Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

20220403 073850 COLLAGETak ako každý rok aj v roku 2022 zorganizovalo PZ RUdava Malé Leváre jarný zber odpadu v rámci katastra Malé Leváre. Zber sme na plánovali na začiatko apríla (sobota 2.4.2022), kedy ešte nie je rozbujnená zeleň a je vidieť po zime neporiadok. Konečne sme sa mohli stretnúť viacerí zo združenia, keďže opatrenia sa uvoľňujú. Zamerali sme sa hlavne na staršie skládky z minulého obdobia. Podarilo sa vyzbierať cca. 2,5 tony odpadu. Odpad bol odovzdaneý a vytriedený na zberný dvor.

IMG 3856Poľovnícke združenie Jablonica sa dňa 10.4.2022 zapojilo do akcie "Čistý revír", ako súčasť akcie Obce Jablonica "Čistý chotár". Akcie sa zúčastnilo 39 členov PZ a ich rodinných príslušníkov. Nazberali sme a vyseparovali 3 kontajnery odpadu , vyše 100 vriec čím sme prispeli k zlepšeniu životného prostredia.

20220409 120834 zmensenaDňa 9.4.2022 usporiadalo Poľovnícke združenie Topľa Soľ brigádu na čistenie poľovného revíru Slaný potok. Ide už o 4. ročník, ktorý vyhlásila Slovenská poľovnícka komora pod názvom Čistý revír = čistá príroda. Do brigády sa zapojili členovia Poľovníckeho združenia Topľa Soľ a miestní dobrovoľníci po jednotlivých katastrálnych územiach obcí Soľ, Hlinné a Rudlov. Vyzbieralo sa množstvo odpadu od plastových fliaš, komunálneho odpadu, počítača, tlačiarne, kuchynskej linky, pneumatík a podobne. Veríme, že v budúcnosti sa už takéto odpady nebudú nachádzať v našej prírode, nakoľko sú už v prevádzke zberné dvory v obci Soľ aj Hlinné a obyvatelia dotknutých obcí budú tento odpad odvážať tam a nie do prírody.

IMG 20190330 134634Dňa 26.03.2022, sa poľovnícke združenuie Breza v spolupráci s obcou Poľný Kesov, zúčastnila akcie “Čistý Revír = Čistá Príroda”. Akcie sa zúčastnilo 26 osôb, ktorí boli rozdelní do viacerých skupín.

Počas akcie sa vyzbieralo cca 900 kg rôzneho druhu odpadu. Jednalo sa prevažne o plastový odpad, pneumatiky, no našli sme aj časť výfukového systému vozidla. 

1 1Akciu Čistý revír = čistá príroda zorganizovalo Poľovnícke združenie Kálnica spolu s občianskym združením Kálnická dolina a obcou Kálnica, dňa 9.4.2022. Aj napriek tomu, že počasie príliš neprialo, akcia sa vydarilo a podarilo sa vyzbierať množstvo odpadu. Jednotlivé skupiny zbierali odpad na vopred vytipovaných lokalitách v poľovnom revíri Kálnica-Sever odkiaľ sa zvážal do kontajnerov na zberný dvor.

20220305 115448 zmensenaČlenovia PZ Radvaň nad Dunajom, ako užívatelia miestneho poľovného revíru organizovali dňa 5. marca 2022 brigádu – zber odpadkov v rámci celoslovenskej akcie „čistý revír = čistá príroda“. O konaní akcie boli informované obyvatelia obcí Radvaň nad Dunajom a Virt prostredníctvom sociálnych sietí a jednotlivých členov PZ. Účastníci zber odpadkov vykonávali v malých skupinkách v dopoludňajších hodinách, kedy sa vyčistili vopred vytypované lokality v PR.

PZ Dolina Radava 2022 15 zmensenaAkciu s názvom Čistý revír = čistá príroda zorganizovalo PZ Dolina Radava v spolupráci s obcou Radava v sobotu 26. marca 2022 v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. v chotári obce v lokalitách Výhonský járek, Pánske vinohrady, Šóhore, Pod Bočinou, Tetveš a popri potoku Liska, železničnej trate a štátnej cesty. účastníci mimo PZ boli opzvaní reláciou v miestnom rozhalse a prostredníctvom oficiálnej stránky obce Radava www.radava.sk a FB stránky obce.

Foto4 zmensenaAkcia sa konala 12.3.2022 v rámci poľovného revíru Trenčianska Teplá. Za účasti členov PS Kopec sv. Hubert a aj nepoľovníckej verejnosti. Akcie sa zúčastnilo 12 dospelých ľudí a dve deti. Začínali sme o 9 hod. na konci obce Trenčianska Teplá smerom k Váhu. Končili sme cca o 14-tej pohostením pri guláši. Vyzbierali sme 1,6 tony odpadu. Jeden plný kontajner a cca 30 vriec triedeného odpadu - sklo, plasty, kovy.

