Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

zber odpadu novesady 1Zber odpadu sa začal o 8 hodine so stretnutím pred obecným úradom Nové Sady. Počet účastníkov bol 35, z toho 22 členov PZ Nové Sady a 13 občanov okolitých obcí. Zozbierali sme spoločne 2,3 tony odpadu, ktorý odviezol na skládku do Nitry traktor s vlečkou zapožičaný od PD Devio Nové Sady. Ukončenie zberu bolo o 12,00 hodine, odpad bol zbieraný v katastri obcí Nové Sady, Sila, Čab a Malé Zálužie. Akciu zorganizovalo PZ Nové Sady v spolupráci s PD Devio Nové Sady, Obecnými úradmi Čab, Nové Sady a OZ upraceme Slovensko.

 

1680517041114Poľovnícke združenie Cerová sa už opäť tradične zapojilo do akcie Čistý revír = čistá príroda 2023. Aj tento rok sme sa dohodli s občianskym združením Cerová pod vedením pani Janky Daniel a dohodli sme sa ktoré lokality vyčistíme my ako poľovné združenie a ktoré zasa ich skupina. Termín sa dohodol na sobotu 1.4 2023 zraz 8:00 hod. pri obecnom úrade, kde nám starosta pristavil veľkoobjemový kontajner. Využili sme aj možnosť upraviť si vlastný leták ☺. Keďže počasie nám ráno vyšlo fajn, rozdelili sme sa do troch skupín a vyčistili tie lokality ako minulý rok. Následne sme sa všetci stretli okolo 11- tej hodiny, povykladali sme odpad z prívesných vozíkov, kufrov áut a urobili spoločné foto.

zber odpadu Dobraniva 6Poľovnícke združenie „Päť vrchov“ Dobrá Niva (ďalej len „PZ“) v spolupráci s Obcou Dobrá Niva, Slovenským rybárskym zväzom MsO Zvolen, Spolkom dobronivských turistov, Športklubom Dobrá Niva, OŠK Dobrá Niva a žiakmi ZŠ s MŠ J.S.Neresnického Dobrá Niva ako každoročne sa aj tento rok dňa 01.04.2023 (sobota) zapojili do V. ročníka projektu, ktorý vyhlásila SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA (Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK) a TELEVÍZNA RELÁCIA HALALI (RTVS) pod názvom Čistý revír = čistá príroda zameraný na čistenie extravilánu obce, t.j. zber komunálneho odpadu.

Na základe pokynov starostu obce a predsedu PZ  boli účastníci projektu rozdelení do 7-ich pracovných skupín, boli im určené lokality, rozdané plastové vrecia a pracovné rukavice. Okrem miest popri miestnych komunikáciách sa zber upriamil hlavne na poľovný revír a potok Neresnica.

IMG 8923 zmensenaPZ Driny Smolenice - Lošonec v rámci akcie Čistá príroda = čistý revír  zorganizovalo v spolupráci s OÚ Smolenice dňa 31.3.2023 brigádu na zber odpadu, ktorý po sebe zanechali nezodpovední občania a turisti. Na akcii sa zúčastnilo 47 členov, rodinných príslušníkov a priateľov. Nazbierali sa 2 veľké kontajnery o celkovej váhe 3,4 tony.

OPK 5 zmensena 1Dňa 25.03.2023 sa poľovnícke združenie „Breza“ v spolupráci s obcou Poľný Kesov, zúčastnilo akcie „Čistý revír=Čistá príroda“. Akcie a zúčastnilo 30 osôb z verejnosti a samozrejme aj členovia PZ Breza.

Počas dňa sa nám podarilo zozbierať cca 250kg rôzneho druhu odpadu, z ktorého najväčšiu časť tvorili pneumatiky. Pozitívom oproti minulému roku, je minimálne množstvo plastového odpadu. K tejto skutočnosti nepochybne prispelo aj zálohovanie plastových obalov a plechoviek z nápojov.

Na záver by som rád dodal, že znižovanie množstva odpadu, nájdeného v prírode nás motivuje, aby sme v obdobnej činnosti pokračovali aj naďalej a tak zabránili tvoreniu čiernych skládok.

Mário Andruška
Člen PZ

OPK_2_zmensena_1.jpgOPK_3_zmensena_1.jpgOPK_4_zmensena_1.jpgOPK_5_zmensena_1.jpgOPK_6_zmensena_1.jpgOPK_7_zmensena_1.JPGOPK_9_zmensena_1.JPG

 

image4 1PZ Bažant Dedina Mládeže v spolupráci s obcou Dedina Mládeže 18.3.2023 vyčistili okolie obce, revír PZ aj samotnú obec od neporiadku. Akcie sa zúčastnilo cca 50 ľudí. Vyzbierali sa cca 2 tony odpadu.

