Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

bkp 23

V prvej reportáži sa vyberieme na Oravu a Poľanu za lesníkmi, ktorí sa venujú budovaniu a údržbe lesných studničiek a jazierok slúžiacich na zadržiavanie vody v lese. Následne vás pozývame do prírodného divadla s názvom „Lopaty v ruji“ – uvidíte úžasné zábery z obdobia tohtoročnej danielej ruje. V ďalšej reportáži odborníci na pestovanie lesov vysvetľujú aký má význam realizácia prebierok na zvyšovanie ekologickej stability a odolnostného potenciálu našich lesov. Potešíme aj chovateľov poľovníckych plemien psov a to reportážami o Slovenskej kynologickej jednote a farbiaroch – špeciálnom plemene, ktoré poľovníkom pomáha pri dohľadávaní poranenej zveri.

trubaci sos 3Dňa 19.10.2023 sa v spoločenskej miestnosti Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre stretli žiaci poľovníckych krúžkov školy. Pozvanie na toto stretnutie prijali i skúsení lesničiari pod vedením predsedu klubu trubačov na Slovensku, ktorí prišli ochotne prezentovať praktické ukážky poľovníckych signálov a hru na lesný roh. Súčasťou prezentácie bol prierez histórie poľovníckej hudby, ako i praktické ukážky jednotlivých signálov. Žiaci uvítali možnosť aj vyskúšať si jednotlivé hudobné nástroje.

Každý vstup do revíru za účelom lovu je potrebné evidovať v knihe návštev poľovného revíru. Tá môže mať písomnú-knižnú podobu alebo modernú-elektronickú podobu. Slovenská poľovnícka komora poskytuje ako benefit pre svojich členov bezplatnú elektronickú knihu návštev, ktorá je plne prepojená so Štatistickým informačným systémom SPK, kde sa vedie kompletná evidencia poľovných lístkov aj všetkých činností preneseného výkonu štátnej správy, čo komore ukladá zákon o poľovníctve.

 

Majstrovstvá sveta stavačov a Majstrovstvá svätého Huberta sa tento rok uskutočnili pri Senci a zúčastnili sa ich kynológovia z 22 krajín. Hodnotí sa tu práca psa v poli, a to hľadanie a prinášanie, spolupráca psa s vodičom, dodržiavanie tradícií a ďalšie. Pozrite si ako to prebiehalo.

 

bkp 23

 V prvej reportáži sa pozrieme na zadržiavanie vody v krajine. V Štiavnických Baniach aj v Beluši zachytávajú dažď. Vodozádržné opatrenia naviac skrášľujú okolie. V druhej reportáži si povieme o elektronickej knihe náváštev revíru. Poľovníci bez toho, aby sa zapísali do knihy nemôžu v revíri loviť. Povieme vám načo slúži takáto evidencia návštev revíru. V ďalšej reportáži sa venujeme poľovníckym psom, ktoré sa využívajú na vystavovanie zveri, jej dohľadávanie a prinášanie z poľa i vody. Na výlet sa vyberieme do Rajeckej doliny – po stopách priekopníka lesníctva na Slovensku Jozefa Dekreta Matejovie. V poslednej reportáži si zaspomíname. Spomienkou na ľudí, ktorí zahynuli pri práci v lese. Vyberieme sa na symbolický lesnícky cintorín do skanzenu v Čiernom Balogu.

bkp 23

V prvej reportáži vám predstavíme oskorušu – drevinu, ktorá má kvalitné drevo i chutné plody. V druhej reportáži sa vyberieme do lesov na Považie. Rastúci deficit zrážok v posledných desiatich rokoch, a to hlavne vo vegetačnom období, má za následok čoraz častejší výskyt periód s nedostatočnou zásobou vody v pôde. Na skladoch dreva sa koncentruje väčšie množstvo tejto suroviny. Sklady sú rôzne: lesné bývajú priamo v lese, expedično-manipulačné sú zväčša v blízkosti železničnej trate. Jeseň sa nesie hlavne v znamení jelenej ruje. Od lužných lesov po hornú hranicu lesa sa ozýva jelenie ručanie. Majestátni paroháči strážia svoj hárem jeleníc. Aká bola tohtoročná ruja? Vypočujte si zvuky jesennej prírody. Hlavná poľovnícka sezóna je na Slovensku od začiatku augusta do konca roka. Divinu z ulovenej zveri mnohí považujú za biopotravinu 21.storočia. Jej cesta z revíru do kuchyne však nie je jednoduchá. Na záver vás pozývame na návštevu do dvoch tiesňav, konkrétne do Poľovníckeho združenia Tiesňava, ktoré sa nachádza blízko prírodnej rezervácie Manínska Tiesňava.

