Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2019

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (kalendar_osvetove_podujatia_2019.pdf)kalendar_osvetove_podujatia_2019.pdf[Termínový kalendár osvetových podujatí 2019]88 kB

Kalendár kynologických podujatí 2019

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (kalendar_kynologicke_podujatia_2019.pdf)kalendar_kynologicke_podujatia_2019.pdf[Kalendár kynologických podujatí 2019]722 kB

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2019

Kalendár streleckých podujatí na rok 2019 si môžete stiahnuť tu.

 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (kalendar_strel.podujati_2019.pdf)kalendar_strel.podujati_2019.pdf[Termínový kalendár streleckých podujatí 2019 akt. 12.7.]153 kB

Kalendár chovateľských prehliadok v roku 2019

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2018/2019 si môžete stiahnuť tu.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (kalendar_CHPT_2019.pdf)kalendar_CHPT_2019.pdf[Termínový kalendár chovateľských prehliadok 2019]86 kB

Aktivity SPK

Plnenie kvóty lovu vlka dravého v sezóne 2018/2019

MP logoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR určilo kvótu na lov vlka dravého v poľovníckej sezóne 2018/2019 v počte 70 ks. Do kvóty nebudú započítané úhyny. Do konca doby lovu 15.01.2019 bolo ulovených 31 vlkov.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (mapa_uzemi_na_ktorych_nie_je_lov_vlka_v_sezon~.pdf)mapa_uzemi_na_ktorych_nie_je_lov_vlka_v_sezon~.pdf[Mapa území kde je zakázaný lov vlka dravého]6472 kB

Čítať ďalej...

Mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri

MP logo

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve"), vychádzajúc z Národného kontrolného programu pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku v roku 2019, podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje

mimoriadny lov

diviačej zveri v kategórii dospelý diviak a diviačica v termíne od 18.01.2019 do 30.06.2019 vo všetkých poľovných revíroch v rámci Slovenskej republiky.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (19-mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri.pdf)19-mimoriadne povolenie lovu diviačej zveri.pdf[Scan offic. dokumentu]41 kB

Čítať ďalej...

Agrorezort sprísňuje preventívne opatrenia proti africkému moru ošípaných

AMORSMaďarskí veterinári v utorok informovali slovenské štátne orgány o zaznamenaní mŕtveho, 8-mesačného diviaka pozitívneho na africký mor ošípaných v lokalite obce Hanogny v župe Borsod-Abaúj-Zemlén. Tento región susedí s okresom Rimavská Sobota. Štátna veterinárna a potravinová správa SR začala konať a pripravuje opatrenia.

  • Maďarsko zaznamenalo africký mor ošípaných (AMO) v blízkosti slovenských hraníc ŠVPS sprísňuje preventívne opatrenia, ktoré sa týkajú chovateľov, poľovníkov i občanov. V záujme nezavlečenia AMO by sa mali spotrebitelia vyhýbať bravčovému mäsu z krajín mimo Slovenska (najmä z Maďarska, Poľska a Ukrajiny)

„Vzhľadom na zvýšené riziko afrického moru ošípaných pristupujeme k sprísneniu preventívnych opatrení. Bude sa musieť zvýšiť intenzita lovu diviačej zveri v Rimavsko-sobotskom okrese. Zintenzívni sa spoluprácu s kafilériami. Sprísnime opatrenia u chovateľov domácich ošípaných, ale zároveň otvoríme systém predaja jatočných a odstavčiat slovenským záujemcov cez zjednodušenie registrácie fariem. Vzhľadom na prenos AMO cez mäso diviakov či ošípaných odporúčame, aby obyvatelia Slovenska nakupovali či už odstavčatá, jatočné ošípané, ale aj produkty z bravčového mäsa zo slovenských chovov,“ uviedol Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Transportom ošípaných či produktov z nich alebo diviačieho mäsa zo zasiahnutých krajín sa totiž zvyšuje riziko zavlečenia nákazy na Slovensko.

Čítať ďalej...

