Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

4Občianske združenie Čierny Váh zorganizovalo v jarnom období v rámci projektu Čistý revír = čistá príroda zber odpadu na Čiernom Váhu a v jeho okolí. Do zberu sa zapojili 7 členovia obžianskeho združenia, ako aj návštevníci Čierneho Váhu. Členovia OZ vykonávali zver počas 5 dní. Návštevníci mali možnosť využiť čas strávený na Čiernom Váhu zberom odpadu do pripravených vriec a tým pomôcť okolitej prírode. Nazbieraný odpad tvorili rôzne predmety, predovšetkým však plastové fľaše, ktoré nezodpovední turisti vyhodili alebo ich doplavila voda. Spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať približne 2 tony odpadu, za čo chcem všetkým účasníkom veľmi pekne poďakovať.

Autor: Ing. Michal Ondrejkov
člen OZ Čierny Váh 

IMG 20200601 184759 zmensenaTak ako minulý rok, aj tohto roku sa členovia PZ Bánov Počúvadlo zapojili do akcie s názvom Čistý revír = čistá príroda, ktorú vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali. Informácie o konaní akcie boli členskej základni predložené formou zaslania letáčiku na emailové adresy a uverejnením na oficiálnej webovej stránke PZ Bánov. Členovia PZ a čakatelia na členstvo v PZ spolu s rodinnými príslušníkmi v rámci možností, s ohľadom na situáciu spôsobenú obmedzeniami počas výskytu ochorenia COVID 19, vyzbierali v období od 01.04.2020 do 31.05.2020 v lokalitách PR Počúvadlo značné množstvo odpadu. 

94922153 2701325396661045 1812588237428883456 oKaždoročná tradičná akcia PZ Jastrab Veľká Ida, pri ktorej sme šistili okolie obce, ktoré je zároveň našim revírom. Konala sa 24.4.2020, zúčastnilo sa jej 18 členov PZ a ich rodinní príslušníci. Vyzbierali sme 12 prívesných vozíkov odpadu, čo činilo cca 3,6 tony smetí. Vyzbieraný odpad sme následne odviezli do zberného dvoru v obci Veľká Ida.

Autor: Kazimir Pomothy
tajomník PZ JASTRAB Veľká Ida 

20.3 1Lesy SR, š. p. Odštepný závod Liptovský Hrádok sa podieľajú prostredníctvom svojich zamestnancov na čistení poľovných revírov, ktoré majú v užívaní a to konkrétne v PR Krížna, Fatra, Prašivá, Rakytov a Liptovská Teplička. Ročne vyzbierame v každom revíri 100 - 150 vriec komunálneho odpadu. Čistenie prebieha celoročne zberom jednotlivých odpadkov popri cestách a v revíroch. Vzhľadom na veľký prísun znečistenia hlavne prostredníctvom vodných tokov je ich čistenie organizované v mesiaci apríl a november.

Autor: Ing. Miroslav Priechodský, PhD.
referent poľovníctva OZ LH 

CHPR NT 5Lesy SR, š. p. Odštepný závod Liptovský Hrádok sa podieľajú prostredníctvom svojich zamestnancov na čistení poľovných revírov, ktoré majú v užívaní a to konkrétne v PR Krížna, Fatra, Prašivá, Rakytov a Liptovská Teplička. Ročne vyzbierame v každom revíri 100 - 150 vriec, čo je približne 4 tony komunálneho odpadu. Čistenie prebieha celoročne zberom jednotlivých odpadkov popri cestách a v revíroch a teda nejde len o jednorazovú akciu. Hlavné obdobie zberu vzhľadom na klimatické podmienky je apríl až november. Odpad v poľovných revíroch je situovaný hlavne okolo dolinových ciest a vodných tokov. Napriek každoročnému úsiliu pri čistení našich revírov sa situácia nezlepšuje, odpad sa po vyčistení od nezodpovedných občanov dostáva späť do prírody. Akcie sa zúčastňuje cca 25 ľudí. 

