Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

IMG 20210508 164605 zmensenaČlenovia PZ Radvaň nad Dunajom, ako užívatelia miestneho poľovného revíru organizovali dňa 8. mája 2021 brigádu – zber odpadkov v rámci celoslovenskej akcie „čistý revír = čistá príroda“. Nadviazali sme takto na dlhoročnú tradíciu, podľa ktorej v obci každoročne sa organizovalo zber odpadkov ku Dňu Zeme, ale z dôvodu pandemických opatrení táto akcia sa vlani neorganizovala. Vzhľadom na pokročilý stav vegetácie, jeden týždeň pred akciou bola vykonaná kontrola poľovného revíru, kedy členovia vytypovali presné lokality, kde bolo lokalizované rôzne množstvo odpadkov. O konaní akcie boli informované obyvatelia obcí Radvaň nad Dunajom a Virt prostredníctvom sociálnych sietí a jednotlivých členov PZ. Účastníci zber odpadkov vykonávali individuálne v dopoludňajších hodinách. Vrecia položené na vopred dohodnuté miesta boli zozbierané členmi PZ, pomocou traktoru a terénnymi autami.

20210424 113022 zmensenaZber odpadu a čistenie nášho poľovného revíru je už pravidelná brigádnická akcia, ktorú organizuje naše Poľovnícke združenie Očová – Háj na začiatku každej novej poľovníckej sezóny. Túto tradíciu udržiavame už od roku 2012 s výnimkou minulej sezóny, keď nám to neumožnila pandemická situácia. Posledné roky túto akciu organizujeme v spolupráci so samosprávou obce Očová v rámci akcie Deň Zeme. Pri čistení sa zameriavame na zber jednak komunálneho a stavebného odpadu z bezprostrednej blízkosti verejných štátnych ciest, ktoré prechádzajú našim poľovným revírom, a jednak likvidovaním nelegálnych čiernych skládok, ktoré sa nám už pravidelne objavujú na identických miestach v našom revíri, a to napriek rôznym reštrikčným opatreniam či už zo strany miestnej samosprávy, alebo aj nášho PZ. Tohtoročnej akcie Čistý revír = čistá príroda“, ktorá sa konala 24. apríla 2021, sa zúčastnilo 24 členov nášho PZ a ich rodinných príslušníkov. Čistením revíru sme vyzbierali odpad, ktorými sme naplnili veľkokapacitný kontajner (odhadom cca 3,5 t).

Vladimír Juško
tajomník PZ Očová-Háj

3V Mestskej časti Bratislava - Jarovce uskutočnila Jarovská poľovnícka spoločnosť dňa 12.4.2021 akciu s názvom Čistý revír = čistá príroda. Čistenie sa uskutočnilo v Pečniansom lese, ktorý je súčasťou poľovného revíru. Na akcii sa zúčastnilo 16 účastníkov, členov a vyzbierali dokopy zhruba 1 tonu odpadu.

Roman Plankenauer
predseda JPS

článok press 8Skalické hory patria k lokalite, ktorá ponúka široké možnosti nielen športovým aktivitám, turizmu, ale je aj svetom ojedinelej fauny a flóry. Práve zvýšená návštevnosť lokality, v blízkosti umiestnené smetisko a nedisciplinovanosť niektorých návštevníkov spôsobuje, že odpadky sa v prírode hromadia a ohrozujú nielen životné prostredie, ale aj zver v nej žijúcu. Jednou z posledných aktivít, ktorú organizovali členovia Poľovnej spoločnosti Skalica Raková, dňa 15. 05. 2021,  bola brigáda realizovaná pod záštitou Slovenskej poľovníckej komory. Projekt „čistý revír – čistá príroda“ prepojil poľovnú i nepoľovnú verejnosť a spoločnými silami sa v Skalických horách podarilo 25 účastníkom vyzbierať 15 vriec rôzneho odpadu. Pozornosť bola zameraná najmä na vodné toky, pramene, napájadlá, okolia chát a rôzne zariadenia. Práve chata „Krížnica“, nachádzajúca sa v centre Skalických hôr,  bola miestom zahájenia a ukončenia brigády, s možnosťou využitia bohatého občerstvenia, ktoré bolo zabezpečené pre všetkých účastníkov, bez rozdielu. Súčasťou vyzbieraných nečistôt boli napríklad pneumatiky, plasty,  plech alebo sklo. Pevne veríme a dúfame, že práve táto akcia prispeje k čistej prírode a revíru,  ktorý tak radi navštevujú nielen poľovníci, ale aj ostatní milovníci prírody. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným poľovníkom, dobrovoľníkom, študentom, organizátorom a taktiež kuchárovi, ktorý zabezpečil výnimočnú odmenu v podobe bohatého občerstvenia!

