Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

zber odpadu zliechov 3Dňa 6.5.2023 naše Poľovnícke združenie Vápenica v spolupráci s Obcou Zliechov a DHZ Zliechov zorganizovalo podujatie Čistý revír = čistá príroda. Akcie sa zúčastnilo 27 ľudí a spoločnými silami sme vyzbierali viac ako 100 vriec odpadu a 5 plných prívesných vozíkov, čo činilo skoro 2,5 t odpadu. Urobili by sme určite viac, avšak na obed nás zahnal dážď. A tak sme si spolu s priateľmi posedeli pri výbornom guláši, ktorý uvarili členovia nášho združenia. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí napriek nepriaznivej predpovedi počasia prišli a pomohli nám skrášliť náš poľovný revír. 

zber odpadu hradiskoČlenovia a kandidáti PZ Hradisko Púchov v spolupráci s obecnou samosprávou sa zapojili do aktivít v rámci dňa zeme tak že dňa 23.apríla vyzbierali v prírode veľké množstvo odpadu. Do zberu sa zapojilo v revíri aj 57 dobrovoľníkov  z priľahlých obcí.

Medzi nimi boli aj deti , ktoré sú našou budúcnosťou a spoločne s nimi sme prispeli k čistejšiemu životnému prostrediu v našej prírode. Súčasťou vydarenej akcie bolo aj vyhodnotenie pre najaktívnejších zberačov a posedenie pri guláši. Vyzbieralo sa vyše 2500 kg.odpadkov. Všetci sa týmto zaslúžili o čistejšiu prírodu pre budúce generácie.

hradisko puchov 2 2 zmensenaPoľovníci a kandidáti Poľovníckeho združenia Hradisko Púchov sa už tradične zapájajú do zbierania odpadkov v poľovnom revíri ku príležitosti Dňa Zeme spolu s predstaviteľmi a občanmi miestnych samospráv obcí susediacich s revírom PZ Hradisko Púchov . Ani dňa 22.04.2023 to nebolo inak. Tentokrát sa odpadky zbierali v revíri z dvoch strán . Jedna skupina na úseku od obce Sverepec a druhá od Dolných Kočkoviec. Na akcií sa zúčastnilo aj veľa detí s rodičmi. Najusilovnejší zberači medzi mládežou boli odmenení vecnými darmi a medailou. Po skončení akcie bolo pre všetkých zberačov pripravené občerstvenie a chutný guláš z diviny. Vyzbieralo sa 3500 kg odpadkov.

cisty revir dolna suca 4Ctíme si prírodu a krajinu. Preto sme sa aj tento rok ako Poľovnícke združenie Krasín Dolná Súča zapojili do V.ročníka výzvy ,,Čistý revír = čistá príroda’’, ktorú vyhlásila Slovenská poľovnícka komora a Halali.

Vyzbierali sme niekoľko vozíkov odpadu, ktoré skončili na zbernom dvore, v rámci možností aj vyseparované. O približne 2 tony odpadu sa postaralo 19 členov združenia a niekoľkí kandidáti na členstvo. Dovolíme si apelovať na ľudí, že LES NIE JE SMETISKO. Obzvlášt, keď máme 3x týždenne plnohodnotný bezplatný zber odpadu na zbernom dvore v obci.

zber odpadu klucove 3Členovia PZ Háj Kľúčové spolu so svojimi rodinami, skautami, dobrovoľníkmi, rybármi, hasičmi a členmi PZ Nemšová čistili prírodu, okolie cyklotrás a okolie riek a vodných tokov. V našom revíri sme spolu vyberali a odviezli na zberný dvor približne 1 tonu odpadu, (80 vriec plus veľkoobjemový odpad.) Zber odpadu sme prvý krát vyskúšali spraviť vo veľkom a tak sme sa spojili a zároveň zapojili do akcie rôzne OZ, organizácie a spolky v našom meste, čo malo nakoniec veľký úspech, keďže v PR Nemšová bolo vyzbierané taktiež veľké množstvo odpadu a to aj s veľkou zásluhou miestnych rybárov. Verím, že na ďalší rok sa nám podarí vyčistiť ďalšie miesta, hoci dovolím si povedať, že tie najproblematickejšie už sú zlikvidované.