Odpad4 zmensenaDňa 26.3.2023 členovia a priatelia nášho poľovníckeho združenie PZ Spišský Štvrtok uskutočnili spoločnú brigádu zameranú na čistenie poľovného revíru Spišský Štvrtok. Akcie sa zúčastnilo približne 30 osôb. Vyzbieraných bolo viac ako 5-10 m3 odpadu rôzneho materiálového zloženia. So spracovaním odpadu pomohla aj obec Dravce (zberný dvor)

IMG 4723 zmensenaDňa 25. marca 2023 sa členovia PZ Jablonica a ich rodinní príslušníci aktívne zapojili do akcie „Čistý revír“. Brigády sa zúčastnilo 41 ľudí a nazbierali 150 vriec odpadu vo váhe cca 1200 kg.

„Poľovníctvu zdar“ 

zber odpadu jelka 12 zmensenaObec Jelka každý rok organizuje akciu „Veľké jarné upratovanie“ v spolupráci s miestnymi obyvateľmi a organizáciami ako je aj naše PZ Malý Dunaj Jelka. Celé upratovanie bolo hlavne zamerané na upratovanie v extraviláne obce. Celej akcie sa zúčastnilo cca 80 dobrovoľníkov vrátane našich členov PZ. Bohužiaľ tento rok to bolo horšie z hľadiska odpadu ako vo vlaňajších rokoch. Odpadkov na tento rok bolo viac ako 30m3, čo je veľmi zlá správa. Smutné je, že márne šírime medzi ľuďmi osvetu o ochrane prírody a zveri, bohužiaľ na fotkách vidíte aký sú ľudia nezodpovedný. "Začni od seba, príroda sa Ti odvďačí".

zber odpadu liska podhajska 2 zmensenaPoľovnícke združenie LISKA Podhájska  zorganizovalo dňa 17.3.2023 zber odpadu s názvom „ Čistý revír = čistá príroda“. Zber sa uskutočnil v okolí obce Podhájska, k.ú. Svätuša a k. ú. Belek. Zraz zúčastnených bol na chate PZ LISKA Podhájska. Akcii sa zúčastnilo cca 25 brigádnikov, poľovníkov aj obyvateľov obce.

Šlo už o piaty ročník organizovania zberu odpadu. Rozdelili sme sa do troch skupín kvôli zefektívneniu zberu a spoločne sme vyzbierali cca 1tonu odpadu. Vyzbierali sa najmä plasty, sklo, ale aj stoličky a pneumatiky. Čistili sa remízky, les, ako aj polia popri cestách. Musíme konštatovať, že konečne sa niekoľkoročné organizovanie akcii prejavilo na množstve vyzbieraného odpadu a každoročne množstvo odpadu ubúda.

ps zitava zber odpadu 1 zmensenaV predjarnú sobotu 18. marca 2023 sa takmer všetci 18 členovia Poľovníckej spoločnosti Žitava pustili do zberu odpadkov v poľovnom revíri Dvory nad Žitavou v rámci projektu ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA 2023. Po rozdelení do skupín sa poľovníci so svojimi pomocníkmi z radov rodinných príslušníkov a priaznivcov tejto akcie vydali pozdĺž poľných ciest, stromoradí a lesíkov pozbierať odpadky, ktoré za posledný rok v revíri pribudli. Po viacerých ročníkoch tejto činnosti, však možno konštatovať klesajúci trend množstva odpadkov, ale stále sa v spoločnosti nájdu jedinci, ktorí v dobe pravidelného odvozu komunálneho odpadu v obci i dostupnosti zberného dvora aj hromadného separovania odpadkov neváhajú vyhodiť odpadky do prírody. Na konci dňa mohli dvorskí poľovníci vyhodnotiť akciu ako veľmi vydarenú keď sa vyzbieralo viac ako 6 ton odpadkov, ktoré boli prevezené na zberný dvor.

nolcovo zber odpadu 2 zmensenaObec Nolčovo zorganizovalo dňa 19.3.2023 "upratovaciu" akciu pod názvom " Čistý Revír = čistá príroda. Zameraná bola na zber odpadu v dedine a okolí Nolčova. Na hornom moste  sa  zišlo cca 26 dobrovoľníkov, ktorí sa rozdelili do dvoch skupín a vybrali sa naprieč Nolčovom s cieľom oslobodiť ho od plastov, skla a rôznych ďaľších vecí, ktoré tam nemajú čo robiť. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili .Vyzbieralo sa 800kg odpadu. 

pz kuty zber odpaduAkciu Čistý revír = čistá príroda  sme v tomto roku v našom revíri naplánovali na 18. marca.  Krásne, takmer  jarné počasie nám prialo a tak sa akcie zúčastnilo 63 žiakov základnej školy, 18 rodičov  a 30 členov PZ. Poľovníci čistili lesy a lesné cesty za dedinou, rodičia a žiaci zbierali odpad pri čističke odpadových vôd.