Ing. Dominik Gallo

277552355 2269358083233341 3365720702073805504 n zmensenaPo prvý krát sme sa, ako Poľovnícke združenie Nemšová zapojili do projektu - Čistý revír = čistá príroda, ktoré vyhlásila SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA a TELEVÍZNA RELÁCIA HALALI (RTVS). Zbierali sme,, odpadky " v časti Nemšová ul. Moravská smer Nová Nemšová a Nemšová - Kremenice... Spolu sa dnes pomocou členov Poľovníckého združenia Nemšová a priatelov združenia podarilo za pár hodín vyzbierať neuveritelných cca 550 kg odpadkov, ktoré nepatria do prírody. Samozrejme budeme aj na ďalej pokračovat v čistení prírody v rámci polovného revíru Nemšová...

7c11314b7537ad30c110fbe46ccac9a6.0 resized 20220406 114445620 zmensenaChceme sa pochváliť, že aj naša Poľovnícka organizácia Častkov - Havran sa zapojil do projektu ČISTÝ REVÍR - ČISTÁ PRÍRODA. Vyzbierali sme vyše 70 mechov odpadu. Brigády sa zúčastnilo 10 ľudí z nášho združenia, po dva víkendy. Všetkým, ktorým nieje ľahostajná naša príroda, zo srdca veľmi pekne Ďakujem.
Lovu Zdar! 

20220402 113555 zmensenaDňa 2.4.2022 sa PZ Čierny bažant Diakovce ako každoročne zapojilo do akcie ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA. Na akcii sa zúčastnili členovia PZ a kamaráti zo stolnotenisového klubu Diakovce. Vyzbierali sa 3 tony komunálneho odpadu, 5 ton stavebného odpadu a pneumatiky. Ďakujeme obci Diakovce za zabezpečenie kontajnerov  na odpad. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa znížilo množstvo nelegálne vyvezeného odpadu v katastri našej obce. Touto cestou chceme poďakovať verejnosti, že s komunálnym odpadom nakladá zodpovedne a nevináša ho do prírody.

Zdeno Urbanec
člen PZ Čierny bažant Diakovce

20220319_121156.jpgDňa 19.3.2022 PZ TAREKY Buclovany zorganizovalo akciu Čistý revír = čistá príroda v spolupráci s obcou Buclovany. Akciu sme propagovali informačným plagátom na sociálnej sieti FB stránke (Oznamy obce Buclovany), obecnom rozhlase a na informačných tabuliach pri obecných úradoch v obciach Buclovany a Abrahámovce. Brigády sa zúčastnilo 35 ľudí, boli to členovia PZ, ich rodinný príslušníci a aj občania obce. Rozdelili sme sa na menšie skupinky do vyhliadnutých lokalít, kde sme zbierali odpad.

10Poľovnícke združenie „Päť vrchov“ Dobrá Niva v spolupráci s Obcou Dobrá Niva, Slovenským rybárskym zväzom MsO Zvolen, Spolkom dobronivských turistov, Športklubom Dobrá Niva, RTVŠ Dobrá Niva, OŠK Dobrá Niva a žiakmi ZŠ s MŠ J.S.Neresnického Dobrá Niva ako každoročne aj tento rok 26.03.2022 (sobota) zorganizovalo tradičnú akciu v obci Dobrá Niva (okres Zvolen) a hlavne v jej extraviláne zameranú na čistenie extravilánu obce, t.j. zber komunálneho odpadu pod názvom Čistý revír = čistá príroda.

187 zmensenaSPZ PZ Paňa za spolupráci s Obecným úradom zorganizovali akciu čistá príroda = čistý revír. Prostredníctvom obecného rozhlasu a stránke OÚ Paňa sme vyzvali občanov obce , aby  sa zapojili do tejto akcie. Na prekvapenie sa do tejto akcie zapojilo 11 členov PZ , zamestnanci obecného úradu , poslanci, občania a rodáci  obce Paňa spolu 26 ľudí. Zvážanie odpadu bolo zabezpečené  pomocou prívesných vozíkov  členov PZ a  vozidla  obecného úradu.

IMG 20220330 190319417 HDR zmensenaPoľovnícke združenie Driny Smolenice – Lošonec v rámci akcie poriadanej Slovenskou poľovníckou komorou,  reláciou Halali zorganizovalo v spolupráci s KC SAV Smolenice a obecným úradom Smolenice brigádu dňa 30.marca 2022 na vyčistenie revíru od rôzneho druhu odpadu. Vyčistili sa všetky prístupové cesty, obaľovačka, Mákové, Jahodník, Smutná ako aj všetky potoky. Našli sa dodre ukryté poklady ,,poriadkumylovných" občanov ako napríklad plasty z celého auta, pneumatiky, televízory...

20220402 150859 zmensenaDňa 2. apríla 2022  členovia Poľovníckeho  združenia TOPĽA  Bystré - pracovnej skupiny Bystré v úzkej spolupráci s obcou Bystré a jej občanmi zorganizovali aj napriek chladnému a nepriaznivému počasiu brigádu zameranú na čistenie poľovného revíru a prírody.