Africký mor ošípaných potvrdený na maďarsko-slovenskej hranici

20190115Štátna veterinárna a potravinová správa SR nás informovala, že dňa 14.1.2019 bol na maďarsko-slovenských hraniciach potvrdený výskyt afrického moru ošípaných u uhynutého diviaka. Diviak sa nachádzal približne 400 m od našej spoločnej hranice so súradnicami N 48.25 E 20.14, na hranici župy Borsod-Abaúj-Zemplén a Rimavskosobotského okresu. Európska komisia informovala hlavného veterinárneho lekára o skutočnosti, že mor sa nečakane posunul až o 20 km vyššie ako bol zaznamenaný jeho posledný výskyt.

Situácia je veľmi vážna a je len otázkou pár dní kedy budeme mať prípad AMO potvrdený aj na Slovensku.

ŠVPS SR pripravuje mimoriadne veterinárne opatrenia, ktoré Vám už čoskoro prinesieme.

Čítať ďalej...

Ples poľovníkov NOVOHRADU

ples.lc smTouto cestou si vás dovoľujeme čo najsrdečnejśie pozvať na Ples poľovníkov NOVOHRADU

Čítať ďalej...

Vyjadrenie SPK k poburujúcemu videu zverejneného na facebook-ovej stránke Čergov Miznúca divočina

SPKSlovenská poľovnícka komora odsudzuje konanie poľovníka a je pobúrená videom, ktoré zverejnil autor facebook-ovej stránky Čergov Miznúca divočina. Vzhľadom na množstvo podnetov od verejnosti uvádzame, že sme autora videa okamžite kontaktovali a poďakovali mu za to, že odhalil takéto neetické počínanie a požiadali sme ho o spoluprácu pri odhaľovaní podobného konania. Toto video však vzbudilo vášne a nevraživosť proti poľovníkom a poľovníctvu ako cieľavedomého obhospodarovania a využívania voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva. Aj preto sme autora videa vyzvali k verejnému ospravedlneniu, nakoľko na konci svojho videa uverejnil text, ktorý osočoval 63 tisícovú skupinu slovenských poľovníkov, bez toho, že by poctivých odlíšil od tých, ktorí nekonajú v súlade so zákonom. 

Autor videa po našom upozornení uverejnil vo svojom príspevku nasledovné: „Vzhľadom k tomu, že niektorí poľovníci majú pocit, že hádžem týmto videom všetkých poľovníkov do jedného vreca a že mojim zámerom bolo údajne vrhnúť zlé svetlo na všetkých poľovníkov uvádzam nasledovné. V žiadnom prípade toto nebolo mojim zámerom, ako vyplýva aj z mojich vyjadrení v diskusii. Video som uverejnil preto, aby som poukázal na to, že toto nie je etický ani morálny spôsob lovu, čo potvrdili aj poľovníci z vedenia Slovenského poľovníckeho zväzu. Video má poukazovať na to, že medzi poľovníkmi sa vyskytujú jednotlivci, ktorí nedodržiavajú etické a morálne pravidlá lovu, ktoré sa učili pri skladaní poľovníckej skúšky. Pôvodnú nejasnú formuláciu zo záveru videa opravujem nasledovne: Niektorí nezodpovední poľovníci zneužívajú čas núdze zveri a lovia zver v blízkosti sena, ktoré je pohodené na otvorenom priestranstve. Títo nezodpovední poľovníci tak vrhajú zlé svetlo na ostatných poctivých poľovníkov, ktorých je ako verím väčšina...Mojim cieľom nebolo zneváženie poctivých poľovníkov a poľovníctva, ale upriamenie pozornosti na spoločenské problémy a porušovania zákonov, morálky a etiky. Tým poctivým ktorých sa dotklo moje všeobecné vyjadrenie sa ospravedlňujem.“ 

Čítať ďalej...

35. ročník poľovníckeho plesu v Nitre - pozvánka

48415586 492868451236935 4579913542588694528 nMilí priatelia Slovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra

Vás pozýva na 35. ročník plesu poľovníkov a priateľov prírody,

ktorý sa uskutoční dňa 2.2.2019 v PKO Nitra.

Viac info v prílohe

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (48415586_492868451236935_4579913542588694528_n.png)48415586_492868451236935_4579913542588694528_n.png[Plagát - Poľovnícky ples NR, 2019]585 kB

26. špecializovaná výstava Poľovníctvo a oddych - pozvánka

PAO

Pozývame Vás na 26. ročník medzinárodnej špecializovanej
výstavy Poľovníctvo a oddych!