Ďakujeme že podporujete túto perfektnú akciu. 

zber odpadu javirska 2Brigáda sa uskutočnila 1.4.2023 od 8,00 - 13,00 hod. v extravilánoch obcí Zbudská Belá, Volica, Valentovce a Výrava. Brigády sa zúčastnilo 24 členov z radov PZ Javírska spolu s deťmi. Na brigáde sa vyzbieralo 94 vriec odpadu o celkovej hmotnosti 205 kg.

zber odpadu MLBS 8 zmensena27.6.2023 naša spoločnosť  v spolupráci s SOŠL v Banskej Štiavnici sa zapojila do akcie „Čistý revír „.Vyzbierali sme tonu komunálneho odpadu, v PR Banky a PZ Tanád.  Akcie sa zúčastnilo 35 študentov SOŠL a zamestnancov ML Banská Štiavnica. 

zber odpadu jablonove 1Poľovnícke združenie Jablonové v spolupráci s Obcou Jablonové , a Základnou školou organizovalo už 11 ročník upratovacej brigády v chotári obce Jablonové. Túto akciu dlhodobo voláme Čistý chotár preto si dovolíme ponechať náš názov a doplnili sme logo SPK do našej pozvánky, ktorá bola zverejnená na FB obce , vyhlásená v rozhlase a rozoslaná formou SMS oznamu obyvateľom obce. Brigády sa zúčastnilo minimálne 74 brigádnikov, jednak členovia PZ a ich rodinní príslušníci ale aj dobrovoľníci z obce, ktorí vyzbierali 7 prívesných vozíkov odpadu cca. 450kg odpadu, ktorý bol odvezený na zberný dvor obce.

Akcia Čistý chotár pomáha vychovávať najmä deti k správnemu prístupu k prírode a živ.prostrediu a propaguje úlohu poľovníctva a poľovníkov v spoločnosti.

Naďalej budeme propagovať a zverejňovať oznamy SPK ako (Ochrana mláďať, Zber zhodov a Lov diviakov a iné)

zber odpadu suchohrad 2 zmensenaPred zberom odpadu sme vyvesili oznam na tabuli PZ Suchohrad pri autobusovej zastávke, tak isto bolo konanie sa akcie oznámené občanom prostredníctvom miestneho rozhlasu. Uskutočnila sa v Sobotu, dňa 18.03.2023 v revíre Suchohrad a už tradične v spolupráci s Obecným úradom Suchohrad a Bufetom na ihrisku. Začalo sa o 9.00 hod, stretnutím sa všetkých brigádnikov na futbalovom ihrisku. Účastníci sa rozdelili do skupín a porozchádzali sa po okolí. Odpad sme zbierali na lesných aj príjazdových cestách do obce. Aj teraz obecný úrad zabezpečil vrecia na odpad, rukavice a pod. Samozrejme bol otvorený aj zberný dvor aj mimo otváracích hodín. Brigády sa zúčastnilo cca 50 osôb. Vyviezlo sa cca 200 kg plastov, asi 30 kg skla, 200 kg komunálneho odpadu a jedna plná dodávka pneumatík cca 400 kg. Brigáda sa skončila približne o 15.00 hod. spoločným posedením na ihrisku, kde sa podávalo občerstvenie

zber odpadu diviak porubka 5 zmensenaDňa 21.05. 2023 PZ Diviak Porúbka v spolupráci s Obecnými úradmi Priekopa, Porúbka a Vojnatina, pod záštitou OPK Sobrance zorganizovalo akciu Čistý revír – čista príroda v katastrálnych územiach obci Priekopa, Porúbka a Vojnatina . Na akcii sa zúčastnilo cca 100 účastníkov – miestnych obyvateľov, zástupcov OPK Sobrance, členiek organizácie Užasne ženy Priekopa , členov PZ a ich rodinných príslušníkov. Akcia sa tešila veľkému záujmu miestneho obyvateľstva čo svedči aj o štruktúre účastníkov. Do akcie sa zapojili rodiny s deťmi ako aj naši dôchodcovia. Zverejnenie a oboznámenie o konaní akcie bolo sprostredkovane cez facebukovu stránku Dedinka Priekopa, plagátmi  na obecných tabuliach vo vyššie spomenutých dedinách a obecnou sms komunikáciou.

zber odpadu ciernyvah 2Len čo v lesoch pod Kráľovou hoľou pominie prvý sneh, členovia Poľovníckeho združenia Čierny Váh každoročne uskutočňujú zber odpadu. Aj v tomto roku sa našim členom podarilo vyzbierať veľké množstvo vriec rôznorodého odpadu. Do tejto aktivity sa zapojili nie len poľovníci ale aj ich rodinní príslušníci a priatelia. Z dlhodobého hľadiska môžeme konštatovať, že množstvo odpadu sa v našich lesov z roka na rok zmenšuje, k čomu prispieva i intenzívne osveta verejnosti zo strany poľovníkov. 

