Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

ilavaObvodná poľovnícka komora Ilava pri príležitosti MDD a zároveň  jún - mesiac poľovníctva a ochrany prírody

srdečne pozýva širokú verejnosť na podujatie "Poľovníci deťom",

ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2019 od 10.00 hod. v zámockom parku Ilava - Klobušice.

Viac informácií nájdete na plagáte v prílohe.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Polovnici_detom_2019 (1).pdf)Polovnici_detom_2019 (1).pdf[Poľovníci deťom, Ilava 2015 - plagát]2017 kB

MP logoPOZN.: LEGISLATÍVNY PROCES PRIJATIA ZÁKONA SA USKUTOČŇUJE PROSTREDNÍCTVOM NÁRODNEJ RADY SR.

Vláda Slovenskej republiky dnes schválila návrh nového zákona o poľovníctve z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Nový zákon sa zameriava na všetky dôležité oblasti. Približne 60 000 držiteľom poľovných lístkov prináša stransparentnenie procesov, menej byrokracie a poplatkov. Zákon zároveň rieši aj škody spôsobované zverou na poľnohospodárskych plodinách, či v lesníctve a zaoberá sa aj ochranou prírody a živočíchov.

„Poľovníctvo je činnosťou vo verejnom záujme a je súčasťou kultúrneho dedičstva, tvorby a ochrany životného prostredia, ktoré sa však musí prispôsobovať moderným trendom a zmene krajiny. Nastavujeme preto systematické rozsiahle zmeny, ktoré prinášajú poriadok, rovnováhu a transparentnosť. Pripravili sme nový zákon pre moderné uvedomelé poľovníctvo, so zachovaním jeho tradícií a prioritných úloh. Spoločným záväzkom štátnej správy a samotných poľovníkov preto ostáva udržiavať v očiach verejnosti pozitívny obraz o slovenskom poľovníctve a jeho nezastupiteľnej úlohe v krajine,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (vlastny material.pdf)vlastny material.pdf[Návrh Zákona o poľovníctve schválený Vládou SR]1039 kB

IMG 20190517 120359958 TOPDňa 17.5.2019 organizovala OPK Martin skušku z poľovnictva v Spojenej škole Martin, zo siedmych uchádzačov o prvý poľovný lístok uspelo šesť. Komisiu delegovala SPK Bratislava zo Žiliny. Ďakujeme pánom Ing. Hudecovi Milanovi, p. Hudecovi Vladimírovi a p. Františkovi Michalekovi za priateľský a korektný prístup ku kandidátom.

Úspešným srdečne gratulujeme a s radosťou ich prijímame do cechu poľovníckeho.

Zuzana Badová

betliarRegionálna organizácia Slovenského poľovníckeho zväzu Gemer Rožňava-Revúca, Obvodná poľovnícka komora Rožňava, Lesy SR, š. p., odštepný závod Rožňava a SNM - Múzeum Betliar

Vás srdečne pozývajú na Poľovnícke dni, ktoré sa uskutočnia 14. - 15. júna 2019 od 9,00 hod. v parku a kaštieli Andrássyovcov v Betliari

Bližší program nájdete v prílohe

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (program_betliar.jpg)program_betliar.jpg[Poľovnícke dni, Betliar 2019 - program]332 kB

luborcaObčianske združenie HUBERT Ľuborča pri príležitosti Júna – mesiaca poľovníctva a ochrany prírody pozýva na 12. ročník Dňa svätého Huberta, ktorý sa uskutoční 1.júna 2019 o 13,00 hod. pri Studničke pod Košármi v Ľuboreckej doline - smer Antonstál.

Viac informácii v prílohe a na stránke www.hubertluborca.sk

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Pozvánka_Hubert_Ľuborča_2019ok.pdf)Pozvánka_Hubert_Ľuborča_2019ok.pdf[Deň Svätého Huberta, Ľuborča 2019 - pozvánka]803 kB

 • Voľby do Európskeho parlamentu

 • Miroslav Pomajdík – č. 23/3

 • Pavol Gašper – č. 30/3

 • Filip Kuffa – č. 2/10

 • Michal Kozubík – č. 25/9

 • Zuzana Kúdelková – č. 27/4

 • Anton Gajdoš – č. 27/3

 • Ivan Matušek – č. 30/8

 • Peter Puškár  – č.  26/11

 • Emil Samko – č.  27/5

 • Vladimír Bálint  – č.  27/8

 • Radoslav Kozák - č. 14/10

 • Martina   Lopatková - č. 25/12

 • Pavol Dubček - č. 5/3

  

Vvolbyoľby do Európskeho parlamentu majú veľký význam pre slovenských poľovníkov, prirodzene aj pre našu organizáciu Slovenskú poľovnícku komoru a našich členov.

Z tohoto dôvodu sme oslovili všetky politické strany, aby sme Vám vedeli poskytnúť prehľad názorov tých strán alebo kandidátov s pozitívnym názorom na udržateľné používanie životného prostredia a poľovníctva. Z množstva oslovených politických strán sme dostali odpovede, ktoré Vám prinášame v uvedenom prehľade. 

Nebolo a nie je našim zámerom politicky ovplyvňovať názory našich členov, ale získať pre nich prehľad kto bude ochotný podporovať naše odborné záujmy.

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí na našu výzvu odpovedali.
Prajeme Vám šťastný výber pri voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia už 25.5.2019.

Miroslav Pomajdík – č. 3

Koalícia KSS a Vzdor-strana práce – č. 23
člen Slovenskej poľovníckej komory

Otázka č. 1 - V novembri 2017 EU parlament prijal výzvu a Rezolúciu pre akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku, osobitne pre veľké šelmy – vrátane výziev pre: a) Európsky parlament vytvoril postup ako prijať štatút ochrany niektorých druhov, ktorých požadovaná ochrana bola dosiahnutá – kľúčovým príkladom je vlk; b) Komisia a členské krajiny pripravili konkrétne parametre, napr. povolenie lovu s cieľom predísť negatívnym následkom spolužitia veľkých šeliem a ľudí v niektorých regiónoch, s predchádzaním ohrozeniam v prospech udržateľného rozvoja vidieckych oblastí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou v prípade, ak požadovaná úroveň populácie dosiahla stav uspokojivý, zmeniť jej štatút z absolútnej ochrany a nahradiť riadnym manažmentom v súvislosti s regionálnymi a miestnymi potrebami?
 • ÁNO

Otázka č. 2 - v novembri 2017 tá istá rezolúcia vyzývala komisiu a členské krajiny zabezpečiť podporu prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“) – cestou nepriameho financovania prírode blízkym udržateľným spôsobom hospodárenia s dôrazom na biodiverzitu. Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie – („FACE“) a my vyzývame pre silnejšie uplatnenie princípov biodiverzity, osobitne pre populácie malej zveri, ktoré sú ohrozené zmenami v poľnohospodárstve pre nasledujúce obdobie SPP.

 • Pomôžete nám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná s dôrazom na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie?
 • ÁNO

Otázka č. 3 - Európske spoločenstvo poľovníkov verí, že sa obíde bez zbytočných a nepotrebných reštrikcií v poľovníctve, kde členské krajiny samé ovplyvňujú rozhodnutia ohľadom poľovníctva a manažmentu prírody vo vlastných krajinách, majú najlepšie pochopenie pre svojich ľudí, unikátnu prírodu a tradície.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín?
 • ÁNO

Otázka č. 4 - FACE a členské krajiny hľadajú ubezpečenie, že poľovníci budú môcť držať, používať a cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne bez zbytočných byrokratických postupov, poplatkov a reštrikcií.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu?
 • ÁNO

Otázka č. 5 - Na konferencii CITES v Paríži v r. 2016 EÚ a členské krajiny jednoznačne podporili rezolúciu, že „vhodne manažovaný a udržateľný lov je súčasťou a príspevkom k zachovaniu druhov a poskytuje pre všetky živočíchy možnosť pre miestne komunity a generuje benefity, ktoré môžu byť investované do ochrany prírody.“ Odporúča krajinám vytvárať podporné mechanizmy pre poľovné druhy, ktoré vytvárajú zachovanie socioekonomických benefitov a sú výrazným činiteľom pre lepšie podmienky života pre ľudí, s možnosťou vytvárania miestnych parametrov a rozhodovacích procesov, súvisiacich s dovozom poľovníckych trofejí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, tak isto pre krajinu a svet, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti ?
 • ÁNO

Otázka č. 6 - EP a jeho dôležitý a aktívny článok Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek, existujúci od r. 1985, je pripravená prijať skúsenosti, vízie a informácie v niekoľkých témach.