Autor: Ing. Miroslav Priechodský, PhD.
referent poľovníctva OZ LH 

Priloha 2 foto 3Poľovníci a čistá príroda

Aj ked si v súčasnosti nahovárame, že sme homo technologicus, v skutočnosti zostávame stále prírodnou organickou bytosťou. Príroda je naša stvoriteľka, sme s ňou spojení a existenčne na nej závislí. A mimochodom, všimli ste si, ako v poslednej dobe rapídne mizne prirodné prostredie okolia Vajnor? Samozrejme, sme uvedomelí občania a tak to chápeme ako povinnú daň civilizácii. Ale kde je hranica primeranej dane a kde začína bezohľadné pustošenie odôvodnené presvedčivým argumentom, že si to vyžaduje industriálny a urbanistický rozvoj?

Tažko sa nám hľadajú správne odpovede na to, čo je mimo nášho vplyvu. No tiež to býva naopak; na čo nehI’adáme odpovede, zostane mimo nášho vplyvu. 

IMG 20200601 184759 zmensenaTak ako minulý rok, aj tohto roku sa členovia PZ Bánov Počúvadlo zapojili do akcie s názvom Čistý revír = čistá príroda, ktorú vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali. Informácie o konaní akcie boli členskej základni predložené formou zaslania letáčiku na emailové adresy a uverejnením na oficiálnej webovej stránke PZ Bánov. Členovia PZ a čakatelia na členstvo v PZ spolu s rodinnými príslušníkmi v rámci možností, s ohľadom na situáciu spôsobenú obmedzeniami počas výskytu ochorenia COVID 19, vyzbierali v období od 01.04.2020 do 31.05.2020 v lokalitách PR Počúvadlo značné množstvo odpadu.

foto 5 webDňa 30.5.2020 naša poľovnícka organizácia PZ Horné Mýto uskutočnila zber odpadu v poľovnom revíri Bažantnica Jahodná II. Zberu sa zúčastnili členovia PZ Horné Mýto, ich rodiny a priatelia, vrátane detí.

Počas zberu sa nám podarilo vyzbierať dva nákladné prívesy a štyri osobné prívesy smetí rôzneho druhu, najmä stavebný odpad, plasty, PET fľaše, elektrospotrebiče.

Autor: Andrej Both,
predseda PZ Horné Mýto

foto3Akciu pod názvom Čistý revír=čistá príroda organizovalo PZ Bagár-Cabaj dňa 26.4.2020 v revíri Cabaj. Akcie sa z dôvodu pandémie zúčastnili len členovia PZ, ktorí boli rozdelení do šiestich skupín po 5 členov. Každá skupina mala priradený dopravný prostriedok na zvážanie odpadu do zberného kontajnera umiestneného v strede revíru. Vyzbieralo sa až cca 10 ton rôzneho odpadu.

Autor: Libuša Lengyelová

received 307907586846518 1V minulom roku sa naše PZ zapojil odo prvého ročníka čistý revír - čistá príroda. V tomto roku sme sa rozhodli zapojiť opäť do tejto výzvy. Akcie sa zúčastnili členovia PZ, samozrejme v obmedzenom počte kvôli danej situácii (COVID 19). Vyčistili sme od odpadkov časť poľovného revíru v k.ú. Hlinné a okolie našej poľovníckej chaty. Spolu sme vyzbierali 200kg komunálneho odpadu (plastové fľaše, plechovky, plastové vrecká), Zároveň sme zverejnili aj status na sociálnej sieti pre nepoľovnícku verejnosť, ak už sú v prírode nech sa správajú zodpovedne a svoj odpad za sebou upracú.

Autor: Slavomír Keresteš

92131878 639411183574712 4596568197401935872 n zmensenaPoľovnícky spolok Lúka uskutočnil v roku 2020 už 2 brigády spojené so zberom odpadu. 1. sa konala 22.2.2020 v obci Lúka časť dolného toku potoka smerom k rieke Váh, organizátor bol PS Lúka, zúčasnilo sa jej 12 členov a vyzbierali 5 mechov plastového a iného odpadu. Druhá sa uskutočnila v časti revíru Tematín, Slopy 15.3.2020 a zúčastnilo sa jej 5 členov PS Lúka. Taktiež bolo vyzbieraných 5 mechov odpadu.