Zberu nelegálne uskladneného odpadu sa za prítomnosti starostu obce p. PhDr. Ľubomíra Hrehu a členov poľovníckeho združenia zúčastnili aj dobrovoľníci a priatelia prírody z radov zamestnancov obce a jej občanov. Najviac nás teší skutočnosť, že akcia oslovila všetky vekové kategórie  a to aj najmladších účastníkov, ktorými boli deti z obce  a ktoré týmto veľkým gestom dokázali, že aj im v dnešnej modernej dobe úprimne záleží na stave nášho životného prostredia.

FB IMG 1649004467250PZ Malý Dunaj Jelka sa aj tento rok zúčastnil projektu "Veľké jarné upratovanie 2022". Hlavným organizátorom projektu je starosta obce Jelka pán Ing. Gabriel Kiš. Do upratovania sa zapojilo viac ako 100 dobrovoľníkov - poľovníci z PZ Malý Dunaj Jelka, dobrovoľní hasiči obce, žiaci zo ZŠ, jednotlivci a dospelí s deťmi. Je pre nás veľmi dôležité životné prostredie a ochrana životného prostredia. Vidieť, že snaha nie je márna lebo každým rokom máme menej smetí, ako pri úplných začiatkoch projektu. Starajme sa o našu prírodu, ona sa nám za to odvďačí.

image005 zmensenaAj poľovníci z PS Stráne pri PD Bolešov upratujú. Dňa19.03.2022 poľovníci z PS Stráne pri PD Bolešov v spolupráci s obcou Bolešov vyzbierali približne 2,5 tony odpadu. I keď sa za posledné obdobie čoraz častejšie kladie dôraz na čistotu v lesnom prostredí, poľovníci vnímajú, že odpadkov za posledné obdobie pribúda. Je to však záležitosť osobného prístupu a vzťahu človeka k prírode, a preto poľovníci z PZ Strane do aktivít súvisiacich so zveľaďovaním zapájajú aj najmladšiu generáciu.

pz diana perin 1

PZ Diana Perín v spolupráci s obcou Perín-Chym organizovali dňa 26.3.2022 akciu Čistá dedina 2022. Vyzbierali sa 3 veľkokapacitné kontajnery odpadu. 

DSCN9502 zmensenaDo akcie čistý revír = čistá príroda sa tento rok zapojil aj PR Pri dube Zvolen, ktorého užívateľom je Národné lesnícke centrum. Vyzbierali sme z lesa množstvo odpadu a plánujeme v tom aj ďalej pokračovať.

Lesu a lovu zdar!

IMG_8581.jpgV PR Počúvadlo pri Lučenci vyzbierali 3 členovia PO Počúvadlo Lučenec a 2 priatelia prírody dňa 14.3.2022 približne 800 kg odpadu.

Do obedu sa podarilo vyzbierať 3 malé prívesné vozíky odpadu - prevažne plastové PET a sklenené fľaše. Našli sa však aj tvrdené bandasky od oleja a rôzny priemyselný odpad.

Akcia bola zameraná na vyčistenie okolia štrkovísk a rybníka.

V danej lokalite tak bola akcia Čistý revír = čistá príroda 2022 úspešne zrealizovaná.

Odpad SP Stvrtok2 zmensenaDňa 20.3.2022 členovia a priatelia nášho poľovníckeho združenia PZ Spišský Štvrtok uskutočnili spoločnú brigádu zameranú na čistenie poľovného revíru. Akcie sa zúčastnilo približne 35 osôb. Združenie zahŕa hlavne oblasť k.ú: Dlhé Stráže, Dravce, Bukovinka, Spišský Štvrtok, Iliašovce, Kurimany kde bol prevažne v poľovných lokalitách vyzbieraný nelegálne uskladnený odpad.  

96e577df-fba7-477c-85aa-b27045c01608_zmensena.jpgPoľovné združenie Bažant Kvetoslavov zorganizovalo 12. marca 2022 každoročnú brigádu s cieľom čistenia nášho okolia. Tento rok sme to skúsili urobiť trosku zaujímavejšie a zapojili sme aj naše okolie. Veľká vďaka všetkým zúčastnením poľovníkom, ich rodinám a priateľom. Z prírody okolo obce sa nám podarilo vyzbierať až 10 000 kg plastov, plechu, pneumatík, skla, betónu, autodielov a veľa ďalšieho odpadu, ktorý nemá v prírode čo robiť!

276139420 690588568956875 2046846379556113323 nDňa 19.3.2022 sa uskutočnil zber odpadu v revíri. Akcie sa zúčastnilo za PZ 15 ľudí. Zbieralo sa v časti Svrčecký kopec, kde sa okrem bežných pet-fliaš a plechoviek našli a zobrali 5 ks pneumatík z automobilov, sudy-plechové, časti áut, rôzne sklo. Akciu robíme pravidelne každý rok o tomto čase, no prvý raz žiadame aj o príspevok. Vyzbieralo sa 7 vriec a kovové odpady - takmer celá vlečka traktora.