Martina Hanzlíková
predsedníčka OsK OPK Skalica

183724046 918826245622497 1928308575394735185 nDňa 9.5. ssme zvolali krátku brigádu v trvaní 2 hodín, aby sme opäť trochu pomohli nadýchnuť sa koreňom stromov v našom revíri. Túto činnosť už niekoľko rokov organizujeme v rôznych lokalitách nášho PZ. Tento rok sme začali trochu neskôr v katastri obce Uderína v časti Lacove hora. To čo sa zdalo na možno 5 vriec bola asi tona odpadu, ktorá sa postupne odkrývala pred našimi očami. Deti, ktoré sa niekoľko rokov úspešne s nami zapájajú do týchto aktivít s nadšením vyberali spod lístia staré topánky, kabelky, vrecia, fľaše  - "vraj retro". Hneď na začiatku sme sa rozhodli odpad separovať na sklo, plasty a ostatný odpad. Po dohode so starostom obce sme ho umiestnili ku kontajnerom v obci, odkiaľ zabezpečí odvoz priamo obec. Napriek výzvam táto aktivita neoslovila miestnu komunitu a tak sme sa na kraji lesa zišli len poľovníci. Možno práve haldy vriec pri kontajneroch v obci na očiach našich ľudí budú pôsobiť na ich city, alebo aspoň na to, aby v prírode nekončil ďalší odpad.

Ján Lörinčík
finančný hospodár PZ 

IMG 3002PO nekonečnom čakaní na postupné uvoľňovanie pandemických oparení sa členovia PZ Jablonica aktívne zapojili do akcie „Čistý revír“. Za spolupráce s Obcou Jablonica, ktorá nám poskytla ochranné pomôcky a malé občerstvenie,  pri dodržaní protipandemických opatrení sme zorganizovali brigádu za účelom vyčistenia a zberu odpadov v časti nášho revíru, ktorého sa zúčastnilo 25 členov PZ a 25 ich rodinných príslušníkov, alebo známych. Zamerali sme sa na časť lesa okolo Starej hradskej, je to bývalá stredoveká obchodná cesta zvaná „Česká cesta“, ktorá spájala Prahu s Budínom.

20210508 115426 zmensenaPZ Platan Paňovce zorganizovalo akciu Čistý revír = čistá príroda v spolupráci s obcou, Základnou školou a DHZ obce Paňovce dňa 8.5.2021 v katastri obce Paňovce za účasti poľovníkov a širokej verejnosti. Vzhľadom na opatrenia boli účastníci rozdelení do 6 skupín. Akcia mala veľký ohlas pretože sa jej zúčastnilo 60-70 ľudí vrátane mládeže. Nakoniec sa vyzbierali dva kontajneri o celkovej váhe 7 ton odpadu. Akciu hodnotíme ako veľmi úspešnú s ohľadom na účasť širokej nepoľovníckej verejnosti a hlavne vyčistenia našej prírody v chotári obce.

Róbert Komjati-Nagy
finančný hospodár PZ 

PZ JaIMG 20210424 101412841 zmensenazvec Hatalov v spolupráci s obcou Hatalov organizovali dňa 24.4.2021 akciu Čistý revír = čistá príroda v katastri obce Hatalov a v poľovnom revíri Jazvec Hatalov. Akcie sa zúčastnilo 22 ľudí, ktorým sa podarilo vyzbierať približne 3 tony odpadu.

Jaroslav Pado
predseda PZ 

viber image 2021 05 08 11 20 44Dňa 8.5.2021 sa členovia PZ SPZ Háj Myslava zapojili do výzvy Čistý revír - čistá príroda. A vyzbierli len z jednej remízky jeden a pol kontajnera komunálneho odpadu.

Gabriel Vukušič
poľovný hospodár PZ

odpad 2 zmensenaDňa 15.5.2021 PZ Likava-Choč organizovalo podujatie Čistý revír=čistá príroda a zapojili sa tak do III. ročníka výzvy SPK. Akcii predchádzala pozvánka na účasť cez sociálne siete, plagátoch a vyhlásením v obecných rozhlasoch. V uvedený deň sa od ranných hodín v k.ú. Likavka, Valaská Dubová, Martinček a Lisková začala za účasti 65 dobrovoľníkov z radov poľovníkov, ale aj obyvateľov obcí očista nášho revíru od neželaného odpadu ponechaného voľne v prírode nezodpovednými ľuďmi. Počas dňa bolo v extravilánoch obcí vyzbierané cca 1350 kg odpadov rôzneho druhu, ktorý bol prevezený na zberné dvory obecných úradov. V búdnosti naše PZ plánuje pokračovať v akciách podobného charakteru v našom poľovnom revíri

Dušan Holubčík
člen výboru PZ 

IMG 1288Čistenie prírod zorganizovali poľovnícke združenie Malačan 24.4.2021. Jeho  členovia v počte 42 osôb /vrátane rodinných príslušníkov / čistili lokality Lihovarnícka záhrada, Kadúbek, Gašparov vŕšok, Vinohrádok, kde nazbierali  a vytriedili celkovo 3170 kg odpadu. Odpad odovzdali na recykláciu do zberného dvora TEKOS Malacky. O tejto aktivite písal aj regionálny časopis Malacky hlas pod názvom „Čistá príroda – čistý revír „