zber odpadu jaslovske 7Pri príležitosti Dňa Zeme (22.4.2023) sa už tradične konala brigáda, ktorej sa zúčastnilo asi 150 brigádnikov a zamestnanci obce. Jedlo a občerstvenie už niekoľko rokov pripravujú členky MO Jednoty dôchodcov Slovenska (štrúdle, rezne, šalát). Členovia Jednoty dôchodcov varili (a veľmi chutne), strihali konáre pri cintoríne v Jaslovciach, do starej vane posadili kvetinky, vyzametali a upravili okolie kostola. Rybári sa postarali o okolie rybníka a časť meandra pri vtoku do rybníka. Futbalisti natierali zábradlie na tréningovom ihrisku a tenisti od začiatku týždňa pomáhali pri skladaní nafukovacej haly a dosýpali antuku na kurty. Hasiči v okolí Blavy odpratávali spadnuté stromy. Aj revír je treba upratať. To si zobrali na starosť poľovníci, ktorých sa zišlo desať. Upratali v okolí bažantnice, vyzbierali odpad popri ceste na Malženice a v priľahlom potoku. Ostatní, nezaradení do žiadneho spolku a ukrajinské ženičky s deťmi boli na Panských dieloch, kde trhali zelinu, vysádzali záhony a dosýpali chýbajúcu kôru do záhonov. (zo správy OÚ Jaslovské Bohunice).

zber odpadu hrachoviste visnove 2Poľovníckeho združenia Hrachovište - Višňové v spolupráci s obcou Hrachovište, usporiadalo brigádu dňa 3.6.2023 s názvor,,Čistý revír = čistá príroda". Akcie sa zúčastnilo cca 31 ľudí, všetci členovia PZ plus na pomoc prišli naši kamaráti a priatelia prírody. V krásnom slnečnom počasí a priateľskej atmosfére sa nám podarilo vyzbierať cca 2 tony odpadu v katastrálnom území obce Hrachovište. Akcia bola ukončená malým občerstvením a posedením v starom lome, ktoré zabezpečilo PZ Hrachovište - Višňové. 

zber odpadu velky grob 2Posielam zopár fotiek z čistenia nášho revíru Poľovníckej spoločnosti Veľký Grob, pri príležitosti Dňa Zeme, v katastrálnom území Veľký Grob.

Napriek tomu že revír čistíme pravidelne každý rok, vždy sa vyzbiera veľké množstvo odpadu.

zber odpadu podzamok casta 2Akciu „Čistý revír = Čistá príroda“ v poľovnom revíri Častovská dolina zorganizoval z poverenia Výboru PZ Podzámok Ing. Dušan Cíferský (poľovný hospodár PZ Podzámok) a Ing. Tomáš Sandtner (člen dozornej rady PZ Podzámok) dňa 20.5.2022. Uskutočnenie akcie bolo odsúhlasené dňa 31.3.2023 na Výročnej členskej schôdze PZ Podzámok na návrh poľovného hospodára Ing. Dušana Cíferského, čo bol zároveň aj prvý moment propagácie akcie medzi členmi a ich rodinnými príslušníkmi. Ostatné formy propagácie boli nasledovné: - Propagácia v miestom rozhlase obce Častá týždeň pred samotnou akciou. - Rozposlanie mailu členom PZ Podzámok s priloženým plagátom akcie a požiadanie o jeho distribúciu vo svojom okolí. - Vyvesenie oznamu o konaní akcie na troch miestach vstupu do lesa vo formáte A4. Na akcii sa zúčastnilo 35 ľudí a vyzbieralo sa 583 kg odpadu. 

zber odpadu cerin 4 zmensenaV sobotu 20.5.2023 zorganizovalo Poľovnícke združenie Čerín v spolupráci s obecným zastupiteľstvom a obecným úradom dobrovoľnú brigádu na vyčistenie okolia čerínskeho potoku a priľahlého okolia obce. Do výzvy sa zapojili aj obce Oravce, Dúbravica a Sebedín.

Viac ako 40 dobrovoľníkov, vrátane poľovníkov, sa zišlo v sobotu ráno pred Obecným úradom v Čeríne. Tentokrát sa však lovili veci, ktoré do prírody nepatria.Celkovo sme vyzbierali 1100 kg odpadu – množstvo vriec a plných prívesných vozíkov do zberných surovín.

zber odpadu cinobana 2 zmensenaAkciu organizoval spolok PS Strieborná Cinobaňa 19.4.2023 v katastri obce Cinobaňa. Na akcii sa zúčastnilo 24 ľudí. Vyzbieralo sa 2510,00 kg odpadu - plasty, sklo, pneumatiky, plechovky.

zber odpadu klak 1V rámci akcie "Čistý revír 2023" sa dňa 27.5.2023 členovia a priatelia PO Kľak so sídlom v Podhradí v počte 6 osôb zúčastnili zbierania odpadkov v časti revíru  Kľak Podhradie v k.ú. Turčianska Štiavnička, ktorá je "vhodnou" (dobrá dostupnosť autom) lokalitou na opakovaný vznik nelegálnych skládok odpadu (aj pneumatiky s nákladného auta!!!). Vyzbieralo sa cca 300kg odpadu, ktorý sa previezol na zberný dvor v Turčianskej Štiavničke.  Akciu organizoval J. Očka ml.