IMG_7526_zmensena.jpgČlenovia PZ sa zúčastnili brigády za účlom zberu odpadu, ktorú organizoval výbor PZ. Prítomných bolo 29 členov + 1 dieťa. Vyčistili sme od odpadu všetky komunikácie medzi dedinami Šalgovce, Surbice, Orešany, Bzince, Ardanovce, ako aj príjazdové cesty do lesa a odstavné miesta. Vyzbierali sme celkovo plný 7 kubíkový kontajner, ktorý sme si aj sami zabezpečili a jeden z našich členov ho zaplatil. Vyzbierali sme asi 3 tony odpadu (pozostatky z áut, pneumatiky, matrace, fľaše, plasty, fólie, papiere, 2 vrecia úplne drobného odpadu.

image4Dňa 19.3.2022 sa členovia PZ  Bažant spolu s rodinnými príslušníkmi a priateľmi zúčastnili na zberu odpadu v revíri Dediny Mládeže. Popri zbere odpadu prebehlo aj každoročné jarné sčítanie zveri. 17 zúčastneným sa podarilo vyzbierať až 650kg odpadu napriek tomu, že sa táto akcia uskutočňuje každým rokom. Dúfame, že množstvo bude každým rokom ubúdať a nie pribúdať ako je tomu bohužiaľ po posledné roky zvykom. Čistému revíru, lesu a lovu zdar!

IMG 20220319 125717 zmensenaV revíre PZ SUCHÁ DOLINA KAĽAVA sme pri roztápaní snehovej pokrývky nachádzali na jar nové a nové  miesta s komunálnym odpadom.  Naša poľovnícka pracovná skupina z Vojkoviec kontaktovala primátora mesta Spišské Vlachy a požiadali sme ho o spoluprácu pri odstraňovaní odpadu. Dohodol sa termín upratovania na 19. marca 2022 a tak na tento deň zabezpečil primátor mesta Spišské Vlachy pán Fifík aj veľkokapacitný kontajner na vyzberaný odpad. Do upratovania prírody a hlavne do šírenia  osvety o dôležitosti udržiavania čistej prírody a nášho životného prostredia sa zapojili aj deti z materskej škôlky v obci Vojkovce pod vedením pani riaditeľky PhDr. Novotnej Viery. Deti vyzberali 18. marca 2022 od pohodených papierikov okolie svojej MŠ, potravín COOP Jednota a taktiež aj zástavku EUROBUSU.

received 1133715440764926Už niekoľko rokov sa v našej obci Podlužany 1any (okres Levice) a v jej katastrálnom území uskutočňuje v spolupráci s obecným úradom zber odpadu. Okrem miest popri komunikáciách sa zber upriamuje aj na časti poľovného revíru. Členovia PO Nová Dedina-Stará Hora, ale aj iní občania svedomite a pracne zbierajú nie len drobné odpadky, ale väčšie nelegálne skládky s odpadom rôzneho druhom (okrem nebezpečného odpadu) Akcie sa zúčastnilo 40 ľudí a vyzbieralo sa takmer 4000 kg oadpadu! Na zatraktívnenie celej environmentálnej akcii sa účastníkom podáva divinový guláš a iné občerstvenie. Bohužiaľ každý rok sa takto spoločne podarí vyzbierať z viareo lokalít našej obce odpad v rozsahu nákladného vozidla. Uvedený druh dobročinnej akcie chceme udržiavať a pevne verím, že sa stane tradíciou a spoločne tak urobíme prírodu ešte krajšou.

IMG 20220305 101850 zmensenaDňa 5.3.2022 sa v revíry Jastrab Dolné Dubové zorganizovala brigáda na čistenie miestnych častí potokov na konci priehrady, pri parkovisku na priehradu a tzv. Krupanská cesta. (viď mapka). Nakoľko akcia bola ohlásená aj na obci, avšak tá organizovala čistenie starého zberného dvoru v intraviláne obce, zber v extraviláne uskutočnila pätica poľovníkov, členov PZ Jastrab Dolné Dubové. Obec však asistovala odvozom nazbieraného odpadu a následným pristavením zberného kontajneru. Spoločným úsilím sa počas cca 3  hodiny trvajúcej akcie vedenej v priateľskom a komornom duchu podarilo zozbierať 14 vriec, najmä plastového odpadu. 

