Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

den deti ocova haj23 12V mesiaci jún naše Poľovnícke združenie Očová – Haj pravidelne, už desaťročie, organizuje spoločenskú akciu pre deti pod názvom Jánsky deň. Nebolo ináč tomu ani tento rok, akcia sa konala 17. júna v priestoroch okolia našej poľovníckej chaty v lokalite Ďurečkin laz, Očová. Akcie sa zúčastnilo vyše 80 ľudí, z toho 39 detí, ktoré majú blízko k nášmu združeniu, či už ako deti, vnúčatá, príbuzní alebo známi našich členov, a to v zastúpení všetkých vekových kategórii, od batoľát až po takmer dospelákov. Celý deň bol venovaný hrám, zábave či súťaženiu, tí mladší súťažili, tí starší boli nápomocní pri organizácii. Súťažilo sa v rôznych poľovníckych aj nepoľovníckych disciplínach, ako streľba zo vzduchovky, streľba z praku, vodná pištoľ, streľba z posedu, spoznávaj prírodu, spoznávaj kynológiu, tvorivá činnosť, či skok vo vreci. Odmenou pre všetky zúčastnené deti bolo záverečné vyhodnotenie spojené s odovzdávaním medailí a vecných cien a darov, ktorým sa deti veľmi tešili. Celá akcia bola zabezpečená potrebným občerstvením a samozrejme aj chutným poľovníckym gulášom. Príjemné strávený deň v príjemnom prostredí a za pekného počasia utužil staré, či nadviazal nové priateľstvá medzi našimi deťmi a rok sa tešíme na ďalší ročník.

SPKMédiá v posledných dňoch informovali o zásahu NAKA, ktorá zadržala muža vyhrážajúceho sa smrťou vysokým štátnym úradníkom i prezidentke. Slovenská poľovnícka komora si preverila totožnosť muža a zistila, že dotyčný nikdy nebol poľovníkom, ani držiteľom poľovného lístka, ale športovým strelcom, čo ho kedysi oprávňovalo držať zbrane a strelivo.

Do budúcnosti žiadame médiá o objektivitu, uvedenie správnosti údajov a o to, aby nepoškodzovali dobré meno poľovníkov ničím nepodloženými informáciami.

Mediálna rada SPK

polovnici policajti detom DK23 13Organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Orava so sídlom v Dolnom Kubíne (ďalej len OkO SPZ) v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Dolnom Kubíne zorganizovala akciu pod názvom Poľovníci a policajti deťom s podtitulom 1. oravská detská poľovnícka olympiáda.

Podujatie sa uskutočnilo v prekrásnom areály Penziónu Kuzmínovo s láskavým dovolením majiteľa, ktorý ponúkol všetkým prítomným priestory nie len na slávnostné poľovnícke zahájenie a ukončenie, ale tiež na športové zápolenie (tenisový kurt) a vedomostné súťaže (v altánku) v prekrásnej oravskej prírode. Na základe výzvy OkO SPZ sa do poľovníckej olympiády zapojilo 5 družstiev zo základných škôl z okresu Dolný Kubín (ZŠ s MŠ Malatiná, ZŠ Oravský Podzámok a 3 ZŠ z Dolného Kubína). Každé družstvo malo 6 členov (3 dievčatá, 3 chlapci). Prihlásené družstvá súťažili v 8 disciplínach, z ktorých 3 boli športové a zvyšných 5 bolo vedomostných.