Počas špecializovanej výstavy Poľovníctvo a oddych na Vás čaká bohatý sprievodný program zameraný na predstavenie poľovníckej kultúry a tradícií, 50 rokov Slovenského poľovníckeho zväzu, 100  rokov Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici, sokoliarstvo, kynológiu, ukážky slovenských poľovníckych signálov, ale taktiež bude do života uvedená kniha Jozefa Fereneca Tajomstvá slovenskej divočiny.

Podrobný časový rozpis nájdete na plagáte v prílohe.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (PaO_2019.pdf)PaO_2019.pdf[Plagát - Poľovníctvo a oddych, Incheba 2019]2656 kB
Stiahnúť tento súbor (Program_PaO_2019.pdf)Program_PaO_2019.pdf[Program - Poľovníctvo a oddych, Incheba 2019]83 kB

Čítať ďalej...

Pozvánka na poľovnícku výstavu FeHoVa 2019

fehova19

Príďte spolu s rodinou, priateľmi, alebo kolegami na najväčšie
a najútulnejšie stretnutie poľovníkov, rybárov a milovníkov prírody
v Karpatskej-kotline v dňoch 7.-10. februára 2019. Strávte
s nami celý deň s poľovačkou a rybárstvom. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (FeHoVa_2019.pdf)FeHoVa_2019.pdf[Plagát - Fehova 2019]270 kB

Čítať ďalej...

Poľovnícky ples Rimavská Sobota

plesrsObvodná poľovnícka komora Rimavská Sobota
a
Slovenský poľovnícky zväz, RgO Rimavská Sobota

Vás srdečne pozýva na XI. ročník Poľovníckeho plesu, ktorý sa uskutoční 19. januára 2019 o 19:30 hod. v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (plagat_ples RS_2019.pdf)plagat_ples RS_2019.pdf[Plagát - Poľovnícky ples RS, 2019]416 kB

Čítať ďalej...

Výskum z USA: zavedenie tzv. zástrelného nemusí priniesť pozitívne výsledky

diviak200Odmeny, či tzv. zástrelné za ulovenie diviaka sú vyplácané v mnohých krajinách, aby motivovali poľovníkov k zníženiu ich stavov. Nedávny príklad z USA však hovorí o tom, že zavedenie zástrelného nemusí priniesť len pozitívne výsledky. Vo Vestníku spoločnosti Wildlife Society o tom informuje Stephen Ditchkoff a jeho kolegovia.

Čítať ďalej...

Vyjadrenie SPK k tragickej udalosti na spoločnej poľovačke

smutocny zalomok a kovovy zalomokTak ako sa nedá vziať späť vyslovené slovo, nedá sa vziať späť ani vystrelená guľka. O to viac nás mrzí, že jedna z nich na svojej ceste opäť zobrala to najcennejšie, život.

Slovenská poľovnícka komora vyzýva na dôrazné dodržiavanie bezpečnosti pri streľbe a zaobchádzaní so zbraňou a prevenciu pred podobnými nešťastiami. Bezpečnosť je základom úspechu pri výkone práva poľovníctva.

Obozretnosť, poriadok,  disciplína a nulová tolerancia  pre nebezpečné konanie iných účastníkov poľovačky sú prioritné prostriedky na zabránenie vzniku tragédií. Skromnosť, rozvaha, dodržiavanie etických princípov, ľudskosť a prísne dodržiavanie základných pravidiel sú zárukou toho, že sa každý účastník vráti k svojim blízkym naplnený energiou a radosťou z času stráveného v prírode.

Na spoločných poľovačkách sú predpísané  prísne bezpečnostné pravidlá, ktoré ak by sa dodržali, nikdy by nedošlo k podobnej tragédii. Konanie i v tomto prípade je jednoznačné zlyhanie jednotlivca! Nie zlyhanie písaných, ale i nepísaných pravidiel.

Slovenská poľovnícka komora vyjadruje hlbokú sústrasť nad stratou manžela, otca, starého otca a kamaráta Ing. Miloša Bílika, ktorý dňa 21.12.2018 tragicky zahynul pri výkone práva poľovníctva.