IMG 262Každoročne členovia PZ Vlčkovce-Opoj čistia svoj revír od odpadu, ktorý tam “zabudli” nielen naši spoluobčania. Najviac odpadu je vždy nájdeného pri prejazdných komunikáciách, kde prechádzajú a odpad “odkladajú” nie naši občania. Môžeme konštatovať, že každoročne je tohto odpadu menej, čo dokazuje aj v tomto roku množstvo a druh vyzberaného odpadu. Aj v tomto roku 5. marca 2022 sa zúčastnilo 22 členov PZ Vlčkovce-Opoj na brigáde a nájdený odpad odovzdali na Zberný dvor Vlčkovce.

plagat cisty revir 2022Vážení priatelia poľovníci,

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s tvorcami TV magazínu Halali vyhlasuje od 1.2.-31.12.2022 projekt Čistý revír = čistá príroda, ako pokračovanie úspešných predošlých troch ročníkov, kedy sa nám resp. Vám podarilo vyzbierať už 580 ton odpadu! V minulom roku sa do výzvy zapojilo doposiaľ najviac, až 66 užívateľov poľovných revíroch z ktorých 39 požiadalo o preplatenie nákladov vo výške 50,-€ z centrálneho Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva. 

Najskôr KPŽP a následne Prezídium SPK schválilo predložené žiadosti a vyplatilo organizáciám, ktoré sa zapojili v roku 2021 do výzvy spolu 1950 €.

Pridajte sa k nám! Vyplňte žiadosť, pošlite fotky z brigády či akcie a informáciu koľko odpadu sa Vám podarilo vyzbierať.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (vzor_ziadosti_FRZP_SPK.docx)vzor_ziadosti_FRZP_SPK.docx[Vzor žiadosti o finančný príspevok z FRZP]78 kB
Stiahnúť tento súbor (statut_CR_CP_2022.pdf)statut_CR_CP_2022.pdf[Štatút žiadosti Čistý revír=čistá príroda o finančný príspevok z FRZP]168 kB
Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf)Smernica o FRaZP_SPK.pdf[Smernica FRZP]65 kB
Stiahnúť tento súbor (plagat_CRCP_22.pdf)plagat_CRCP_22.pdf[Plagát Čistý revír = čistá príroda 2022]836 kB
Stiahnúť tento súbor (vzor_plagat.pdf)vzor_plagat.pdf[Vzor plagátu Čistý revír = čistá príroda, 2022]707 kB

Cistenie chotara 7 1Akcia sa uskutočnila 19.12.2021 v revíri Suchohrad v spolupráci s OÚ Suchohrad. Začalo sa o 9,00 hod na 4 lokalitách, kde sa vybrali účastníci rozdelení do skupín (lokality Prux, Jankov hrúd, Bogdalícky vŕšok, Gaštan). OÚ nám zabezpečil vrecia a pracovníka, ktorý otvoril zberný dvor a tým nám sprístupnil kontajnery na odpad. Vyčistili sme predmetné miesta od odpadu a následne ho vytriedili. Vyzbierali sme cca 250 kg plastov, 50 kg skla, cca 150 kg komunálneho odpadu a asi 1,5 tony stavebného odpadu. Brigády sa zúčastnili poľovníci a ich rodinní príslušníci v počte 12 ľudí.

received 479771880001431Aj napriek zložitej situácii s pandémiou  v roku 2021 a s tým súvisiacimi opatreniami sa nášmu PZ Koválov  v spolupráci so ZŠ Koválov, ZŠ Smrdáky, 3.ZŠ Senica - triedou 9.C a obecnými úradmi Koválov a Smrdáky podarilo  zorganizovať akciu Čistá príroda=čistý revír. Naši členovia (12 členov)  spolu s pedagógmi (8 pedagógov) a deťmi ( 57 detí) z  uvedených základných škôl dňa 23.04.2021 po rozdelení do troch samostatných skupín vyčistili  väčšiu časť nášho revíru v katastrálnych územiach obcí Koválov a Smrdáky. Spolu sme vyzbierali asi  4 tony odpadu ( 2 menšie traktorové vlečky, 5 prívesov za auto), ktoré sme sa snažili separovať. Deťom sme za ich snahu na záver zorganizovali malú opekačku (každej škole samostatne) a taktiež dostali od nás darček v podobe sladkostí. Veľmi pekne týmto ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie podobné akcie, ktorými jednak prispievame k výchove našich detí a jednak k ochrane životného prostredia v ktorom žijeme. Dúfame, že v roku 2022, ak nám to situácia dovolí sa nám podarí zapojiť aj obyvateľov našich obcí.

IMG-20211223-WA0003.jpgČistenie prírody zorganizovali členovia PS HOCHŠTETŇAN zorganizovali brigády v dňoch 10.4.2021 a 12.6.2021 v lokalite Horný les, poľný revír, okolie poľných cieset a divoké skládky v spolupráci s obcou Vysoká pri Morave za účasti 18 členov PS, 21 rodinných príslušníkov a 32 dobrovoľníkov z radov občanov obce. Vyzbierali sme dokopy neuveriteľných 53 ton odpadu! Čistenie lokality má dlhoročnú tradíciu, nakoľko býva pravidelne znečisťovaná komunálnym odpadom, technickým, priemyselným, stavebným odpadom, obyvateľmi, a pod. Odpad znehodnocuje miestnu prírodu, znečiťuje podzemné ako i povrchové vody, kontaminuje zeminu, krásu krajiny v poľovnom revíri nevynímajúc aj chránené oblasti.

