Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

1 2

Fotografie z individuálnych brigád Poľovníckej spoločnosti vlastníkov lesa a pôdy Kluknava. Každoročne sa uskutočňuje jarné upratovanie revíru. Každý člen individuálne v rámci voľného času vykonáva zber odpadkov v okolí pridelených solisk a krmovísk. 

Dňa 8.5.2019 sme organizovali čistenie Dolinského potoka. Na akcii sa zúčastnilo 50 ľudí. Kvôli nepriaznivému počasiu bol počet nízky. Bolo tam 20 členov našej PS, členky z Únii žien, členovia rybárskeho, turistického, hasičského klubu a občania obce Kluknava a Víťaz. Dohromady sa vyviezlo viac ako 20 vozíkov a 50 vriec odpadu.

Článok o akcii by mal byť aj Korzári.

20190503 081300Fotky z brigády PZ Zlatý Bažant Veľké Úľany, ktorá sa konala 13.04.2019, vo Veľkých Úľanoch. Zúčasnilo sa jej 27 ľudí. Odpad sa pozbieral od papiera až po kolesá z nakladných aut. Pozbierala sa plná traktorová vlečka odpadu.

sdfPri príležitosti „Dňa Zeme“ prebiehala v našej obci 27.04.2019 naplánovaná akcia s názvom „Vyčistime si našu obec“. Každý rok Obecné zastupiteľstvo Trhová Hradská spolu s PZ Trhové Mýto zorganizujú zber. Každý rok sa členovia PZ aktívne zúčastnia a majú na starosti aj varenie guláša pre účastníkov. Tento rok členovia PZ boli inovatívni, do akcie chceli zapojiť aj deti. Zorganizovali pre deti menšiu akciu na dvore Poľovníckej chaty.

received 160767144807752znmn Fotografie sú z mesiaca marec z brigádnickej akcie "Čistenie prírody v obci Hlinné vo Vranovskom okrese. Akciu som zorganizoval spolu s manželkou. Som poľovníckym hospodárom a členom poľovníckeho združenia Topľa Soľ. Spolu s miestnymi deťmi sme vyčistili časť poľovného revíru Slaný potok a okolie poľovníckej chaty PZ. Spolu sa vyzbieralo 12 vriec odpadu. Chceli by sme hlavne vyzdvihnúť a spropagovať pracovitosť deti.

IMG 20190408 WA0001 zmensenaZber KO poľovným združením Rudava Malé Leváre.

kedy: 6.4.2019
organizátor : PZ Rudava Malé Leváre
počet členov (zúčastnených): 9
miesto : kataster obce Malé Leváre

odpad: podarilo sa vyzbierať nové skládky odpadu, kde sa nachádzal plastový, textilný a papierový odpad. Zo starších skládiek sme vyseparovali staré pneumatiky a plasty.

IMG 20190406 115432 zmensenaPoľovnícke združenie Lapáš organizuje už od roku 2014 každý rok jarné upratovanie chotára. Tento rok sme ho organizovali 6.4. a snažili sme sa vyčistiť remízky, v katastroch obcí Malý a Veľký Lapáš, od odpadu rôznej povahy. Vďaka stavebnému boomu v oboch obciach, sme z remízok odstránili rôzne obalové a tepelnoizolačné materiály zo stavieb. Na iných miestach sme našli rôzny odpad od pneumatík, mikrovlniek, grilu, cez bytové jadrá, až po klasický trieditelný odpad ako sú plastové fľaše, či sklené poháre. 

IMG 0865 zmensenaDňa 23.3.2019 sa 36 členov Poľovníckeho združenia Jablonica a ich rodinných príslušníkov zúčastnilo celoobecnej akcie "Čistý chotár". Naši členovia nazberali 67 vriec odpadu pri ceste č. 51 Jablonica - Senica, pri lesnej zvážnici a v okolí našej strelnice. Tejto akcie, ktorú organizuje obec Jablonica sa zúčastňujeme pravideľne každý rok. 

Dušan Kabaňa
predseda PZ Jablonica

IMG 20190427 123904 zmensenaDňa 27.4.2019 zorganizovalo POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE Grúň Divín v spolupráci s obcou Divín brigádu zameranú na zber smetí a likvidáciu čiernych skládok. Už dlhšie obdobie sme mali vytipovaných niekoľko lokalít najviac zaťažených odpadom. V konečnom dôsledku sa nám podarilo vyčistiť až 8 čiernych skládok, lesy, lúky a polia. Odpad sme zbierali nie len v intraviláne obce, v okolí divínskeho hradu a priľahlej pánskej záhrady, ale aj v riečiskách potokov, pri vodnej nádrži Ružiná a v ostatných častiach revíru. Niektoré lokality sa nám nepodarilo vyčistiť úplne, nakoľko množstvo odpadu, ktoré tam ľudia systematicky sypali dlhé roky vyžadujú čas a niekoľko nákladných áut, aby sme boli schopní zbaviť sa všetkého odpadu.