zber odpadu lapas 2 zmensenaPoľovnícke združenie Lapáš už 8. krát usporiadalo čistenie revíru. V sobotu 25. marca sa poľovníci a dobrovoľníci z radov občanov stretli na poľovníckej chate vo viniciach. 37 dobrovoľníkov sa rozdelilo do tímov ktoré vyčistili niekoľko lokalít, hlavne remízok. Napriek silnému vetru, sa opäť podarilo naplniť odpadom dva menšie kontajnery, no už teraz je jasné, že o rok sa akcia zopakuje. Bohužiaľ boj s menej uvedomelými občanmi je neutíchajúci. Usilovná práca dobrovoľníkov, bola odmenená nie len dobrým pocitom, ale aj chutným, divinovým gulášom. 

Teší nás, že na akcii sa zúčastňuje čoraz viac detí, ktoré si tak pestujú pozitívny vzťah k našej prírode. Poďakovanie za spoluprácu pri organizovaní patrí obciam Malý a Veľký Lapáš, no najväčšie poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na samotnom čistení.

pz lazy 1V sobotu sa členovia poľovného združenia PZ Lazy Dlhé nad Cirochou rozhodli zorganizovať túto užítočnú činnosť. Poľovníci a priatelia prírody sa rozdelili do skupín podľa katastrov obcí na ktorých sa rozprestiera poľovný revír. Okrem obrovského množsva odpadu t. j. asi 2,5 tony sa našli pneumatiky, sklo, oblečenie, plasty a mnoho ďalšieho. Veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným členom a čakateľom PZ Lazy Dlhé nad Cirochou.

zber odpadu cicva 2 zmensenaAj členovia PZ Čičva Sedliská sa zapojili do celoslovenskej akcie čistý revír = čistá príroda a pomohli takvyčistiť úseky v katastroch obcí Sedliská, Vyšný Kazimír, Benkovce či Hencovce. Plasty, elektro odpad, komunálny či stavebný odpad, staré pneumatiky ale i všetko čo do prírody nepatrí sústredili na chate PZ kde bol odpad roztriedený a posunutý na druhotné separovanie.

Akcie, ktorú organizovalo naše PZ Čičva Sedliská sa zúčastnilo 20 ľudí,  bolo vyzbieraných cez 1,7 ton odpadu ktorý bol následne vyseparovaný.

zber odpadu jablonka 2 zmensenaNa deň Zeme sme sa i my v spolupráci s obcou Polianka zapojili do iniciatívy Slovenskej poľovníckej komory a spoločnými silami vyzbierali 10 vozíkov odpadu.

zber odpadu cuntava 3 zmensenaAkcia ČISTÝ REVÍR ČISTÁ PRÍRODA sa opäť tento rok konala v spolupráci PZ ČUNTAVA, Mestskými lesmi Dobšiná a takisto so všetkými úžasnými ľuďmi, ktorí chceli pomôcť pri tejto skvelej akcii. Bodaj by takýchto dní a akcií bolo v roku viac a spájali ešte viac ľudí. S voľne pohodeným odpadom sa bojuje bohužiaľ všade a teší ma, že aj takto, touto akciou sa povedomie o tomto probléme šíri. ČISTÝ REVÍR =ČISTÁ PRÍRODA sa konala 29.4.2023 v revíri PZ ČUNTAVA a jeho okolí. Na akcii sa zúčastnilo asi 60 ľudí a vyzbieralo sa asi 5 ton odpadu. Ďakujem všetkým zúčastneným a prevolávam LESU ZDAR!

zber odpadu tareky 3PZ TAREKY Buclovany sa dňa 18.3.2023 opäť po roku zapojilo do akcie Čistý revír = čistá príroda 2023. Akcia bola propagovaná informačným plagátom na sociálnej sieti FB stránke (Oznamy obce Buclovany) a na osvetových skrinkách v obciach Buclovany a Abrahámovce. Brigády sa zúčastnilo 15 ľudí, boli to členovia a priatelia poľovníckeho združenia PZ Tareky. Odpad sa zberal v rôznych častiach revíru. Podarilo sa nám nazbierať 200kg rôzneho odpadu, prevažne plastov a skla. Do tejto akcie sa plánujeme zapojiť aj v budúci rok. Ďakujem všetkým za spoluprácu.

zber odpadu bosaca 5Členovia PS Bošáca dnes opäť svojou obetavosťou a zmyslom pre dobrú vec sa zapojili do tejto celoslovenskej výzvy a v rámci svojho voľného času dnes zorganizovali brigádu a vyzbierali v katastri obce Zemianske Podhradie približne 2500 kg komunalneho odpadu. Je to smutné, ale žial, stále sú medzi nami ľudia, ktorým nezáleží na životnom prostredí a dokážu sa zbaviť odpadu tak, že ho jednoducho vyhodia niekde vedľa cesty, v lese či pri potoku a myslia si, že maju upratané, lebo doma majú čisto. Neuvedomujú si, že vlastne tým odpadom ničia životné prostredie sebe i nám všetkým a hlavne našim deťom. Ďakujeme PD Bošáca za občerstvenie!