 • Môžeme počítať s vašou podporou pre znovu založenie tejto dôležitej Intergroup skupiny pre parlamentné obdobie rokov 2019 – 2024 ?
 • ÁNO

Pavol Gašper – č. 3

Demokratická strana – č. 30

 „Dovolím si súhrnne odpovedať na všetky otázky z Vášho dotazníka:

 • Ako poslanec európskeho parlamentu sa budem všemožne zasadzovať o to, aby Európska únia plnila svoje hlavné poslanie, kvôli ktorému sa aj Slovensko stalo jej členom. Medzi ne patrí čo najvoľnejší pohyb osôb pri čo najmenších zásahoch do vnútroštátnych záležitostí členských štátov.
 • Budem presadzovať, aby centrálna regulácia EÚ bola obmedzená na nevyhnutne nutnú minimálnu mieru, aby členské krajiny bez ohľadu na svoju veľkosť mohli rozhodovať o svojich vnútorných záležitostiach, medzi ktoré patrí aj ochrana prírody, krajiny, fauny a flóry vrátane výkonu poľovníckych činností a aby nadmerná byrokracia a reštrikcie vrátane prevozu zbraní a trofejí boli zrušené.“

Filip Kuffa – č. 10

Kresťanská demokracia, život a prosperita (KDŽP) – č. 2

 • absolvent lesníckej fakulty,- Aplikovaná zoológia a poľovníctvo a Lesníctvo . Dokážme v týchto voľbách, že "zelený" hlas má na Slovensku zastúpenie, a že máme silu.

Otázka č. 1 - V novembri 2017 EU parlament prijal výzvu a Rezolúciu pre akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku, osobitne pre veľké šelmy – vrátane výziev pre: a) Európsky parlament vytvoril postup ako prijať štatút ochrany niektorých druhov, ktorých požadovaná ochrana bola dosiahnutá – kľúčovým príkladom je vlk; b) Komisia a členské krajiny pripravili konkrétne parametre, napr. povolenie lovu s cieľom predísť negatívnym následkom spolužitia veľkých šeliem a ľudí v niektorých regiónoch, s predchádzaním ohrozeniam v prospech udržateľného rozvoja vidieckych oblastí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou v prípade, ak požadovaná úroveň populácie dosiahla stav uspokojivý, zmeniť jej štatút z absolútnej ochrany a nahradiť riadnym manažmentom v súvislosti s regionálnymi a miestnymi potrebami?
 • Úroveň populácie medveďa hnedého je už niekoľko posledných rokov uspokojivá, a stále rastie. Jeho manažment, aj keď je vypracovaný na vysokej úrovni, nebol žiaľ doposiaľ schválený, a nepostupuje sa podľa neho. Do populácie sa teda zasahuje len mimoriadnym lovom a regulačným odstrelom. Početnosť populácie znižuje ešte úhyn, v ktorom sú aj kolízie s dopravnými prostriedkami. Obdobne ako u medveďa, aj u vlka dravého je spracovaný manažment, zatiaľ však tiež neschválený. Aj keď je tu tlak rôznych ochranárskych inštitúcii, vlk nie je momentálne celoročne chránený, ale má svoju dobu lovu – november až 15. január, a ministerstvo každoročne určuje jeho kvótu lovu. Na príklade vlka vidíme, že populácia je tak početná, že aj keď sa odlovia nejaký jedinci, nijak extra negatívne sa to v populácii neprejavuje, a nevedie to k vyhubeniu. Medveď, s ohľadom na regionálne a miestne potreby, by dnes kľudne mohol mať tiež svoju dobu lovu, mohlo by sa zasahovať do všetkých jeho vekových aj hmotnostných kategórii. Fakt, že slovenská fauna je dnes taká bohatá na druhy, je vďaka tomu, že naši pradedovia poľovníci vedeli zver nielen loviť, ale aj chrániť. Vieme, že doby lovu a doby ochrany, dokonca aj celoročné, pochádzali práve z dielne našich pradedov poľovníkov. Preto by to ani dnes nemalo byť inak. To, čo potrebuje našu pomoc chráňme, nech to má aj štatút absolútnej ochrany. Tam, kde je v populácii ale uspokojivý stav, riadne ju manažujme. Vhodne manažovaný lov nelikviduje, ale zachováva druh.

Otázka č. 2 - v novembri 2017 tá istá rezolúcia vyzývala komisiu a členské krajiny zabezpečiť podporu prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“) – cestou nepriameho financovania prírode blízkym udržateľným spôsobom hospodárenia s dôrazom na biodiverzitu. Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie – („FACE“) a my vyzývame pre silnejšie uplatnenie princípov biodiverzity, osobitne pre populácie malej zveri, ktoré sú ohrozené zmenami v poľnohospodárstve pre nasledujúce obdobie SPP.

 • Pomôžete nám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná s dôrazom na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie?
 • Prírode blízke obhospodarovanie poľnohospodárskej krajiny určite napomôže životnému prostrediu a má pozitívny vplyv na biodiverzitu a druhové zloženie fauny a flóry. Politiky takéhoto smerovania by mali mať podporu u každého, kto je zástancom pestrej biodiverzity. Mali by mať podporu u každého, kto chce aj na Slovensku vidieť tak početné populácie zajacov a bažantov ako napr. v susednom Rakúsku.

Otázka č. 3 - Európske spoločenstvo poľovníkov verí, že sa obíde bez zbytočných a nepotrebných reštrikcií v poľovníctve, kde členské krajiny samé ovplyvňujú rozhodnutia ohľadom poľovníctva a manažmentu prírody vo vlastných krajinách, majú najlepšie pochopenie pre svojich ľudí, unikátnu prírodu a tradície.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín?
 • Kresťanská demokracia – Život a prosperita má vo svojej kampani heslo: Budeme presadzovať kresťanskú identitu Európy a zachovanie suverenity národných štátov. Toto heslo potvrdzuje, že KDŽP bude plne podporovať aby poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bolo vo výraznejšej kompetencii Slovenska.

Otázka č. 4 - FACE a členské krajiny hľadajú ubezpečenie, že poľovníci budú môcť držať, používať a cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne bez zbytočných byrokratických postupov, poplatkov a reštrikcií.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu?
 • Neférové reštrikcie (hlavne v súčasnosti vážna téma) pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu nie sú už len v rámci cestovania po EÚ a mimo nej, ale aj u nás doma. Namiesto toho, aby sme sa sústredili na spoločnú ochranu schengenských hraníc pred nezákonnou migráciou a stým súvisiacich útokov, hľadáme problém tam kde nie je. Prijímame obmedzenia, ako keby držitelia legálnych poľovných a športových zbraní, alebo zbraní na ochranu mali byť násilníci alebo teroristi. Nezmyselné reštrikcie je potrebné zrušiť u všetkých zbraní, ktoré sú dovolené.

Otázka č. 5 - Na konferencii CITES v Paríži v r. 2016 EÚ a členské krajiny jednoznačne podporili rezolúciu, že „vhodne manažovaný a udržateľný lov je súčasťou a príspevkom k zachovaniu druhov a poskytuje pre všetky živočíchy možnosť pre miestne komunity a generuje benefity, ktoré môžu byť investované do ochrany prírody.“ Odporúča krajinám vytvárať podporné mechanizmy pre poľovné druhy, ktoré vytvárajú zachovanie socioekonomických benefitov a sú výrazným činiteľom pre lepšie podmienky života pre ľudí, s možnosťou vytvárania miestnych parametrov a rozhodovacích procesov, súvisiacich s dovozom poľovníckych trofejí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, tak isto pre krajinu a svet, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti ?
 • ÁNO

Otázka č. 6 - EP a jeho dôležitý a aktívny článok Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek, existujúci od r. 1985, je pripravená prijať skúsenosti, vízie a informácie v niekoľkých témach.