IMG 20230627 100732 1Dňa 27.6.2023 zorganizovala OPK Partizánske v spolupráci s OPK Bánovce nad Bebravou v zastúpení Ing. Jánom Krnáčom stretnutie poľovníkov s deťmi v ZŠ Skačany. Na akcii sa školáci oboznámili s lesnou zverou, trofejami lesnej zveri a deti 1. - 3. ročníka sa okrem toho zúčastnili na interaktívnej rozprávke formou prezentácie, kde si okrem skutočných obrázkov a zvukov lesnej zveri, spoločne čítali básničky o nich a na záver interaktívnej rozprávky si spoločne zaspievali. Súčasťou bola aj tieňohra, kde deti priraďovali farebné obrázky lesnej zveri k vyčiernenému obrázku zveri. A ako to býva už zvykom, na záver boli odmenené z čarovného poľovníckeho klobúka. Nezabudlo sa ani na žiakov 5.ročníka, ktorí si vypočuli zvuky lesnej zveri a získali informácie o nej a niečo zo života poľovníkov a poľovníckych signálov. Aj títo boli na záver odmenení z čarovného poľovníckeho klobúka.

Akcia sa podarila o čom svedčia aj priložené fotky. Spolupráca OPK je tiež cestou, ako pracovať s deťmi.

Lesu, Zveri a Poľovníctvu Zdar!

den deti bina 1 zmensenaDeň detí v maličkej obci Bíňa na juhu Slovenska zožal veľký úspech. Deti okrem bohatého programu, športových aktivít, a rôznych  súťaží mali možnosť oboznámiť sa s prácou poľovníkov. Cieľom akcie bolo vzbudiť lásku k lesu, k prírode, priblíženie a poukázanie dôležitosti tohto prastarého remesla a poznávanie zvierat. Deti mali možnosť vyskúšať streľbu z poľovníckej pušky, vidieť prácu poľovníckych psov, otestovať svoje znalosti vo vedomostnej súťaži a na záver boli odmenené sladkosťami z čarovného poľovníckeho klobúka a tie staršie deti poľovníckym časopisom.

IMG 1304 zmensenaV sobotu 10. júna 2023 si Poľovnícke združenie Voniaca  pripomenulo 40. výročie svojej novodobej histórie. Jej členovia boli prijatí komisiou ZPOZ Človek-človeku v obradnej sieni mesta Tisovec. Po úvodných slovách, básni o rodnom kraji a poľovníckej piesni sa všetkým členom prihovorila viceprimátorka, predsedníčka ZPOZ-u Mgr. Marta Svobodová.

Vážení prítomní, páni poľovníci, milí hostia!

Poľovníctvo je fenomén pretrvávajúci tisícročia. Prešlo dlhým a zložitým vývojom. Od jednoduchého lovu kvôli nevyhnutnosti obživy až po dnešnú integrovanú súčasť nášho prírodného prostredia. Je preto rozhodujúcim predpokladom existencie a zdravého vývoja populácií všetkých druhov našej zveri. 

Poľovníctvo, tak ako aj všetko ostatné, sa neustále mení. Dôvodom sú nielen stále sa meniace poznatky výskumu a praxe, ale i neustále sa meniace prostredie, v ktorom zver žije. Bežný človek čoraz viac, občas i devastačne,  zasahuje do prírody a jej ekosystémov, preto je nutné v poľovníctve svoju pozornosť obrátiť predovšetkým na ochranu a chov voľne žijúcej zveri spolu s ochranou prírody a životného prostredia. Veď príroda patrí človeku, ale nielen jemu. Mali by sme si uvedomiť, že čím viac si ju privlastňujeme a aj devastujeme, tým viac ochudobňujeme seba, naše životné prostredie, našu kultúru a všetko, čo v nej žije.

IMG 5789 zmensenaV dňoch 23-24.6.2023 sa v krásnom prostredí obce Čertov, Lazy pod Makytou uskutočnil už 47. ročník celoštátnej súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva. Hlavným organizátorom bol Slovenský poľovnícky zväz – ústredie Bratislava a Slovenská poľovnícka komora a poverenou organizačnou zložkou bola RgO SPZ Stredné Považie v Považskej Bystrici spolu s OPK Považská Bystrica. Úlohy riaditeľa súťaže sa ujal predseda RgO SPZ Ing. Jozef Smatana a hlavným rozhodcom bol Ing. Miroslav Pizúr.

