujatia. Hlas lesníc rozozvučal celé okolie poľovníckej chaty. Bývalé absolventky, trubačky zo SOŠL v Banskej Štiavnici, zatrúbili poľovnícke signály a tým si získali pozornosť nielen detí ale i dospelých.

MP logoVážení užívatelia poľovných revírov,

v prílohe nájdete spravovaný materiál Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a SPK.

V materiáli je uvedené:

 • prečo musíme AMO zastaviť,
 • čo musíme urobiť aby sme šírenie AMO zastavili,
 • biologické zásady manipulácie s diviačou zverou,
 • príprava na lov,
 • vybavenie miesta na opracovanie tiel ulovenej zveri,
 • postup pri nájdení uhynutého diviaka,
 • výšky zástrelného a nálezného,
 • postup na vnútornom trhu,
 • vyhlásenie núdzových opatrení.

KHSP100Podľa Plánu organizačného zabezpečenia XX. majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní sa konala súťaž dňa 15.08.2021 na strelnici Senica – Čáčov, ktorá je vo vlastníctve Regionálnej organizácie SPZ (SPK) v Senici. Súťaž bola po materiálnej aj organizačnej stránke veľmi dobre pripravená. Pohostenie súťažiacich a hostí zabezpečili organizátori súťaže a to z vlastných prostriedkov a bezplatne.  Po ukončení súťaže jej organizátori vykonali poriadok v na strelnici a v jej okolí.   

Vážení užívatelia poľovných revírov,

pripravili sme plagáty pre informovanie verejnosti o africkom more ošípaných. 
Prvý plagát (červenou) je určený pre oblasti už postihnuté africkým morom ošípaných.
Druhý plagát (žltou) je určený pre oblasti s intenzívnym lovom diviačej zveri.
Oba plagáty sme pripravili v dvoch jazykových mutáciách a to v slovenskom aj maďarskom jazyku. Tak, ako plnili účel plagáty o ochrane mláďat v jarnom období, tak isto Vás prosíme aj teraz. Informujte verejnosť o tom, v akej zóne sa nachádzajú a vyzvite ich aj takýmto spôsobom na spoluprácu pri plnení opatrení vydaných hlavným veterinárnym lekárom.

Plagáty sú súčasťou prílohy v plnej kvalite.

K SPK

pozor 2

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (plagat_2_intenziv_HU_SPK_SVPS.jpg)plagat_2_intenziv_HU_SPK_SVPS.jpg[Plagát - intenzívny lov, HU]5965 kB
Stiahnúť tento súbor (plagat_2_spk_svps.jpg)plagat_2_spk_svps.jpg[Plagát - intenzívny lov, SK]5872 kB
Stiahnúť tento súbor (plagat_1_hun.jpg)plagat_1_hun.jpg[Plagát - infikovaná oblasť, HU]4742 kB
Stiahnúť tento súbor (plagat_1_spk_svps.jpg)plagat_1_spk_svps.jpg[Plagát - infikovaná oblasť, SK]4723 kB

InfografikaCieľovou skupinou kampane v roku 2021 sú chovatelia ošípaných, ale aj poľovníci, veterinári a kontrolné orgány, ktorí zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v boji s AMO. Kampaň dopĺňa pokračujúce úsilie Európskej komisie aj členských štátov EÚ o zastavenie šírenia AMO v Európe.

Proti vírusovému ochoreniu, ktoré postihuje ošípané a diviaky, no pre človeka je neškodné, v súčasnosti neexistuje vakcína ani lieky a potlačenie choroby môže trvať niekoľko rokov. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) preto zintenzívňuje svoje úsilie o zvyšovanie povedomia o tomto ochorení v Európe.

AMO sa na Slovensku vyskytuje od roku 2019. Prvý tohtoročný prípad AMO medzi ošípanými bol potvrdený vo veľkochove v júni 2021. Chovateľ spolu s veterinármi nemali inú možnosť, ako všetkých 7500 ošípaných utratiť, aby zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vníma túto iniciatívu zameranú na osvetu ako mimoriadne prínosnú. „Epidémia AMO môže mať ďalekosiahle dôsledky a preto sú detekcia, prevencia a hlásenie podozrivých prípadov kľúčové pre potlačenie tejto choroby a na zabránenie ďalším úhynom v chovoch ošípaných aj v populácii diviačej zveri. O problematike preto musia byť informovaní chovatelia ošípaných, poľovníci, ale aj široká verejnosť,” hovorí minister Samuel Vlčan.