 • Môžeme počítať s vašou podporou pre znovu založenie tejto dôležitej Intergroup skupiny pre parlamentné obdobie rokov 2019 – 2024 ?
 • Skupina, alebo Intergroup, pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek ktorá sa zaoberá témami z týchto oblastí, a presadzuje ich tak, aby boli prínosom v prospech ľudí a samotnú prírodu a krajinu, a nie nezmyselným obmedzovaním, by mala byť podporená a pokračovať vo fungovaní aj po voľbách v roku 2019.

Michal Kozubík – č. 9

Sloboda a solidarita – č. 25

 • Som aktívny poľovník, rád Vašu výzvu podporím.

Otázka č. 1 - V novembri 2017 EU parlament prijal výzvu a Rezolúciu pre akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku, osobitne pre veľké šelmy – vrátane výziev pre: a) Európsky parlament vytvoril postup ako prijať štatút ochrany niektorých druhov, ktorých požadovaná ochrana bola dosiahnutá – kľúčovým príkladom je vlk; b) Komisia a členské krajiny pripravili konkrétne parametre, napr. povolenie lovu s cieľom predísť negatívnym následkom spolužitia veľkých šeliem a ľudí v niektorých regiónoch, s predchádzaním ohrozeniam v prospech udržateľného rozvoja vidieckych oblastí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou v prípade, ak požadovaná úroveň populácie dosiahla stav uspokojivý, zmeniť jej štatút z absolútnej ochrany a nahradiť riadnym manažmentom v súvislosti s regionálnymi a miestnymi potrebami?
 • Áno, môžete počítať s mojou podporou

Otázka č. 2 - v novembri 2017 tá istá rezolúcia vyzývala komisiu a členské krajiny zabezpečiť podporu prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“) – cestou nepriameho financovania prírode blízkym udržateľným spôsobom hospodárenia s dôrazom na biodiverzitu. Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie – („FACE“) a my vyzývame pre silnejšie uplatnenie princípov biodiverzity, osobitne pre populácie malej zveri, ktoré sú ohrozené zmenami v poľnohospodárstve pre nasledujúce obdobie SPP.

 • Pomôžete nám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná s dôrazom na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie?
 • ÁNO, pomôžem

Otázka č. 3 - Európske spoločenstvo poľovníkov verí, že sa obíde bez zbytočných a nepotrebných reštrikcií v poľovníctve, kde členské krajiny samé ovplyvňujú rozhodnutia ohľadom poľovníctva a manažmentu prírody vo vlastných krajinách, majú najlepšie pochopenie pre svojich ľudí, unikátnu prírodu a tradície.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín?
 • Samozrejme

Otázka č. 4 - FACE a členské krajiny hľadajú ubezpečenie, že poľovníci budú môcť držať, používať a cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne bez zbytočných byrokratických postupov, poplatkov a reštrikcií.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu?
 • ÁNO, môžete

Otázka č. 5 - Na konferencii CITES v Paríži v r. 2016 EÚ a členské krajiny jednoznačne podporili rezolúciu, že „vhodne manažovaný a udržateľný lov je súčasťou a príspevkom k zachovaniu druhov a poskytuje pre všetky živočíchy možnosť pre miestne komunity a generuje benefity, ktoré môžu byť investované do ochrany prírody.“ Odporúča krajinám vytvárať podporné mechanizmy pre poľovné druhy, ktoré vytvárajú zachovanie socioekonomických benefitov a sú výrazným činiteľom pre lepšie podmienky života pre ľudí, s možnosťou vytvárania miestnych parametrov a rozhodovacích procesov, súvisiacich s dovozom poľovníckych trofejí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, tak isto pre krajinu a svet, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti ?
 • ÁNO

Otázka č. 6 - EP a jeho dôležitý a aktívny článok Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek, existujúci od r. 1985, je pripravená prijať skúsenosti, vízie a informácie v niekoľkých témach.

 • Môžeme počítať s vašou podporou pre znovu založenie tejto dôležitej Intergroup skupiny pre parlamentné obdobie rokov 2019 – 2024 ?
 • ÁNO

Zuzana Kúdelková – č. 4

Nezávislosť a Jednota (NAJ) – č. 27

Venovať sa chcem  - Poľnohospodárstvo, zdravá strava , regionálny rozvoj, lesníctvo.

Názor k výzve.

 • Je pomerne ťažké vyjadriť sa  troma vetami k tak zložitej téme. V stanovisku /vyzve, ktorú Vám zaslala Európska federácia poľovníckych asociácií sa v časti o veľkých šelmách píše o zmene spôsobu ochrany z absolútnej na inú vhodnejšiu formu s čím úplne súhlasím. 

Na Slovensku sa v roku 2016 ukončil geneticky výskum/sčítanie medveďov. Viac ako polovica bola medvedíc. Aj veľmi konzervatívnym odhadom je počet medveďov na Slovensku prevyšujúci 2.000 ks. na porovnanie Fínsko, rozlohou 7 x väčšia krajina ako Slovensko, je populácia medveďov medzi 2.000 - 2.150. Minulý rok bolo udelených 350 povoleniek na odstrel. Slovenskí poľovníci a polovnicke asociácie nikdy nehovoria o úplnom vyhladení nejakého konkrétneho druhu (k čomu došlo napríklad v Rakúsku alebo Maďarsku kde si cielene vystrieľali všetky veľké šelmy a ich obnova nie je žiaduca pre intenzívne hospodárske využitie pôdy). Ako extrémny príklad by som uviedla, bohužiaľ, tragicky zrážku medveďa s autom z minulého roka. Je to problém, ktorý si momentálne nik nedovolí verejne riešiť. Manažovanie veľkých šeliem je jediná cesta ako vieme naše lesy udržať bezpečne a funkčne pre všetky využitia, ktoré majú (rekreačné, hospodárske, športové, udržanie biodiverzity, atď....). Je potrebné si uvedomiť, že bohužiaľ nežijeme v uzavretom ekosystéme, kde si vie príroda sama regulovať stavy zveri. Vidíme to na premnoženej jelenej a srnčej zveri, ktorá nemá prirodzeného predátora. Dochádza tak k veľmi vysokým škodám na poľnohospodárskych plodinách, ako aj na poľnohospodárskych strojoch počas žatvy. Veľakrát dochádza k naozaj nehumánnemu usmrteniu niekoľko desiatok kusov zveri kombajnami. Aj na tomto sa snažia poľovníci pracovať, pomocou osvety a rôznych akcií s poľnohospodármi (Živá Lúka a podobne), aby sa predišlo takýmto situáciám. Veľké šelmy sú primárne problémom stredného a východného Slovenska. Za mňa teda stanovisko Európskej federácie poľovníckych asociácií je v poriadku a určite súhlasím so zavedením Národných stratégií pre manažment veľkých šeliem, kde by si každá krajina v spolupráci s odbornou verejnosťou aj z radov ochranárov (po vzore Fínska) stanovila stavy pravidlá manažovania.

Anton Gajdoš – č. 3

Nezávislosť a Jednota (NAJ) – č. 27

 • Súhlas so stanoviskom vydaným stranou NAJ

Problematika je, žiaľ, širšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať...

Vplyv... na životné prostredie na celom svete je poznamenaný deštrukciou nevídaného charakteru. Oceány vymierajú, úrodná pôda sa mení v púšť, vzduch je otrávený a radiácia má neúnosné hodnoty... Zem je naša matka a pravdupovediac je absurdné, aby deti zabíjali svoju matku... Problém je zjavne kdesi inde...