SV.HUBERT zmDňa 3. novembra si pripomíname sviatok svätého Huberta, patróna všetkých poľovníkov.

Svätý Hubert nám slúži ako vzor etického lovca, ktorý vo svojom živote našiel Boha, prežil obrátenie a venoval sa ochrane prírody. Jeho postoj nám pripomína, že poľovníctvo by malo ísť ruka v ruke s úctou k prírode i stvoriteľovi.

Nech nám tento sviatok i modlitba poslúžia ako poďakovanie, príležitosť na zhodnotenie našich úspechov, oslávenie našich spoločných víťazstiev a stanovenie nových cieľov do budúcna.

Divinu z ulovenej zveri mnohí považujú za biopotravinu 21. storočia. Ako sa však dostane z lesa na stôl, čo musia poľovníci či predajcovia diviny dodržať a ako sa darí aplikácii PredajDiviny.sk po troch rokoch jej fungovania?

 

Tip na výlet: Manínska Tiesňava. Pozývame vás do Poľovníckeho združenia, ktorý nedávno oslávil 30. výročie svojho vzniku.

 

Tohtoročná ruja začala aj končila príliš skoro. Počasie spôsobilo, že jelene ručali hlavne v noci a skryte v lesných porastoch. Našim spolupracovníkom sa však podarilo natočiť pár pekných záberov, ktoré vám práve prinášame.

 

vystava trofeji PZ voniaca tisovec 7Výstava poľovníckych trofejí sa konala od 13.10.2023 (piatok) do 15.10.2023 (nedeľa) v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Tisovci v spoločenskej sále. Už deň predtým sa v popoludňajších hodinách začala fáza prípravy výstavy. Rozmiestňovali sa jednotlivé panely, esteticky umiestňovali poľovnícke trofeje a celkovo sa dotvorila sála na oko lahodiaci výjav. Každé poľovnícke združenie sa zhostilo svojej úlohy svedomito a práca išla všetkým od ruky. Príjemný vzhľad výstavy sa umocnil už vo vyzdobenom foajé, v ktorom bol naaranžovaný krmelček obklopený smrekovými stromčekmi spolu s malým soliskom. Výstavu dopoludnia, v deň jej oficiálneho otvorenia, navštívili všetky ročníky žiakov zo Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa v Tisovci. Prvými návštevníkmi boli prváci,  ktorí sa veľmi živo zaujímali o poľovníctvo, zvieratká a prírodu. Žiakom z I. stupňa bolo vysvetlené, ako sa hodnotia jednotlivé  trofeje, ich ocenenie bronzovou, striebornou alebo zlatou medailou. Predseda PZ Voniaca, Miroslav Zvara, im erudovane vysvetlil rozdiel medzi parohom a rohom, popísal im jednotlivé časti a názvy parožia Jeleňa lesného, ako aj  to, že počet výsad parožia neodzrkadľuje vek jeleňa.

Starším žiakom veľmi pútavo vysvetlil poľovný hospodár, Ivan Ondrejka, celý legislatívny a administratívny postup, počnúc poľovníckym plánovaním. Deťom priblížil plán lovu, chov zveri, starostlivosť o zver, jej vekové triedy a kritériá chovnosti. Podrobne ozrejmil samotný lov a následnú evidenciu úlovku. Informoval ich, že poľovník neloví a nestrieľa hneď prvú zver, ktorú v lese zbadá, ale že musí každý jeden kus odborne posúdiť, odhadnúť vek a až potom zasiahnuť do jednotlivých stavov zveri. Pani učiteľky s deťmi vysoko ohodnotili zanietený výklad obidvoch prednášajúcich a dodali, že deťom sa výstava veľmi páčila a boli spokojné, že  sa veľa dozvedeli o záslužnej práci poľovníkov.

plesbnObvodná poľovnícka komora Bánovce nad Bebravou usporiada 10.2.2023 jubilejný XX.ročník poľovníckeho plesu. Poľovnícky ples sa stal každoročnou očakávanou udalosťou nie len medzi poľovníkmi ale tiež veľmi obľúbený medzi širokou verejnosťou.