SPKVYJADRIME SPOLOČNE NESÚHLAS S POSTUPOM MŽP SR VEREJNÝM ZHROMAŽDENÍM PRED ÚRADOM VLÁDY DŇA 23.8.2021 o 13,00 hod

Pred pár dňami sme zverejnili hromadnú pripomienku iniciovanú Slovenskou lesníckou komorou (SLsK), spolu s ďalšími organizáciami vidieka, pod názvom Vidiecka koalícia a podpisový hárok na PODPORU PROCESU STIAHNUŤ POSLANECKÝ NÁVRH NOVELY ZÁKONA O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY A PREVOD POZEMKOV V NP RIEŠIŤ ŠTANDARDNE VLÁDNOU NOVELOU ZÁKONA, so všetkými náležitosťami takéhoto procesu.

Táto problematika bude zaradená na rokovanie hospodárskej a sociálne rady vlády v pondelok 23.8.2021 a je potrebné prejednávanie podporiť účasťou vidieka pred úradom vlády na Námestí Slobody, v čase od 13-tej do 16-tej hodiny.

Prenesme nesúhlas riešenia prevodu pozemkov NP z vidieka do hlavného mesta.

Veríme, že sa stretneme 23.8.2021 v Bratislave a kultivovaným, ale ráznym spôsobom, poukážeme na chybné rozhodovanie súčasných predstaviteľov tohto štátu.

Hromadnú pripomienku (znenie textu a podpisové hárky na linku v prílohe) môžete podporiť svojim podpisom a doručiť najneskôr do piatku na adresu: Slovenská lesnícka komora, Študentská 20, 960 01 Zvolen. Hárky budú odovzdané na MŽP v pondelok 23.8.2021

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Hromadna_pripomienka_543_2002_tlač 591_tabulka.doc)Hromadna_pripomienka_543_2002_tlač 591_tabulka.doc[Tabuľka pre podpisy]39 kB
Stiahnúť tento súbor (Hromadna_pripomienka_LP_2021_423.docx)Hromadna_pripomienka_LP_2021_423.docx[Hromadná pripomienka]15 kB

strVážení priaznivci poľovníckeho strelectva,

dňa 21. augusta 2021 sa na strelnici v Sielnici uskutočnia Majstrovstvá SPK v poľovníckom 10-boji. Súťaž sa uskutoční podľa platného Streleckého poriadku SPK a vydaných propozícií, ktoré sú súčasťou prílohy.

Na podujatie je potrebné prihlásiť sa vopred vyplnením elektronického formulára najneskôr do piatka 20.8.2021.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (propozicie_MSPK_10boj_2021.pdf)propozicie_MSPK_10boj_2021.pdf[Propozície na M SPK v 10-boji, 2021]378 kB

logo HVL svpsZjednodušene, skrátene a v ľahšie pochopiteľnej verzii, to uvádzame tak, ako to bolo prezentované počas konferencie (NUTNÉ PREČÍTAŤ CELÉ OPATRENIE V PRÍLOHE!):

1. UŽÍVATEĽOM POĽOVNÝCH REVÍROV V OBLASTIACH NEZARADENÝCH DO ZÓN

HLAVNÝ VETERINÁRNY LEKÁR NARIAĎUJE:

 • Celoročný intenzívny lov bez ohľadu na vek a pohlavie.
 • Zníženie denzity na max 0,5 diviaka na km2.
 • Lov zveri zakázaným a nesprávnym spôsobom (Lov zveri zakázaným spôsobom-použitie noktovízorov a pod. bude môcť byť realizované až po novele zákona o strelných zbraniach a strelive!!!).
 • Celoročný lov diviačej zveri na vnadiskách 1 vnadisko/300 ha/30kg.
 • Predkladanie všetkých vzoriek z uhynutej alebo ulovenej podozrivej chorej zveri.
 • Vzorky nutné doručiť do 24 hodín od nálezu/ulovenia.
 • Predkladanie mesačných hlásení.