Tak ako i minulý rok obecný úrad zabezpečil vrecia, ochranné rukavice a kontajnery na odpad. Spolu sme vyzberali 3,85 tony odpadu, od drobných vecí  ako mikroténové vrecúška, šatstvo, detské plienky......., až po veľkokapacitný odpad ako chladničky, kočíky, sedačky......

zber_odpadu_PO_castkov_havran_6.jpgDobrý deň. Chceme Vás informovať, že aj tento rok sa naša Poľovnícka organizácia Častkov - Havran zapojila do projektu čistý revír = čistá príroda. Použil som aj leták, ktorý ste mi poslali. Uverejnil som ho na našu stránku obce  (dedinka v údolí Častkov). Po brigáde som prichystal guláš a menšie občerstvenie.  Tento rok sa zapojilo cca 25 ľudí z toho 14 členov združenia. Vyzbierali sme vyše 40 mechov odpadu, odhadom 400-500kg. Najväčšie odpadky boli, plasty, železo , pneumatiky, sklenené fľaše.  Sme radi, že sme sa mohli opäť zapojiť do tohto úspešného projektu. 

zber odpadu PZ lomec salgovce 5 zmensenaČlenovia sa zúčastnili spoločnej akcie za účelom zberu odpadu, ktorú zorganizoval už tradične výbor PZ. Akciu organizujeme každoročne za posledných asi 10 rokov. Prítomných bolo 32 členov + 2 deti. Vyčistili sme od odpadkov komunikácie a všetky prístupové cesty, ako aj odstavné miesta obcí Šalgovce, Orešany, Bzince, Ardanovce, Svrbice. Vyzbierali sme celkovo 7 kubíkový kontajner a 2 prívesné vozíky. Konntajner sme si zabezpečili sami, 2 vozíky odovzdané do zberného dvora obce. Vyzbierali sme celkovo asi 4-5 ron, opäť veľa pneumatík, plastov, elektrospotrebičov.

zber odpadu PS nadasik 3Poľovnícka spoločnosť Nádašík každoročne na jar vykonáva zbieranie odpadu v revíri v katastri obce Trstín (okres Trnava). Nebolo tomu inak ani tento rok, kedy sme sa po prvý raz prihlásili do projektu Slovenskej poľovníckej komory s názvom „Čistý revír = čistá príroda“. V sobotu 4. marca 2023 sme sa teda opäť vybrali do revíru s vrecami na odpad. V súčinnosti s obecným úradom sa zbierania odpadu zúčastnilo celkovo 14 ľudí a spoločne sme vyzbierali 1,5 tony odpadu. Ten prevažne tvorili plasty, stavebný odpad, domový odpad a sklo, ktoré sa nachádzali povedľa ciest, v potokoch, na poliach, či na nezodpovednými občanmi vytvorených nelegálnych skládkach. Všetkým zúčastneným by sme sa chceli touto cestou poďakovať a pevne veríme, že sa budúci rok stretneme pri tejto akcii v ešte väčšom počte. 

PLAGAT CR CPVážení priatelia poľovníci,

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s tvorcami TV magazínu Halali vyhlásila už po piatykrát od 1.2.-31.12.2023 projekt Čistý revír = čistá príroda. Za štyri roky sa nám spoločne podarilo vyzbierať už 850 ton odpadu!!! V minulom roku 2022 sa do výzvy zapojilo doposiaľ najviac, až 117 užívateľov poľovných revírov, čo je takmer dvojnásobok toho, čo v predošlom roku 2021.

Pridajte sa k nám! Vyplňte žiadosť, pošlite fotky z brigády či akcie a informáciu koľko odpadu sa Vám podarilo vyzbierať.

Ak nemáte záujem o príspevok 50 €, postačuje nám zaslať len pár fotiek a krátky popis z akcie, my ho uverejníme na webe, FB stránke, či postupne v TV relácii Halali.

VOĽNE EDITOVATEĽNÝ PLAGÁT NA AKCIU SI MÔŽETE UPRAVIŤ PRIAMO V PROGRAME CANVA PO KLIKNUTÍ NA TENTO LINK! - VŽDY VŠAK NAJPRV VYTVORTE KÓPIU A V NEJ PRACUJTE (KLIK SÚBOR VĽAVO HORE A 6. TLAČIDLO ZVRCHU VYTVORIŤ KÓPIU

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (vzor_ziadosti_FRZP_SPK.docx)vzor_ziadosti_FRZP_SPK.docx[Vzor žiadosti o finančný príspevok z FRZP]78 kB
Stiahnúť tento súbor (PLAGAT-CR-CP_2023.pdf)PLAGAT-CR-CP_2023.pdf[Promo plagát 2023]3860 kB
Stiahnúť tento súbor (PLAGAT-CR-CP_uzivatelia_23.pdf)PLAGAT-CR-CP_uzivatelia_23.pdf[Plagát na akcie pre poľovníkov]4125 kB

foto1.pngZbieranie odpadu v revíri sa už stalo tradičnou časťou činností PZ Závod. Každoročne a to spravidla na jar a na jeseň členovia PZ vyzbierajú niekoľko skládok nelegálneho odpadu v revíri a tak napravujú nezodpovedené konanie spoluobčanov. 

