Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

jablonka 23Presne rok po tom, čo sme avizovali prípady roztrhanej zveri na Devínskej Kobyle, voľne pustenými psami, sa situácia v našich lesoch opakuje. Tentokrát nejde len o jedno miesto na Slovensku, ale v krátkej dobe o niekoľko prešľapov zo strany majiteľov psov, kde zver trpela, až kým neuhynula v bolestiach. Aj preto apelujeme na majiteľov domácich miláčikov, aby dodržiavali zákony a psy mimo chovný priestor nepúšťali na voľno.

Vychádzka so psom mimo chovný priestor, prináša pre majiteľov psov aj povinnosti. Je potrebné dodržiavať všetky príslušné zákonné ustanovenia, ale aj všeobecne záväzné nariadenia príslušnej obce, ktoré upravujú voľný pohyb psa. Neznamená to, že pokiaľ v obci psa z vôdzky nepustím, za obcou už môžem, nech sa “vybehá”. Je nutné akceptovať fakt, že pes je šelma a preto je nevyhnutné dodržiavať legislatívu a správať sa, ako majiteľ, zodpovedne.

Štyri prípady v krátkom čase
Prvý   
V okrese Pezinok v poľovnom revíri v Malých Karpatoch sa začiatkom mesiaca február podarilo miestnemu poľovníkovi natočiť psa plemena Beauceron, ktorý strhol muflóna. Pes na poľovníkov krik zareagoval tým, že muflóna pustil. Zranený muflón odbehol na troch nohách. Následne pes otočil svoju pozornosť na poľovníka a jeho dvoch poľovných psov, ktorých mal poľovník pri sebe. Dotyčný musel rýchlo zareagovať, aby nedošlo ku stretu psov s Beauceron. Našťastie sa mu psov podarilo zavrieť do auta. Zbraň nepoužil, hoci pes nebol označený a jasne útočil na zver. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ts_psy_opat_utocili_23.pdf)ts_psy_opat_utocili_23.pdf[Tlačová správa - Voľne pustený pes roztrhal gravidnú danielicu]623 kB

chpt ppSlovenská poľovnícka komora, Obvodná poľovnícka komora Poprad v spolupráci s Okresným úradom Poprad Vás týmto srdečne pozývajú na výstavnú časť Chovateľskej prehliadky poľovníckych trofejí za poľovnícku sezónu 2022/2023, ktorá sa uskutoční

  1. Pre poľovné revíri okresu Poprad (okrem VPR TANAP) v dňoch 12. -15.marca 2023 v Tatranskej galérii v Poprade, výstava bude otvorená 12.marca 2023 od 10,00 do 16,00 hod . a 13. – 15. marca 2023 od 08,00 hod. do 17, 00 hod. Slávnostné otvorenie chovateľskej prehliadky sa uskutoční dňa 12. marca 2023 so začiatkom o 10,00 hod.
  2. Pre vyhradený poľovný revír TANAP v dňoch 20. -24. marca 2023 v priestoroch riaditeľstva Správy TANAP-u Tatranská Lomnica. Výstava bude otvorená v čase od 08,00 do 15,00 hod.

Súčasťou výstavnej časti prehliadky bude aj výstava hodnotných trofejí ulovených v rokoch 2019 až 2021.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (plagát na CHPT 2023 -PDF.pdf)plagát na CHPT 2023 -PDF.pdf[Pozvánka - CHPT Poprad 2023]624 kB

IMG 20230217 091202 resized 20230217 110144191Práca s mládežou zostáva nezastupiteľnou úlohou poľovníkov v dnešnom virtuálnom svete, v ktorom žijú naše deti. Poznatky o prírode deti získavajú len z webu a tieto poznatky vo väčšine prípadov nezodpovedajú skutočnosti. Mnohé škôlky sa snažia deťom priniesť kúsok prírody a preto poľovníci chodia medzi nich a hovoria deťom niečo o lesnej zveri a našej práci. Takúto návštevu  jednej menšej škôlky v Horných Ozorovciach som uskutočnil  17.2.2023 , kde sme spolu s deťmi učinkovali v jednej ( už viackrát prezentovanej na školách a škôlkach ) interaktívnej rozprávke - Ako dobré deti pomohli nájsť poľovníkovi stratené zvieratká. Rozprávka je spracovaná ako prezentácia, v ktorej sú obrázky našej krásnej prírody a učinkuje v nej okrem detí aj lesná zver - jeleň, sova, sojka, zajac, medveď, srnec, srna srnčatá, diviak, diviačica a diviačatá.

plagát PonikyObvodná poľovnícka komora Banská Bystrica v spolupráci s PZ Bukovina Poniky a obcou Poniky Vás srdečne pozýva na:

Chovateľskú prehliadku trofejí ulovených v poľovných revíroch okresu Banská Bystrica v poľovníckej sezóne 2022/2023, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.03. - 26.03.2023 v KD Poniky časť Ponická Lehôtka, Námestie Mateja Kosca 23, 976 33 Poniky.