Sám za seba chránim prírodu všetkými prostriedkami a svoj postoj nezmením osobne či oficiálne.

Spoločné stanovisko strany NAJ – nezávislosť a jednota č. 27

– niektorí kandidáti súhlasia so spoločným stanoviskom strany

Otázka č. 1 - V novembri 2017 EU parlament prijal výzvu a Rezolúciu pre akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku, osobitne pre veľké šelmy – vrátane výziev pre: a) Európsky parlament vytvoril postup ako prijať štatút ochrany niektorých druhov, ktorých požadovaná ochrana bola dosiahnutá – kľúčovým príkladom je vlk; b) Komisia a členské krajiny pripravili konkrétne parametre, napr. povolenie lovu s cieľom predísť negatívnym následkom spolužitia veľkých šeliem a ľudí v niektorých regiónoch, s predchádzaním ohrozeniam v prospech udržateľného rozvoja vidieckych oblastí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou v prípade, ak požadovaná úroveň populácie dosiahla stav uspokojivý, zmeniť jej štatút z absolútnej ochrany a nahradiť riadnym manažmentom v súvislosti s regionálnymi a miestnymi potrebami?
 • NAJ podporuje v tomto bode absolútnu ochranu veľkých šeliem. Príroda patrí všetkým a človek sa stal len zhodou okolností najväčším predátorom. V tomto bode sa preto nezhodneme. Príroda patrí všetkým druhom zvierat.

Otázka č. 2 - v novembri 2017 tá istá rezolúcia vyzývala komisiu a členské krajiny zabezpečiť podporu prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“) – cestou nepriameho financovania prírode blízkym udržateľným spôsobom hospodárenia s dôrazom na biodiverzitu. Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie – („FACE“) a my vyzývame pre silnejšie uplatnenie princípov biodiverzity, osobitne pre populácie malej zveri, ktoré sú ohrozené zmenami v poľnohospodárstve pre nasledujúce obdobie SPP.

 • Pomôžete nám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná s dôrazom na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie?
 • Pomôžeme Vám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, na malú zver ale aj veľké zvery a ich životné prostredie.

Otázka č. 3 - Európske spoločenstvo poľovníkov verí, že sa obíde bez zbytočných a nepotrebných reštrikcií v poľovníctve, kde členské krajiny samé ovplyvňujú rozhodnutia ohľadom poľovníctva a manažmentu prírody vo vlastných krajinách, majú najlepšie pochopenie pre svojich ľudí, unikátnu prírodu a tradície.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín?
 • Podporujeme, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín ale platí naše stanovisko k otázke 1 a 2.

Otázka č. 4 - FACE a členské krajiny hľadajú ubezpečenie, že poľovníci budú môcť držať, používať a cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne bez zbytočných byrokratických postupov, poplatkov a reštrikcií.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu?
 • Môžete počítať s našou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu.

Otázka č. 5 - Na konferencii CITES v Paríži v r. 2016 EÚ a členské krajiny jednoznačne podporili rezolúciu, že „vhodne manažovaný a udržateľný lov je súčasťou a príspevkom k zachovaniu druhov a poskytuje pre všetky živočíchy možnosť pre miestne komunity a generuje benefity, ktoré môžu byť investované do ochrany prírody.“ Odporúča krajinám vytvárať podporné mechanizmy pre poľovné druhy, ktoré vytvárajú zachovanie socioekonomických benefitov a sú výrazným činiteľom pre lepšie podmienky života pre ľudí, s možnosťou vytvárania miestnych parametrov a rozhodovacích procesov, súvisiacich s dovozom poľovníckych trofejí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, tak isto pre krajinu a svet, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti ?
 • súhlasíme so stanoviskom SPP.

Otázka č. 6 - EP a jeho dôležitý a aktívny článok Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek, existujúci od r. 1985, je pripravená prijať skúsenosti, vízie a informácie v niekoľkých témach.

 • Môžeme počítať s vašou podporou pre znovu založenie tejto dôležitej Intergroup skupiny pre parlamentné obdobie rokov 2019 – 2024 ?
 • súhlasíme so stanoviskom SPP

Ivan Matušek – č. 8

Demokratická strana – č. 30

Moje vyjadrenie k vášmu dotazníku bude trošku inak koncipované. Dovolím si odpovedať na všetky otázky naraz, nie jednotlivo.

Mojím volebným krédom je: "Hľadajme riešenia" a v tomto duchu je zhrnuté všetko čo je potrebné odpovedať na vašu iniciatívu. Posledné čo vám ešte dlhujem v mojej odpovedi je: ÁNO som ochotný rokovať s kýmkoľvek v politike aj mimo nej, kto zahodí stranícky, alebo inak koncipovaný jednostranný pohľad a bude sa zaoberať len jadrom veci a hľadať prijateľné riešenie pre všetky zúčastnené strany - teda aj vašu.

 1. Pokladám za povinnosť každého politika otvoriť diskusiu a hľadať riešenie ku všetkým otázkam ktoré nastolí verejnosť, teda aj ku všetkým vašim. Je to naša a teda aj moja povinnosť.
 2. Vy zastupujete určité odborné hľadisko a ja ho mám povinnosť prenášať na pôdu politických orgánov. Som a vždy budem za každé rozumné a vyargumentované riešenie a každé budem podporovať, nech sa týka čohokoľvek.
 3. Ochranu lesov a vôd som si dal ako jednu zo svojich priorít. A ak hovorím o ochrane lesov a vôd tak tým myslím automaticky aj ochranu a podporu ich biodiverzity. Tu však máme rôzne hľadiská. Jedno hľadisko hovorí, že potrebujeme regulovať stavy druhov tak aby boli v rovnováhe s prostredím a navzájom medzi sebou. jednoznačne tu musí nastúpiť aj regulačná úloha poľovníkov. Rešpektujem aj hospodársko-ekonomickú a produkčnú funkciu poľovníctva ako dodávateľa určitej druhovej divinovej potravy na trh. A aj toto hľadisko musí byť vyvážené. Teda inak povedané som absolútne pripravený napomáhať hľadať rozumné a vyvážené riešenia medzi poľovníkmi - turistami - ochranármi - poľnohospodármi, tak aby bola príroda pre všetkých nápomocná a zároveň chránená. Som zásadne proti prehnane konzervatívnemu pohľadu z akejkoľvek strany! Budem nápomocný vždy ak sa stretnem s poctivým prístupom a otvorenou diskusiou. Som proti tomu, aby si ochranári uzurpovali nejaké územie len pre seba a uzatvorili ho v mene fiktívnych opatrení, ale som aj proti tomu aby poľovníci skresľovali skutočný stav zveri v snahe produkovať viac. Nechcem aby turisti liezli zveri do jej výsostných biotopov, ale nechcem ani aby mali zákaz voľne sa prejsť po lese. nebagatelizujem škody, ktoré poľnohospodári majú od divokej zveri, ale rešpektujem aj jej právo na existenciu s podporou práve poľovníkov. Poľovníctvo je pre mňa správcom divokej zveri presne tak, ako poľnohospodárstvo správcom polí a hospodárskych zvierat. V tom všetkom musíme nájsť poctivú rovnováhu a  v tom som pripravený pomáhať všetkými silami. Mimochodom zabudol som na vodohospodárov. Ale to je iná kapitola, kde máte vy správcovia lesov tiež svoju nezastupiteľnú úlohu.
 4. Čo sa týka dravých šeliem. Môj osobný názor je, že sú ozdobou každého biotopu a regulátormi stavov. A nenahnevajte sa ak poviem, že ďaleko efektívnejšími ako poľovníctvo samo. :-) Čiže v prvom rade by sa poľovníci mali snažiť o to, aby primeraný počet dravcov mal každý poľovný revír. Sú celosvetovo známe priaznivé vplyvy vlkov na skladbu a vitalitu biosystémov a na kondíciu poľovnej zveri. Samozrejme tak, ako som to písal vyššie, absolútne nesúhlasím s tým, ak sú tieto stavy lokálne premožené a ohrozujú nielen prirodzenú rovnováhu, ale dokonca aj bezpečnosť ľudí. tak som jednoznačne za reguláciu stavov, aj znížením ochranárskych opatrení. No pre mňa osobne je najprijateľnejšie odchyt a presun týchto zvierat do lokalít kde nie sú rozšírené. V tomto mámme čo robiť práve na Európskej úrovni. Slovenská príroda je ozdobou Európy a neviem prečo by sa biodiverzita nemohla s našou podporou rozšíriť aj do Álp napríklad. Ale rezervy máme aj na Slovensku. bez diskusií v Čechách, Maďarsku a pod. Čiže zhrniem, áno podporím každé regulačné lokálne opatrenie tam kde je ho potreba, ale budem trvať aj na tom, aby poľovníctvo bolo nositeľom rozširovania biodiverzity aj na ďalšie územia, kde je biodiverzita nízka.
 5. Obmedzenie zbytočných byrokratických opatrení mám vo svojom programe. Som z hĺbky duše presvedčený, že byrokratické opatrenie problémy neriešia. Riešením je poctivý prístup ľudí. Pokiaľ zväz si plní úlohu regulátory držiteľov zbraní poctivo s plným vedomím si závažnosti toho, že zbraň patrí do rúk len ľuďom u ktorých je istota, že s ňou budú narábať vždy s uvážením a bezpečnosťou, tak nieto lepšieho opatrenia. A naopak, ak si zväz túto úlohu neplní, prípadne zľahčuje, tak žiadne byrokratické predpisy tomu nezabránia. V takomto duchu vidím reguláciu akýchkoľvek predpisov, týkajúcich sa čohokoľvek. na druhej strane som však za to, aby bol vybudovaný systém na tvrdý a nekompromisný postih tých, ktorí si povinnosti plnia lajdácky, respektíve nečestne.