V tomto roku sa rozhodli organizovať zber odpadu s väčším výchovným efektom a preto v spolupráci s obecným úradom oslovili všetkých občanov, členov urbáru aj žiakov ZŠ o spoluprácu pri zbere odpadu v jednotlivých lokalitách /revír, obecný park, urbárne lesy. Spoločne to nazvali Veľké jarné upratovanie. A spoločne vyzbierali 3100 kg komunálneho odpadu.

zber odpadu 2.4.2022Projekt „Čistý revír = čistá príroda“ Zberom odpadu v okolí našich obcí sa každoročne zaoberá Poľovnícke združenie Nové Sady v úzkej spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Devio Nové Sady. Vzhľadom na to, že Slovenská Poľovnícka komora vyhlásila projekt „Čistý revír = čistá príroda“, radi sme sa 2.4.2022 zapojili do čistenia okolia našich obcí od odpadu. Môžeme prehlásiť, že množstvo odpadu z roka na rok klesá, ale napriek tomu sa stále nájdu občania, ktorí si mýlia prírodu so smetiskom. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným za ochotu, zároveň PD Devio Nové Sady za zapožičanie techniky na prevoz až takmer 2500 kg odpadu a chceli by sme apelovať na občanov, aby sa v budúcnosti zúčastnili vo väčšom počte na skrášlení okolia našich obcí. 

2 1Občianske združenie Čierny Váh zorganizovalo v jarnom aj jesennom období v rámci projektu Čistý revír = čistá príroda zber odpadu na Čiernom Váhu a v jeho okolí. Do zberu sa zapojili členovia obžianskeho združenia, ako aj návštevníci Čierneho Váhu. Členovia OOZ vykonávali zber v okolí dolnej prečerpávacej nádrže a okolia rieky Čierny Váh. Návštevníci mali možnosť využiť čas strávený na Čiernom Váhu zberom odpadu do pripravených vriec a tým pomôcť okolitej prírode. Nazbieraný odpad tvorili rôzne predovšetkým plastové predmety,ktoré nezodpovední turisti vyhodili alebo ich doplavila voda. Spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať v jarnom období približne 500 kg odpadu a v jesennom období 700 kg rôzneho odpadu (spolu za rok 2022 - 1200 kg odpadu), za čo chcem všetkým účastníkom veľmi pekne poďakovať. Akcie sa zúčastnilo 10 ľudí v jarnom a 10 ľudí v jesennom období, ktorí boli o akcii informovaní prostredníctvom plagátu "Čistý revír=čistá príroda". 

20200609 143056Na základe výzvy čistý revír = čistá príroda a tradície združenia Hôrka Rohožník organizovania 2x ročne zberu odpadu v revíri, vykonalo 8 členov 24.4. od 7,30 hod. do 11,30 hod. zber nelegálneho odpadu v lokalitách Králov vršok, Bosorské, Orechy a kanálu Niva od komunálneho odpadu, pneumatík a stavebných plastov. Vyzbierať tento odpad bolo o to dôležitejšie, že sa nachádzal v blízkosti vodných zdrojov a tak mohol kontaminovať vodu pre zver. Fotografie a informácia boola zverejnená v obecných médiách.

20220423_091920.jpgPZ Malačan Malacky organizuje každý rok niekoľko brigád zameraných na odstránenie nelegálneho odpadu vo svojom poľovnom revíri. 223.4.2022 sa na výzvu výboru PZ stretlo jeho 18 členov, členovia neforálnej skupiny Malacký zberači a aj členovia OZ Zenit.sk na tradičnom jarnom zbere odpadu v lokalite Syslov borník, lesík za ulicou B. Nemcovej, cesta za Vinohrádkom. Spolu vyzbierali 5 vozíkov odpadu o hmotnosti cca 3,5 tony. 10 najaktívnejších zberačov dostalo účatsnícke tričko. 

317026215 579564703935607 609720890390719898 nV tomto čísle by som rád porozprával krátky, ale zato zaujímavý a veľmi poučný príbeh. Tento krát ale nebude len o zvieratách a rastlinách v lese, ale aj o ľuďoch.

My, poľovníci, sa v prírode nachádzame veľmi často a pri svojich pochôdzkach si veľmi pozorne všímame svoje okolie. Ostrým zrakom skúmame lúky, malé čistinky, úbočia, doliny, hrebene kopcov a samozrejme aj stopy zveri odtlačené v pôde, ktorú máme pod nohami alebo kmene stromov a kríkov vôkol nás. Je to ako čítať knihu. Každá stopa na chodníku, rozhádzané lístie v úbočí, či oškretá kôra stromu rozprávajú krátky príbeh. Tu si označil jeleň svoje teritórium počas ruje, tam prebehla črieda diviakov a rozorala kraj cesty hľadajúc potravu, inde sa zasa zišli muflóni, aby hodovali na mladých kmienkoch stromov a doplnili potrebnú vlákninu do svojich hladných žalúdkov. Nič nám neunikne a počas prechádzky horou si živo predstavujeme, čo sa tu udialo možno len pred niekoľkými hodinami. 