Slovenská poľovnícka komora

Pri príležitosti 90. výročia myšlienky založiť CIC sa stretli vrcholní zástupcovia poľovníckych organizácií krajín V4

aIMG 5345Dňa 7.12.2018 sa v Nových Zámkoch a v priestoroch kaštieľa v Palárikove, konali slávnosti 90. výročia od vzniku myšlienky založiť CIC. Hlavným organizátorom slávnosti boli Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenská poľovnícka komora, OPK Nové Zámky a mesto Nové Zámky. Prvá časť slávnosti sa odohrávala v priestoroch Cisársko-kráľovskej jazdiarni v Nových Zámkoch, kde sa zišla poľovnícka, ale aj nepoľovnícka verejnosť a rovnako zástupcovia médií. V úvode zaznela hymna Slovenskej republiky, hymna CIC a hymna poľovníkov v podaní pána Otokara Kleina a Reprezentačného telesa SPK. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (memorandum_SPK_CMMJ_PZL_OMVK.pdf)memorandum_SPK_CMMJ_PZL_OMVK.pdf[Memorandum o spolupráci SPK, ČMMJ, PZL, OMVK]1478 kB

Čítať ďalej...

ŽIVÁ LÚKA ONLINE

ziva luka logoProjekt Živá lúka, ktorého prípravu sme už niekoľkokrát avizovali konečne ožil!

Chvíľku to trvalo, kým sa nám podarilo vychytať všetky nedostatky, no myslíme že sa oplatilo čakať. Aplikácia Živá lúka je poskytnutá Slovenskou poľovníckou komorou a OZ ZELEŇ, ktorá slúži na elektronické ohlasovanie termínov kosby jarných krmovín poľnohospodármi, notifikáciu registrovaných užívateľov (poľovníkov aj dobrovoľníkov) o pripravovaných preventívnych akciách. Má bezpečnú dvojúrovňovú registráciu, prostredníctvom e-mailu a sms. Poskytuje možnosť koordinácie aktivít všetkých zainteresovaných skupín obyvateľstva. Mapový grafický podklad poskytuje presné vyznačenie a názornosť konania sa preventívnych akcií, pripravovaných poľovníkmi na základe informácií o kosbe od poľnohospodárov.

Vďaka aplikácii dostupnej na webovej stránke www.zivaluka.sk sa môžete prihlásiť v jednej z troch úrovní: 1. poľnohospodár 2. poľovník 3. dobrovoľník.

Podobné projekty veľmi úspešne fungujú v Českej republike Senoseče-online a v Nemecku, preto veríme, že ani na Slovensku to nebude ináč a verejnosti neostanú ľahostajné nevinné životy mláďat.

Čítať ďalej...

Vyjadrenie SPZ k incidentu s cyklistom

spz logoDobrý deň pán Sarvaš,

po prečítaní príspevku o incidente pána Rojčeka s pánom Slavkovským, ktorý bol zverejnený na Vašej webovej stránke (link) sa Slovenský poľovnícky zväz plne d i š t a n c u j e.

Slovenský poľovnícky zväz (ďalej len SPZ) má takmer 60 000 členov a je nemysliteľné, aby SPZ ako poľovnícka organizácia dohliadala na konanie, výroky a chovanie svojich členov pri výkone práva poľovníctva, ale aj na sociálnych sieťach. Pán Slavkovský ako držiteľ zbrojného preukazu, ale taktiež psychologického posudku na držanie zbraní a streliva musí byť znalý zákona a v žiadnom prípade sa nemôže nikomu vyhrážať tak, ako to mal údajne urobiť zverejnením výhražných slov na Facebook-ovom profile p. Rojčeka. Považujeme reakciu pána Slavkovského za neprimeranú, hoci jej následkom mohla byť aj jazda p. Rojčeka po nevyznačených cykloturistických chodníkoch, lesných cestách, zvážniciach na približovanie dreva a jeho konanie mohlo mať za následok devastáciu lesa, čím mohol porušiť zákon o lesoch, resp. aj zákon o ochrane prírody a krajiny.

Čítať ďalej...