V piatok sa uskutočnila porada vedúcich krúžkov, ktorú viedla kancelária SPZ spolu s organizátormi. Z diskusie vyplynuli úlohy do budúcna, ktoré je nutné riešiť a to najmä:

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (VL_47.KMPPP_kat.A_2023.pdf)VL_47.KMPPP_kat.A_2023.pdf[VL - 47.ročník celoštátneho KMPPP, jednotlivci kat. A, 2023]314 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_47.KMPPP_jedn.kat.B_2023.pdf)VL_47.KMPPP_jedn.kat.B_2023.pdf[VL - 47.ročník celoštátneho KMPPP, jednotlivci kat. B, 2023]280 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_47.KMPPP_druzstva_2023.pdf)VL_47.KMPPP_druzstva_2023.pdf[VL - 47.ročník celoštátneho KMPPP, kat. družstvá, 2023]291 kB

V okrese Dunajská Streda pôsobí 53 poľovníckych organizácií a takmer 2000 poľovníkov. Venujú sa nie len osvete ale aj ochrane prírody. Poľovníci aj v tomto období budujú napájačky a pravidelne dopĺňajú vodu pre zver, hmyz či obojživelníky, do čoho zapájajú aj deti. Preto založili nový Klub priateľov prírody a poľovníctva, do ktorého sa prihlásilo viac ako 30 detí. Klub bol oficiálne predstavený na Žitnoostrovských poľovníckych dňoch, ktoré sa uskutočnili 3. júna v Gabčíkove.

 

Jún bol za mesiac poľovníctva a ochrany prírody vyhlásený už v polovici minulého storočia. V tomto roku poľovníci k tomuto názvu pridali prívlastok Jún - mesiac poľovníckej kultúry pre deti, pretože poľovníctvo sa už viac ako sto rokov vyvíja ako spolková činnosť. Členovia združení, ich rodinní príslušníci si aj vďaka poľovníkom rozširujú poznatky o prírode. My sme sa boli pozrieť na 10. ročníku Poľovníci deťom, ktoré organizovalo PZ Dolina v Šenkviciach. Ako to tam vyzeralo?

 

cesta rozpravkovym lesom 2023 717.6.2023 sa PZ Driny už tradične zapojilo  do akcie Cesta rozprávkovým lesom, ktorá sa koná každý rok. Spestrením bola ukážka 4 sov, ktoré predviedlo OZ Naše Sovičkovo živé bažanty, králiky, prepelice. Stánok s Lesnou pedagogikou obslúžili študentky Strednej školy lesníckej Banská Štiavnica. Veľký záujem detí bol aj o hádzanie krúžkov na parohy a sáčkov do otvorov..

Naši členovia pripravili tradičný poľovnícky guláš.

viber image 2023 06 21 20 04 50 439Múzeum vo Svätom Antone spolu s hlavnými organizátormi uskutočnilo dňa 21. júna 2023 podujatie pod názvom Detský deň svätého Huberta. Veľký záujem o toto kultúrno-náučné podujatie prejavujú základné a materské školy z celého Slovenska. Jedná sa už o 11. ročník, na ktorom nás navštívilo 764 detí a 102 pedagógov. Celkovo viac ako 1000 účastníkov.

Cieľom podujatia je rozšíriť detské obzory jednoduchým kontaktom s prírodou, zábavnou a súťaživou formou sa poučiť ako to býva v lese, ako sa starať o les, o lesné zvieratká, lesné prostredie. Čas strávený v takomto prostredí deti milujú a môžu načerpať energiu zo živého okolia. Pridaná hodnota tohto podujatia vychádza z efektívneho a intenzívnejšieho prepojenia národnej kultúrnej pamiatky Múzea vo Svätom Antone, historickej lokality UNESCO a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy s dôrazom na popularizáciu tradícii, histórie a kultúry, s cieľom posilniť edukatívny potenciál, zatraktívniť región a zvýšiť všeobecný záujem. Odkaz svätého Huberta: „ zver nielen loviť ale v prvom rade chrániť a pochopiť jej význam v prírode“ je stále aktuálnym odkazom aj pre súčasnú mladú generáciu.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Tlačová správa DDSH 2023.pdf)Tlačová správa DDSH 2023.pdf[Tlačová správa - Detský deň svätého Huberta]254 kB