zber odpadu torysa medzibrod kmppp 7PZ Torysa Medzibrod sa dňa 12.05.2023 druhý krát tento rok zapojili do akcie „Čistý revír = čistá príroda“ a to prostredníctvom najmenších členov KMPPP pod vedením Ing. Vladimíra Haviara. Deťúrence s pomocou dvoch dospelých vyzbierali 400 kg odpadu a akciu ukončili spoločnou opekačkou.

zber odpadu vlckovce 5V sobotu 18.3.2023 zorganizovalo Poľovnícke združenie Vlčkovce-Opoj brigádu v poľovnom revíri. Do akcie sa zapojilo 19 členov PZ a zároveň 5 dobrovoľníkov z Vlčkoviec a 3 dobrovoľníci z Opoja. Počas akcie sa vyzbierala cca 1 tona stavebného a komunálneho odpadu, 30 vriec plastov, fliaš a papierov, 24 ks pneumatík. Likvidáciu a uloženie odpadu zabezpečila obec Vlčkovce. Ďakujeme všetkým zúčastneným, že bude revír čistejší.

Ďalšia aktivita bolo vysadenie 120 ks stromov - javor poľný, ktorým sme doplnili vetrolam.

zber odpadu dubrava dub 3Dňa 15.4.2023 zorganizovalo naše PZ v spolupráci so starostami obcí Nováčany a Hodkovce, kde sa nachádza náš poľovnýc revír, akciu čistý revír = čistá príroda. Akcia bola spropagovaná v obecnom rozhlase a na sociálnych sieti. Zúčastnilo sa jej okolo 70 ľudí, vyzbieralo sa 3 kontajnery cca 5 ton odpadu, ktorý sa už pri zbieraní triedil. Všetky technické prostriedky zabezpečili členovia nášho PZ a na záver sa podávalo občerstvenie a guľáš v každej obci.

zber odpadu radava 2Akciu s názvom „Čistý revír = čistá príroda" zorganizovalo Poľovnícke združenie Dolina Radava v spolupráci s obcou Radava v sobotu 25. marca 2023 v čase od 8:00 hod do 12:00 hod v chotári obce v lokalitách Výhonský járek, Pánske vinohrady, Sedlácke vinohrady, Rúbanice, Pod Bočinou, Za mlynom, Barina a popri potoku Liska, železničnej trate a štátnej cesty. Účastníci mimo poľovníckeho združenia boli pozvaní reláciou v miestnom rozhlase a prostredníctvom oficiálnej stránky obce Radava www.radava.sk a facebookovej stránky obce. 

Na čistení revíru sa zúčastnilo 38 ľudí vo veku od 5 do 70 rokov. Okrem členov poľovníckeho združenia a ich rodinných príslušníkov sa na akcii zúčastnilo 15 občanov z obce, ktorí si jej priebeh pochvaľovali.

zber odpadu radvan 4Členovia PZ Radvaň nad Dunajom, ako užívatelia miestneho poľovného revíru organizovali dňa 25. marca 2022 brigádu – zber odpadkov v rámci celoslovenskej akcie „čistý revír = čistá príroda“. O konaní akcie boli informované obyvatelia obcí Radvaň nad Dunajom a Virt prostredníctvom sociálnych sietí a jednotlivých členov PZ. Účastníci zber odpadkov vykonávali v dopoludňajších hodinách, kedy sa vyčistili vopred vytypované lokality v PR. Prečesávali aj brehový porast pri Dunaji a okolie vznikajúceho hraničného priechodu Radvaň nad Dunajom – Neszmély. Vrecia položené na vopred dohodnuté miesta boli zozbierané členmi PZ pomocou terénnymi autami. Zozbieraný odpad – približne 800 kg odpadu, z čoho bolo vyseparované sklo – bol odvezený ku kontajneru, ktorý zabezpečil Obec Radvaň nad Dunajom. Na akcii sa zúčastnilo 5 členov PZ a 6 obyvateľov obcí Radvaň nad Dunajom, z toho 2 členovia DHZ Radvaň nad Dunajom, teda celkom 11 osôb. 