HLAVNÝ VETERINÁRNY LEKÁR ZAKAZUJE:

 • ABY OSOBY, KTORÉ PRIŠLI DO STYKU S ULOVENOU ALEBO UHYNUTOU DIVIAČOU ZVEROU PRIŠLI DO STYKU S OŠÍPANÝMI MINIMÁLNE 48 HODÍN OD ČASU MANIPULÁCIE.
 • PREMIESTŇOVANIE ŽIVÝCH DIVIAKOV MIMO PR BEZ SÚHLASU RVPS.
 • PRIKRMOVANIE RATICOVEJ ZVERI JADROVÝM KRMIVOM (OKREM ZVERNÍC).
 • ZÁKAZ POUŽÍVANIA BÝVALÝCH POTRAVÍN – CHLIEB, PEČIVO, KEKSY, BAGETY, TROPICKÉ OVOCIE, TO SA VZŤAHUJE NA PRIKRMOVANIE I VNADENIE.

2. UŽÍVATEĽOM POĽOVNÝCH REVÍROV ZARADENÝCH DO NÁRAZNÍKOVEJ ZÓNY A PART I.
HLAVNÝ VETERINÁRNY LEKÁR NARIAĎUJE:

 • Všetky opatrenia uvedené v bode 1 – pre užívateľov PR mimo zón proti AMO.
 • Vyhradiť miesto na opracovanie a skladovanie tiel ulovených diviakov do výsledku vyšetrenia a nahlásiť toto miesto na RVPS.
 • Žiadny kus diviačej zveri nemôže opustiť box pred získaním negatívneho výsledku na AMO.
 • V prípade, že sa box nenachádza v PR, môže sa umiestniť v najbližšom poľovnom revíri.
 • Vyšetrenú diviačiu aj ostatnú zver skladovanú spolu s diviakmi je možné uvádzať na trh len na slovensku.
 • Zneškodnenie všetkých tiel zveri, pokiaľ prišli do styku s pozitívnym diviakom.

HLAVNÝ VETERINÁRNY LEKÁR ZAKAZUJE:

 • VŠETKY ZÁKAZY UVEDENÉ V BODE 1 – PRE UŽÍVATEĽOV PR MIMO ZÓN PROTI AMO.
 • ODCHYT VOĽNE ŽIJÚCICH DIVIAKOV ZA ÚČELOM PREMIESTŇOVANIA, ZAZVEROVANIA, OKREM ODCHYTU ZA ÚČELOM USMRTENIA.
 • VÝCVIK A SKÚŠKY POĽOVNÝCH PSOV VO ZVERNICI.
 • PREMIESTŇOVANIE NEOŠETRENÝCH TROFEJÍ Z DIVIAKOV ÚČINNOU METÓDOU PROTI AMO MIMO PR.
 • VYVRHOVAŤ ULOVENÉ DIVIAKY V PR A PREPRAVOVAŤ NA MIESTO SÚSTREDENIA NEZABALENÉ.
 • UVÁDZAŤ NA TRH ULOVENÚ DIVIAČIU ZVER PRED ZÍSKANÍM NEGATÍVNEHO LABORATÓRNEHO VYŠETRENIA NA AMO.

UŽÍVATEĽOM POĽOVNÝCH REVÍROV V OBLASTIACH ZARADENÝCH DO PART II. A PART III.
HLAVNÝ VETERINÁRNY LEKÁR NARIAĎUJE:

 • Aktívne vyhľadávanie tiel uhynutej diviačej zveri alebo ich častí.
 • Celoročný lov diviačej zveri bez ohľadu na vek a pohlavie (poľovný hospodár MUSÍ vydať povolenie na lov neobmedzene pre celý PR) individuálnym spôsobom po uplynutí epidemiologickej fázy ochorenia bez lovu na základe analýzy situácie vecne príslušnou RVPS.
 • Uvádzať návštevu za účelom vyhľadávania tiel uhynutej zveri v KNPR.
 • Manipuláciu s kadáverom vykonáva len vyškolená osoba.
 • Odstraňovanie tiel a vývrhov kafilericky alebo podľa rozhodnutia RVPS.
 • Diviak so zmenami správania musí byť bezodkladne odstránený hneď po odobratí vzoriek.
 • Dodržiavať biologickú ochranu.
 • Vyhradiť v PR miesto na manipuláciu so zverou aby sa zabránilo šíreniu AMO.
 • Vyhradiť v PR miesto pre poľovníkov na prezlečenie s možnosťou dezinfekcie oblečenia a obuvi. Ak to nie je možné, umiestni poľovník veci do nepriepustného obalu.
 • Po skončení manipulácie musia byť jednorazové manipulačné prostriedky zneškodnené ako odpad v schválenom zariadení.
 • Odstránenie diviakov alebo častí z nich je možné aj zakopaním na mieste na základe povolenia v súlade so Zákonom č. 39/2007 o vet. Starostlivosti a Vyhlášky MPRV SR č. 148/2012