Peter Puškár  – č.  11

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku – č. 26

Mám za to, že poľovníctvo na Slovensku trpí práve tým, že legislatíva EÚ nezohľadňuje individuálne rozdiely. Ako neaktívny poľovník a držitel zbrojného preukazu sa plne prikláňam k Vašej koncepcii a rád by som ju predniesol aj vo svojich témach a priestore ktorý ako zástupca malej televízie mám.

Emil Samko – č.  5

Nezávislosť a jednota (NAJ) – č. 27

 • Plne súhlasím so stanoviskom SPK.

 • Súhlas so stanoviskom vydaným stranou NAJ

Problematika je, žiaľ, širšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať...

Vplyv... na životné prostredie na celom svete je poznamenaný deštrukciou nevídaného charakteru. Oceány vymierajú, úrodná pôda sa mení v púšť, vzduch je otrávený a radiácia má neúnosné hodnoty... Zem je naša matka a pravdupovediac je absurdné, aby deti zabíjali svoju matku... Problém je zjavne kdesi inde...

Sám za seba chránim prírodu všetkými prostriedkami a svoj postoj nezmením osobne či oficiálne.

Spoločné stanovisko strany NAJ – nezávislosť a jednota č. 27

– niektorí kandidáti súhlasia so spoločným stanoviskom strany

Otázka č. 1 - V novembri 2017 EU parlament prijal výzvu a Rezolúciu pre akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku, osobitne pre veľké šelmy – vrátane výziev pre: a) Európsky parlament vytvoril postup ako prijať štatút ochrany niektorých druhov, ktorých požadovaná ochrana bola dosiahnutá – kľúčovým príkladom je vlk; b) Komisia a členské krajiny pripravili konkrétne parametre, napr. povolenie lovu s cieľom predísť negatívnym následkom spolužitia veľkých šeliem a ľudí v niektorých regiónoch, s predchádzaním ohrozeniam v prospech udržateľného rozvoja vidieckych oblastí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou v prípade, ak požadovaná úroveň populácie dosiahla stav uspokojivý, zmeniť jej štatút z absolútnej ochrany a nahradiť riadnym manažmentom v súvislosti s regionálnymi a miestnymi potrebami?
 • NAJ podporuje v tomto bode absolútnu ochranu veľkých šeliem. Príroda patrí všetkým a človek sa stal len zhodou okolností najväčším predátorom. V tomto bode sa preto nezhodneme. Príroda patrí všetkým druhom zvierat.

Otázka č. 2 - v novembri 2017 tá istá rezolúcia vyzývala komisiu a členské krajiny zabezpečiť podporu prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“) – cestou nepriameho financovania prírode blízkym udržateľným spôsobom hospodárenia s dôrazom na biodiverzitu. Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie – („FACE“) a my vyzývame pre silnejšie uplatnenie princípov biodiverzity, osobitne pre populácie malej zveri, ktoré sú ohrozené zmenami v poľnohospodárstve pre nasledujúce obdobie SPP.

 • Pomôžete nám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná s dôrazom na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie?
 • Pomôžeme Vám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, na malú zver ale aj veľké zvery a ich životné prostredie.

Otázka č. 3 - Európske spoločenstvo poľovníkov verí, že sa obíde bez zbytočných a nepotrebných reštrikcií v poľovníctve, kde členské krajiny samé ovplyvňujú rozhodnutia ohľadom poľovníctva a manažmentu prírody vo vlastných krajinách, majú najlepšie pochopenie pre svojich ľudí, unikátnu prírodu a tradície.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín?
 • Podporujeme, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín ale platí naše stanovisko k otázke 1 a 2.

Otázka č. 4 - FACE a členské krajiny hľadajú ubezpečenie, že poľovníci budú môcť držať, používať a cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne bez zbytočných byrokratických postupov, poplatkov a reštrikcií.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu?
 • Môžete počítať s našou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu.

Otázka č. 5 - Na konferencii CITES v Paríži v r. 2016 EÚ a členské krajiny jednoznačne podporili rezolúciu, že „vhodne manažovaný a udržateľný lov je súčasťou a príspevkom k zachovaniu druhov a poskytuje pre všetky živočíchy možnosť pre miestne komunity a generuje benefity, ktoré môžu byť investované do ochrany prírody.“ Odporúča krajinám vytvárať podporné mechanizmy pre poľovné druhy, ktoré vytvárajú zachovanie socioekonomických benefitov a sú výrazným činiteľom pre lepšie podmienky života pre ľudí, s možnosťou vytvárania miestnych parametrov a rozhodovacích procesov, súvisiacich s dovozom poľovníckych trofejí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, tak isto pre krajinu a svet, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti ?
 • súhlasíme so stanoviskom SPP.

Otázka č. 6 - EP a jeho dôležitý a aktívny článok Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek, existujúci od r. 1985, je pripravená prijať skúsenosti, vízie a informácie v niekoľkých témach.

 • Môžeme počítať s vašou podporou pre znovu založenie tejto dôležitej Intergroup skupiny pre parlamentné obdobie rokov 2019 – 2024 ?
 • súhlasíme so stanoviskom SPP

Vladimír Bálint  – č.  8

Nezávislosť a jednota (NAJ) – č. 27

 • Súhlas so stanoviskom vydaným stranou NAJ

Problematika je, žiaľ, širšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať...

Vplyv... na životné prostredie na celom svete je poznamenaný deštrukciou nevídaného charakteru. Oceány vymierajú, úrodná pôda sa mení v púšť, vzduch je otrávený a radiácia má neúnosné hodnoty... Zem je naša matka a pravdupovediac je absurdné, aby deti zabíjali svoju matku... Problém je zjavne kdesi inde...

Sám za seba chránim prírodu všetkými prostriedkami a svoj postoj nezmením osobne či oficiálne.