IMG_1969.jpgPZ Nimród uskutočnilo v rámci akcie Čistý revír = čistá príroda dva akcie. Prvá sa uskutočnila za účelom sadenia stromov, kedy 5 členov PZ vysadilo 100 ks sadeníc agátu bieleho, ktoré zakúpili z vlastných zdrojov. V druhom termíne sa uskutočnil zber odpadu za účasti troch členov PZ. Spoločne vyzbierali 400 kg odpadu v lokalitách Klúčiareň, obec Trnovec nad Váhom, v okolí príjazdovej cesty k poľovníckej chate. Odvoz odpadu na skládku zabezpečila obec Trnovec nad Váhom.

7_zmensena.jpgDňa 22.5.2021 zorganizovalo PZ Plachtince podujatie „čistý revír=čistá príroda“. Celkovo sa zišlo 20 členov poľovníckeho združenia, 3 kandidáti na prvý poľovný lístok a nesmierne nás potešila účasť nepoľovníckej verejnosti, najmä tej najmladšej generácie. Za smutného zamračeného počasia, ale s veľkým elánom sme sa pustili do práce. Postupne boli od odpadu rôzneho druhu vyčistené lokality Lomianska dolina, Suchánska dolina, Vrbina, Baránky a Peniažťok. Celkovo sa podarilo vyzbierať 1,6 tony odpadu. Touto cestou chceme poďakovať všetkým zúčastneným poľovníkom ako aj nepoľovníckej verejnosti za to, že priložili ruku k dielu. Bolo to prvé takéto podujatie organizované v PZ Plachtince, no určite nie posledné, nakoľko sa žiaľ stále nájdu ľudia, ktorí využívajú les mimo iného aj ako „smetisko“.

PS Strane pri PD Bolesov zmensenaO čistotu v revíroch sa starajú aj  poľovnícke združenia a spoločnosti z okresu Ilava. Okrem toho, že pracujú na zveľaďovaní revírov  samostatne ako poľovníci,  do spolupráce často zapájajú i nepoľovnícku verejnosť. Spolupráca aj v tejto oblasti, má svoje pozitíva a opodstatnenie. Nielenže spoločnými silami je príroda odbremenená o časť odpadu, ale hlavne  je podporované uvedomenie si  zodpovedného správania sa, smerom k prírode. Ďalším pozitívom spolupráce s nepoľovníckou verejnosťou je vytváranie priestoru pre budovanie dobrých vzťahov, ako aj zvyšovanie povedomia o poľovníckej činnosti.

Myšlienku projektu „ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA“ podporilo v okrese Ilava niekoľko organizácii. Napríklad PZ Borokové Vápeč v spolupráci s mestom Ilava,  obcou a členmi KST Horná Poruba, vyzbierali pri príležitosti Dňa Zeme viac ako 2,5 tony odpadu. A to, len na úseku približne 8 km.

4 zmensenaČistenie prírody zorganizovali členovia PZ dňa 24.4.2021 v lokalite pod Kršlenicou v spolupráci s obcou Plavecký Mikuláš. 19 účastníkov vyzbieralo odpadu za plný kontajner + 20 vriec. Propagácia podujatia sa uskutočnila prostredníctvom dodaného plagátu Čistý revír = čistá príroda. Čistenie lokality 2 x ročne má mnoho ročnú tradíciu, nakoľko nezodpovední návštevníci /aj domáci/ každoročne zanechajú odpadky znehodnocujúce miestnu prírodnú krásu a ubližujú zveri.

20210530 125622 zmensenaUž počas apríla 2021 sa naše PZ snažilo zapojiť  do akcie s názvom Čistý revír = čistá príroda. Akciu sme sa snažili synchronizovať s dátumom Dňa Zeme no buď proti tomu bola sama príroda, alebo protipandemické opatrenia v súvislosti  s vírusom COVID 19 . Dňa 30.05.2021 sa nám to konečne podarilo. Zorganizovali sme veľkú brigádu na ktorú sme pozvali všetkých obyvateľov obce Petrovce  v okrese Vranov nad Topľou, ktorej extravilán tvorí cca ¼ výmery nášho PR. S celou organizáciou tejto akcie nám významne pomohli členovia a členky miestneho spolku ČK pod vedením   Anny Pavlíkovej (predseda) , starosta  obce ing. Ján Jenčo spolu so zástupcami obecného zastupiteľstva, MO Jednoty dôchodcov začo im touto cestou v mene PZ chcem znovu poďakovať. Akciu sme plagátom propagovali na stránke obce Petrovce, výzvami na FB stránke OoP (Občan obce Petrovce), miestnom rozhlase ako aj hromadnou sms správou cez obecnú aplikáciu.