Program:

23. marec ( štvrtok) od 10:00 do 18:00 hod.
24. marec ( piatok) od 10:00 do 18:00 hod.
25. marec ( sobota) od 9:00 do 18:00 hod. – slávnostné otvorenie výstavy o 10:00 hod.
26. marec ( nedeľa) od 9:00 do 12:00 hod.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (plagát Poniky.pdf)plagát Poniky.pdf[Pozvánka CHPT OPK BB, 2023]1890 kB

 
Udržiavanie medzinárodných poľovníckych vzťahov je veľmi dôležité aj pre našu samosprávu. Žiaľ, musíme smutne skonštatovať, že tlak na poľovníkov a poľovnícke organizácie nie je veľký len u nás, ale aj v ostatných krajinách. Preto sme sa na výstave v Nitre rozprávali so všetkými zástupcami poľovníckych samospráv, ktorí prijali naše pozvanie zúčastniť sa CVPP a obohatiť ju svojou prítomnosťou. Len v jednote je totiž sila a nepotvrdzujeme to len MY!
V diskusii vystúpia:

junales 1Obvodná poľovnícka komora Topoľčany si pre Vás v spolupráci s Rančom pod Babicou pri príležitosti konania chovateľskej prehliadky trofejí, ktorá sa uskutoční v júni na Ranči pod Babicou, pripravili akciu: Poľovnícky Juniáles.

Poľovnícky Juniáles sa uskutoční dňa 16.06. 2023 o 16:00 hod.

Vystupujú: hudobná skupina Aspero, David Band a hosť večera Kollárovci!

Na "tancovačke pod hviezdami" nebude chýbať bohatá tombola a poľovnícke špeciality.

Slovenská poľovnícka komora dostala dňa 13.2.2023 otvorený list od pánov Cagalu (ZPO Hubert) a Geru (SLOS Pribina) (ďalej len „dotazovatelia“), ktorí sa dožadujú informácií  o hospodárení s financiami SPK. Otázky, ktoré požadujú majú charakter listu (podotýkame jedného), ktorý od nás obdržal pán Cagala v roku 2021 s prílohami. Prílohy tohto listu obsahujú prehľad o prijímoch a výdavkoch SPK, zápisnice zo zasadnutia Prezídií a ďalšie dokumenty, ktoré sú obsiahnuté na takmer 700 stranách formátu A4!!! Aj tu je dôkaz, že pán Cagala vyžaduje od kancelárie SPK informácie, ktoré zaťažujú jej pracovníkov činnosťou, ktorá by si vyžadovala minimálne 2 pracovné sily OSOBITNE na to, aby zadministrovali listy pre p. Cagalu, z ktorých on neskôr vykonštruuje otvorené listy plné poloprávd, účelových tvrdení, osočovaní, ba až klamstiev hodných podania niekoľkých trestných oznámení.

Aby sme čitateľov uviedli do problematiky, tak dožadované informácie pochádzajú od ZPO Hubert, ktoré nie je členom SPK a štatutár ZPO HUBERT tiež nie je členom SPK. Na dotazy ZPO Hubert, ktoré majú interný charakter, zo zákona nemusíme odpovedať.

Ak požaduje informáciu Ing. Peter Cagala ako držiteľ poľovného lístka, člen Poľovníckej spoločnosti, ktorá je začlenená v organizačnej štruktúre danej OPK, tam sa môže informovať a vyžadovať informácie, rovnako tak aj štatutárny zástupca SLOS Pribina.

Napriek tomu, že boli osoby Peter Cagala a Mojmír Gera niekoľkokrát prizvaní na zasadnutia rôznych stupňov orgánov SPK – Prezídií i Snemov, NIKDY sa na ne nedostavili. Viac ako 15 rokov zavádzajú, klamú a uvádzajú účelové informácie tak, ako je to aj v uvedených otázkach tohto otvoreného listu.

Naše odpovede sú napísané jasne, zreteľne a tie, kde spomínajú dotazovatelia vymyslené sumy, sú doložené faktúrami, ktoré nie sme povinní zverejňovať, ale urobíme to naposledy, aby bol klamstvám a zavádzaniu zo strany týchto dvoch osôb konečne KONIEC!

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (odpoved_otvorený_list_Gera_Cagala_16.2.2023d.pdf)odpoved_otvorený_list_Gera_Cagala_16.2.2023d.pdf[Odpoveď SPK k otvorenému listu P.Cagalu a M.Geru, 16.2.2023]374 kB

rarita SM 2023Redakcia časopisu Svět myslivosti organizuje po piatich rokoch špeciálny variant súťaže o najzaujímavejšiu raritnú trofej – súťažiť budú trofeje jeleňa lesného. Súťaže sa môže zúčastniť každý poľovník z Českej republiky a Slovenska, ktorý zašle do redakcie fotografiu jeleňa lesného s raritnou trofejou, ktorého ulovil v českej alebo slovenskom poľovnom revíri.