zber odpadu pana 1Naše PZ Paňa zorganizovalo akciu Čistá príroda - čístý revír dňa 25.3.2023. Na tejto akcii sa zúčastnili členovia PZ a ich rodinný príslušníci v celkovom počte 10 členov a 5 rodinných príslušníkov. Nakoľko čistenie revíru sa koná  každoročne a zistili sme , že je to už 35 ročník . V celkovom počte sme vyzbierali štyri prívesné vozíky. Na záver sme konštatovali , že je to z roka na rok menej a menej. Akcia bola daná na známosť plagátmi na autobusových zastávkach a  Obecný úrad informoval prostredníctvom rozhlasu. Pozdravujeme všetkých čo organizujú podobné akcie a prajeme ,, čistý revír  - čistú prírodu "  

zber odpadu chrast 4 zmensenaDňa 22.04.2023 – symbolicky na „Deň Zeme“ Poľovnícke združenie CHRASŤ v spolupráci s obcou Horná Ves zorganizovalo akciu s názvom „Čistý revír = čistá príroda“. Akcie sa zúčastnili členovia PZ CHRASŤ, občania obce Horná Ves a v neposlednom rade aj deti z miestnej materskej i základnej školy. Počet všetkých účastníkov akcie presiahol 60 osôb. Počasie nám prialo a preto sa nám spoločnými silami podarilo z prírody okolia obce Horná Ves vyzbierať približne 7 ton odpadu. Po akcií na nás čakal poľovnícky guláš a pre deti opekačka. „Investujte do našej planéty“ – tak znie tohtoročné motto „Dňa Zeme“ a ja mám za to, že všetci zúčastnení ho do bodky naplnili – investovali svoj voľný čas planéte a okolitej prírode. Ďakujeme všetkým zúčastneným za ochotu, obci Horná Ves za spoluorganizáciu a tešíme sa o rok znovu.Už teraz sa tešíme na další ročník.

8PS Očová a PZ Očová-Háj v spolupráci s obcou Očová a Obecnými službami Očová usporiadali dňa 22.4. 2023 DEŇ ZEME - ČISTÝ REVÍR. Spoločne vyzbierali 4 kontajnery (cca 7 ton odpadu). Po práci si spoločne občania, poľovníci a všetci prítomní pochutnali na poľovníckom guľáši a výbornej držkovej. Ďakujeme za účasť.

Už teraz sa tešíme na další ročník.

zber odpadu PZ balon 4

Ku dňu Zeme sa obyvatelia obce Baloň spolu s miestnymi poľovníkmi stretli na spoločnej akcii a spolu sa im podarilo vyzbierať približne 1300kg odpadkov.

 

zber odpadu gerlach roznavske 3My členovia PZ Gerlach Rožňavské Bystré, pracovná skupina Rudná sa každý rok spolupodielame na celoslovenskom dni ZEME, kde každoročne čistíme prírodu v katastri obce Rudná. Počas ktorého sa pravidelne vyzbiera z prírody mnoho 100kg odpadu.

Zo súhlasom členov skupiny Vám posielam fotografie z predmetnej akcie. 

Lesu a lovu zdar. 

zber odpadu kopytov 1PZ KOPYTOV sa v roku 2023 zapojilo do akcie Čistý revír. Stretli sme sa dva víkendy v marci 18.03. a 26.03. Pozvánky na akciu viseli na vývesných tabuliach obcí Šindliar, Lipovce a Lačnov. Na prvej akcii sa zúčastnilo 18 členov PZ a 5 nečlenov. Na druhej akcii sa zúčastnilo 19 ľudí. Za dva dni sa vyzbieral 1 kontajner odpadu.

zber_odpadu_medzibrod3.jpgČlenovia PZ TORYSA MEDZIBROD sa opätovne zapojili do akcie Čistý revír. Dňa 30. 4. 2023 sa členovia rozdelili do katastrov obcí Hiadeľ, Lučatín a  Medzibrod a zbierali odpad a zbytky oplotenia lesného porastu. Po dohode so starostami uvedených obcí bol vyzbieraný odpad dovezený do zberných dvorov. Vyzbierané cca 450 kg odpadu.

zber odpadu precin 2Členovia PZ Výr prečín opätovne zapojili do akcie Čistý revír. Dňa 30. 4. 2023 sa 47 členov PZ a 6 nečlenov zišli na brigáde, kde vyzbierali 10 prívesných vozíkov odpadu o celkovej váhe 2000 kg. V piatok zbierali členovia aj DHZ lebo v daný termín sa im nedalo a vyzbierali 250 kg odpadu.

zber odpadu drietoma 5 zmensenaVeľká vďaka patrí každému jednému kto sa akcie zúčastnil, vďaka tiež patrí pánovi starostovi obce Drietoma a v neposlednom rade veľké ďakujem gulášmajstrovi a pomocníčkam, ktorí Aj tento rok sa PZ Drietoma zapojila, už od V. ročníka, akcie Čistý revír = čistá príroda. Ráno 16. 4. 2023 sa účastníci stretli na chate PZ a rozdelili sa do viacerých skupín, ktoré mali pridelené úseky kde budú zbierať odpad. Členovia zabezpečili prívesné vozíky a postupne odvážali vyzbieraný odpad do pripravených kontajnerov. Účasť bola tento rok síce menšia, cca 35 ľudí, ale vyzbieraného odpadu bolo cca 4 tony! Človeku sa až zastaví rozum nad ľudskou hlúposťou a bezohľadnosťou. Je nepochopiteľné, že do prírody niekto vyhodí také množstvo odpadu, ktorý by sa tam rozkladal aj stovky rokov. pripravili výborný guláš.