HLAVNÝ VETERINÁRNY LEKÁR ZAKAZUJE:

 • V EPIDEMIOLOGICKEJ FÁZE OCHORENIA (PODĽA RVPS):
 • DOČASNÝ AKÝKOĽVEK VÝKON LOVU DIVIAČEJ ZVERI, OKREM LOVU DIVIAKOV SO ZMENENÝM SPRÁVANÍM.
 • VYKONÁVANIE VŠETKÝCH POĽOVNÍCKYCH ČINNOSTI, KTORÉ VEDÚ K VYRUŠOVANIU A MIGRÁCII ZVERI.
 • LOV VŠETKEJ RATICOVEJ A MALEJ ZVERI NA SPOLOČNÝCH POĽOVAČKÁCH, OKREM KAČICE DIVEJ NA ŤAHU A SPOLOČNÝCH POĽOVAČIEK VO ZVERNICI.
 • CELOROČNÉ PRIKRMOVANIE RATICOVEJ ZVERI JADROVÝM KRMIVOM, POTRAVINAMI, EXOTICKÝM OVOCÍM.
 • CHOV DIVIAČEJ ZVERI VO ZVERNICIACH A OPLÔTKOCH.
 • POUŽITIE PUP NA DURENIE. DOHĽADÁVANIE PORANENEJ ZVERI JE MOŽNÉ LEN SO PSOM NA REMENI.
 • VYKONÁVANIE VÝCVIKU A SKÚŠOK PUP, PRI KTORÝCH SA VYŽADUJE VYHĽADÁVANIE A DURENIE ZVERI.
 • VYVRHOVAŤ DIVIAKY V REVÍRI A PREPRAVOVAŤ ICH NA MIESTO NEZABALENÉ.
 • UVÁDZAŤ DIVIAČIU ZVER NA TRH.
 • SKLADOVAŤ DIVIAČIU ZVER S INOU ZVEROU V JEDNOM BOXE.
 • PREMIESTŇOVANIE ŽIVÝCH DIVIAKOV.
 • VYRÁBANIE A PREMIESTŇOVANIE TROFEJÍ MIMO INFIKOVANÚ OBLASŤ BEZ SÚHLASU RVPS.
 • POUŽÍVAŤ NA SKRMOVANIE PSOM A DRAVÝM VTÁKOM ČASTI TIEL Z UHYNUTÝCH ALEBO USMRTENÝCH DIVIAKOV. 


Foto: Videokonferencie sa zúčastnili kolegovia z ŠVPS SR, členovia Prezídia SPK, členovia KPŽP SPK, zamestnanci K SPK, OPK a predstavitelia OPK. 
Autor: M. Hustinová, K SPK

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Mimoriadne nudzove opatrenia AMO.pdf)Mimoriadne nudzove opatrenia AMO.pdf[MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA - AMO 3.8.2021]2532 kB

diiiiviakyVedci z Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne skúmajú faktory, ovplyvňujúce možnosti stabilizácie početnosti diviačej zveri a hľadajú východiská zo súčasného nevyhovujúceho stavu. Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů v Českej republike (SVOL) považuje situáciu ohľadne premnoženej zveri za alarmujúcu. Na svojej stránke publikuje závery odborníkov z Mendelovej univerzity v Brne.  

Početné stavy diviakov v krajine v posledných desaťročiach významne narástli. Na veľa miestach je dnes ich populačná hustota viac ako jeden jedinec na km2 a trvalo rastie. V takom množstve sa z nich stáva kľúčový druh, ktorý významne ovplyvňuje ekonomiku hospodárenia, na cestách spôsobuje dopravné nehody, poškodzuje pozemky v blízkosti ľudských sídiel a negatívne ovplyvňuje diverzitu rastlinných aj živočíšnych společenstev. Snahy o redukciu aktuálnej početnosti diviakov však často narážajú na to, že podmienky dnešnej krajiny sú pre tento druh vhodné a nijako nelimitujú populačný rast. Diviaky ťažia najmä zo schopnosti živiť sa širokým spektrom potravy a zabezpečiť si celoročne kvalitnú výživu. V ČR môžu populácie diviakov viacmenej počas celého vegetačného obdobia prosperovať na poľnohospodárskych plodinách, na jeseň nachádzajú v lesoch dostatok žaluďov a bukvíc a v zime im výživu významne zlepšuje doplnkové prikrmovanie a vnadenie.

