Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

kmppp tlac ean iban 1Práca s deťmi je náročná na čas i spôsob a nie vždy prináša očakávané výsledky. Nezúfajte, ak sa vaši zverenci neprebojujú na celoštátnu súťaž. Všetci nemôžu byť najlepší. Nech vás hreje pocit, že ste v deťoch prebudili lásku k prírode a pozitívny vzťah k poľovníctvu, čo je hlavným cieľom našej práce v KMPPP!

Slovenský poľovnícky zväz sa chce týmto poďakovať všetkým vedúcim krúžkov a ich pomocníkom za dlhoročnú a cieľavedomú prácu pri výchove a správnom vedení detí a mládeže v duchu ochrany prírody a zveľaďovania slovenského poľovníctva. Aj vďaka nim sa nám konečne po rokoch podarilo vytvoriť túto metodickú príručku pre budúcich vedúcich KMPPP či už pri OkO/RgO SPZ alebo priamo na základných školách.

V prílohe nájdete originál metodickej príručky s prideleným ISBN kódom pre pdf.

Metodickú príručku pre KMPPP je možné objednať v kancelárii SPZ prostredníctvom e-mailu na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Cena s DPH: 4,18 € (3,80 € bez DPH)

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Metodicka_prirucka_KMPPP_2021_ean1.pdf)Metodicka_prirucka_KMPPP_2021_ean1.pdf[Metodická príručka KMPPP - Hlásnik, Hustinová 2021]4376 kB

Ing. Pavol Šuty je vzdelaním lesník, no je aj poľovník. Poľuje v revíri na Kysuciach. Poľovníci už desaťročia dokazujú, že recionálnym manažmentom sa optimálny model súžitia človeka a zveri dá dosiahnuť. Spolu s kolegami sa stará o úsek o rozlohe asi 200 hektárov a vybudovali tu 14 prikrmovacích zariadení na objemové krmivo, aby rozptýlili zver. Pripravujú si aj špeciálnu zmes na prikrmovanie. Akú? Dozviete sa v reportáži.

 

 

Ministerstvo zivotnehoprostredia SRDovoľujeme si Vás informovať o legislatívnych zmenách v oblasti CITES účinných k 1. marcu 2022, ktoré sa týkajú zákazu držby a odovzdania do držby živých exemplárov vybraných druhov mačkovitých šeliemvšetkých druhov patriacich do čeľade medveďovité a všetkých druhov primátov

Novela zákona č. 7/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a novela vyhlášky 110/2005 Z. z. o ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov prináša aj nové povinnosti pre držiteľov neživých exemplárov vybraných druhov mačkovitých šeliem.

Všetky informácie sú zverejnené na adrese:
https://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/zakaz-drzby/zakaz-drzby.pdf

MP logoMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve povoľuje

mimoriadny lov na území Slovenskej republiky

u týchto druhov zveri:

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Mimoriadne povolenie jar 2022.pdf)Mimoriadne povolenie jar 2022.pdf[Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri SR - jar 2022]87 kB

PODCAST3Voľný pohyb psov upravuje na Slovensku viacero zákonov. Napríklad zákon o lesoch, zákon o poľovníctve, o ochrane prírody a krajiny či špeciálne zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Všetky tieto zákony majú slúžiť na to, aby vo voľnej prírode nedochádzalo ku konfliktom domácich zvierat s voľne žijúcou zverou, či dokonca jej návštevníkmi. 

Pripravili sme preto pre Vás podcast, v ktorom sa nám k problematike vyjadrili:
Kaššák Alojz, Ing. - viceprezident a zároveň hovorca Slovenskej poľovníckej komory
Stanová Zuzana, JUDr. - zvieracia ombudsmanka
Kern Máro, pplk. Ing. - riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.

Poďte s nami do lesa a v tejto relácii uvidíte:
Na prechádzke so psom
Živé dedičstvo ľudstva
Februárová príroda

 

 

SRZ logoSlovenský rybársky zväz bol upozornený na možný rozpor rozhodnutia MŽP SR č. 10193/2021-9.1. (konkrétne sa jedná o odsek č. 14 výroku, ktorý povoľuje používať na odlov kormoránov do konca februára 2022 olovnaté strelivo) s platnou legislatívou. ŠOP SR sa odvoláva na upozornenie, že SRZ nemá výnimku z § 7 písm. a) bod 16 vyhlášky MŽP č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (LOV OLOVENÝM STRELIVOM), ale iba povolenie podľa § 35 ods 1. písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

Podľa vyššie menovaného ustanovenia je Zakázanou metódou a prostriedkom odchytu a usmrcovania chránených živočíchov je pre vtáky a cicavce použitie oloveného streliva pri love vtákov v mokradiach.