Milan Merc
člen PZ 

177791152 3948001718627657 3286204710855888782 nPoľovnícke združenie PZ Stráň Domaniža v spolupráci s obcou Domaniža a CHKO Stražovské vrchy zorganizovalo brigádu pre čistú prírodu...a to sa toho veru vyzbieralo: sklo, plasty, pneumatiky a všeličo iné... príroda sa nám touto cestou určite raz za to poďakuje

Norbert Jung
člen PZ 

183567140 1212928262472468 4471755407930697144 nDňa 8.5. sme zorganizovali v Poľovníckom spolku Očová akciu Čistý revír = čistá príroda. Dnes každý odchádzal z akcie s dobrým pocitom a s prísľubom že si to zopakujeme. Vyzbierali sme viac ako 1,5 tony odpadu.

Daniel Huliak
predseda PS 

IMG 20210505 WA0001

Hoci nás bolo málo, aj to počasie za nami dnes stálo,
veľa smetí sa preč z revíru dostalo.
Kvôli opatreniam nie sme všetci na fotke spolu,
ale všetkým účastníkom patrí
VEĽKÁ VĎAKA za MATKU PRÍRODU!

Tuhárskemu richtárovi
poďakovanie za materiálne zabezpečenie a našim členom PZ Tuhár
Piar Voloďa, Kelement Ľubko, Drugda Stano, Čeman Miro, a Poničan za zvážanie!
Keď Obec, turisti, urbárnici a poľovníci spolupracujú - takto to dopadne!

Ján Poničan
člen PZ

71 2Akciu Čistý revír = čistá príroda zorganizovalo PZKálnica s podporou OZ Kálnická dolina a obcou Kálnica dňa 24-25.4.2021. Akcia bola propagovaná na obecnej stránke a na soc. sieťach. Akcia mala nečakaný záujem verejnosti od najstarších až po tých najmenších. Do akcie sa zapojila aj miestna základná škola ale aj občania a organizácie z obce Kálnica. Akciu komplikovali protipandemické opatrenia avšak vyvinuli sme maximálne úsilie aby boli dodržané platné vyhlášky a opatrenia. Postupne sa jej zúčastnilo cca 35 detí a 45 dospelých. Niektoí dobrovoľníci a členovia začali zbierať odpad už v priebehu týždň, aby eliminovali riziko potenciálnej nákazy. Účastníkov sme rozdelili na menšie skupiny a pridelili sme im jednotlivé úseky.

IMG 20210417 135818775 HDR zmensenaAj poľovníci PZ Králik Krakovany sa zapojili do prijektu Čistý revír = čistá príroda. Zber odpadu sa v našom revíri uskutočnil 17.4.2021. Kvôli pandemickým opatreniam neboli do akcie prizvaní žiaci ZŠ, zúčastnilo sa jej 13 členov PZ, ktorí spoločnými silami vyzbierali 1,74 tony odpadu. Vlečku s odpadom sme pred odvezením na skládku umiestnili pred obecný úrad ako pripomienku ľahostajnosti a dešpektu našich spoluobčanov k prírode. Vďaka všetkým zúčastneným!

Príroda je priestorom pre nás všetkých, nezáleží len na estetickej stránke okolia, v ktorom žijeme, ale predovšetkým na čistej prírode a životnom prostredi. Zapojením sa do projektu nás všetkých spojila rovnaká vec, urobiť Slovensko čistejším.

Pavel Klinovský
predseda PZ 

180846206 179863777342431 7443818657585228719 nTak ako každoročne aj v tomto roku sa zapojili členovia PZ Sokolí kameň do akcie poriadanej Slovenskou Poľovníckou komorou pod názvom Čistý revír = čistá príroda.

Na brigáde organizovanej 18.4.2021 výborom PZ a v spolupráci s obecným úradom sa členovia zúčastnili na čistení Chocholanskej doliny a poľovného revíru Sokolí kameň. Čistila sa časť a okolie celej cesty do Chocholanskej doliny až po štátnu hranicu s CZ a rôzne čierne skládky v revíri PZ o ktorých nás informovali členovia. Vyzbieralo sa cca 2 tony komunálneho odpadu, plastov a pneumatík z osobných a nákladných automobilov. Vzhľadom na dodržiavanie pandemických opatrení sme na brigádu prizvali len mladších členov, ktorých bolo 14 členov PZ, 1 čakateľ na členstvo PZ, 2 kandidáti poľovníctva a brigády sa zúčastnili aj 2 dobrovoľníci Vanek Jakub a Tunega Romanko ml. Nazbieraný odpad bol dovezený na zberný dvor obecného úradu. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným.