stefecekova kvalifikaciaZuzana Rehák Štefečeková získala prvú zlatú medailu na LOH v Tokiu. GRATULUJEME k tomuto úžasnému úspechu pre Slovensko. Naša reprezentantka postúpila do finále z prvej priečky v novom SVETOVOM rekorde s dosiahnutím plných 125 bodov. Ako prvá strelkyňa v histórii dosiahla maximálny nástrel a prekonala výkon Fínky Satu Mäkeläovej-Nummelovej z marca 2019 s nástrelom 123. Jej bezchybná séria sa skončila až v piatom finálovom výstrele na méte 129 a hoci potom na chvíľu prepustila vedúcu priečku Browningovej, v závere ukázala najpevnejšie nervy.

Dúfame, že odporcovia oloveného streliva nezdieľajú rovnakú radosť.

viber image 2021 07 25 20 01 20 713 2Cez víkend sa po dlhej odmlke na NSC Trnava-Štrky uskutočnili Majstrovstvá SPK. V sobotu pretekali strelci na trape a v nedeľu na oblúkovom strelišti.
V sobotu sa dostavilo na súťaž až 60 strelcov. Prítomných privítal predseda Streleckej komisie SPK Rudolf Huliak a hlavný rozhodca Jozef Žille. Za teplého a sparného počasia sa najlepšie darilo Máriovi Filipovičovi s nástrelom 94/100, ktorý sa stal zároveň Majstrom SPK pre rok 2021 v B-100. Druhý sa umiestnil po rozstrele Roman Čavara pred Filipom Huťanom, obaja zhodne 93/100. V kategórii veteránov zvíťazil Vojtech Varga 90/100, 2. sa umiestnil Vladimír Kopáčik 88/100 a 3. Andrej Tóth 86/100.

V nedeľu sme pokračovali M SPK na Oblúkovom strelišti. Andrea STRANOVSKÁ si tam so stratou šiestich terčov vystrieľala medzi 28 súťažiacimi titul Majsterky SPK. Porazila tak v rozstrele Petra Zemka a Pavla Orečného (všetci zhodne 74/80). V kategórii veteránov si odnášali prvé miesta chlapi z Komárna, 1.miesto Ladislav Szabó a 2.Viliam Kocsis. Tretí sa umiestnil Igor Nekoranec z Martina. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (VL_MSPK_B100_21.pdf)VL_MSPK_B100_21.pdf[VL - Majstrovstvá SPK - B-100, Trnava-Štrky 2021]242 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_MSPK_os-80_21.pdf)VL_MSPK_os-80_21.pdf[VL - Majstrovstvá SPK - OS-80, Trnava-Štrky 2021]236 kB

 DSC6876 17401 1Všade vo svete sú medvede lovené legálnym spôsobom, no na Slovensku sú zabíjané  smrtiacou injekciou. Zásahový tím populisticky informuje, že ich humánne eutanázuje. Avšak pojem eutanázia je v súvislosti so zvieraťom úplne absurdný – zviera predsa nie je človek a nemôže dobrovoľne súhlasiť so svojím usmrtením.

Činnosť Zásahového tímu vykazuje nie len znaky amaterizmu, ale aj porušovania právnych noriem. Dôkazmi sú štyri osirelé mláďatá, nevhodné a nehumánne nakladanie so zabitými medveďmi, neodbornosť pri samotnom výkone, nedostatočná spolupráca s obhospodarovateľmi, samosprávou a vlastníkmi. Na túto neefektívnu činnosť, ktorá neprináša riešenia, sú však vynakladané nemalé finančné prostriedky daňových poplatníkov. Naopak, prísne kontrolovaný regulačný lov, by mohol byť prínosom financií, použiteľných napr. na zabezpečenie kontajnerových stojísk.