uniaVážené kolegyne, kolegovia,

vzhľadom na ďalší pokus skupiny dosluhujúcich politikov, zásadným spôsobom zasahovať do života na vidieku, opakovane bez relevantnej účasti verejnosti na tvorbe zákonov, si vás dovoľujeme upozorniť na iniciatívu Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska a požiadať vás o podporu v súlade s vašimi možnosťami a časovou disponibilitou.

Vlastníci pôdy, Lesníci, Farmári, Poľovníci, Včelári, Rybári, ľudia tradičných hodnôt a spôsobu života...

PRÍĎTE PRED NÁRODNÚ RADU V UTOROK 20. júna medzi 15,30 – 16,30 hodinou

Podporte poslancov NR SR, ktorí na hlasovaní odmietnu protividiecky vládny návrh novely zákona o ochrane prírody, ktorú pripravili Budajovi úradníci.

Pod pláštikom „LEBO BRUSEL“ a „Rozsudku súdneho dvora s POKUTOU ZA PREHRATÝ SÚD O HLUCHÁŇA“ ZAKÁZAŤ ČOKOĽVEK, ČO SI OCHRANÁR ZMYSLÍ....

polovnicky den kalnica23 11 zmensenaPoľovnícke združenie Kálnica usporiadalo 26.5.2023 poľovnícky deň na chate Široké pre deti z miestnej základnej školy, ktorá sa už tradične spoločne s našim združením zapája do akcie Čistý revír = čistá príroda. Krásna Kálnická príroda, slnečné počasie, milé usmiate deti a výborná partia učiteliek a poľovníkov, to bol základ tejto parádnej akcie.

Bohatý a pre deti atraktívny program začal slávnostným nástupom a poľovníckymi signálmi, deti si užili lesnú pedagogiku, sokoliara, streľbu zo vzduchovky, súťaže s poľovníckou tématikou a tiež ukážku práce polície a hasičov. Akciu sme ukončili dovzdávaním pamätných medailí a opekačkou.

omalovanky spkJÚN MESIAC POĽOVNÍCTVA A OCHRANY PRÍRODY S DARČEKOM PRE NAJMENŠÍCH.

Predstavujeme vám prvé zábery našej ešte “teplej” čerstvo vytlačenej omaľovánky pre deti s poľovníckou tématikou. Nevieme či je na Slovensku prvá poľovnícka, ale my sa jej veľmi tešíme, keďže návrhy jednotlivých kresieb, nápady, úpravy a finalizovanie nám trvali od začiatku roka. No a keby nám, ale šikovnému mladému autorovi Mikulášovi Sikorjakovi z OPK Stará Ľubovňa ĎAKUJEME za jeho dielo, pomoc, rešpekt, oddanosť a čas, ktorý si našiel, aby nám pomohol aj popri jeho pracovných povinnostiach.V týždni od 12.6.2023 budú omaľovánky distribuované k našim kolegom na OPK, v prípade záujmu sa môžete informovať u nich alebo u nás v kancelárii.

Poľovníctvo má zmysel!

Pevnou súčasťou poľovníckej kultúry je lovecká hudba a poľovnícke signály. Klub trubačov je záujmový spolok Slovenského poľovníckeho zväzu. Hlavným cieľom klubu je rozširovanie a zveľaďovanie poľovníckej kultúry, organizovanie podujatí, dodržiavanie zvykov a tradícií. Klub sa bude zúčatňovať počas mesiaca viacerých akcií a podujatí kde sa s nimi budete môcť stretnúť. Kde to bude si môžete pozrieť v našej reportáži.

 

Doba lovu srnčej zveri začína 16. mája. Poľovník musí rozoznať chovného a výradového jedinca a to podľa parožkov, postavy i správania. Do revíru na myjavských kopaniciach sme sa vybrali so skúseným poľovným hospodárom.