zber odpadu sokolikamen 1 zmensenaČlenovia PZ Sokolí kameň zorganizovali daň 22. 4. 2023 brigádu a zapojili sa do, už V. ročníka, akcie „Čistý revír =  čistá príroda“. V peknom slnečnom počasí sa stretlo  31 členov PZ a ich rodinných príslušníkov  aby prírodu zbavili cca troch ton odpadu! PZ Sokolí kameň veľmi pekne ďakujeme a veríme, že tejto tradícií budú pokračovať aj v budúcich rokoch.

Poľovníctvo má zmysel!

zber odpadu podhradom 5 zmensenaTradičná jarná brigáda, ktorú organizovalo PS Pod hradom Plavecké Podhradie na vyzbieranie odpadu v revíry Plavecké Podhradie, časť Grapy sa uskutočnila 22.4.2023 v spolupráci s obecným úradom Plavecké Podhradie / dodalo traktor- nakladač,vlečku a odobrali pozberaný odpad /.Tohto podujatia sa zúčastnilo 30 osôb, ktorí spolu vyzberali 10t netriedeného odpadu. Uvedená brigáda bola propagovaná formou plagátu a miestného rozhlasu a správa bola zaslaná aj na OPK Malacky

zber odpadu omsenie 4Každý rok PS Omšenie organizuje zber odpadu a nebolo tomu inak ani teraz. Zapojili sa do V. ročníka „Čistého revíru“. Akcia sa konala 1. 4. 2023. Na zraz ráno o 8.00. hod. prišlo 22 ľudí ale počas dňa sa pridávali ešte ďalší . Odviedol sa kus poctivej práce, prírodu zbavili veľkého množstva odpadu a aj keď zapršalo tak to účastníkov neodradilo a zbieralo sa o sto šesť. Po zbere sa všetci stretli na Obecnom úrade kde pán starosta pripravil bohaté občerstvenie. Oznámenie o konaní akcie bolo zverejnené na obecnom úrade a vyhlásené obecným rozhlasom. PS Omšenie patrí veľká vďaka za uskutočnenie akcie a tiež za to, že im naša príroda nie je ľahostajná.

Poľovníctvo má zmysel!

zber odpadu dravce petrovec 5 zmensena28.4.2023 dňa PZ Veľké Dravce, PSPetrovec v spolupráci s AGRORIS S.R.O sa zúčastnili projektu ČISTÝ REVÍR - ČISTÁ PRÍRODA  Zúčastnilo sa 42 dobrovoľníkov a za pekného počasia a dobrej atmosféry sa nám podarilo vyzbierať 5 ton odpadu.

zber odpadu ivanovce 1 zmensenaTak už to u nás začalo! Dňa 18.03.2023 PZ Ivanovce v spolupráci s obcou Štvrtok zorganizovalo „Čistý revír = čistá príroda!“ Členovia PZ spolu s občanmi Štvrtka spojili svoje sily a pustili sa do čistenia revíru a okolia obce. Účasť na akcii bola cca 70 brigádnikov ! Spoločne vyzbierali 80 ks 120 litrových vriec odpadu. Aj touto cestou ďakujeme PZ Ivanovce a veríme, že ich budú nasledovať aj ďalší užívatelia poľovných revírov. Tiež ďakujeme Ing. Gabriele Vojtkovej – starostke obce Štvrtok za pomoc a za zaslanie informácii a fotodokumentácie z akcie.

zs ms dlhe 3 zmensenaDo tohto projektu sme sa zapojili opäť po úspešnej realizácii projektu v minulom roku a po komunikácii s pánom starostom Ing. Jánom Knížom, ktorý je členom PZ- LAZY Dlhé nad Cirochou. Tento projekt bol rozdelený na dve samostatné akcie.