V teréne majú prebehnúť kontroly inšpektormi, ktorí sa budú zúčastňovať na ohlásených odlovoch kormorána. SRZ nás chce preto upozorniť na tento potencionálne problematický bod vo výklade rozhodnutia a požiadať o zvýšenú opatrnosť pri výkone výnimky.

Podľa nášho názoru výnimka platí, kým nebude rozhodnutie zrušené, alebo zmenené. Aby sme však predošli prípadným nepríjemnostiam spôsobeným preskúmavaním tohto rozhodnutia, pri love kormorána na mokradiach odporúčame používať výhradne bezolovnaté strelivo.

Celé znenie listu nájdete v prílohe.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (pripis_SRZ.pdf)pripis_SRZ.pdf[Upozornenie SRZ rozpor k odlovu kormorána]531 kB

fehova22Strávte celý deň na budapeštianskom výstavisku, stretnite sa s dlhoročnými poľovníckymi kamarátmi, kolegami rybármi, vystavovateľmi, navštívte sprievodné programy! Tohtoročná FeHoVa sa uskutoční v dňoch 17-20. februára 2022 v budapeštianskom Hungexpo.

Aj tento rok čaká poľovníkov zaujímavá výstava trofejí. Okrem výstavy Nadlera sa uskutoční i výstava vtákov v rámci centrálnej výstavy. Okrem rôznych druhov zveri venujeme samostatnú časť aj osobitne chráneným druhom živočíchov.

diviaky mestoMédiá sú už niekoľko dní plné fotografií a videí diviakov pobehujúcich po našom hlavnom meste. Podobný problém pretrváva aj napr. v Žiline či Považskej Bystrici a teda v mestách priamo obklopených lesmi, ktoré sú prirodzeným miestom výskytu diviačej zveri. Avšak v súčasnosti, práve v blízkosti zastavaných území obcí alebo priamo v nich zver nachádza pokoj pred tlakom návštevníkov lesa, či šeliem. Toto však nie je nič nezvyčajné ani v Európe, stačí sa pozrieť do Nemecka a Poľska. Metropoly so súvislými lesmi vo svojej blízkosti mávajú tieto problémy s diviačou zverou veľmi často.

Naše lesy sú intenzívne využívané verejnosťou najmä pre šport, rekreáciu, či zber lesných plodov a to v nijako neohraničenej časovej dobe. Výnimkou nie sú ani tie v blízkosti Bratislavy na Bratislavskej Kobyle, Mestských lesoch, či v Rači. Do neskorých nočných hodín sú v lesoch ľudia –  psíčkari, bežci, cyklisti, zberači parohov s čelovkami a svetlami. Zver je vyrušovaná, intenzívnejšie migruje a to aj v rozpore s jej prirodzenými inštinktami – do zastavaných území. Dôležité je tiež poukázať na tú skutočnosť, že možnosť výkonu bezpečného lovu a redukcie počtu premnožených diviakov a tiež inej raticovej zveri pre udržovanie normovaných stavov zveri, v tak intenzívne ľuďmi využívaných lesoch, je len minimálna!

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ts_zver_v_intravilanoch_2-2022.pdf)ts_zver_v_intravilanoch_2-2022.pdf[Tlačová správa - Kľúčové je pochopiť, že poľovníctvo je v našej krajine nevyhnutná súčasť života a dotýka sa každého z nás]114 kB

271289198 219899770321995 36017107864673384 nTvorcovia televíznej relácie Halali na svojej webovej stránke informujú, že spúšťajú podcasty. Dlho zvažovali krok priblížiť sa laickej verejnosti a fanúšikom aj hovoreným slovom. Keďže reláciu sleduje čím ďalej viac ľudí, rozhodli sa urobiť podcastové verzie relácii. Pokiaľ ste si ich teda nestihli pozrieť, budete si ich môcť vypočuť kdekoľvek sa práve budete nachádzať! Možno to nebude to pravé orechové, na čo ste pri podcastoch zvyknutí, v spolupráci s Halali chystá SPK aj štandardné podcasty na poľovnícke témy v trvaní 15-20 minút. Takže ak obsluhujete Spotify, Anchor, Apple podcasts, Google podcasts a Deezer, už teraz ich tam nájdete pod názvom Bližšie k prírode aj s prvými dvomi reláciami. Podcasty môžete nájsť aj na YouTube kanáli halalislovensko aj na ich facebook-ovej stránke Halali.                                                                                                          