 WhatsApp Image 2021 05 01 at 14.57.15 7Sviatok práce sme využili v prospech nášho revíru a okolia. V spolupráci s obecným úradom sme síce vyzbierali menej odpadu ako minulý rok, nie z dôvodu, že by sme boli menej aktívny ale bolo menej smetí. Veríme, že tento trend je znakom zlepšovania uvedomelosti ľudí. Nezbierali sme len odpad ale sme sadili aj stromy a zavlažovali už tohtoročné čerstvé výsadby. Na jar tohto  roku sme individuálne vysadili vyše 100 stromov ktoré pravidelne zavlažujeme. Nielen pre zver ale pre nás všetkých. V spolupráci s poľnohospodármi obce vykonávame ochranné služby na porastoch vzchádzajúcich slnečníc. Naše aktivity sú kontinuálne akurát v tejto náročnej mediálnej dobe ich aj prezentujeme doteraz sme to vždy považovali za prirodzenú súčasť nášho poslania.

Imrich Šuba
Predseda PO Durmutz Trnovec nad Váhom

FB IMG 1619752397838Polovnícke Združenie Horná Potôň spolu s obcou Horná Potôň aj tento rok organizoval zber odpadu v revíry. Brigáda sa konala 24.4.2021.Zúčastnili sa:22 členov, 1 čakatel, cca 10 ludí z dediny a členovia DHZ, ktorých kvôli pandémií sme rozdelili na menšie skupinky. Od 9:00 do 12:00 sme pozbierali cca 10ton miešaného odpadu.

Ján Nagy ml.
Tajomník PZ Horná Potôň 

IMG 20210501 WA0003Obec Jelka už tradične každoročne organizuje projekt "Veľké jarné upratovanie". Tento rok kvôli pandémii koronavírusu museli preložiť termín z apríla na máj 2021. Do projektu sa zapája veľmi veľa dobrovoľníkov z dediny, tentoraz už aj vo väčšom počte poľovníci i miestne Poľovnícke združenie Malý Dunaj Jelka. Každým rokom je množstvo nájdeného odpadu, ale výrazne už nie toľko ako bolo na začiatku projektu. Veľmi nás potešilo, že aj deti sa zapojili do upratovania. Budeme sa opakovať ale nezabúdajme...všetci si musíme vziať k srdcu, že "príroda bez nás prežije, ale my bez nej nie". PZ Malý Dunaj Jelka 

M. Patócs-Khernová

DSC 3398 zmensenaPoľovnícke združenie Žľab – Drietoma sa dňa 25. 4. 2021 zapojilo do podujatia „Čistá príroda = čistý revír!“ Do akcie sa zapojilo 48 ľudí . Boli to členovia PZ ich manželky, deti, kamaráti ale aj miestny občania.  Po rozdelení do menších 3 – 6 členných skupín sa každá skupinka vybrala na vopred  určenú lokalitu kde sa zahájil zber a upratovanie odpadkov. Priebežne sa odpad odvážal na zberné miesto, ktoré určil starosta obce Drietoma. Akcia trvala od 8.00. do 13.00. a po jej ukončení sme viacerí zostali v miernom šoku keď sme uvideli cca tonu odpadu privezenú na zberné miesto. Po takejto akcii človeka ovládne pocit, že urobil niečo dobré pre prírodu ale zároveň vám je smutno z toho, že niektorí ľudia sú schopní do prírody navláčiť takéto množstvo odpadu.

Autor: E. Janíková

P1150652 zmensenaDňa 24. apríla 2021 sa organizoval zber smetí a likvidácia ilegálnych skládok odpadu v k. ú. obce Lovinobaňa pri príležitosti Dňa Zeme (22.4). Akciu zorganizoval za dodržiavania protipandemických opatrení p. predseda poľového združenia Lovinobaňa p. Miroslav Gálik. Smeti a odpad sa zbierali na rozlohe 700 ha na lokalitách Lovinka cesta, Loviňa, Skalica, pri cintoríne, nad záhradkami, cesta na Hrbáky, cesta pri potoku Salajka smerom na chatu Goliška. Celkovo sa vyzbieralo 84 vriec smetí, ako aj odpad, ktorý sa do vriec nezmestil – staré elektrospotrebiče, odpad pochádzajúci z vozidiel, pneumatiky, nádržky na pohonné hmoty, staré matrace a pod.

177548728 1637744699757821 4541841955508590701 nNestačí len písať, rozprávať, či zdieľať.... treba aj "robiť". Dnes 23.4.2021 si takmer všetci zamestnanci LESOV MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES vyhrnuli rukávy a....odviedli kus dobrej práce. Okolo cesty z Novoveskej Huty až na Hnilčík vyzbierali cez 200 (!!!!) vriec odpadu. Nechcite vedieť čo sme z lesa "ťahali". Pneumatiky, tisíce plastových fliaš, použité plienky a a a.... priatelia buďte, buďme ohľaduplní k tomu,kde chceme raz vziať svoje detí a ukázať, povedať im...."Toto je strom, toto je čistinka, tam je srna, toto si váž.... Ďakujeme všetkým, čo dnes pochopili....