Štát zákazom lovu výrazne podporil stratu plachosti u tejto veľkej šelmy. Človek pre medveďa viac nepredstavuje hrozbu. Členovia zásahového tímu, do medveďov strieľajú  paintballové guličky, priamo v národných parkoch robia hluk a vystreľujú svetlice, plašia medvede trúbením, okrikovaním a používaním medvedích sprejov. Použitie svetlíc, alebo petárd je zákonom o poľovníctve, za účelom plašenia zveri, zakázané. Je totiž dokázané, že ide o výrazný stresový faktor. Otázkou je, prečo v prípade medveďa je tento spôsob umožnený? Nehovoriac o tom, že takéto konanie voči chránenému živočíchovi, častokrát v jeho prirodzenom prostredí, zakazuje samotný zákon o ochrane prírody a krajiny. Už je viac ako zrejmé, že toto plašenie ani premiestňovanie do inej lokality nie je humánne a ani efektívne.

Nie je zriedkavé, že v mnohých obciach (napr. Liptov) už nemôžu byť voľne uložené úle ani v záhradách priľahlých k obydliam, raritné nie sú ani útoky na hospodárske zvieratá. Množia sa varovania a vyhlásenia obcí o výskyte šeliem v blízkostí obydlí a to aj na miestach, kde sa táto šelma historicky nevyskytovala. Biológovia však potvrdzujú, že poľovníci, či obyvatelia obcí nezabezpečeným odpadom, nemôžu za zmenu správania medveďa! Ide o problém, ktorý má viac príčin.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (TS_medvede_stratili_plachost1.pdf)TS_medvede_stratili_plachost1.pdf[Tlačová správa - Medvede stratili plachosť. Envirorezort to sám nezvládne]134 kB

zvacsenie sleziny zmDôležité informácie je potrebné neustále opakovať. Aj preto sme pre Vás prichystali pár fotografií, aby ste videli, ako vyzerá diviak pozitívny na AMO so zmenami na koži, či vnútorných orgánoch. Samozrejme, vzhľadom na rýchle šírenie vírusu sa s tým, čo je na fotkách, už viacerí z Vás stretli. Tí, ktorí nie, majú teraz možnosť zhliadnuť, aké zmeny je potrebné pozorovať, keďže sa vyskytujú najčastejšie.

Sú nimi krvné podliatiny na koži a krvácaniny v podpazuší, na bruchu a medzi nohami, enormne zväčšená slezina, krvné podliatiny na pľúcach, srdci, či obličkách.

POZOR! Aj zdanlivo zdravý diviak, ktorý nejaví známky ochorenia, môže byť pozitívny. Preto je potrebné manipulovať s každým diviakom ako keby bol pozitívny. 

nachalupePán Dušan Hronský z Lutily je poľovník a v súťaži o Naj chalupu v relácii Na chalupe, ktorá sa vysiela na televízii JOJ prezentoval svoju umeleckú prácu i prácu celého Poľovníckeho spolku. Hlasovanie končí 31.7.2021 a prípadnú výhru by pán Dušan chcel venovať rodine Čatlochovcov z Konskej, ktorým zhorel dňa 7.7.2021 ich dom.

Chceme preto poprosiť priateľov poľovníkov, aby ak majú záujem, zahlasovali za chatu Poľovníckeho spolku Lutila.
Súťažná chalupa č.7 - Hlasovať môžete SMS s textom "CHALUPA(medzera)7" zo Slovenska na číslo 7504 a z Českej republiky na číslo 900 11 20.
Cena SMS je 1 € s DPH, pre ČR 20 Kč s DPH.

Reláciu s odprezentovaním chalupy i poľovníctva v TV JOJ si môžete pozrieť tu:

nelegalSlovenská poľovnícka komora dostala dňa 2.3.2021 fotografie zo Zelenej linky MŽP so žiadosťou o vyjadrenie. Po zhliadnutí predmetných fotografií sme dospeli k záveru, že užívateľ poľovného revíru porušuje nariadenia vydané hlavným veterinárnym lekárom a miestne príslušnou Regionálnou a veterinárnou a potravinovou správou Žiar nad Hronom proti šíreniu afrického moru ošípaných u diviačej zveri.

Porušením ustanovenia § 26 sa užívateľ poľovného revíru dopúšťa podľa § 78 ods. 3 písm. e) iného správneho deliktu, ktorý môže byť potrestaný pokutou v rozsahu od 5 000 - 15 000 €.