 

Počas mesiaca jún uskutočňujú slovenskí poľovníci množstvo podujatí pre deti a mládež. Slovenská poľovnícka komora vedie pre tieto účely Kalendár osvetových podujatí, kde sú uvedené jednotlivé podujatia. Pozrieť si ich môžete na webe www.polovnickakomora.sk alebo sledujte profil Slovenská poľovnícka komora na facebook-u, či instagrame. Čo nás minulo a čo nás ešte čaká? Pozrite si v našom PIF-e.

polovnici detom senkvice 2023 7Krásny sobotný deň na šenkvickej strelnici navštívilo 27.5.2023 viac ako 1200 ľudí. Na  10. ročníku podujatia Poľovníci deťom, si mohli naše ratolesti užiť kolotoč, skákací hrad a šmýkačku, streľbu zo vzduchovky, maľovanie na tvár, vidieť ukážky sokoliarskych dravcov zo ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane a odfotiť sa s nimi, počuť ukážky vábenia jeleňov, predstavili sa im aj poľovnícki kynológovia, krúžok mladých priateľov prírody a poľovníctva, Klub slovenských poľovníčok, lesná pedagogika a mnoho ďalšieho. Po absolvovaní viacerých vedomostných aktivít boli deti odmenené diplomom a rôznymi cenami a upomienkovými predmetmi.

Poľovníci zo Šenkvíc pripravili bohaté občerstvenie guľáš, pečené pstruhy, cigánsku, hot-dogy i obľúbené hranolky, no ľudí prišlo toľko, že zásoby sa nečakane rýchlo minuli a poľovníci museli siahnuť po záložný plán. Aj toto bolo dôsledkom skvelej starých rodičov, rodičov ale najmä detí.

Jednoducho POĽOVNÍCTVO MA ZMYSEL a táto akcia to opäť dokázala. ĎAKUJEME Poľovníckemu združeniu DOLINA v Šenkviciach za skvelú prezentáciu slovenského poľovníctva.

Vzhľadom na neochotu komunikácie a netransparentnú neodbornú prípravu a možné negatívne následky pre občanov SR zorganizovala Slovenská poľovnícka komora dňa 18.5.2023 od 10.00 hod. protest v priľahlom park pred budovou Národnej rady SR, proti likvidačnému poslaneckému návrhu zákona o poľovníctve z dielne Fecka, Pročka a Kučeru a ďalších pozmeňovacích návrhoch. Pripomeňme si ho v tomto videu PIF:

HLASOVANIE POLITIKOV ZA POSLANECKÝ NÁVRH NOVELY ZÁKONA O POĽOVNÍCTVE NÁJDETE TU.

faceV rámci Zeleného týždňa 2023 Európska federácia pre poľovníctvo a ochranu prírody (FACE) v bezprecedentnej kampani odovzdala 360 000 podpisov komisárovi EÚ pre životné prostredie Virginijusovi Sinkevičiusovi.
Kampaň vyzýva zákonodarcov, aby spolupracovali s poľovníkmi, aby ich lepšie spoznali a pochopili ako súčasť riešenia. Túto výzvu treba chápať aj ako silnú ponuku podpory pre európske inštitúcie, ako aj výzvu na zmenu politiky.

„Sme radi, že vidíme takú masívnu mobilizáciu európskych lovcov,“ povedal prezident FACE Torbjörn Larsson. „Je to veľké víťazstvo nielen pre poľovníkov, ale aj pre prírodu a ochranu prírody v celej Európe. Dokazuje to aj silu našej rôznorodej komunity, ktorá bežne nepodpisuje petície, a národných združení európskych poľovníkov a ich odhodlanie chrániť naše prírodné a kultúrne dedičstvo.“