Memoriál Františka Sigeta - 2018

2018 12 02 16 01 59

Prvý decembrový víkend patril XVI. ročníku Memoriálu Františka Sigeta (MFS), ktorý organizačne riadil kynologický odbor ústredia Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave v spolupráci s OkO SPZ Stropkov, PZ Dolina Oľšavka a Klubom chovateľov duričov.

V predvečer súťaže za prítomnosti predsedu KR SPZ a KR SPK, Ing. Jozefa Jursu, CSc. a predsedu OkO SPZ a OPK Stropkov Mgr. Radoslava Smetanku boli prostredníctvom riaditeľa súťaže p. Júliusa Bundu súťažiaci oboznámení s priebehom skúšok a bol im predstavený rozhodcovský zbor v zložení:

Ing. Jozef Sedlačko – hlavný rozhodca, Bc. Milan Sahajda, Július Bunda, Peter Rusnák, Ing. Jaroslav Jevčák, MBA, Ing. Ján Žofčák a MVDr. František Kluknavský.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Výsledky_MFS 2018.pdf)Výsledky_MFS 2018.pdf[Výsledky]375 kB

Čítať ďalej...

Na love s Martinom Nikodýmom

MARTIN NIKODÝM
Študoval na DAMU v Prahe a VŠMU v Bratislave bábkoherectvo. Po niekoľkých divadelných skúsenostiach však pozornosť upriamil na moderovanie. Osem rokov pôsobil vo Fun rádiu. V roku 1991 začal moderovať v STV detský program Crn Crn a o dva roky už vtedajšiu veľkú show Správny kľúč. Desať rokov v TV Markíza ho spája najmä s reláciou Milionár. V súčasnosti odštartoval už šiestu sériu zábavnej show Milujem Slovensko a na TV Markíza účinkuje v štvrtej sérii Tvoja tvár znie povedome. Je otcom troch detí, vo veku 17, 14 a 3 roky. V súkromí je vášnivý cestovateľ a fotograf, milovník prírody a včiel.

Už pár mesiacov som nosil v hlave myšlienku, pozvať na poľovačku niekoho z mojich priateľov-nepoľovníkov, ktorí sú známymi osobnosťami, či už z kultúrneho, alebo športového prostredia a popri samotnej poľovačke im porozprávať o poľovníctve a zároveň sa ich spýtať na ich názor na súčasné slovenské poľovníctvo. Moja prvá voľba bola úplne jasná, stačilo pár SMS-iek a termín nášho spoločného lovu s obľúbeným moderátorom a hercom Martinom Nikodýmom a jeho synom Adamom bol obojstranne veľmi rýchlo potvrdený. Čakala nás jeden a pol dňová poľovačka s lukom. Po pár informáciach typu čo si obliecť, či vziať so sebou sme sa konečne vydali do Zvernice Kováčová vyskúšať uloviť lukom lanštiaka.

Cesta ubiehala svižne pretože som skoro celú cestu viedol monológ - prednášku o poľovníctve, jeho princípoch a úlohach. Musím skonštatovať, že Martin je nielen skvelý moderátor, ale bola aj pozorný a vnímavý poslucháč. Keď mi vyschlo v hrdle, k slovu sa dostal aj Martin, ktorý ma na oplátku zahrnul množstvom zaujímavých informácií o chove včiel a spracovaní medu. Po príchode do zvernice a privítani so Štefanom Mikom – majiteľom zvernice Kováčová, sme pripravili jednoduchý plán. Najskôr sme sa vybrali pešo na prehliadku zvernice pričom našou výzbrojou boli len ďaľekohľady. Po takmer dvojhodinovom sliedení a pozorovaní zveri začínalo byť v lese neznesiteľne horúco. Ortuť teplomera sa vyšplhala na 33 stupňov a dala nám jasne najavo, že je najvyšší čas dať si prestávku a ísť sa schladiť. Prestávku v love sme využili na prezentáciu lovu lukom a spolu so Štefanom sme vysvetlili základné postupy a princípy loveckej lukostreľby. Keď som spozoroval ohníky v očiach Martinovho syna Adama, vedel som, že minimálne pre neho bude lov lukom skutočným zážitkom.