Požiadali sme preto štátnu správu na úseku poľovníctva, Okresnú úrad Žiar nad Hronom, o vykonanie štátneho dozoru v PR, či sa jedná o riadne schválené vnadisko uvedené v knihe návštev poľovného revíru a taktiež či sú dodržané vydané opatrenia RVPS a Národný eradikačný program pre AMO v diviačej populácii.

SPK rieši okamžite každý zaslaný podnet na prešetrenie nesprávneho alebo zakázaného vnadenia zveri. Zriadili sme preto e-mailovú schránku Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde nám svoje poznatky môže poslať ktokoľvek.

 

financna zbierka konskaMilí priatelia,

prosíme Vás o dobrovoľný finančný príspevok pre nášho spoločného kolegu a poľovníka Jána z Konskej, ktorý prišiel o strechu nad hlavou po požiari rodinného domu dňa 7.7.2021. Obec Konská pre mladú rodinu zriadila transparentný účet, na ktorý môžete prispieť tu:

SK77 0900 0000 0051 8106 8735

Už poskytnuté finančné prostriedky nájdete tu:  TRANSPARENTNÝ ÚČET
Číslo transparentného účtu aj s Vašimi príspevkami pre overenie pravosti môžete nájsť na webovej stránke obce www.konskaliptov.sk, ktorý nájdete po kliknutí SEM.

Ján je jeden z pomedzi nás poľovníkov, preto sa obraciame s prosbou o pomoc aj na Vás. Pri požiari rodinného domu mu zhoreli okrem osobných vecí aj trofeje, preparáty, poľovné zbrane a všetko spojené s poľovníctvom, ktoré je jeho životnou záľubou. Veríme, že spoločnými silami im túto neľahkú situáciu pomôžeme prekonať a budú sa tak môcť opäť vrátiť do plnohodnotného života.

Ďakujeme za pomoc a zdieľanie!

reprezentacia 2Reprezentanti SPK a Slovenska sa v dňoch 9-11.7.2021 zúčastnili na Majstrovstvách Európy v poľovníckej kombinácii na novo vybudovanej strelnici Lőtér Csákberény v Maďarsku, ktoré sa konali pod záštitou Medzinárodnej organizácie pre poľovnícku športovú streľbu FITASC.

Slovensko reprezentovali Stano Krázel (vicemajster v brokovej streľbe z 2019) (OPK Dunajská Streda), Viliam Kocsis (niekdajší majster aj vicemajster Európy v kombinácii) (OPK Komárno) Anton Molnár (OPK Šaľa), Marián Tichavský (OPK Dunajská Streda), Igor Nekoranec (OPK Martin) a Milan Pápeš (OPK Nové Zámky). Slovensko ešte individuálne reprezentoval Štefan Nagy.

Výnimočným úspechom sa blysol Igor Nekoranec, ktorý si odniesol titul 2. vicemajstra Európy v celkovom hodnotení kombinácie v kategórii seniorov! Len dve miesta za ním zaostal Viliam Kocsis. Najlepšie umiestnenie dosiahol Anton Molnár, ktorý sa v celkovom hodnotení umiestnil na 16. mieste. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (vl_zeny.pdf)vl_zeny.pdf[VL - ME v PK, celkové umiestnenie, ženy]155 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_celkove_poradie_ME21_juniori.pdf)VL_celkove_poradie_ME21_juniori.pdf[VL - ME v PK, celkové umiestnenie, juniori]187 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_celkove_poradie_ME21_individual_brok.pdf)VL_celkove_poradie_ME21_individual_brok.pdf[VL - ME v PK, broková streľba, individual]1795 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_celkove_poradie_ME21_individual_gula.pdf)VL_celkove_poradie_ME21_individual_gula.pdf[VL - ME v PK, guľová streľba, individual]2193 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_celkove_poradie_ME21_timy.pdf)VL_celkove_poradie_ME21_timy.pdf[VL - ME v PK, celkové umiestnenie, tímy]1519 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_celkove_poradie_ME21_seniori.pdf)VL_celkove_poradie_ME21_seniori.pdf[VL - ME v PK, celkové umiestnenie, seniori]680 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_celkove_poradie_ME21_individual.pdf)VL_celkove_poradie_ME21_individual.pdf[VL - ME v PK, celkové umiestnenie, individual]2867 kB

Sledujte diskusiu na aktuálne často diskutovanú tému medveďa.
Diskutujú: Jaroslav Vlčko, biológ a ekológ
Jaroslav Slašťan, vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého
Alojz Kaššák, viceprezident Slovenskej poľovníckej komory
Tibor Benčič, šéfredaktor časopisu Poľovníctvo a rybárstvo

 

strelec5Vážení priaznivci poľovníckeho strelectva,

Združenie brokových klubov Trnava usporiada z poverenia SPK už budúci víkend v dňoch 24-25.7.2021 Majstrovstvá SPK v disciplínach Batéria B-100 (sobota) a Oblúkové strelište OS-80 (nedeľa). Propozície na súťaže nájdete v prílohe.