Komisár EÚ pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius povedal: „Som rád, že mám príležitosť oficiálne získať podpisy petície FACE Restoration of Nature. Mnohé z požiadaviek obsiahnutých vo vašej petícii demonštrujú naše spoločné obavy a odhodlanie úspešne riešiť problém zastavenia a zvrátenia dramatickej straty biodiverzity v tomto desaťročí. Spoliehame sa, že FACE podporí naše súčasné politiky obnovy prírody a navrhovanú legislatívu.“

PHOTO 2023 06 07 13 10 26 1Dňa 27. mája 2023 sa uskutočnil XII. snem Slovenskej poľovníckej komory v Nitre, v priestoroch kongresovej sály Inštitútu znalostného pôdohospodárstva a inovácií.

Prezident SPK Tibor Lebocký podal správu o účasti delegátov a hostí na sneme SPK. V sále bolo prítomných  62 osôb, z toho 56 delegátov resp. náhradníkov snemu, z toho 8  členov prezídia SPK (z ktorých sú dvaja delegáti aj za OPK, avšak len s 1 rozhodujúcim hlasom), ďalej predsedníčka dozornej rady SPK, 3 zamestnanci kancelárie SPK. Dvaja hostia. Účasť delegátov na sneme bola 83,58 percentná.

poľovníci deťom 2023OPK Krupina Vás srdečne Vás pozýva na akciu "Poľovníci deťom", ktorá sa uskutoční dňa 23.06.2023 (piatok) v spolupráci s Domčekom CVČ v Krupine. Podujatie je organizované pod záštitou primátora mesta Krupina. 

Akcia je zameraná na cieľovú skupinu žiakov základných škôl v meste Krupina. Bude pripravených 10 stanovíšť (viď v prílohe plagát s pozvánkou) s poľovníckou tematikou a pre každého účastníka bude pripravený poľovnícky guláš s občerstvením a upomienkové predmety. Odhadovaný počet účastníkov a dosah akcie/podujatia: cca 400 – 500 žiakov. 

ae74efd6 adfe 4e12 8ad8 38b54455e08ePoľovnícke združenie SPZ Mojmírovce Vás pozýva na 2. Poľovnícky deň obce Mojmírovce, ktorý sa uskutoční v sobotu 10. júna od 14,00 hod. na strelnici PZ Mojmírovce.

Pre deti sú prichystané rôzne aktivity lesnej pedagogiky, ukážok zvukov zveri, sokoliarstva, poľovníckej kynológie, poľovníckych trubačov, vystúpenie detskej folklórnej skupiny, kapiel a zábavných vystúpení.

Od 19. hod. je prichystaná tanečná zábava.

POLOVNICKY DE 2023Poľovnícke združenie Veľké Leváre Vás pozýva na Poľovnícky deň vo Veľkých Levároch, ktorý sa uskutoční v sobotu 17.júna 2023 na Babom jazere.

Program:
13:00 - Otvorenie Poľovníckeho dňa
          - Chytanie rýb na udicu (odporúčame priniesť si vlastné udice)
14:00 - Jazda na povoze so somárikom a jazda na koni

Podkategórie

I. výročný snem SPK
KEDY: 06.12.2014 od 9:00 hod.
KDE: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č.4, NITRA

Prosíme Vás o spätnú väzbu, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v prílohe:
1. Meno a adresu delegáta aj náhradníka snemu žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
2. Meno a adresu kandidáta na funkciu v SPK žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
3. Zápisnice z výročných konferencií OPK žiadame zaslať kancelárii SPK do 15.11.2014
4. Požiadavku na ubytovanie v Nitre, nocľah z 05.12.2014 na 06.12.2014 nahlásiť do 15.11.2014
  Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  Akademická č. 4, 949 01 Nitra
  Telefón: +421 37 7910 111
  Fax: +421 37 7910 132

Všetky uvedené dokumenty a požiadavku na ubytovanie prosíme zaslať e-mailom resp. poštou do 15.11.2014:
    emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do predmetu správy uviesť SNEM SPK)
    poštou: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava (na obálku dopísať: SNEM SPK)

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.