IMG 4769 zmensenaBrigáda, ktorá je každoročne zameraná na čistenie prírody od nelegálnych skládok odpadu v okolí obce Plavecký Štvrtok (okr. Malacky) sa konala v sobotu 09.04.2022. Pred poľovníckou chatou PZ SOKOL sa ráno stretlo 21 poľovníkov a priateľov poľovníctva. Rozdelili sa do skupín a presunuli do viacerých lokalít v revíri, kde sa nachádzal nelegálny odpad. Okrem skupiniek brigádnikov, ktorí mali zraz ráno pri poľovníckej chate PZ, bolo v dané dopoludnie možno vidieť v okolitej prírode obce aj dobrovoľníkov z radov obyvateľov obce Plavecký Štvrtok.

1Členovia a kandidáti PZ Hradisko Púchov v spolupráci s obecnou samosprávou sa zapojili do aktivít v rámci dňa zeme tak že dňa 23.apríla vyzbierali v prírode veľké množstvo odpadu. Do zberu sa zapojilo v revíri aj 57 dobrovoľníkov z priľahlých obcí. Medzi nimi boli aj deti , ktoré sú našou budúcnosťou a spoločne s s nimi sme prispeli k čistejšiemu životnému prostrediu v našej prírode. Súčasťou vydarenej akcie bolo aj vyhodnotenie pre najaktívnejších zberačov a posedenie pri guláši. Vyzbieralo sa vyše 2500 kg.odpadkov.Všetci sa týmto zaslúžili o čistejšiu prírodu pre budúce generácie. 

IMG 3465 zmensenaAkcia s názvom ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA je  medzi poľovníckymi združeniami, ale aj verejnosťou dobre známa. Nakoľko ide o veľmi peknú a prospešnú myšlienku rozhodli sme sa sme túto akciu zorganizovať aj my v poľovníckom združení LUNA.

Keďže naším cieľom bolo vyzbierať čo najviac odpadu a čo najviac očistiť náš revír od vecí, ktoré do neho nepatria, sme vytvorili pozvánku pre členov nášho poľovníckeho združenia a dobrovoľníkov, ktorým záleží na prírode.

Cistenie chotara 2022 3Pred zberom odpadu sme vyvesili oznam na tabuli PZ Suchohrad pri autobusovej zastávke (viď.príloha). Akcia sa uskutočnila v nedeľu, dňa 19.03.2022 v revíre Suchohrad v spolupráci s Obecným úradom Suchohrad a Bufetom na ihrisku. Začalo sa o 9.00 hod, stretnutím na poľovníkov na poľovníckej chate v Suchohrade a ďalších občanov na futbalovom ihrisku. Účastníci sa rozdelili do skupín a porozchádzali sa po okolí. Poľovníci čistili lesy a lesné cesty vzdialenejšie od obce, brigádnici z ihriska zbierali odpad v častiach revíru priľahlého k obci. Ako vždy obecný úrad zabezpečil vrecia na odpad a pracovníka, ktorý otvoril zberný dvor a tým nám sprístupnil kontajnery na odpad. Brigády sa zúčastnilo 43 ľud osôb. Vyviezlo sa cca 150 kg plastov, asi 50 kg skla (rozbité okná...), 100 kg komunálneho odpadu a asi 250 kg veľkoobjemového odpadu: skrine, sedačka, iný nábytok a pod.. Brigáda sa skončila približne o 13.00 hod. spoločným posedením na ihrisku, kde sa podávalo občerstvenie.

20220604 094051 zmensenaNáš spolok PS KRUHY spolu s obecným úradom Trnava pri Laborci aj tento rok zorganizovala dňa 4.6.2022 spoločnú akciu "Čistý revír-čistá príroda" za účelom dočistenia ďalších lokalít nášho revíru ako aj kosenia miestneho potoka. Akcie sa zúčastnilo 32 milovníkov prírody. Vyzbierali sme cca 1500 kg odpadov (plasty, kov, stav. suť...) a vykosili cca 400 m potoka. Veľká vďaka našimm poľovníkom, starostovi p. Adamovi ako aj všetkým priateľom prírody za účasť a vykonanú prácu. Po ukončení prác bol našim spolkom navarený chutný poľovnícky guľáš samozrejme z mäska z nášho revíru.

6Tak ako minulý rok, aj tohto roku sa členovia PZ Bánov Počúvadlo zapojili do akcie s názvom Čistý revír = čistá príroda, ktorú vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali. Informácie o konaní akcie boli členskej základni predložené formou zaslania letáčiku na emailové adresy a uverejnením na oficiálnej webovej stránke PZ Bánov.