Pravidlá budú rovnaké ako v roku 2018, kedy sa tento variant súťaže uskutočnil prvýkrát. Trofeje sa stretnú v jedinom kole, v dvoch kategóriách (voľné poľovné revíry a odbory) a bude ich hodnotiť zvlášť odborná porota a zvlášť čitatelia.

ODBORNÁ POROTA

Redakcia Světa myslivosti oslovila po piatich rokoch rovnakých jeleniarov z rôznych jelených oblastí Českej republiky a Slovenska, ktorí hodnotili trofeje prihlásené do súťaže Rarita 2018 špeciál – jelene. Urobilo nám veľkú radosť, že až na jedného všetci našu ponuku ochotne prijali. Novým členom poroty sa stal Michal Greštiak. Členmi jury, ktorá bude tento rok hodnotiť trofeje podľa zaslaných fotografií sú:

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Rarita 2023 special - jeleni.pdf)Rarita 2023 special - jeleni.pdf[Propozície - Rarita roka Speciál - jelene 2023]195 kB

fehova239. februára sa otvára

29. ročník medzinárodnej výstavy zbraní, rybárstva a poľovníctva FeHoVa v Kongresovom a výstavnom centre HUNGEXPO Budapest

 

Príďte so svojou rodinou, priateľmi a kolegami!

 

Malých aj veľkých čaká viac ako 200 vystavovateľov, množstvo programových miest, tradičné ukážky, súťaže, trofeje, psy, vtáky, bazén pre prívlač, obrovské akvárium, rybárske simulátory a ako novinka dražba, karikatúry a rybárski odborníci.

Vypočujte si náš podcast z reportáží, ktoré ste mohli vidieť v prvej februárovej relácii Halali. Dozviete sa viac o výstave Tetrovovité, ktorá prebieha až do mája v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Vyberieme sa aj na Liptov na sokoliarske lovy líšok orlami.
Pripomenieme si aj významnú osobu, ktorá nás opustila v minulom roku. Česť pamiatke Paľa Dendysa.
Vojenské lesy a majetky majú špecializovaný evidenčný systém vyťaženého dreva, je unikátom v Európe.
Aké krmivo je vhodné pre lesnú zver v období zimy? Ako a kedy jej ho treba predkladať aby nespôsobovala škody na lesných porastoch?


Podcasty si už teraz môžete vypočuť na všetkých podcastových platformách alebo tiež na webe halali.sk po kliknutí na link sem. 

 

 

3Poľovníci vyzbierali z prírody 270 ton odpadu

V roku 2022 vyhlásila SPK spolu s redakciou Halali už 4. ročník iniciatívu Čistý revír = čistá príroda. Do tohto projektu sa zapájajú užívatelia poľovných revírov zo všetkých kútov Slovenska. Štvrtý ročník, bol historicky najúspešnejší preto sa nevieme dočkať jubilejného 5., ktorý spúšťame práve dnes 1. februára. Najšikovnejší boli poľovníci z okresov Trnava, Nitra, Trenčín, Malacky a Ružomberok.

Odpad v národných parkoch, chránených územiach, na poliach, v lesoch. Všade tam, kde sa dostala ľudská noha, tam sa dostal aj odpad. Prírodu od neho tento rok odbremenilo neuveriteľných 117 užívateľov poľovných revírov, ktorí sa zapojili do projektu vyhláseného SPK a Halali. Počet zapojených sa od minulého roka zdvojnásobil, rovnako tak aj množstvo vyzbieraného odpadu. Ešte nikdy sa nám nepodarilo vyzbierať viac ako 250 ton odpadu, avšak tento rok ho naši poľovníci tromfli. Stále sa však opakuje nahromadený odpad hlavne v okolí hlavných ciest, frekventovaných lesných ciest a turistických chodníkov. Akcia Čistý revír=čistá príroda je aj spoločenskou akciou, nakoľko sa jej zúčastnilo za celý rok viac ako 4000 ľudí. Poľovníci sa tak dobrovoľníkom, ktorí prídu vypomôcť pri zbere smetí z prírody, odvďačia dobrým divinovým guľášom, či inými pochutinami a drobnosťami pre deti. 