IMG 4446 zmensenaV poľovníckom združení SOKOL Plavecký Štvrtok (okres Malacky) organizujeme akciu za účelom likvidácie nelegálnych skládok odpadu už veľa rokov, termínovo približne okolo Dňa Zeme. Široká verejnosť bola o projekte Čistý revír = čistá príroda, ktorý v roku 2021 organizuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK, informovaná prostredníctvom webovej stránky obce, oznam o brigáde bol uverejnený aj v periodiku Štvrtčan.

IMG 20211106 134555Občianske združenie Čierny Váh zorganizovalo v jarnom aj jesennom období v rámci projektu Čistý revír = čistá príroda zber odpadu na Čiernom Váhu a v jeho okolí. Do zberu sa zapojili členovia obžianskeho združenia, ako aj návštevníci Čierneho Váhu. Členovia OOZ vykonávali zber v okolí dolnej prečerpávacej nádrže a okolia rieky Čierny Váh. Návštevníci mali možnosť využiť čas strávený na Čiernom Váhu zberom odpadu do pripravených vriec a tým pomôcť okolitej prírode. Nazbieraný odpad tvorili rôzne predovšetkým plastové predmety,ktoré nezodpovední turisti vyhodili alebo ich doplavila voda. Spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať približne tonu rôzneho odpadu, za čo chcem všetkým účastníkom veľmi pekne poďakovať. Akcie sa zúčastnilo 9 členov OZ a návštevníci Čierneho Váhu, ktorí boli o akcii informovaní prostredníctvom plagátu "Čistý revír=čistá príroda". 

img_4416.jpgŽijeme dobou covidovou. Aj nás, milovníkov prírody, ktorí sme zároveň našli vášeň pre poľovníctvo poznačila táto doba.

Obyvateľstvo, uzavreté v dlhom lockdowne objavilo čaro prírody. Na jednej strane vítany jav, na druhej zvýšená záťaž na prírodu, zvlášť v našom revíri. Je to prímestský bratislavský revír, atakovaný všetkými tlakmi, ktoré takáto poloha prináša. Boli sme svedkami doslova procesií ľudi, ktorí miesto zavretých obchodných centier trávili voľné chvíle v prírode.

image3.jpgAj napriek tomu, že aktuálna situácia nedovoľuje organizovať spoločné akcie, členovia Poľovníckeho združenia Čierny Váh v Liptovskej Tepličke sa tak, ako každý rok, zapojili do výzvy SPK ČISTÁ PRÍRODA = ČISTÝ REVÍR. Každý člen vykonal zber odpadu v našom poľovnom revíri individuálne, a dokonca sa zapojili aj celé rodiny. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 48 vriec odpadu, čo je skutočne veľké množstvo. Veríme, že aj takýmto spôsobom dokážeme spoločne zveľadiť nám zverené prírodné bohatstvo v nádherných horách pod Kráľovou hoľou. 

20210327_095525_zmensena.jpgČistenie chotára obce Jablonové organizuje Poľovné združenie Jablonové v spolupráci s obcou Jablonové už viac ako 10 rokov, akciu dlhodobo voláme "Čistý chotár". Dovoľujem si ho naďalej používať, nakoľko má u nás tradíciu a zapájame do tejto akcie aj žiakov ZŠ, deti z MŠ a ich rodičov, DHZ a ostatných dobrovoľníkov. v roku 2021 sme zorganizovali brigádu 27.3.2021 v rámci vtedy platných opatrení. Akciu sme neorganizovali hromadne, ale dobrovoľníci boli vopred rozdelení do lokalít a boli im pridelené vrecia, ochranné pomôcky a občerstvenie. vyzbieralo sa 5 plných prívesných vozíkov odpadu cca 500 kg. Efekt tejto našej dlhodobej aktivity je viditeľný, z roka na rok je odpadu v chotári menej. Brigády sa zúčastnilo 28 členov PZ, kandidátov a ich rodinných príslušníkov, ktorí vyčistili revír. V lokalitách bližšie priintraviláne obce pomáhalo ďalších 20 brigádnikov. Propagáciu akcie robíme formou vyhlásenia v miestnom rozhlase a oznammom na sociálnych sieťach. Rovnako propagujeme všetky akcie SPK, a tiež vyvesením oznamov v revíri (Ochrana mláďat, Zber zhodov, Lov diviakov a i.)

20210407 104841Tak ako každý rok aj v roku 2021 organizovalo PZ Rudava Malé leváre jarný zber odpadu v rámci katastra obce Malé Leváre. Zber sa uskutočňoval priebežne v jarných mesiacoch marec/apríl. Už druhú sezónu je zber poznačený pandémiou, preto je organizácia zberu viac menej individuálna a zber sa neorganizuje ako spoločná akcia celého združenia, ale chodíme zbierať jednotlivo, prípadne v malých skupinách (max. 3 osoby). Tohto roku je veľmi poznať, že na obci funguje zberný dvor a občania si zvykli vyvážať odpad tam. No aj napriek tomu sa nájdu nelegálne skládky, ktoré sa nám darí úspešne likvidovať. Pevne veríme, že odpadu v prírode bude stále menej o čo sa snažíme aj my. Spoločne sme vyzbierali 3 prívesné vozíky, odhadom tak 300kg + multikara cca 150kg, spolu cca 450 - 500 kg odpadu.