Tešíme sa na Vašu účasť

IMG 20231019 WA0003Dňa 19.10.2023 prebehla akcia v rámci aktívnej spolupráce Základnej školy na ulici Školská v Bánovciach nad Bebravou a OPK Bánovce nad Bebravou v zastúpení Janky Ševčíkovej a Ing. Jána Krnáča. Cieľom akcie bolo prehĺbenie vedomostí žiakov 5.ročníka v rámci predmetu Biológia o našej lesnej zveri. Prítomní piataci s využitím prezentácie pod názvom - Putovanie za lesnou zverou - hľadali na jednotlivých slajdoch, na ktorých ako podklad boli fotografie našej krásnej prírody, jednotlivé druhy srstnatej aj pernatej lesnej zveri. Po ich nájdení sa objavil nie len obrázok predmetnej zveri ale tento bol sprevádzaný zvukom danej zveri. Súčasne prítomní poľovníci podali piatakom doplňujúce informácie o zobrazenej lesnej zveri. Na záver hľadali piataci chyby na jednom z dvojice obrázkov lesnej zveri a tiež si vyskúšali sudoku s poľovníckou tematikou. Piataci mali tiež možnosť siahnuť si na paroh jeleňa, parožky srnca a paroh daniela.

druhy denVo štvrtok a piatok 13-14. októbra 2023 sa uskutočnila porada zamestnancov Slovenskej poľovníckej komory. Teší nás, že sme prežili necelé dva dni v spoločnosti kolegov z takmer všetkých obvodných poľovníckych komôr, načerpali nové vedomosti, informácie a podnety pre našu prácu. Prešli sme si všetky témy, kde pociťujeme nedostatky my ale aj naši kolegovia a to preto, aby sme sa mohli neustále zlepšovať. Počas prvého dňa porady sme absolvovali aj preškolenie GDPR slúžiace pre zákonné spracovávanie osobných údajov.

IMG 20231008 161958 zmensenaDňa 8.10.2023 usporiadali obec Pravotice a Brezolupy akciu pod názvom - Šarkaniáda. Na akcii deti púšťali šarkany, mohli sa posadiť na koníky, videli vystúpenie sokoliarov a svoje miesto tu mala aj OPK Bánovce nad Bebravou. V zastúpení Ing. Ján Krnáčom si mohli deti pozrieť obrázky lesnej zveri, dotknúť sa parohu jeleňa, parôžkov srnca a klov diviaka. Súčasne bola pre nich pripravená športová súťaž, pri ktorej súťažili s veveričkou v skoku do diaľky. Deti prejavili nie len veľký záujem o lesné zvieratká ale aj pri súťaži s veveričkou športového ducha. Súťažiace deti boli na záver odmenené poľovníckou omaľovánkou a cukríkami. 

Lesnícka škola v prešove vzdeláva študentov už 60 rokov. Súčasťou výučby je aj príprava budúcich poľovníkov či sokoliarov. Riaditeľ školy je zároveň predsedom Osvetovej komisie SPK, preto nápad zorganizovať chovateľskú prehliadku v priestoroch školy bolo pre žiakov veľmi poučné a mohli si vyskúšať praktické hodnotenie trofejí.

 

Podkategórie

I. výročný snem SPK
KEDY: 06.12.2014 od 9:00 hod.
KDE: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č.4, NITRA

Prosíme Vás o spätnú väzbu, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v prílohe:
1. Meno a adresu delegáta aj náhradníka snemu žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
2. Meno a adresu kandidáta na funkciu v SPK žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
3. Zápisnice z výročných konferencií OPK žiadame zaslať kancelárii SPK do 15.11.2014
4. Požiadavku na ubytovanie v Nitre, nocľah z 05.12.2014 na 06.12.2014 nahlásiť do 15.11.2014
  Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  Akademická č. 4, 949 01 Nitra
  Telefón: +421 37 7910 111
  Fax: +421 37 7910 132

Všetky uvedené dokumenty a požiadavku na ubytovanie prosíme zaslať e-mailom resp. poštou do 15.11.2014:
    emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do predmetu správy uviesť SNEM SPK)
    poštou: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava (na obálku dopísať: SNEM SPK)

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.