Spoločné stanovisko strany NAJ – nezávislosť a jednota č. 27

– niektorí kandidáti súhlasia so spoločným stanoviskom strany

Otázka č. 1 - V novembri 2017 EU parlament prijal výzvu a Rezolúciu pre akčný plán pre prírodu, ľudí a ekonomiku, osobitne pre veľké šelmy – vrátane výziev pre: a) Európsky parlament vytvoril postup ako prijať štatút ochrany niektorých druhov, ktorých požadovaná ochrana bola dosiahnutá – kľúčovým príkladom je vlk; b) Komisia a členské krajiny pripravili konkrétne parametre, napr. povolenie lovu s cieľom predísť negatívnym následkom spolužitia veľkých šeliem a ľudí v niektorých regiónoch, s predchádzaním ohrozeniam v prospech udržateľného rozvoja vidieckych oblastí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou v prípade, ak požadovaná úroveň populácie dosiahla stav uspokojivý, zmeniť jej štatút z absolútnej ochrany a nahradiť riadnym manažmentom v súvislosti s regionálnymi a miestnymi potrebami?
 • NAJ podporuje v tomto bode absolútnu ochranu veľkých šeliem. Príroda patrí všetkým a človek sa stal len zhodou okolností najväčším predátorom. V tomto bode sa preto nezhodneme. Príroda patrí všetkým druhom zvierat.

Otázka č. 2 - v novembri 2017 tá istá rezolúcia vyzývala komisiu a členské krajiny zabezpečiť podporu prostredníctvom európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky („SPP“) – cestou nepriameho financovania prírode blízkym udržateľným spôsobom hospodárenia s dôrazom na biodiverzitu. Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie – („FACE“) a my vyzývame pre silnejšie uplatnenie princípov biodiverzity, osobitne pre populácie malej zveri, ktoré sú ohrozené zmenami v poľnohospodárstve pre nasledujúce obdobie SPP.

 • Pomôžete nám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná s dôrazom na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie?
 • Pomôžeme Vám v tejto práci pre viac udržateľnú SPP, ktorá bude zameraná na enviromentálne vplyvy na faunu a flóru, na malú zver ale aj veľké zvery a ich životné prostredie.

Otázka č. 3 - Európske spoločenstvo poľovníkov verí, že sa obíde bez zbytočných a nepotrebných reštrikcií v poľovníctve, kde členské krajiny samé ovplyvňujú rozhodnutia ohľadom poľovníctva a manažmentu prírody vo vlastných krajinách, majú najlepšie pochopenie pre svojich ľudí, unikátnu prírodu a tradície.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín?
 • Podporujeme, že poľovníctvo a obhospodarovanie prírody bude zverené výraznejšie do kompetencií členských krajín ale platí naše stanovisko k otázke 1 a 2.

Otázka č. 4 - FACE a členské krajiny hľadajú ubezpečenie, že poľovníci budú môcť držať, používať a cestovať so zbraňami a strelivom bezpečne bez zbytočných byrokratických postupov, poplatkov a reštrikcií.

 • Môžeme počítať s vašou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu?
 • Môžete počítať s našou podporou, že budú zrušené neférové reštrikcie pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu.

Otázka č. 5 - Na konferencii CITES v Paríži v r. 2016 EÚ a členské krajiny jednoznačne podporili rezolúciu, že „vhodne manažovaný a udržateľný lov je súčasťou a príspevkom k zachovaniu druhov a poskytuje pre všetky živočíchy možnosť pre miestne komunity a generuje benefity, ktoré môžu byť investované do ochrany prírody.“ Odporúča krajinám vytvárať podporné mechanizmy pre poľovné druhy, ktoré vytvárajú zachovanie socioekonomických benefitov a sú výrazným činiteľom pre lepšie podmienky života pre ľudí, s možnosťou vytvárania miestnych parametrov a rozhodovacích procesov, súvisiacich s dovozom poľovníckych trofejí.

 • Môžeme počítať s vašou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, tak isto pre krajinu a svet, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti ?
 • súhlasíme so stanoviskom SPP.

Otázka č. 6 - EP a jeho dôležitý a aktívny článok Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek, existujúci od r. 1985, je pripravená prijať skúsenosti, vízie a informácie v niekoľkých témach.

 • Môžeme počítať s vašou podporou pre znovu založenie tejto dôležitej Intergroup skupiny pre parlamentné obdobie rokov 2019 – 2024 ?
 • súhlasíme so stanoviskom SPP

Radoslav Kozák - č. 10

Kresťansko demokratické hnutie - č. 14

Pochádzam z malebného horského prostredia, kde je spojenie s prírodou samozrejmosťou už od útleho veku. Naši predkovia vždy žili v úzkej symbióze s prírodou – v nej prežili celý život a uvedomovali si, že jedine úctivé nakladanie s prírodným bohatstvom zaručuje dlhodobý a udržateľný prospech. Túto múdrosť našich predkov si uvedomujeme čoraz viac aj v dnešnej dobe. Je našou povinnosťou prírodu chrániť. Vždy mala a má svoje pravidlá, ktoré sa riadia rovnováhou, no my sa od nej často odčleňujeme a popierame jej zákonitosti. Nesmieme na ňu pozerať ako na nepriateľa, ktorého treba premôcť a ovládnuť, človek jej musí pomáhať a vážiť si ju. Takéto pokusy sa nám už veľakrát vypomstili. Ako kandidát na poslanca Európskeho parlamentu budem presadzovať len také zákony, ktoré zabezpečia harmóniu a rovnováhu spolužitia človeka a živočíšnych druhov, bez toho, aby sa menil prirodzený charakter prírody. Preto podporím každý návrh, ktorý prispeje k ochrane prírody a efektívnemu investovania európskych fondov do jej rozvoja.  Budem trvať na tom, aby na miestach, kde sa rozhoduje o hospodárení a ochrane lesných porastov sedeli kompetentní a zodpovední odborníci. To isté platí o oblastiach vyžadujúcich citlivosť pri zasahovaní človeka do prírodných zdrojov ako sú poľovníctvo, rybárstvo a poľnohospodárstvo. Chcem chrániť právo poľovníkov a športových strelcov na vlastníctvo zbrane. Sú to práve slovenskí poľovníci, ktorí sa zaslúžili o ochranu prírody a prežitie pôvodných druhov v ich prirodzených biotopoch z čoho čerpá aj súčasná generácia a je veľmi dôležité, aby sa hospodárne využívanie prírodných zdrojov kontinuálne zachovalo pre našich vnukov.

Martina Lopatková - č. 12

Sloboda a solidarita - č. 25

Otázka č. 1:
Podľa môjho názoru je v súčasnosti potrebné riadne manažovať populácie všetkých druhov zveri, vrátane veľkých šeliem a to s prihliadnutím na regionálne a lokálne potreby.

Otázka č. 2:
Myslím si, že pre záchranu populácií drobnej zveri ( zajac, bažant, jarabica ) bude nevyhnutné do budúcnosti prijať legislatívu na ich ochranu a to najmä vo vzťahu k poľnohospodárom. Eliminovať veľkoplošné spôsoby hospodárenia, budovať remízky a prijímať celý rad ďalších opatrení. Preto SPZ a SPK môžu jednoznačne počítať s mojou podporou pri tvorbe spoločnej poľnohospodárskej politiky zameranej na environmentálne vplyvy na faunu a flóru, osobitne na malú zver a jej životné prostredie.

Otázka č. 3:
SPZ a SPK môžu počítať s mojou podporu pri presadzovaní rozhodnutí, ktoré budú presúvať čo možno najviac kompetencií ohľadom poľovníctva a celkovej ochrany prírody na jednotlivé členské štáty EÚ.

Otázka č. 4:
Podľa môjho názoru poľovníci a športoví strelci, ktorí sú držiteľmi platných dokladov oprávňujúcich na držbu zbrane a streliva za účelom stanoveným zákonom by mali používať a cestovať so zbraňami a strelivom za podmienok stanovených zákonom bez zbytočných poplatkov a iných nežiadúcich byrokratických obmedzení. SPZ a SPK môžu počítať s mojou podporou návrhov na zrušenie reštrikcií pri zbraniach a strelive pre poľovnícku a športovú streľbu.

Otázka č. 5:
SPZ a SPK môžu počítať s mojou podporou zabezpečujúcou pre poľovníctvo, že sa nebudú prijímať zákazy a reštrikcie, ktoré podrývajú efektívne manažmentové stratégie vidieckej zamestnanosti.