 

20210425 112644 zmensenaDňa 24.apríla 2021 PZ Čierny bažant Diakovce zorganizoval individualny zber odpadu. Zberu sa zúčastnili členovia PZ Čierny bažant Diakovce a kamaráti z ping - pongového klubu Diakovce. Podarilo sa vyzbierať 7 ton rôzneho odpadu. Obec Diakovce zabezpečila kontajner na odpad. Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme. 

Zdeno Urbanec

PZ Čierny bažant Diakovce

 

WhatsApp Image 2021 04 18 at 10.45.44Členovia PZ Výr Prečín spolu s rodinnými príslušníkmi a priateľmi zorganizovali v nedeľu 18.4.2021 podujatie Čistý revír = čistá príroda a zapojili sa tak do výzvy SPK. Individuálneho zberu odpadu sa zúčastnilo dokopy viac ako 48 účastníkov a podarilo sa im vyzbierať viac ako 3,5 tony odpadu!

P1040180 zmensenaČlenovia dvoch Poľovníckych združení Grúň Divín a Tuhár (okres Lučenec) zorganizovali počas víkendu 24.4.2021 individuálny zber odpadu a zapojili sa tak do III. ročníka výzvy Slovenskej poľovníckej komory „Čistý revír=čistá príroda“. Zberu sa v týchto obciach zúčastnilo približne 50 ľudí a to najmä poľovníkov a ich rodinných príslušníkov, urbárnikov a turistov. Spoluorganizátormi akcií boli Obecné úrady Divín a Tuhár.

V Divíne sa zber orientoval hlavne na plastový odpad, ktorý sa hneď separoval podľa vopred daných inštrukcií. Najviac odpadu tvorili plastové fľaše a plechovky, ktoré sa vyskytovali hlavne pri hlavných cestách, odpočívadlách ale aj v riečiskách potokov, alebo boli len tak pohodené v lese. Poľovnícke združenie Grúň Divín zorganizovalo takúto akciu prvý raz už v roku 2019. Vtedy sa jej zúčastnilo zhruba 100 ľudí a vyzbierali spoločne 6 veľkokapacitných kontajnerov odpadu.

172720308 4279705202047880 2264475097035735731 nČlenovia PZ Jastrab Dolné Dubové v dňoch 10 - 12.4.2021 uskutočnili individuálny zber odpadkov v okolí koryta potoka. Odpad, v drvivej väčšine plastové fľaše, boli naplavené počas jesenných a zimných mesiacov pri vysokej hladine potoka. Členom PZ sa poadarilo vyzbierať 8 vriec odpadu, s ktorého asanáciou pomohla obec Dolné Dubové a miestne Poľnohospodárske družstvo.

IMG 20210418 154745 285 zmensenaAkcia Čistý revír=čistá príroda
Dnes poobede sme boli s bratom pozbierať smeti na troch odpočívadlách z Muráňa smerom na Tisovec (lokality Poľane, Pod Skalkou a odbočka do Kadlubného) cez týždeň to pojdeme odviesť do kontajnera, ešte je tam pár miest, ktoré treba vypratať.

175537363 4353901327976720 1391300804291838453 1jpgMnohí milovníci prírody, z radov poľovnej i nepoľovnej verejnosti sa zapojili v počte 10 ľudí do akcie Čistý revír = čistá príroda dňa 17.4.2021. Akcia bola organizovaná pod záštitou PZ Holíč, v pôsobnosti OPK Skalica, pričom sa zveľaďoval revír a príroda v extraviláne mesta Holíč. Vyzbieralo sa celkovo 0,5 tony rôzneho odpadu, vrátane odpadkov, stavebného materiálu, kolies z automobilov, kamiónov, atď. Zbieraním odpadkov a čistením prírody sme sa snažili prispieť nielen k zveľadeniu prírody a nášho revíru v okolí mesta Holáč, ale aj k zmene náhľadu na poľovné zruženie PZ Holíč v kladnom ponímaní verejnosťou.

IMG 20200509 153632 1 zmensenaDo akcie Čistý revír = čistá príroda sa dňa 17.4.2021 zapojilo PS Bažant Holíč, ktorý zorganizoval spoločnú akciu určenú pre poľovnú i nepoľovnú verejnosť, za účelom čistenia prírody a revíru v okolí mesta Holíč, v spolupráci s OPK Skalica. V rámci akcie sa podarilo vyzbierať 1 tonu odpadu, pričom najväčšie množstvo odpadu sa nachádzalo práve v extraviláne mesta Holíč, na najfrekventovanejších miestach, ktoré sú využívané na voľnočasové aktivity. Dúfame, že práve touto aktivitou prispejeme k pozitívnejšiemu vnímaniu poľovníctva v obraze verejnosti a znešistená príroda sa tak stane postupne minulosťou. Poďakovanie patrí všetkým 25-tim účastníkom akcie a organizátorom, ktorí akciu pripravili.