IMG 11351Aj tento rok sa naše poľovnícke združenie Čierny Váh v Liptovskej Tepličke zapojilo do výzvy Slovenskej poľovníckej komory ČISTÁ PRÍRODA=ČISTÝ REVÍR. Poľovníkom sa podarilo vyzbierať 300 kilogramov rôzneho odpadu. Poľovníci však môžu s potešením konštatovať, že povedomie o potrebe ochrany prírody je z roka na rok väčšie, nakoľko sa tento rok v okolí našej obce nachádzalo menej odpadu, ako po minulé roky.

Casta 14.52022 Cast vyzbieraneho odpaduAkciu Čistý revír = čistá príroda v poľovnom revíri Častovská dolina zorganizoval z poverenia výboru PZ Podzámok Ing. Dušan Cíferský (poľovný hospodár) a Ing. Tomáš Sandtner (člen dozornej rady PZ) dňa 14.5.2022. Akcia bola propagovaná v miestnom rozhlase, mailom na členov PZ a vytlačeným plagátom na troch miestach vstupu do lesa a v okolí bydliska členov PZ. Na akcii sa zúčastnilo 32 ľudí a vyzbieralo sa 527 kg odpadu. 

IMG 9718Slovenská poľovnícka komora spolu s reláciou Halali spustili už 4 ročník akcie Čistý revír = čistá príroda a PZ Richtárovo Valaská nemohlo veru chýbať. 30 členov a kandidátov využilo pekné počasie a v sobotu 28.5.2022 sa spoločne vybrali na brigádu. Vrámci tejto celoslovenskej akcie sa podarilo vyzbierať už viac ako 580 ton odpadu. 

Lokality, ktoré sa tento rok čistili boli "Cirkevná" - Horná Lehota, okolie cesty E66  Brezno-Valaská-Podbrezová, okolie cesty Piesok-Bystrá. Lokality sme nevybrali náhodne. Tam, kde si jeden z nás už nevie poradiť a odpad z lesa odviesť sám, pomôžeme si navzájom. Zbieranie odpadu sa miestami podobalo na archeologickú činnosť. Odpad bol v lese pod listami, v machu, pod stromami alebo kríkmi. Sklo, plastový odpad, pneumatiky ale aj bicykel či železný odpad sa našiel a zozbieral na troch čistených lokalitách. Spolu sa vyzbieralo 35 vriec odpadu, 4 pneumatiky a bicykel. Pri ceste E66 sme dokonca našli vysypaných asi 10 kg granúl pre psa. Toto nie je potrava, ktorá patrí do lesa a je smutné, že si niekto okolie cesty vyhodnotil ako vhodné miesto pre takýto odpad. Popri čistení sme spravili údržbu tzv. pachového ohradníka, ktorý bráni prechodu zveri z lesa na cestu E66 v lokalite Valaská - Brezno. Pach z nádob umiestnených popri ceste E66 účinne odrádza zver a tá nevybieha v takom počte na cestu. Ochrana zveri ale aj majetku a životov ľudí určite stojí za trochu „smradu“. Stále sa nájdu ľudia, ktorí radšej ako na zberný dvor, odnesú odpad do lesa alebo vyhodia niekde popri ceste. Odpad do lesa proste nepatrí a škodí všetkým živočíchom a rastlinám, ktoré tu žijú. Ďakujeme všetkým zúčastnením a každý rok dúfame, že bude toho odpadu menej.

image002 zmensenaČISTÁ PRÍRODA = ČISTÝ REVÍR je pre poľovníkov a niektorých ľúdí žijúcich v obciach v pôsobnosti Poľovníckeho združenia „HUBERT“ Veľká Ves  nielen frázou.

IV. ročník pod gesciou Slovenskej poľovníckej komory a televíznej relácie RTVS „HALALI“ bol opäť úspešný. Hneď ako nám to počasie dovolilo sme sa  stretli 10. apríla pred obecným úradom vo Veľkej Vsi aj s našimi ratolesťami, ktoré sa po predošlých rokoch doslova na zber odpadu tešili. Tento rok sme sa predbiehali s výberom lokalít, nakoniec sme sa rozdelili do skupín v lokalitách Uderiná, Točnica, Močiar a Veľká Ves. Deti s úsmevom tipovali, koľko porcelánových toaliet, vyhodenej obuvi a pneumatík nájdeme tento rok v lese.

Zvoz odpadu zmensenaAkcia sa konala v sobotu, 28.05.2022 so začiatkom o 9:00 hod. Účastníci zberu sa stretli pred Kultúrno-spoločenským centrom obce, kde dostali informácie o akcii. Predseda poľovníkov poskytol ucelenú informáciu o tom,  prečo sa takéto podujatie organizuje a aký je jeho účel. Následne hospodár, ktorý bol poverený organizačným riadením celého podujatia vysvetlil prítomným ako bude prebiehať celý zber, čo sa týka organizačného zabezpečenia a zvozu vyzbieraného odpadu. Rozdelil prítomných do 6 skupín. V každej skupine bol stanovený vedúci skupiny, ktorý určoval, ktorá konkrétna časť revíru sa má vyčistiť a kde sa bude odpad hromadiť. Po skončení akcie sa zrealizoval zvoz vyzbieraného odpadu do zberného dvora obce. K spolupráci bola vyzvaná ZŠ Čaka, Obec Čaka a občianske združenie Pažiť.