plagat cisty revir 2022Vážení priatelia poľovníci,

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s tvorcami TV magazínu Halali vyhlasuje od 1.2.-31.12.2022 projekt Čistý revír = čistá príroda, ako pokračovanie úspešných predošlých troch ročníkov, kedy sa nám resp. Vám podarilo vyzbierať už 580 ton odpadu! V minulom roku sa do výzvy zapojilo doposiaľ najviac, až 66 užívateľov poľovných revíroch z ktorých 39 požiadalo o preplatenie nákladov vo výške 50,-€ z centrálneho Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva. 

Najskôr KPŽP a následne Prezídium SPK schválilo predložené žiadosti a vyplatilo organizáciám, ktoré sa zapojili v roku 2021 do výzvy spolu 1950 €.

Pridajte sa k nám! Vyplňte žiadosť, pošlite fotky z brigády či akcie a informáciu koľko odpadu sa Vám podarilo vyzbierať.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf)Smernica o FRaZP_SPK.pdf[Smernica FRZP]65 kB
Stiahnúť tento súbor (plagat_CRCP_22.pdf)plagat_CRCP_22.pdf[Plagát Čistý revír = čistá príroda 2022]836 kB
Stiahnúť tento súbor (vzor_plagat.pdf)vzor_plagat.pdf[Vzor plagátu Čistý revír = čistá príroda, 2022]707 kB
Stiahnúť tento súbor (statut_CR_CP_2022.pdf)statut_CR_CP_2022.pdf[Štatút žiadosti Čistý revír=čistá príroda o finančný príspevok z FRZP]168 kB
Stiahnúť tento súbor (vzor_ziadosti_FRZP_SPK.docx)vzor_ziadosti_FRZP_SPK.docx[Vzor žiadosti o finančný príspevok z FRZP]78 kB

svpsVzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na uzemí Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvieraťa v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďujem všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom môžu použiť:

 • zakázané spôsoby lovu uvedené v § 65 ods. 2 písm. c) a k) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to:
  - použitie mieridiel a puškových ďalekohľadov vybavených hľadáčikom na stľeľbu v noci s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalších podobných zariadení umožňujúcich streľbu v noci, infrazameriavačov' noktovízorov' laserových zameriavačov, zameriavačov so zosilnením svetla a optických zameriavačov, ktoré sú prispôsobené na videnie v noci,
  - lov za použitia zdrojov umelého osvetlenia, zariaďení na osvetľovanie terčov, zrkadiel a iných oslňujúcich prostriedkov,

 • nesprávny spôsob lovu v zmysle § 65 ods. 3 písm. d), e), i) a k) zákona č.274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to:
  - loviť diviačiu zver v noci po uplynutí dvoch hodín po západe slnka až do dvoch hodín pred východom slnka;
  - loviť diviačiu zver postriežkou vo vzdialenosti kratšej ako 100 m od hranice poľovného revíru a loviť diviačiu zver v čase núdze bližšie ako 200 m od krmovísk a krmidiel;
  - loviť diviačiu zver na poľovných pozemkoch, na ktorých sa súčasne vykonávajú poľnohospodárske alebo lesné práce po predchádzajúcej dohode s užívateľom poľovného pozemku;
  - loviť diviačiu zver aj v prípade, že nemajú schválený plán chovu a lovu pre diviačiu zver alebo jej lov nebol povolený.
  Prílohy:
  Stiahnúť tento súbor (0321_001.pdf)0321_001.pdf[Nariadenie HVL, platné od 28.1.2022]125 kB

Voľný pohyb psov upravuje na Slovensku viacero zákonov. Napríklad zákon o lesoch, o poľovníctve, o ochrane prírody a krajiny či špeciálne zákon, ktorým sa upravuje držanie psov. Všetky tieto zákony majú slúžiť na to, aby vo voľnej prírode nedochádzalo ku konfliktom s voľne žijúcou zverou, či dokonca jej návštevníkmi.

 

 

danielica vlciakCez víkend sa v Pezinku odohrali dramatické chvíle, keď pes nezodpovednej majiteľky roztrhal gravidnú danielicu.