FB IMG 1554750776551 zmensenaAkciu zber smetí organizovalo PZ GAZDOVSKÁ HORA Vinica v spolupráci s obcou Vinica a Základnou školou Bálinta Balassiho Vinica v extraviláne obce Vinica už po ôsmy krát dňa 07.04.2019 pri príležitosti dňa Zeme.

Vyzbieraných bolo 30m3 (kontajner) odpadu všetkého druhu, zúčastnilo s cca 80 dospelých aj detí. Po práci poľovníci navarili pre zúčastnených poľovnícky guľáš a urobili program pre deti. 

DSCN7973Dňa 13.04.2019 v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. v rámci akcie „JARNÉ UPRATOVANIE“ verejných priestorov v Šenkviciach organizovanej obcou Šenkvice sa 11 členov Poľovníckeho združenia Dolina v Šenkviciach zúčastnilo čistenia Šenkvického hája, ktorý je súčasťou nášho poľovného revíru.

Počas zberu odpadkov sme naplnili osem 60 l vriec v prevažnej miere plastovými fľašami a nádobami od stavebných materiálov. V lese sme naši aj 2 pneumatiky z nákladného auta a chladničku. Vyzbierané odpadky sme následne vyviezli do triedeného odpadu na zberný dvor obce Šenkvice. 

IMG 4055 zmensenaDňa 27.4.2019 naše Poľovnícke združenie PZ BUČINA Dolná Strehová v spolupráci s OZ Srdcom Strehovčania a obcou Dolná Strehová organizovalo deň Zeme v Dolnej Strehovej.

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa nás nazbieralo dosť cca 50 ľudí s toho 10 deti vo veku od 6-15rokov. Mali sme vytipované čierne skládky v okolí našej obce kde sa nachádzal odpad všetkého druhu hlavne plastové a sklenené fľaše plechovky a nejaké pneumatiky. Po stretnutí o 10:00 sme sa pomocou terénnych aút a V3S-ky presunuli na miesta, kde sa nám podarilo vyzbierať zhruba štyri V3S-ky odpadu.

DSC00090 zmensenaSme malá poľovnícka spoločnosť s názvom Popudinské Močidľany, ktorá obhospodaruje poľovný poľný revír na Záhorí, konkrétne v okrese Skalica. Poľovnícka spoločnosť Popudinské Močidľany každoročne organizuje jarný zber odpadu, ktorý nezodpovedný občania vyhodia do remízok a potokov nachádzajúcich sa v našom revíry. Stalo sa to už tradíciou a súčasťou každoročných aktivít členov tejto poľovníckej spoločnosti.

20190303 111527 zmensena3. marca 2019 sme v PZ Lučenec - Počúvadlo zbierali odpad 4 brigádnici...Vyčistili sme remízku pri hlavnej ceste. Boli tam staré pneumatiky a odpady od šoférov.
Lesu a Lovu Zdar! 

Jano Beňo
PZ Lučenec - Počúvadlo

FB IMG 1556265121924 zmensenaKaždoročne poľovnícka spoľočnosť Jarok organizuje brigádu na zbieranie odpadu v našom poľovnom revíry, ktorého je viac a viac. Brigády sa zúčastňujú nie len poľovníci, ale aj široká verejnosť a milovníci prírody. V dnešnej dobe, keď skoro každé mesto a aj obec má zriadené zberné dvory, ktoré sú určené na skladovanie odpadu či uz stavebného, pneumatiky, plasty, elektrospotrebiče a mnoho ďalších nepotrebných vecí, ale žiaľ sa ešte stále najdu medzi nami ľudia, ktorým je pohodlnejšie sa zbaviť nepotrebných a nadbytočných vecí spôsobom že tieto veci naloží do auta a zabví sa ich tak, že ich vyvezie do remízky alebo do lesa. 

IMG 20190429 185050 zmensenaDňa 27.04.2019 za zúčastnilo pätnásť poľovníkov z PS Bažant Holíč na akcii - Čistíme si revír od odpadkov - zozbierali 5 ton odpadu. Druhá skupina 18 dospelých aj detí dobrovoľníkov zozbieralo okolo 100 vriec odpadu cca 1,5 ton, tretia skupina 23 aj s deťmi a zapojili sa aj dobrovoľný hasiči zozbierala cca 2,5 ton.

Spolu sa zozbieralo a odviezlo na zberný dvor 9 ton odpadu. Bol tam rôzny komunálny odpad, plasty, pneumatiky, chladničky, stavebný materiál, čelné sklo z auta, ale aj injekčné striekačky. 

tvhalspkKomisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory  v spolupráci s TV reláciou Halali

pripravujú reportáž s názvom Čistá príroda = Čistý revír, ktorá je zameraná na činnosť poľovníkov v zbere odpadkov v poľovných revíroch.

Prosíme tých, ktorí takéto podujatie, brigádu, či akciu organizovali, aby nám zaslali svoje fotografie zo zberu odpadkov s informáciami:

Kedy, kde a ktoré PZ/PS  organizovalo takúto brigádu?
Koľko ľudí sa jej zúčastnilo?
Koľko a aký odpad sa vám podarilo pozbierať?

Fotografie za Vaše poľovnícke združenie, spoločnosť či organizáciu zasielajte na e-mail:

Podkategórie

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.