1. Poľovníci PZ-LAZY realizovali podujatie v sobotu 13. apríla 2024. Na akcii sa zúčastnilo 25 poľovníkov a nazbierali 1,82 tony odpadu.
2. Deti materskej školy v súvislosti s témou týždňa „Apríl- mesiac lesov“ a projektom „Deň Zeme, ktorý realizovali 22. apríla 2024 začali a potom pokračovali celý týždeň od 22.4.- 26.4. a 29.4. zbieraním odpadu v rôznych lokalitách obce. Oznámenie o tejto aktivite sme uverejnili aj v našej facebookovej skupine, ktorú máme s rodičmi. Na akcii sa zúčastnilo aj niekoľko rodičov.

zber odpadu pusovce 2 zmensenaDňa 18.3.2023 sa naše poľovnícke združenie PZ Rozvoj Pušovce zapojilo do projektu Čistý revír = Čistá príroda. Akcia bola spojená s prechádzkou a kontrolou poľovníckych zariadení. Jednotliví členovia sa rozdelili do skupín a každý šiel inou časťou nášho poľovného revíru. Do akcie sa zapojili členovia s rodinnými príslušníkmi čo spolu tvorilo 20 ľudí. Podarilo sa nám vyzbierať 30 vriec rôzne odpadu, pneumatiky, sklo, plasty a iné.    

zber odpadu meliata 1 zmensenaV mene obce Meliata ako starosta obce Csaba Husaník a ako člen výboru PZ Meliata by som Vám chcel trošku informovať o začatí nášho podujatia ktorý sme organizovali prvý krát už v roku 2017 násť. Ja ako starosta a poľovník oslovil som okolité obce a mestá ktorým cez kataster tečie rieka Muránka. Ponúkli nám  dobrovoľnú pomoc Vodácky klub HRON. Prvý rok sme začali čistením rieky Muránka lebo to vyzeralo najhoršie od odpadov ako to vidíte aj na fotkách. Boli oslovený rybári,včelári,ochranári,školy,dobrovoľníci a poľovníci ktorý v Meliate zabezpečili obed a dovoz odpadu z prírody. Už v roku  2019 násť na čistení rieky sa nás zúčastnilo spolu 750 čo bolo o 200 účastníkov viac ako v minulom roku. V obci Meliata sme prvý rok vyzbierali okolo 200 vriec odpadu.

zber odpadu chotuc 26 zmensenaSPÁJAŤ SA PRE DOBRÚ VEC MÁ VŽDY ZMYSEL. Rovnako ako projekt ČISTÝ REVÍR= ČISTÁ PRÍRODA, ktorý podporili aj členovia z PZ Chotúč Mikušovce - Tuchyňa spolu s miestnymi záujmovými zložkami, ako sú športový klub, DHS, jednota dôchodcov a samozrejme pridali sa  malý aj veľký občania obce Tuchyňa, ktorá bola hlavným spoluorganizátorom. Začiatkom apríla sa zveľaďovacej brigády zúčastnilo spolu viac ako 45 ľudí a vyzbierali viac ako 5 ton rôzneho odpadu. Po skvelo vykonanej práci nechýbala ani odmena v podobe sladkej odmeny pre najmenších a skvelého občerstvenia pre veľkáčov.

DSC 010515.4.2023 naše PZ Badín zorganizovalo akciu Čistý revír = Čistá príroda, ktorej sa zúčastnilo 40 dospelých a 10 deti ako členov PZ, tak aj priaznivcov čistého lesa z nepoľovníckej verejnosti. Upriamili sme sa na najviac atakované lokality nášho PZ a boli sme nemilo prekvapení ako tzv. milovníci prírody vedia do roka urobiť z vyčistených lokalít opätovné smetiska. Vyzbierali sme odhadom cca 2,0 tony odpadu, ktorý sme uložili na zberný dvor v Badíne. Úspešnú akciu sme ukončili podávaním občerstvenia a posedením pri guláši na poľovníckej chate nášho PZ Badín.

2Akciu čistý revír = čistá príroda  zorganizovalo Poľovnícke združenie Kálnica spolu s občianskym združením Kálnická dolina, ZŠ Kálnica  a obcou Kálnica, dňa 21.4.-22.4. 2023. Akcia bola propagovaná webovej stránke obce Kálnica. Tento krát prialo aj počasie a akcia určite splnila svoj účel. Do akcie sa celkovo zapojilo cca 60 účastníkov vrátane detí. Už tradične odštartovali túto peknú akciu v piatok naše deti zo základnej školy. Deti boli opäť príkladom, za čo im, ale aj celému učiteľskému zboru patrí veľké poďakovanie.

Podkategórie

Hľadať

Sledujte HALALI

halali premiera

E-KNIHA NÁVŠTEV REVÍRU SPK

halali premiera

Výročné konferencie OPK

50t

Newsletter

50t

Odber newslettra

Poistenie PUP

Nadácia Príroda

SME ČLENMI

cic

FACE Official dark green 1

fitasc

Hlavný partner:

Tempus Car solo page 0001 

Zmluvní Partneri:

 

ibo_jpg.jpg

OKGroupSK150

partner lesy web

partner vlm web

 

Logo VF

Partneri a komunikační partneri

logo transparentne nove

oz zelen

Polovnictvo a Rybarstvo

LovuZdar DarkGreen1 1Logo VF

Telekomunikačný partner

O2BD
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.