ŠkripíkPoľovnícke združenie Cerová sa zapojilo do akcie Čistý revír = čistá príroda. Týždeň pred akciou sme kontaktovali starostu obce Cerová a OZ Cerová inak s výzvou na spoluprácu pri šistení okolia obce Cerová v k.ú. Lieskové. Dohodli sme si termín 10.4.2021 a vytipovali a rozdelili časti chotára, ktoré je potrebné vyčistiť. 

Samotnej akcie sa zúčastnilo 18 členov PZ Cerová, 5 rodinných príslušníkov a 3 občania. Podarilo sa od odpadkov vyčistiť lokality Čierny potok, Závršie, našu uznanú bažantnicu Škripík, polia a zeleň pozdĺž  cesty č. II/501 v smere od obce Pirevaly po výmol, Malváziu a v smere od obce Jablonica po Intravilán Cerovej.

Odhadom sme vyzbierali 1,2-2 ton odpadu. 

Bc. Daniel Pavlík
PZ Cerová

20210406 182048 002

Aj rodina Juhászová sa zapojila do akcie : čistý revír=čistá príroda. Zbierali odpadky v poľovnom revíri Sobôtka.

PZ Cerová

received 1031924947621978Cez víkend POĽOVNÍCKY SPOLOK CHRAPKA ŇÁRAD - SAP organizoval individuálný zber odpadu v polovnom revíry.

Kristian Hamar
Tajomník PS CHRAPKA ŇÁRAD - SAP

IMG 20210417 085312 zmensenaAj tento rok sa členovia Poľovníckej spoločnosti VLaP Kluknava zapojili do výzvy čistá príroda = čistý revír. Spoločnými silami sa vyzbieralo 340 kg odpadu. Všetko bolo roztriedené a odvezené na zberný dvor v obci Kluknava. Všetkým členom patrí veľké poďakovanie. 

MGr. Júlia Lovasová
PS vlastníkov lesa a pôdy Kluknava

15 zmensenaAkciu s názvom "Čistý revír = čistý príroda" zorganizovalo Poľovnícke združenie Dolina Radava v spolupráci s obcou Radava v nedeľu 28. marca 2021 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.v chotári obce v lokalitách Váhodnský járek, Pánske vinohrady, Rúbanice, Pod Bočinou, Tetveš a popri potoku Liska. Účastníci mimo poľovníckeho združenia boli pozvaní reláciou v miestnom rozhlase a prostredníctvom oficiálnej stránky obce Radava www.radava.sk a facebookovej stránky obce.

Na čistení revíru sa zúčastnilo 40 ľudí vo veku od 9 do 78 rokov. Okrem členov poľovníckeho združenia a ich rodinných príslušníkov sa na akcii zúčastnilo 16 občanov z obce, ktorí si jej priebeh pochvaľovali.

Počas tohoročnej akciel (bola už v poradí štvrtou) sa vyzbieral odpad za 2 vaňové kontajnery spolu s objemom 14 m3. Náklady na odvoz a uloženie odpadu na skládku TKO znášala obec Radava.

Ing. Marian Chrenko
PZ Dolina Radava

IMG 3807 zmensenaDňa 27.3. v rámci výzvy „Čistý revír = čistá príroda“ sa uskutočnil individuálny zber odpadu v katastri revíru PZ Alekšince. Samozrejme pridržaní všetkých protiepidemiologických opatrení aktuálne platiacich.  Do akcie sa zapojili aj nádejní mladí „adjukti“KMPP, ktorí výrazne priložili ruku k dielu a prispeli k tomu že na konci dňa sme vyzbierali 1,4 t odpadu, 46 pneumatík z osobných áut, 10 z nákladných a traktorov. Krásne počasie a dobrý pocit prispeli k dobrej nálade a k presvedčeniu, že výchova mladej generácie je naša priorita a zanedbanie tejto skutočnosti je naša záhuba. POĽOVNÍCTVO MÁ ZMYSEL!

Richard Ivančo
Poľovnícky hospodár PZ Alekšince

IMG 20210327 103806966 zmensena1V sobotu 27.3. 2021 sa uskutočnilo v revíri PZ Bažant Dedina Mládeže jarné sčítanie zveri. Už druhý rok sme si nemohli pri ňom popri prechádzke revírom porozprávať svoje zážitky kvôli pandemickým opatreniam. Dodržali sme aspoň tradíciu zberu odpadu. 

Podarilo sa nám vyzbierať asi 200kg prevažne plastového odpadu. 

Lovu zdar! 

Zuzana Martinčeková 
PZ Dedina Mládeže

20210401 103204Členovia PO Počúvadlo Lučenec sa zapojili do akcie Čistý revír = čistá príroda dňa 1.4.2021 v PR Počúvadlo.

Dvaja členovia a jeden kandidát za člena PO vyčistili remízku pri hlavnej ceste od vyhodených odpadov.