IMG 20220518 WA0008Dňa 9.4.2022 zorganizovalo PZ Manivier Radošovce-Paderovce v súčinnosti s obecným úradom Radošovce, ktoré sa nachádza v Trnavskom okrese akciu Čistý revír = čistá príroda. Cieľom akcie bol zber odpadu v intraviláne a extraviláne oboch obcí na príjazdových, poľných cestách a v okolí potokov. Za 4 hodiny sme dokopy vyzbierali odhadom 1000kg odpadu. Akcie sa zúčastnilo 12 členov PZ a 1 kandidát. Po dobre vykonanej práci bolo prichystané občerstvenie. Veľké ďakujem patrí všetkým účastníkom tejto akcie.

received 1053618888559112V sobotu 2.4.2022 sa aj členovia nášho PZ Ivanovce v spolupráci s Obecným úradom Štvrtok zapojili do projektu Čistý revír = čistá príroda. V okolí obce Štvrtok sa nám podarilo vyzbierať asi tonu odpadkov. Akcie sa zúčastnilo 19 členov PZ. 

DSC 0054 zmensena

Dňa 30.4.2022 usporiadalo naše združenie PZ „ Bezovec „  v spolupráci s obcou Stará Lehota (okr. Nové Mesto nad Váhom), spoločnú brigádu na zber odpadu vo svojom revíry. O tejto akcii (čas/ miesto stretnutia)  sa obyvatelia obcií Nová / Stará Lehota mohli dozvedieť z plagátov, ktoré sme vyvesili na  oznamovacích tabuliach združenia, a aj na internetovej stránke obce Stará Lehota. Na základe tejto informácie, sa na zbere odpadu nezúčastnili iba členovia združenia PZ Bezovec , ale ruku k dielu priložili aj ich rodinní príslušníci. Avšak  akcie sa zúčastnili aj samotní obyvatelia obcí Nová / Stará Lehota. Spolu sa na zbere zúčastnilo približne 30 ľudí.  Zber odpadu prebiehal v katastri obce Stará Lehota a počas tejto peknej akcie sa vyzbieralo približne 2 tony odpadu. Čistilo sa hlavne okolie popri cestnej komunikácií , kde bohužiaľ toho odpadu je stále dosť.

Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým zúčastneným brigády a tak isto aj obci Stará Lehota , ktorá zabezpečila veľkokapacitný kontajner na vyzbieraný odpad.

Ďalšiu podobnú akciu zberu odpadu by sme chceli realizovať v katastri obce Nová Lehota a veríme, že obec nám takisto vyjde v ústrety s kontajnerom .

DSC 0054 zmensenaDňa 14.5.2022 uskutočnilo SPZ ZO PZ Badín akciu Čistý revír = čistá príroda. Zúčastnilo sa ho 39 ľudí, z toho členov PZ 22 a 17 nečlenov. Zúčastnili sa aj dvaja členovia Zásahového tímu medveďa hnedého-juh, ktorých sme pozvali nakoľko v blízkosti obce Badín došlo k viacerým stretom občanov s medveďom. Vyzbierali sme cca 800 kg odpadu. Akciu sme ukončili posedením s občerstvením a chutným divinovým gulášom.

20220326 123546 zmensenaV rámci Nemšovej pôsobia dve poľovnícke združenia – Poľovnícke združenie Nemšová a Poľovnícke združenie Háj Kľúčové. Keďže okrem lovu zveri je jednou z povinností  poľovníka aj starostlivosť o zver a čistú prírodu, v jarných mesiacoch marec , apríl  sa zapojili do projektu „Čistý revír – Čistá príroda“.  Tento projekt vyhlásila Slovenská poľovnícka komora a televízna relácia HALALI.   

Poľovnícke združenie Háj Kľúčové sa taktiež už druhýkrát zapojilo do tohto dobrovoľníckeho projektu. Zberali sme  v častiach Ľuborča, Ľuborčianska dolina, Trenčianska Závada, Kľúčové, Skalka nad Váhom a Zamarovce. V týchto lokalitách sa vyzberalo cca 2000 kg odpadkov. Je až neuveriteľné,  čo všetko dokážu ľudia vyhodiť do prírody aj napriek tomu, že v obciach sú zriadené zberné dvory. Vyzberaný odpad obsahoval naozaj celú škálu materiálov „ ČLOVEKA ROZUMNÉHO“, pneumatiky, sklo, WC, fólie, plasty,  káble, oblečenie, plechovky, bandasky, plastové fľaše, železo, stavebný odpad.