Čas ubiehal v družnej debate rýchlo, večer sa nezadržateľne blížil, preto sme museli ukončiť príjemné rozhovory a vybrali sme sa na posedy, ktoré Štefan pripravil tak, aby mohli aj navštevníci sedieť pomerne blízko strelca. Podarilo sa mu vybrať vhodné miesto s bahniskom v blízkosti posedov, kde bola šanca na ulovenie lanštiaka pomerne vysoká. Usadili sme sa na posedy, vzdialení od seba necelých 20 metrov a čakali. Po niekoľkých minútach sa objavili búrkové mraky, ktoré prekryli slnko. Po chvíli sledovania vývoja búrky som mal chuť prerušiť poľovačku, ale sled udalostí, ktoré nastali mi to naštastie nedovolil.
Z neďalekého hustého krovia sa ozvalo hlasné krokchkanie a lomoz. Dvaja lanštiaci sa rozhodli poctiť nás svojou prítomnosťou a ja som začínal pocitovať loveckú triašku. Niečo však bolo zle. Vietor, ktorý sa v dôsledku okolitej búrky otáčal každú minútu iným smerom zavial náš pach priamo do nozdier diviakov. Akonáhle nás “dostali do nosa”, zdupkali tak rýchlo, ako sa aj objavili. Po niekoľkých minútach som spozoroval srnu, ktorá sa vydala smerom k posedom. Posunkom ruky som naznačil Martinovi že ide k ich posedu. Bol to pre nich skutočný zážitok, pretože srna netušiach ich prítomnosť prešle presne pod ich nohami.
Do lesa sa postupne zakrádala tma a čas na etický výstrel z luku sa krátil. Martinovi som naznačil že po 10 minútach balíme. Po uplynutí času som sa postavil na posede a začal som si baliť luk keď tu zrazu počujem lomoz z húštiny. Statný kanec sa vybral cez húštinu na bahnisko. Martin s Adamom v nemom úžase sledovali ako sa diviačisko bahnil v blate a užíval si ochladenie. Diviak sa po tomto kúpeli rýchlo rozbehol smerom k našim posedom a ja som si nestihol ani sadnúť. Vedel som, že nebudem strieľať, chceli sme predsa uloviť lanštiaka, nie kanca, tak sme ho len pozorovali. Vietor sa ustálil a ja som tušil, že ak sa nič nestane, dostane sa blízko k nám. Kanec nás obchádzal vo vzdialenosti asi 25 metrov v typickom polkruhu a niečo sa mu nezdalo. Neustále vetril avšak stále pomerne pokojne prechádzal okolo nás. Až do momentu, keď sa dostal na úroveň posedu na ktorom sedel Martin s Adamom. Diviak zastal zodvihol hlavu a vetril. Silno potiahol do nosa vzduch, raz, dvakrát. Výhražne zakrochkal a ufujazdil rýchlejšie ako blesk. Zbalili sme všetky veci a ukončili sme poľovačku. Dlho do noci sme analyzovali túto situáciu, ktorá jasne dokumentuje silu inštinktov divej zveri.

Na druhý deň ráno sme boli na svitaní opať v lese a pokúsili sme sa posliedkov prekvapiť diviakov. Vedel som, kde zvyknú po nočných výpravach zalyhávať, ale všetky ležoviska boli prázdne. Aj napriek úmornej snahe sa nám na spoločnej poľovačke nepodarilo nič uloviť. Vlastne nie nič, podarilo sa nám uloviť pár pekných spoločných zážitkov. Po raňajkách sme si sadli a ešte pred našim odchodom zo zvernice som Martinovi položil pár otázok.

1. Martin, o tebe je známe ze si vášnivý fotograf a turista a najnovšie aj včelár. Každý, kto sa stará o včely, domáce zvieratá, či lesnú zver chápe kolobeh života a vníma ho nielen emočne ale aj triezvo a racionálne- taký je kolobeh života a zákony prírody. Nemal si problém s okolím keď si začal včelárčit?
Nie nemal. Keď som sa rozhodol včelariť najskôr som si overil, či tým niekomu v priamom okolí nespôsobím nejaké problémy. Príjemne ma prekvapil môj najbližší sused, ktorý sa veľmi potešil a povedal, že mám jeden úľ otočiť priamo na jeho záhradu, aby včielky neopomenuli jeho višne.