Vyzbieralo sa 900 kg odpadov – prevažne pneu, PET fľaše, ale našli sa aj 3 záchody, nespláchnuté!

Ing. Ján Beňo
poľovný hospodár PO 

image0Posielam fotky aj s krátkym popisom, časom pribudnú ďalšie, keďže to nemôžeme zorganizovať vo veľkom kvôli korone. Tak pekne kúsok po kúsku.

Mladí členovia PZ KUKUČKA - Krupina sa tiež rozhodli zapojiť do projektu SPK, okrem každodennej aktivity sme v tejto COVID situácii zorganizovali vyzbieranie jednej z najväčších čiernych skládok v našom okolí. Keďže sme sa mohli zúčastniť len šiesti, trvalo nám 2,5 hodiny vyzbierať cca 600kg odpadu. V budúcnosti plánujeme v tejto aktivite pokračovať a podporovať výzvy SPK, ak nám to situácia dovolí.

Autor: M. Augustín
člen PZ KUKUČKA - Krupina

153740380 1126033954477352 5159259015844473483 oJar pomaly preberá moc. Sneh na "dolniakoch" zmizol, a ukázali sa výsledky jesene a zimy... Krátka návšteva chotára a za pol vreca odpadu...Pre poľovníka každá jedna vychádzka je na jar aj o tomto...Ďalší člen doplnil soľ do solníka a na ceste na späť nazbieral za vreco a vedro odpadu.

Nám vzhľad prostredia nie je ľahostajný...

Autor: D.Uvačková
OZ Zeleň

Aunnamed zmensenaj my sa pripájame k aktivite -v našom revíri v Šuranoch sme len za dve hodiny vyzbierali plny vozík odpadu po “ľuďoch”. Čistenie revíru bohužiaľ nekončí, budeme musieť pokračovať aj ďalej, pretože poľovníctvo má zmysel. Posielam foto v prílohe.

Autor: MUDr. F. Hlavačka
PSS Bažant Šurany

IMG 20210320 185749Dňa 20. Marca sa organizoval individuálny zber odpadu v poľovnom revíri poľovného združenia Nové Sady. Na zbere sa podieľalo PZ Nové Sady v spolupráci s domácim poľnohospodárskym družstvom. Sme veľmi radi, že sa akcie zúčastnili aj dobrovoľníci, vďaka ktorým sa podarilo celkovo vyzbierať približne 6 ton odpadu, a pomôcť prírode vrátiť jej krásu. Celkovo sa zúčastnilo 10 členov PZ Nové Sady a 10 dobrovoľníkov. Všetkým zúčastneným patrí jedno veľké VĎAKA !

L. Fábry

138533446 201130965083852 8756673946513059552 nVážení priatelia poľovníci,

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s tvorcami TV magazínu Halali vyhlasuje od 1.2.-31.12.2021 projekt Čistý revír = čistá príroda, ako pokračovanie úspešných predošlých ročníkov, kedy sa nám resp. Vám podarilo vyzbierať už 370 ton odpadu! V minulom roku sa do výzvy zapojilo 30 užívateľov poľovných revíroch z ktorých 23 požiadalo o preplatenie nákladov vo výške 50,-€ z centrálneho Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva. 

Najskôr KPŽP a následne Prezídium SPK schválilo predložené žiadosti a vyplatilo organizáciám, ktoré sa zapojili v roku 2020 do výzvy spolu 1250 €.

Pridajte sa k nám! Vyplňte žiadosť, pošlite fotky z brigády či akcie a informáciu koľko odpadu sa Vám podarilo vyzbierať.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf)Smernica o FRaZP_SPK.pdf[Smernica FRZP]65 kB
Stiahnúť tento súbor (statut_CR_CP_2021.pdf)statut_CR_CP_2021.pdf[Štatút žiadosti Čistý revír=čistá príroda o finančný príspevok z FRZP]168 kB
Stiahnúť tento súbor (vzor_ziadosti_FRZP_SPK.docx)vzor_ziadosti_FRZP_SPK.docx[Vzor žiadosti o finančný príspevok z FRZP]78 kB
Stiahnúť tento súbor (cr_cp_2021.jpg)cr_cp_2021.jpg[Plagát Čistý revír = čistá príroda]458 kB
Stiahnúť tento súbor (vzor2-_plagat_cr_cp.pdf)vzor2-_plagat_cr_cp.pdf[Vzor 2 plagátu Čistý revír = čistá príroda]3071 kB
Stiahnúť tento súbor (vzor1_plagat_cr_cp.pdf)vzor1_plagat_cr_cp.pdf[Vzor 1 plagátu Čistý revír = čistá príroda]3072 kB

 WhatsApp Image 2021 01 11 at 21.08.51Tento rok sme nemohli uskutočniť organizovaný zber odpadu PZ, no odpad v revíri zbierame individuálne celoročne, nie je vychádzka v revíri kedy by sme sa vrátili bez jedinej plastovej fľaše. Počas pandémie pozorujeme nie len nárast návštevníkov lesa ale aj odpadu po nich. Postavili sme v revíri altánok na oddych pre turistov s dvomi odpadkovými košmi, tie pravidelne s otcom vynasame. Denne z lesa nosíme odpad, najčastejšie sú to plastové fľaše alebo plechovky. Vyzbierali sme minimalne 1,5 tony odpadu.