Vychádzka so psom mimo chovný priestor, či obec nie je právom, ale najmä povinnosťou pre majiteľov psov. Neznamená to, že pokiaľ v obci psa z vôdzky nepustím, za obcou už môžem, nech sa “vybehá”. Je nutné akceptovať fakt, že pes je šelma a preto je nevyhnutné dodržiavať legislatívu a správať sa, ako majiteľ, zodpovedne.

Majiteľka psa sa svojim konaním, alebo aj ľahostajnosťou, dopustila priestupku podľa ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov. Navyše podľa vyhlášky č. 421/2013 Z. z., ktorou sa určuje spoločenská hodnota poľovnej zveri, spôsobila užívateľovi poľovnému revíru škodu vo výške 2 160 €.

Práve toto je príklad, prečo poľovníci disponujú oprávnením, hoci mnohými kritizovaným, usmrcovať pytliačiace psy a mačky. Nech je tento smutný prípad usmrtenia gravidnej danielice roztrhanej za živa príkladom toho, ako by sa majitelia psov nemali správať. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ts_roztrhana_danielica_22.pdf)ts_roztrhana_danielica_22.pdf[Tlačová správa - Voľne pustený pes roztrhal gravidnú danielicu]105 kB

Poďte s nami do lesa a v tejto relácii uvidíte:
Lesná zver v zime
Dobrá rada - prikrmovanie
Lov kormoránov

 

 

Ministerstvo životného prostredia povolilo odstrel a plašenie kormorána veľkého. Po takmer troch rokoch zmenili názor na tohto živočícha spôsobujúceho obrovské škody na autochtónnej ichtyofaune. Výnimka bola udelená pre Slovenský rybársky zväz a spoločne dohadujeme kroky pre uľahčenie všetkých byrokratických krokov, ktoré je potrebné splniť.
AKÉ sú podmienky, ktoré je nutné splniť pred odstrelom?
KDE je udelená výnimka na plašenie kormorána?
KDE je udelená výnimka na odstrel kormorána?
KDE nie je možné plašiť ani loviť kormorána? Všetky tieto informácie nájdete na nájdete aj tu.


 

 

kormoran velkyMinisterstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 65 ods. 1 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe žiadosti Slovenského rybárskeho zväzu - Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina (ďalej len ,,žiadateľ“) doručenej dňa 30.11.2020 v súlade s § 40 ods. 2 a 3 písm. b) zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

A. p o v o ľ u j e_v ý n i m k u
zo zákazov ustanovených § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona. Výnimkou sa povoľuje žiadateľovi úmyselne usmrcovať a úmyselne rušiť jedincov chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého (Phalacrocorax carbo) na lovných rybárskych revíroch v užívaní žiadateľa uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia,

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (zmluva-o-spolupraci-pri-realizacii-vynimky-na-plasenie-a-odstrel-kormoranov-velk)zmluva-o-spolupraci-pri-realizacii-vynimky-na-plasenie-a-odstrel-kormoranov-velk[Návrh zmluvy o spolupráci medzi ÚPR a SRZ]18 kB
Stiahnúť tento súbor (Rozhodnutie prílohy.pdf)Rozhodnutie prílohy.pdf[Prílhy - Lokality, kode sa môže loviť/plašiť a kde sa nemôže loviť/plašiť kormorán]3617 kB
Stiahnúť tento súbor (Rozhodnutie kormorán výnimka.pdf)Rozhodnutie kormorán výnimka.pdf[Rozhodnutie MŽP - Výnimka na lov kormorána, 2021]778 kB

Podkategórie

I. výročný snem SPK
KEDY: 06.12.2014 od 9:00 hod.
KDE: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č.4, NITRA

Prosíme Vás o spätnú väzbu, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v prílohe:
1. Meno a adresu delegáta aj náhradníka snemu žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
2. Meno a adresu kandidáta na funkciu v SPK žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
3. Zápisnice z výročných konferencií OPK žiadame zaslať kancelárii SPK do 15.11.2014
4. Požiadavku na ubytovanie v Nitre, nocľah z 05.12.2014 na 06.12.2014 nahlásiť do 15.11.2014
  Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  Akademická č. 4, 949 01 Nitra
  Telefón: +421 37 7910 111
  Fax: +421 37 7910 132

Všetky uvedené dokumenty a požiadavku na ubytovanie prosíme zaslať e-mailom resp. poštou do 15.11.2014:
    emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do predmetu správy uviesť SNEM SPK)
    poštou: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava (na obálku dopísať: SNEM SPK)

Hľadať

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Telekomunikačný partner

O2BD

Zmluvní Partneri:

 

m hunt


ibo jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

oz zelen

 

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.