UPOZORNENIE!!!
Každý účastník sa musí preukázať niektorým z nasledujúcich potvrdení:

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Propozicie_B100_Trnava_2021.pdf)Propozicie_B100_Trnava_2021.pdf[Propozície na M SPK v B-100, 2021]372 kB
Stiahnúť tento súbor (Propozicie_OS80_Trnava_2021.pdf)Propozicie_OS80_Trnava_2021.pdf[Propozície na M SPK v OS-80, 2021]373 kB

Európska agentúra pre bezpečnosť potravín EFSA vytvorila už dávnejšie toto video o vírusovom ochorení sviňovitých, africkom more ošípaných. Je v ňom jednoducho znázornené ako sa choroba prejavuje, ako sa môže šíriť a čo nesmieme robiť, ak chceme zabrániť ďalšiemu šíreniu tohto nebezpečného vírusu, ktorý už aj na Slovensku mesačne zabije niekoľko stoviek kusov diviačej zveri. Po objavení v chove alebo veľkochove ošípaných spôsobí obrovské socio-ekonomické škody (viď príklad Boľkoviec).

Poľovníci hrajú v tomto smere významnú úlohu, nakoľko ako jediní môžu zabrániť šíreniu alebo ho aspoň čiastočne spomaliť. Biologická ochrana je to najdôležitejšie čo musíme dodržiavať a týka sa to každého z nás.

 

FB cover zmenseneNa Slovensku máme historicky prvú potvrdenú obeť napadnutia medveďom. Aké sú počty napadnutí? Medvede majú možnosti využívať ľudské zdroje potravy. Aký je súčasný stav populácie medveďa na Slovensku a bude útokov pribúdať? Správanie našej najväčšej šelmy sa mení vplyvom ľudskej činnosti. Zasahujeme do divokej prírody tak, že pre medvede tu už nemáme priestor? Sú medvede na Slovensku premnožené? Môže sa táto šelma vôbec premnožiť? Existuje ideálny stav populácie medveďa? Vypočujeme si argumenty Ministra životného prostredia Jána Budaja, ochranárov a tých, ktorí reguláciu tejto šelmy považujú za nevyhnutnú.

 

Hostia:
Ján Budaj – Minister Životného prostredia
Ing. Jozef Bučko – Národné lesnícke centrum, vyhodnocovanie populácie medveďa hnedého na Slovensku
Ing. Alojz Kaššák – Viceprezident Slovenskej poľovníckej komory
Metod Macek – pracovník Štátnej ochrany prírody a správca Záchrannej stanice pre zranené živočíchy v Zázrivej
Dr. Michaela Skuban – biologička so špecializáciou na medvede, Carpathian Wildlife Society
Jaroslav Slašťan – vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého.

Podkategórie

I. výročný snem SPK
KEDY: 06.12.2014 od 9:00 hod.
KDE: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č.4, NITRA

Prosíme Vás o spätnú väzbu, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v prílohe:
1. Meno a adresu delegáta aj náhradníka snemu žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
2. Meno a adresu kandidáta na funkciu v SPK žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
3. Zápisnice z výročných konferencií OPK žiadame zaslať kancelárii SPK do 15.11.2014
4. Požiadavku na ubytovanie v Nitre, nocľah z 05.12.2014 na 06.12.2014 nahlásiť do 15.11.2014
  Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  Akademická č. 4, 949 01 Nitra
  Telefón: +421 37 7910 111
  Fax: +421 37 7910 132

Všetky uvedené dokumenty a požiadavku na ubytovanie prosíme zaslať e-mailom resp. poštou do 15.11.2014:
    emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do predmetu správy uviesť SNEM SPK)
    poštou: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava (na obálku dopísať: SNEM SPK)

Hľadať

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Telekomunikačný partner

O2BD

Zmluvní Partneri:

 

m hunt


ibo jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

oz zelen

 

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.