2. Aký je tvoj vzťah k prírode?
Ja som prírodny človek. V podstate vonku trávim všetok svoj voľný čas. Či už športom, alebo iba prechádzkami. Les je miestom kde čerpám energiu a v horách si najlepsie vyčistím hlavu.

3. Prešiel snáď celé Slovensko, ktorý kraj ti najviac učaroval?
Ja mám rád take tie “zašité kúty”. Prechádzky po Veľkej a Malej Fatre. Mojou srdcovkou je chata pod Borišovom. Mám tam priateľov a zájdem tam aj niekoľkokrát do roka. Roky som chodil do Slovenského Eaja, ale aj Morské oko na východe Slovenska je miestom, ktoré rád odporučím.

4. Určite si sa na svojich turistických výpravach stretol s množstvom voľne žijúcej zveri. Ako vnímaš les a lesnú zver, symbióziu medzi človekom a lesnou zverou?
Jasné. Vždy to boli vzrušujúce stretnutia. Neraz ma srnec vystrašil, keď som ho vyplašil v tráve. Kedže občas chodím do lesa aj sám, niekedy som naozaj na pozore najmä pred stretnutím s medveďom. Raz sme sa aj stretli cestou na sliezsky dom a veru bol som rád, že sedím v aute.

5. Viem, že nie si poľovník - aký Tvoj názor na poľovníctvo?
Nie, nie som poľovník a vlastne ani veľmi nekonzumujem mäso, ale rešpektujem poľovníctvo ako čosi čo k ľudom historicky patrí. Doba je dnes už trochu iná. Nemusíme loviť preto, aby sme prežili, takže poľovníctvo je oveľa viac o vzťahu k prírode a harmonií medzi poľovníkmi a samotnou zverou.

6. Kedže sme na loveckej výprave s lukom aký je tvoj pohľad na túto tradičnú metódu lovu?
To ma veľmi zaujalo. Príde mi to veľmi fér, kedže šance lovenej zveri sa tým veľmi zvyšujú. Zda sa mi to oveľa väčšie dobrodružstvo, pretože sa musíme správať tak, aby sa nám podarilo preľstit milióny rokov staré inštinkty zveri.

7. Myslíš si, že by sa mali ludia viacej zaujímať o tradície a tradičné hodnoty, ktoré tvoria piliere našej histórie?
Rozhodne áno. Chcem veriť, že stále viac ľudí to pochopilo, že cesta konzumu a neúcty k matke Zemi je splachovačom pre našu civilizáciu. Takže, alebo sa vratime k tradičným hodnotám a prirodzene sa k nám vráti úcta, alebo sa nás planéta zbaví ako dinosaurov.

8. Za posledné obdobie sa objavilo mnoho “ochranárskych združení”- “ekoteroristov”, ktorý sa snažia presadzovať svoje záujmy na úkor zdravého rozumu, triezvého a vecného argumentovania. Myslíš si, že toto je správna cesta ako žiť v 21. storočí v súlade s prírodou?
Žiadny extrém neprispieva k riešeniu. Vždy su minimálne dva pohľady na vec a nie je dobré myslieť si, že máme ktokoľvek patent na univerzálnu pravdu.

9. Pochutíš si občas na delikatesách z diviny?
Nóóo, v skutočnosti konzumujem iba čo pláva. Teda ryby a vodné živočíchy, ale kedže kačka pláva na jazere občas si ju dám.

10. Poľovníctvo je neodeliteľnou súčasťou historického dedičstva nielen nášho národa. Odkazy na poľovníctvo a les sa objavujú v množstve piesní, rozprávok, básni, či výtvarnom umení. Po skúsenostiach z dnešnej poľovačky a po vysvetlení základných pravidiel, zásad a funkcie poľovníctva - Aké bude tvoje vnímanie poľovníctva?
Mám pocit, ze dnes je poľovníctvo oveľa viac o vzťahu k prírode ako o samotnej poľovačke. Je za tým veľa práce. Boli sme v uzatvorenej zvernici, kam neprenikne iná napríklad chorá zver, ale neprebieha tu ani prirodzená obnova genofondu, takže ľudia musia veľmi citlivo a odborne vnímat to, akým spôsobom ovplyvňujú tento uzatvorený ekosystém. Držím poľovnikom palce, aby dokázali udržat spojenie s prírodou, pretože žiť s prírodou, znamená byť v súlade s ňou.