Autor: Marián Ábel

IMG 20200425 WA0019 zmensenaDňa 25.3.2020 sme sa pri dodržaní opatrení proti šíreniu COVID skoordinovali a po skupinkách s malým nákladným autom Transporter sa s prívesnými vozíkmi rozišli na miesta o ktorých sme vedeli, že sa objavili nové skládky. Bolo nás z 13tich členov až 12 + syn jedného poľovníka. V spolupráci s obcou sme vyzbieraný odpad v objeme cca 2 tony uložili na separovanom dvore obce. Taktiež sme osadili 17 tabúľ "Mláďatá nie sú opustené". Inokedy podujatie organizujeme s rybármi a deťmi zo školy no kvôli corone sme toto podujatie organizovali v našej réžii s našimi členmi

Autor: Imrich Šuba
predseda PO Dormutz 

PO buglovce lipa david muller 2 zmensenaFotografie pochádzajú z individuálnej brigády Poľovníckej organizácie Buglovce - Lipa. Počas odstraňovania čiernej skládky v revíri sa mi podarilo vyzbierať cca. 130 kg. odpadu rôzneho druhu od PET fliaš až po automobilovú pneumatiku. Je až zarážajúce že v dnešnej dobe stále musíme bojovať proti takýmto skládkam, nakoľko sú všade k dispozícii kontajnery na odpad poprípade zberné dvory.

Podotýkam že táto čierna skládka sa nachádza cca. 3 km. od zberného dvora odpadu. To už asi bola pre dotyčného človeka neprekonateľná vzdialenosť ten odpad tam zaniesť. 

Autor: Dávid Muller
člen PO Buglovce Lipa

87483707 620720135389430 6439352601837305856 n zmensenaDňa 25.1.2020 sa na popud OZ Zeleň a miesnych nadšencov z komunity obyvateľov časti Kolónia v Dechticiach, kde OZ sídli, zorganizovala brigádu na čistenie miestnej časti medzi lokalitami Žlaby a Kaluže. Akcie sa zúčastnilo počas dopoludnia priebežne viac ako 20 obyvateľov a za účasti členov OZ Zeleň. Akcia bola niekoľkonásobne vyhlasovaná v miestnom rozhlase a na web portáli obce Dechtice niekoľko dní vopred. Obec asistovala pristavením zberného kontajneru na najbližšiu prístupovú cestu. Spoločným úsilím sa počas cca 3,5 hodiny trvajúcej akcie vedenej v priateľskom a veselom duchu podarilo naplniť celý kontajner odpadom, ktorý už roky kazil dojem v danej lokalite. Odpad obec odviezla nasledujúci deň do miestneho zberného dvora.

Autor: Peter Kaššák
predseda OZ Zeleň

IMG 20200429 WA0023 zmensenaV rámci každoročného čistenia revíru v našej obci sme túto akciu zorganizovali aj tento rok. Koronakríza nám trošku naštrbila plány a zo spoločnej akcie bol individuálny zber. Zberu sa zúčastnili členovia poľovného združenia (22) a aj rodinný príslušníci poľovníkov nášho združenia. Hlavne deti mali radosť z pobytu v prírode.
Celkovo sa podarilo vyčistiť skládky, ktoré sa každoročne opakujú. Aj napriek tomu, že obec má zberný dvor, nájdu sa ľudia, ktorí odpad odvezú do prírody. Vyzbieralo sa cca 6 prívesných vozíkov odpadu.

Autor: Milan Kopiar

IMG 3464 zmensena

Člen PZ Malý Dunaj Jelka Ján Sloboda so synom Bálintom Slobodom si zobrali sami do ruky upratovanie jednej časti revíru v katastri Jelka. Možno si poviete, že nie je to veľa,ale aj tá maličkosť pomôže k čistejšiemu revíru a prírode. Všetci si musíme vziať k srdcu, že "príroda bez nás prežije, ale my bez nej nie". Chráňme si ju. Ak si už tú plnú fľašu zoberieme von do lesa, tak tú prázdnú ľahšie zoberiem domov a hodíme do koša. Ďakujem.

Autor: Ján Sloboda
             člen PZ

 

PSX 20201031 055317 zmensenaMálokto vie, že organizované poľovníctvo na Slovensku pod záštitou Slovenskej Poľovníckej Komory má za úlohu prv chrániť, hájiť zver, prikrmovať zver, chrániť ich prirodzené teritória a až na poslednom mieste je lov a regulácia zveri. My sme neostali len pri rečiach a pridali sme sa do výzvy Čistý revír=čistá príroda, kde sme vyzbieriali množstvo odpadu, ktorý bol následne uložený na lesnej správe a odvezený na skládku a separáciu  odpadu. Je potrebné si vážiť to, čo nám bolo Bohom zverené a myslieť aj na budúce generácie. Lesy Slovenskej republiky si to isto zaslúžia.