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (ts_polovnici_270ton_odpadu_2023.pdf)ts_polovnici_270ton_odpadu_2023.pdf[Tlačová správa - Poľovníci vyzbierali 270 ton odpadu]195 kB

PLAGAT CR CPVážení priatelia poľovníci,

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s tvorcami TV magazínu Halali vyhlásila už po piatykrát od 1.2.-31.12.2023 projekt Čistý revír = čistá príroda. Za štyri roky sa nám spoločne podarilo vyzbierať už 850 ton odpadu!!! V minulom roku sa do výzvy zapojilo doposiaľ najviac, až 117 užívateľov poľovných revírov, čo je takmer dvojnásobok toho, čo v predošlom roku 2022.

Pridajte sa k nám! Vyplňte žiadosť, pošlite fotky z brigády či akcie a informáciu koľko odpadu sa Vám podarilo vyzbierať.

Ak nemáte záujem o príspevok 50 €, postačuje nám zaslať len pár fotiek a krátky popis z akcie, my ho uverejníme na webe, FB stránke, či postupne v TV relácii Halali.

VOĽNE EDITOVATEĽNÝ PLAGÁT NA AKCIU SI MÔŽETE UPRAVIŤ PRIAMO V PROGRAME CANVA PO KLIKNUTÍ NA TENTO LINK! -VŽDY VŠAK NAJPRV VYTVORTE KÓPIU A V NEJ PRACUJTE (KLIK SÚBOR VĽAVO HORE A 6. TLAČIDLO ZVRCHU VYTVORIŤ KÓPIU

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (vzor_ziadosti_FRZP_SPK.docx)vzor_ziadosti_FRZP_SPK.docx[Vzor žiadosti o finančný príspevok z FRZP]78 kB
Stiahnúť tento súbor (PLAGAT-CR-CP.pdf)PLAGAT-CR-CP.pdf[Promo plagát 2023]891 kB
Stiahnúť tento súbor (PLAGAT-CR-CP_uzivatelia_23.pdf)PLAGAT-CR-CP_uzivatelia_23.pdf[Plagát na akcie pre poľovníkov]4125 kB

a5 format pdfbrozSPK vám prináša príručku pre užívateľov poľovných revírov a poľovných hospodárov s názvom Ako postupovať pri zrážkach s poľovnou zverou? od autorov: Ing. Martina Hustinová, MVDr. Rudolf Janto, Ing. Alojz Kaššák, Ing. Tibor Lebocký, PhD. a JUDr. Matúš Sarvaš.

K zraneniam poľovnej zveri dochádza pomerne často. Príčiny zranení sú rôzne, od zranení spôsobených pri jej love človekom, zraneniach spôsobených šelmami, cez zranenia spôsobené súbojmi pri vytváraní hierarchii v čriede, až po zranenia spôsobené pri strete s dopravnými prostriedkami. Práve tie naposledy menované bývajú najčastejšie a ich rozsah zvyčajne aj najdevastujúcejší. Postupy zvolené na riešenie výskytu poraneného zvieraťa sú zvyčajne vykonávané za prítomnosti nepoľovníckej verejnosti, čo veľakrát vyvoláva rozhorčenie, hlavne ak je zviera zranené ťažko a zúčastnené osoby nekonajú efektívne za účelom skrátenia utrpenia, ale čakajú na rozhodnutia orgánov štátnej správy. Podľa rozsahu zranenia zvieraťa sa volia rôzne postupy, od jednoduchého ošetrenia zvieraťa, až po jeho usmrtenie. Pri zraneniach vyžadujúcich si usmrtenie zvieraťa v dobe lovu daného druhu, keď užívateľ poľovného revíru tento druh zveri aj plánuje a loví, nie je žiadna legislatívna prekážka takéto zviera užívateľom usmrtiť a skrátiť mu utrpenie.

Podkategórie

I. výročný snem SPK
KEDY: 06.12.2014 od 9:00 hod.
KDE: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická č.4, NITRA

Prosíme Vás o spätnú väzbu, podľa pokynov, ktoré sú uvedené v prílohe:
1. Meno a adresu delegáta aj náhradníka snemu žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
2. Meno a adresu kandidáta na funkciu v SPK žiadame nahlásiť kancelárii SPK do 15.11.2014
3. Zápisnice z výročných konferencií OPK žiadame zaslať kancelárii SPK do 15.11.2014
4. Požiadavku na ubytovanie v Nitre, nocľah z 05.12.2014 na 06.12.2014 nahlásiť do 15.11.2014
  Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  Akademická č. 4, 949 01 Nitra
  Telefón: +421 37 7910 111
  Fax: +421 37 7910 132

Všetky uvedené dokumenty a požiadavku na ubytovanie prosíme zaslať e-mailom resp. poštou do 15.11.2014:
    emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (do predmetu správy uviesť SNEM SPK)
    poštou: Slovenská poľovnícka komora, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava (na obálku dopísať: SNEM SPK)

Hľadať

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Telekomunikačný partner

O2BD

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

m hunt


ibo jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

oz zelen

 

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.