“Ďakujem ti za rozhovor Martin a verím, že sme spolu neboli na poľovačke naposledy”, týmito slovami som sa rozlúčil s Martinom a jeho synom Adamom.

Autor: Štefan Jakubík – slovakbowhunting
Článok publikovaný v časopise Poľovníctvo & Rybárstvo 11/2018

 

Zákon o zbraniach a strelive č.190/2003 Z. z. v MPK

logo mvsrMinisterstvo vnútra SR zverejnilo materiál návrhu novely zákona o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z. do medzirezortného pripomienkového konania.

Materiál je voľne dostupný na web. stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-884

Vaše podnety a návrhy na zmenu zasielajte prosím do 15.12.2018 na mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

K SPK

Biologické zásady manipulácie s diviakmi

svpsŠtátna veterinárna a potravinová správa SR informuje poľovnícku a laickú verejnosť o biologických zásadách manipulácie s nájdenou uhynutou a ulovenou zverou. Plagát na stiahnutie nájdete v prílohe.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (kontrola AMO v EU.pdf)kontrola AMO v EU.pdf[Kontrola AMO v EU - dôležitá úloha poľovníkov]597 kB
Stiahnúť tento súbor (biologicke_zasady_AMO.pdf)biologicke_zasady_AMO.pdf[Biologické zásady manipulácie s diviakmi]3281 kB

Čítať ďalej...

Postup vírusu AMO v Poľsku od roku 2014 po súčasnosť

201811Znázornenie postupu a rozširovania vírusu v Poľsku od začiatku jeho výskytu v roku 2014 až po súčasnosť (11/2018) vám prinášame na nasledovnom videu:

Čítať ďalej...

Veterinári na Zlínsku zrušili zákaz vstupu do lesov

22 17 752 49 237Vďaka pozitívnemu vývoju okolo afrického moru ošípaných v Českej republike zrušila Štátna veterinárna správa zákaz vstupu do lesov vo vysoko rizikovej oblasti na Zlínsku. Od posledného nálezu uhynutých nakazených diviakov už uplynulo viac ako sedem mesiacov.

Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej správy Zbyněk Semerád uviedol, že v súvislosti s pozitívnym vývojom nákazovej situácie sa rozhodli pre ukončenie zákazu vstupu do tzv. vysoko rizikovej oblasti. Zároveň tiež zrušili aj vymedzenie tejto zóny, v ktorej boli nájdené alebo ulovené všetky pozitívne kusy diviakov. Zákaz vsetupu do lesov, polí a na poľné cesty v okolí Zlína vyhlásili veterinári vlani kvôli nebezpečenstva rozšírenia nákazy AMO.

Čítať ďalej...

XVI. Memoriál Františka Sigeta

MFSÚstredie Slovenského poľovníckeho zväzu v spolupráci s OkO SPZ Stropkov a Klubom chovateľov duričov organizuje v dňoch 30.novembra 2018 - 2. decembra 2018 v poľovnom revíri PZ Dolina Oľšavka  XVI. ročník Memoriálu Františka Sigeta s udeľovaním titulov Víťaz SR 2018 a CACT.

Na skúške sa v zmysle štatútu predstavia nominanti chovateľských klubov z plemien, ktorým je umožnené absolvovať skúšky duričov.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené v priložených propozíciách.

Kynologický odbor SPZ

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (MFS_2018_Stropkov.pdf)MFS_2018_Stropkov.pdf[Propozície]7540 kB

Infikované zóny AMO sa v Maďarsku posunuli už takmer k hraniciam

amo hun 22.11.2018 vychodNárodná skupina pre AMO, ktorej zasadnutie sa konalo 8. novembra 2018 rozhodla o zväčšení a posuntí hraníc infikovaných zón v oblastiach Borsod-Abaúj-Zemplén a Szabolcs-Szatmár-Bereg. Dôvodom tohto konania bol prípad uhynutých diviakov, nájdených 2. októbra pri meste Tarcal. Skupina expertoval vykonala klasifikáciu oblastí s prihliadnutím na biotopy a riziká geografického rozzširovania tohto ochorenia. 

Čítať ďalej...

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/