Otázka č. 6:
SPZ a SPK môžu počítať s mojou podporou pre znovu založenie skupiny Intergroup pre biodiverzitu, poľovníctvo a vidiek pre parlamentné obdobie rokov 2019-2024.

Pavol Dubček - č. 3

SNS - č. 5

Plne súhlasím s  programom a cielmi  Slovenskej poĺovníckej komory ,zväzu  a považujem za veĺmi potrebné tieto zámery v  EU intenzívne podporovať.Spojením poslancov nielen našich ale aj ďalších krajín EU treba intenzívne pracovať na realizácii.

Plagat polovnicky den OPK KS 2019Obvodná poľovnícka komora Košice-okolie a Okresná organizácia SPZ Košice-okolie

pozývajú poľovnícku, ako aj nepoľovnícku verejnosť na oslavy júna Mesiaca poľovníctva,

ktoré sa uskutočnia dňa 09. júna 2019 v streleckom areáli v Nižnej Hutke. 

Viac info na plagáte v prílohe

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (plagat_polovnicky_den_OPK-Ke-oko2019.pdf)plagat_polovnicky_den_OPK-Ke-oko2019.pdf[Poľovnícky deň OPK Košice-okolie 2019 - plagát ]701 kB

IMG 20190510 102043 zmensenaV dňoch 10.5.-12.5.2019 sa konali Levické poľovnícke dni  v priestoroch zimného štadiónu v Leviciach. Návštevníci si mohli pozrieť výstavu trofejí zveri ulovenej v poľovných revíroch a zverniciach v okrese Levice s celkovým počtom vyše 1400 trofejí. Hlavný programom bol odborný seminár, ktorý bol zameraný na témy z poľovníckej praxe, aktuálne problémy slovenského poľovníctva a množstvo ďalších sprievodných podujatí. Návštevníci mohli využiť aj široké spektrum komerčných stánkov na doplnenie svojej poľovníckej výstroje či výzbroje. Jedným zo sprievodných programov úvodného dňa LPD v piatok bol aj medzinárodný filmový festival Poľovníctvo a príroda 2019, ktorý rovnako patrí k neoddeliteľnej súčasti tohto poľovníckeho podujatia.

tlacova sprava cista priroda cisty revir
Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory v spolupráci s tvorcami Televíznej relácie Halali vyhlásili koncom apríla výzvu s názvom Čistá príroda = čistý revír, ktorej cieľom bolo aktivizovať a vyzvať čo najviac užívateľov poľovných revírov na Slovensku, aby ukázali verejnosti koľko pozitívnej a obdivuhodnej práce vykonávajú vo svojich poľovných revíroch pre pomoc životnému prostrediu, ale zároveň aj pre ľudí a lesnú zver.                                                                                                                          
Do ani nie tri týždne trvajúcej výzvy sa zapojilo 39 poľovníckych združení a spoločností, ktoré organizujú alebo sa zúčastňujú na podobných akciách. Na začiatok sa to nemusí zdať veľa, no počet poľovníkov a dobrovoľníkov sa priblížil k číslu 1600. Poľovníci nám zasielali fotografie zo zberu, údaje o počte účastníkov, množstve a druhu vyzbieraného odpadu.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (tlacova sprava_cista priroda_cisty revir.pdf)tlacova sprava_cista priroda_cisty revir.pdf[Tlačová správa KPŽP, 2019]536 kB
Stiahnúť tento súbor (tlacova_sprava_priloha1.pdf)tlacova_sprava_priloha1.pdf[Tlačová správa KPŽP, príloha 2019]605 kB

2019 05 01 10 12 37DSC00162Obvodná poľovnícka komora v Piešťanoch dňa 1.5.2019 usporiadala na  strelnici v Jaslovských Bohuniciach okresné majstrovstvá v disciplíne trap aj oblúk.

V disciplíne trap zvíťazil Branislav Bohunický, druhé miesto obsadil Ing. Peter Hurtík a tretie miesto Ján Pista. 

V disciplíne OS 40 zvíťazil Peter Zemko, druhé miesto obsadil Branislav Bohunický a tretie Milan Bohunický. 

Hlavným rozhodcom bol Ing. Jozef Fedora. 

Preteky sa uskutočnili za pekného počasia, bohatého občerstvenia, ktoré ešte zvýraznilo výbornú atmosféru medzi súťažiacimi.    

Zverejňujeme pozvánku na Zhromaždenie členov SPK – fyzických osôb s trvalým pobytom v pôsobnosti tunajšej OPK Vranov nad Topľou, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa poľovného revíru na webovom sídle SPK. Scan pozvánky prikladáme. Zverejňujeme pozvánku na Zhromaždenie členov SPK – fyzických osôb s trvalým pobytom v pôsobnosti tunajšej OPK Vranov nad Topľou, ktorí nie sú členmi alebo zamestnancami užívateľa poľovného revíru na webovom sídle SPK. Scan pozvánky prikladáme. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (scan.pdf)scan.pdf[pozvánka]212 kB

Stretnutie zástupcov fyzických osôb vykonávajúcich právo poľovníctva s trvalým pobytom  v pôsobnosti OPK Ilava - pozvánka V zmysle Stanov SPK a pokynov na prípravu II. Výročného snemu Slovenskej poľovníckej komory Vás pozývame na zhromaždenie fyzických osôb /neumiestnených/ vykonávajúcich právo poľovníctva s trvalým pobytom v našom okrese, ktoré sa bude konať dňa 19. júna 2019 o 17,00 hod. v Dome kultúry v Ilave.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Voľba delegátov na VK 19.odt)Voľba delegátov na VK 19.odt[pozvánka]157 kB

3 1 zmensenaV nedeľu 28.4.2019 sme sa spolu s Klubom slovenských poľovníčok mali možnosť zúčastniť Lesníckych dní v Bratislave, ktoré sa konali už po 13.krát na Partizánskej lúke na Železnej studničke. V rámci osláv Dňa Zeme si organizátori pre návštevníkov pripravili aktivity súvisiace s informovaním o lesníckej práci a zamerané boli aj na ochranu prírody. Návštevníci si mohli vyskúšať tvorivé dielne, pílenie dreva, zážitkové učenie, ako aj pocitový chodník. Čakalo na nich tiež vystúpenie sokoliarov či ukážky včelárstva a rezbárstva. Podujatie bolo zamerané sú na interaktívne informovanie verejnosti o zaujímavostiach slovenských lesov, špecifickosti lesníckej práce a činnostiach, ktoré prinášajú benefity pre celú spoločnosť.

phpPKjvi1Ministerstvo životného prostredia SR nás informovalo listom zo dňa 30.4.2019 o pozastavení dovozu rohov nosorožcov zo všetkých krajín. Na základe tejto informácie  Ministerstvo životného prostredia SR, ako Výkonný orgán CITES SR, pozastavuje vydávanie povolení na dovoz rohov nosorožcov zo všetkých krajín do odvolania.

Ostatné časti trofejí je možno aj naďalej dovážať. Pozastavenie vydávania dovozných povolení pre rohy nosorožcov sa nevzťahuje na poľovnícke trofeje, ktoré slovenskí poľovníci už ulovili a zatiaľ nedoviezli z dôvodu, že ich spracovávajú preparátori v krajine ich ulovenia.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (pozastavenie_dovozu_rohov_MZP_2019.pdf)pozastavenie_dovozu_rohov_MZP_2019.pdf[MŽP SR - pozastavenie dovozu rohov, 2019]385 kB

amo vychod april19AMO je na našej východnej hranici s Maďarskom na vzostupe. Ďalšie pozitívne vzorky boli potvrdené len niekoľko stoviek metrov od našich spoločných hraníc neďaleko obce Borša, stále však našťastie v Maďarsku. Od katastrofy nás však delia už len rieky Bodrog a Roňava. Narastajúce prípady sú však nie len na východe krajiny v župe Borsod-Abaúj-Zemplén, ale aj Szabolcs-Szatmár-Bereg a Heves, kde je potvrdených prípadov najviac. 