čistý revír 3Dňa 23.4.2022 PZ Likava-Choč uskutočnila eko-podujatie "Čistý revír = čistá príroda" a zapojili sa tak do IV. ročníka výzvy SPK. Akcii predchádzala pozvánka na účasť cez sociálne siete, na plagátoch a vyhlásením v obecných rozhlasoch. V uvedený deň sa od 9,00 v k.ú. obcí Likava, Valaská Dubová, Martinček a Lisková za účasti 68 dobrovoľníkov z radov poľovníkov, ale aj obyvateľov obcí očista nášho revíru od neželaného odpadu. Počas dňa bolo v extraviláne vyzbieraných 1200 kg odpadu rôzneho druhu., ktorý bol prevezený na zberné dvory obecných úradov. Akcia za čistú prírodu sa stretla s pozitívnym ohlasom u obyvateľov dotknutých obcí. V akciách podobného charakteru  mienime pokračovať aj naďalej. Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie.

20220422 171441 zmensenaPoľovnícke združenie Očová – Háj pravidelne s už 10 ročnou tradíciou organizuje brigády za účelom zberu odpadu a čistenia nášho poľovného revíru. Aj tohto roku sme sa zapojili do projektu  „Čistý revír = čistá príroda“, keď v spolupráci so samosprávou obce Očová v rámci akcie „Deň Zeme“ sme zorganizovali dňa 22. apríla 2022 brigádu, na ktorej 18 členov nášho PZ vyzbieralo 3,0 t odpadu. 

IMG 2883V tomto roku sme akciu Čistý revír = čistá príroda v našom revíri naplánovali na 26.3.2022 pričom nám doprialo krásne jarné počasie. Akcie sa zúčastnilo 8 členov PZ Nimród a ďalší rodinní príslušníci. Od neskutočne rôznorodého odpadu sa nám podarilo vyčistiť asi polovicu nášho revíru. Rozdelení sme boli do viacerých menších skupiniek, aby sa nám podarilo pokryť čo najväčšie územie nášho revíru. Ako môžete vidieť na priložených fotografiách, podarilo sa nám vyzbierať naozaj značné množstvo odpadu, cca 2000 kilogramov.

IMG 5765 zmensenaDňa 19.3. 2022 organizovalo naše PZ Alekšince za spolupráci s obcou Alekšince zber odpadu z revíru v katastri obce Alekšince. Na akcii sa zúčastnilo 16 členov PZ a ich rodinný príslušníci. Z revíru sa podarilo vyzbierať 1,2 t odpadu, ktorý bol vytriedený na zbernom dvore. Opäť sme sa mohli presvedčiť, že každá takáto akcia má veľký význam a opodstatnenie.Určite možno konštatovať, že sme zaznamenali o čo si menší objem vyzbieraného odpadu s porovnaním s predchádzajúcimi ročníkmi. Ďalším pozitívom bola účasť mladšej generácie, našich nasledovníkov ktorí sa na túto akciu veľmi tešili a výraznou mierou pomohli k jej priebehu. Za čo im samozrejme patrí veľká vďaka tak isto ako každému zúčastnenému na tejto akcii. Po skončení akcie bolo priateľské posedenie na chate PZ .

Lesu a lovu zdar !

Poľovníctvo má zmysel.

IMG 20220515 115137 715Akciu organizovalo PZ Vikartovce dňa 15.5.2022 o 10,00 hod. stretnutím a rozdelením lokalít kde pôjdeme zbierať odpad. Akcie sa zúčastnilo 21 členov PZ plus 5 čakatelia a ďalších 13 ľudí z obce. Nazbierali sme jednu veľkú kopu odpadu rôzneho druhu. Bolo to asi 13 prívesných vozíkov. Odpad sa následne zlikviduje v spolupráci so starostom obce. Odhadom je to jeden kontajner odpadu.

IMG 20220402 093125 342Dňa 2.4.2022 PZ Horná Potôň spolu s obcou Horná Potôň orgainzovali jarné upratovanie v revíri. Brigády sa zúčastnilo 16 členov PZ, cca 15 ľudí z obce a členovia DHZ Horná Potôň. Od 9:00 do 12:00 hod. sme pozbierali 5,5 tony miešaného odpadu. Na záver brigády sme zúčastneným poďakovali gulášom z diviny!

IMG 1Akcia sa uskutočnila 27.3.2022 v čase od 8-14:00 hod. Na akcii sa zúčastnilo 17 členov Jarovskej poľovníckej spoločnosti vrátane priateľov prírody a malí školáci. Počas čistenia revíru v časti Jarovská Bažantnica sa vyzbieralo 16 m3 odpadu (plechy, drevené rámy okien, plasty, pneumatiky, hygienické plienky...). Akci sa uskutočnila v spolupráci s Jarovskou samosprávou v zastúpení starostom JUDr. Mgr. Jozefom Urbanom s vyhlásením akcie v miestnom rozhlase.

20220423 124009 zmensenaStretávka poľovníkov a občanov pred obecným úradom, následné rozdelenie jednotlivých lokalít azbieranie odpadkov v okolí obce poľovného revíru. Umiestnenie odpadkov na obecnom úrade a následné ukončenie akcie poľovníckym guľášom a občerstvením. Zozbierali sme 1,5 tony odpadu.

Podkategórie

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.