Autor: P. Krchňavá
členka PZ Gazdovská Hora Vinica

IMG 4118 zmensenaPoľovnícke združenie SOKOL Plavecký Štvrtok (okres Malacky) zorganizovalo aj v roku 2020 tradičnú brigádu zameranú na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v poľovnom revíri Plavecký Štvrtok. V roku 2020 sa PZ znovu zapojilo do projektu Čistý revír = čistá príroda, ktorý vyhlásila Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK. Z dôvodu nariadení vlády súvisiacich s COVID-19 sa akcia ku Dňu Zeme konala s časovým oneskorením a to v sobotu 2.5.2020. Revír prišlo v sobotu vyčistiť spolu 9 členov PZ, 2 čakatelia na členstvo. Ani pre obyvateľov obce Plavecký Štvrtok nie je ľahostajná príroda a brigádu ku Dňu Zeme zase podporili svojou účasťou. Do akcie sa zapojilo 76 ľudí (vrátane detí). Firma NAFTA, a.s. so sídlom v Plaveckom Štvrtku sponzorsky zabezpečila a na vyzbierané smeti poskytla 5 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sa bez väčších problémov zaplnili. Okrem toho sa časť vyzbieraného odpadu odviezla priamo do zberného dvora obce. Členom PZ a čakateľom, ktorí zbierali odpad v mini skupinkách, sa podarilo vyzbierať celkovo 13,87 ton odpadu. 

20200405 150645 zmensenaBez mihnutia oka môžem povedať, že naše PZ Hôrka a jeho členovia nepotrebujú masovú akciu na zber a likvidáciu odpadu z prírody okolo nás. Poľovníci PZ Hôrka Rohožník minimálne 2 x do roka a to spoločne šistia revír od nelegálnych skládok odpadu. Odpad spravidla prinesený do lesa, do remíz a kanálov pochádza z blízkej chatovej oblasti Dbuník-Rohožnícka priehrada. A samozrejme zapoja sa aj nepriadny občania z obce, ktorí tak tiež prispejú svojim odpadom do zmienených lokalít!

Odpad zbierame na vlastné náklady PZ Hôrka a jeho členov, ktorí vlastnia buď malotraktor alebo sa zbiera do vlastných auto vozíkov, ktorú sú následne dopravené a vyseparované na zbernom mieste-dvore obecného úradu. Spolurpáca poľovníkov s OÚ je založená na spoločnej dôvere. Z toho titulu máme trvalý prístup, teda aj mimo otváracie hodiny zberného miesta obce, a máme možnosť priviezť bez úhrady takto vyzbieraný odpad.

2020 10 25 12 48 51 319 2PZ Grúň Divín v tomto roku neorganizoval podujatie Čistý revír = čistá príroda tak, ako v minulom roku. Individuálne brigády vykonávali samostatní členovia pracovných skupín a tak odniesli z prírody niekoľko prívesných vozíkov odpadu, ktorý tvorili o hmotnosti asi 2 tony plastové fľaše, pneumatiky, sklo, plechovky a v nemalej miere aj stavebný odpad.

P1030217 zmensenaV sobotu 8.8.2020 sme sa zúčastnili na skvelom podujatí Vyčisti svoj revír, ktoré organizovalo Poľovnícke združenie Líška so sídlom v Senohrade na základe výzvy Slovenskej poľovníckej komory a TV relácie Halali „Čistý revír=čistá príroda“. Toto poľovnícke združenie (PZ) bolo založené už v roku 1948, čiže ešte skôr ako najväčšia poľovnícka organizácia Slovenský poľovnícky zväz.

Členovia poľovníckeho združenia spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, dobrovoľníkmi, futbalistami, hasičmi, klientami resocializačného centra a mnohými ďalšími prispeli k tomu, aby za pár hodín z prírody z okolia obcí Senohrad, Lackov, Horné a Dolné Mladonice zmizlo neuveriteľných 20 m3 plastového odpadu, 1000 litrov skla, 10 m3 komunálneho odpadu, kovového a nebezpečného odpadu a žiaľ mnoho iného. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo takmer 200 ľudí všetkých vekových kategórií a materiálnym zabezpečením prispeli spoločnosti ako napr. Marius Pedersen, a. s., Env-Pak, a. s Obecné úrady spomínaných obcí, OPK Krupina a mnoho ďalších. Všetci zúčastnení tak dopomohli k šíreniu myšlienky, že Poľovníctvo má zmysel. 

Podkategórie

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.