2019 Deň poľovníkov plagátSlovenský poľovnícky zväz, okresná organizácia Nitra a Obvodná poľovnícka komora Nitra Vás srdečne pozývajú na  6. ročník

DŇA POĽOVNÍKOV A PRIATEĽOV PRÍRODY,

ktorý organizujeme pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja
p. doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

v sobotu 11. mája 2019 so začiatkom o 9,00 hodine

v priestoroch areálu Slovenského poľnohospodárskeho múzea Nitra (SPM), Výstavníctvo Agrokomplex Nitra. Prístup do areálu SPM je  bránou B5 z  Dlhej ul. č. 92, Nitra. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (den_polovnikov_NR_2019.jpeg)den_polovnikov_NR_2019.jpeg[6. Deň poľovníkov a priateľov prírody - plagát]757 kB

SPKV sobotu 27.4.2019 v Žiline sa uskutočnilo rokovanie VIII. Snemu SPK.

 • Snem SPK zobral na vedomie správu o činnosti prezídia SPK a odpočet plnenia úloh od ostatného snemu SPK. Správu predniesol prezident SPK Ing. Tibor Lebocký, PhD.
 • Snem SPK taktiež zobral na vedomie informácie o aktuálnom dianí v poľovníckej legislatíve - k novele zákona o zbraniach a strelive, zákona o poľovníctve a niekoľkých iniciatív na ochrane životného prostredia.
 • Prerokoval inštitút nového stáleho rozhodcovského súdu.
 • Schválil plnenie rozpočtu za rok 2018 a rozpočet pre rok 2019. Taktiež Správu Dozornej rady SPK a stanovisko k rozpočtu SPK.
 • Zobral na vedomie vyhodnotenie kynologických, streleckých a osvetových aktivít za r. 2018. V rámci vyhodnotenia osvetových aktivít boli ocenené najlepšie Obvodné poľovnícke komory – víťazom sa stala OPK Považská Bystrica.                                                                                                         

Kolegovia, priatelia poľovníci,

je najvyšší čas, aby sme sa začali zaoberať ochranou voľne žijúcej zveri počas kosby TTP a krmovín. Preventívne opatrenia ako preháňanien porastov s poľovne upotrebiteľnými psami, aplikácia pachových, zvukových alebo mechanických plašičov je na mieste a treba ju vykonávať systematicky v predstihu niekoľkých dní. Avšak je potrebné aj vedieť spolupracovať s poľnohospodármi a informovať sa navzájom. Pre tento účel informovanosti o plánovaní výkonu kosby TTP a krmovín vznikla aplikácia www.zivaluka.sk kde je možnosť pre poľnohospodárov elegantne, rýchlo a efektívne si splniť zákonnú povinnosť a ohlásiť tento druh prác. Preto prosíme, tam kde je riziko strát počas kosby, aby ste odkomunikovali s poľnohospodármi túto možnosť oznamovania termínov kosby a zabezpečili si tak včasnú informovanosť a možnosť ovplyvniť straty vo vašom revíri.

Tlačová správa Minsiterstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zo dňa 26.4.2019

ZL vyzva polovnik

V prípade potreby kontaktujte:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

plagat kpzp halali

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory  v spolupráci s TV reláciou Halali

pripravujú reportáž s názvom Čistá príroda = Čistý revír, ktorá je zameraná na činnosť poľovníkov v zbere odpadkov v poľovných revíroch.

Nižšie môžete nájsť fotografie a informácie o zbere odpadu z PZ/PS/PO, ktoré nám zaslali informácie, za čo im ďakujeme!

K SPK

 

20160927 162422 DSC 3356Kto bude hájiť záujmy poľovníkov v parlamente EÚ?

Európska federácia poľovníckych asociácií (FACE) a záujmová skupina europarlamentu pre udržateľný vidiek - Intergroup v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou a Slovenským poľovníckym zväzom pred voľbami do Európskeho parlamentu upriamujú pozornosť kandidátov na poslancov na dôležité témy pre poľovníctvo a vidiek. Deklarujú svoje odporúčania a vyzývajú voličov, aby ich svojimi hlasmi pri voľbách pomohli presadiť. Naše otázky smerujúce na kandidátov na poslancov v eurovoľbách 2019 sme zaslali poslancom a stranám a po ich doručení a vyhodnotení Vás budeme informovať.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (EU2019_vyzva k volbam do Europskeho parlamen~.docx)EU2019_vyzva k volbam do Europskeho parlamen~.docx[Výzva k voľbám]14 kB
Stiahnúť tento súbor (EU2019_Vazeny kandidat a kandidatka do Europs~.pdf)EU2019_Vazeny kandidat a kandidatka do Europs~.pdf[Dotazníkový formulár pre kandidátov do EP v roku 2019]1551 kB

lpd19Slovenská poľovnícka komora, Obvodná poľovnícka komora v Leviciach v spolupráci si s OkO Levice, Lesmi SR, š. p. OZ Levice a mestom Levice Vás srdečne pozývajú na 

23. ročník Levických poľovníckych dní, ktoré sa uskutočnia
10. - 12. 5. 2019 na zimnom štadióne v Leviciach

Okrem chovateľskej prehliadky trofejí za predchádzajúcu sezónu, odborného semináru zameraného na aktuálne problémy slovenského poľovníctva, súťaží a hier pre deti, ale taktiež aj vyhodnotenia medzinárodného filmového festivalu sú pre návštevníkov pripravené sprievodné akcie.

Viac o programe nájdete v prílohe.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (lpd-2019-plagat-press.pdf)lpd-2019-plagat-press.pdf[23. Levické poľovnícke dni 2019 - plagát]12120 kB

uprav KmpppSlovenský poľovnícky zväz - ústredie Bratislava v spolupráci v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou, OkO SPZ Bardjove, OPK Bardejov, Lesy SR, š. p. OZ Prešov a Agroturistickým zariadením Slnečný Majer,

Vás pozývajú na jubilejný 45. ročník celoštátnej súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva o Putovný pohár prezidenta SPZ.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 21. - 23. 6. 2019 v priestoroch agroturistického zariadenia Slnečný Majer, Stebnícka Huta (okr. Bardejov).

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (KMPPP propozicie 2019.pdf)KMPPP propozicie 2019.pdf[45. ročník KMPPP - Pozvánka a propozície, 2019]2297 kB
Stiahnúť tento súbor (prihlaska_KMPPP_2019.doc)prihlaska_KMPPP_2019.doc[Prihláška KMPPP, 2019]40 kB

turcianski polovnici detom 2019Slovenský poľovnícky zväz Turčianska regionálna organizácia v Martine v spolupráci s Obvodnou poľovníckou komorou v Martine, Vás srdečne pozýva 4. ročník podujatia Turčianski poľovníci deťom, ktoré sa uskutoční 1.6.2019 na strelnici v Kláštore pod Znievom.

Na deti čaká bohatý program a atrakcie.
Program podujatia nájdete v prílohe.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (turcianski polovnici detom_2019.jpg)turcianski polovnici detom_2019.jpg[Turčianski poľovníci deťom, 2019 - Plagát]132 kB

skalicaOPK Skalica so sídlom v Holíči a OkO SPZ Skalica v spolupráci s Mestom Holíč
Vás srdečne pozývajú na chovateľskú prehliadku trofejí ulovených
v poľovníckej sezóne 2018/2019, ktorá sa uskutoční v dňoch:

13.-14.apríla 2019 od 9,00 hod. v areáli Holíčskeho zámku

Na sobotu si pre Vás pripravili: slávnostné otvorenie výstavy, prezentáciu sokoliarov a kynológov, súťaž vo varení guľášu a iné.

Vstupné: 2 €, deti a ženy zadarmo
Plagát nájdete v prílohe.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (plagát 2019a.pdf)plagát 2019a.pdf[Plagát - Chovateľská prehliadka trofejí 2018/2019 - Skalica]481 kB