príloha č. 1 PZ Malina 002Poľovnícke združenie Malina so sídlom Láb č. Láb 486, 900 67 Láb  v spolupráci s Obecným úradom Láb dňa 24. 04. 2021 organizovalo zber odpadu v katastrálnom území obce Láv pod názvom „ČISTÝ REVÍR -   ČISTÁ PRÍRODA“. Zberu odpadu sa zúčastnilo 18 členov Poľovníckeho združenia Malina a 15  dobrovoľníkov z obce Láb. Počas akcie bolo vyzbieraných 8 m3 odpadu. 

20210724 132057 zmensenaAkcie čistenia potok sa zúčastnilo 20 členov nášho spolku a 15 občanov obce (členovia DHZ, občania) Počas akcie organiovanej našim spolkom spolu s OÚ Trnava pri Laborci a Potravinami Viesta,s.r.o., sme vyčistili (vykosili, vyhrabali a vynosili odpad) z miestneho potoka na cca 800 m toku. Jednalo sa o náletové, invazívne dreviny ako aj plasty, sklo a drevo naplavené z lesa. Bolo vyvezených 6 vlečiek zeleného a cca 100 kg komunálneho odpadu.

PZ HáJ 14 zmensenaZačiatkom roka 2021 po zverejnení výzvy SPK akcie s názvom Čistý revír = čistá príroda, ktorú vyhlasuje KPŽP SPK spolu s TV reláciou Halali. PZ Háj Kľúčové rozhodli podporiť túto akciu aj v našom revíri. Plagát a textovú prílohu z rozdelením jednotlivých lokalít s menami členov obdrťali členovia koncom februára 2021. Zber odpadu bol organizovaní na mesiac marec a apríl pokiaľ odpadky nezakryla nová vegetácia. Zberu odpadkov sa zúčastnilo 15 poľovníkov a 15 rodinných príslušníkov, dobrovoľníkov a pracovníkov mesta. Vyzbieraný materiál sa sústredil do vriec, alebo voľne na hromady. Potom v spolupráci s mestom Nemšová s verejnoprospešnými službami mesta tento nazberaný odpad bol traktorom odvezený na zberný dvor v Nemšovej. Boli ho 2 traktorové vlečky cca 1000 kg. Toto podujatie splnilo svoj účel, niektoré lokality v revíri sú určite čistejšie. V budúcnosti bude snaha zo strany poľovníkov zapojiť ešte viac dobrovoľníkov hlavne z mladej generácie.

František Begáň
člen PZ

PZ_HáJ_4_zmensena.jpgPZ_HáJ_5_zmensena.jpgPZ_HáJ_6_zmensena.jpgPZ_HáJ_7_zmensena.jpgPZ_HáJ_8_zmensena.jpgPZ_HáJ_9_zmensena.jpgPZ_HáJ_10_zmensena.jpgPZ_HáJ_11_zmensena.jpgPZ_HáJ_12_zmensena.jpgPZ_HáJ_13_zmensena.jpgPZ_HáJ_14_zmensena.jpg

 

 

IMG 20210508 105455 zmensenaAkciu Čistý revír = čistá príroda organizovalo Poľovnícke zdurženie Javirsa Zbudská Belá spolu s rodinnými príslušníkmi. Čistli sme extravilány obcí Zbudská Belá, Valentovce, Volica a Výrava. Vyzbierali sme 800kg odpadov (plasty, sklo, elektronika, autosúčiastky, pneumatiky). Náklady na zber a likvidáciu odpadov boli vrecia 55,94 € a vývoz odpadov 520,00 €.

Vasil Rabajda
účtovník PZ JAVIRSKA

IMG 20210508 164605 zmensenaČlenovia PZ Radvaň nad Dunajom, ako užívatelia miestneho poľovného revíru organizovali dňa 8. mája 2021 brigádu – zber odpadkov v rámci celoslovenskej akcie „čistý revír = čistá príroda“. Nadviazali sme takto na dlhoročnú tradíciu, podľa ktorej v obci každoročne sa organizovalo zber odpadkov ku Dňu Zeme, ale z dôvodu pandemických opatrení táto akcia sa vlani neorganizovala. Vzhľadom na pokročilý stav vegetácie, jeden týždeň pred akciou bola vykonaná kontrola poľovného revíru, kedy členovia vytypovali presné lokality, kde bolo lokalizované rôzne množstvo odpadkov. O konaní akcie boli informované obyvatelia obcí Radvaň nad Dunajom a Virt prostredníctvom sociálnych sietí a jednotlivých členov PZ. Účastníci zber odpadkov vykonávali individuálne v dopoludňajších hodinách. Vrecia položené na vopred dohodnuté miesta boli zozbierané členmi PZ, pomocou traktoru a terénnymi autami.

Podkategórie

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.