Autor: Natália Tuľáková
Vranov nad Topľou

Zber odpadu v časti HlybokáČlenovia poľovníckej oranizácie PZ LAZY prejavili veľký záujem a podporu projektu Čistý revír = čistá prírody prakticky hneĎ od začiatku výzvy. Snaha o čistú prírodu patrila a patrí k náplni organizácie od jej vzniku.

Akcie sa zúčastnili všetci 18ti členovia PZ LAZY a ich rodinný príslušníci akoaj niektorý občania obcí Hankovce a Vyšná Voľa (spolu nečlenovia cca 15 osôb), ktorí boli oboznámení s týmto projektom prostredníctvom obecného rozhlasu a informačných letákov na informačnej tabuli pred obecným úradom. Zber odpadu z prírody prebiehal kvôli aktuálnej situácií vo väčšine individuálne, prípadne v kruhu rodiny. Akcia prebiehala od jej vyhlásenie do súčasnosti a budeme v tom pokračovať. Zber odpadu prebiehal v poľovnom revíri STRÁŇ.

Na odvoz odpadu z prírody boli využívané ako osobné tak i terénne vozidlá s prívesným vozíkom. Počas roka postupne vyzbierali odhadom 1300 kg a viac odpadu. Odpad tvorili prevažne plastové fľaše, vedrá, pneumatiky, vrecia a iné.

Autor: Ing. Milan Guľa
poľovný hospodár PZ LAZY

20180428 085346 zmensenaPoľovnícke združenie Malačan Malacky organizuje kažýd rok niekoľko brigád zameraných na odstránenie nelegálneho odpadu z územia svojho revíru Malacky. Brigády sa spravidla organizujú za účasti väčšiny členov v čase skoreja jari alebo pred príchodom zimy z dôvodu lepšej viditeľnosti odpadu v lesnom poraste. Avšak z dôvodu opatrení ÚVZ SR proti pandémii COVID 19 sa brigády tento rok organizovali lokálne a to v menších skupinách. Jedna z nich sa uskutočnila 12. júna v časti bývalej ovocinárskej záhrady v Malackách smerom na Studienku. Tejto brigády sa zúčastnilo 6 osôb vrátane dvoch členov OZ Zenit Sk. Odvoz odpadu mestský zberný dvor v troch výjazdoch zabezpečil Milan Merc svojim autom. Vrecia ako aj bezplatné prevzatie odpadu zabezpečil Tekos, mestská organizácia na likvidáciu odpadu. Správu z tejto brigády uverejnili aj mestké noviny Malacký hlas v prírode. Celkovo v tomto roku členovia PZ Malačan odviezli zo svojho revíru vyše 15 ton odpadu, osadili 2 zábrany proti vjazdu vozidiel do lesa a zrekonštruovali lesné napájadlo v lokalite "Dubník". Plagáty Čistý revír = čistá príroda vyvesili na mestskom úrade, troch školách i lokalite poľovníckej chaty.

Autor: Milan Merc
člen PZ Malačan

IMG 20201003 WA0015Pred zberom odpadu sme vyvesili oznam na tabuli PZ Suchohrad pri autobusovej zastávke. Akcia sa uskutočnila dňa 3.10.2020 v revíri Suchohrad v spolupráci s Obecným úradom Suchohrad. Začalo sa o 9,00 hod. stretnutím na poľovníckej chate v Suchohrade. Účastníci sa rozdelili do skupín a prorozchádzalisa na všetky príjazdové cesty do obce. Poľovníci zabezpečili vrecia na odpad, pracovné rukavice, autá s prívesmi. Obecný úrad zabezpečil kontajnery na opad. Vyčistili sa okraje príjazdových ciest, poľné a lesné cesty, ako aj menšie skládky v lesoch a pri cestách. Brigády sa zúčastnili poľovníci a ich rodinný príslušníci v počte 22 ľudí. Odpad sa separoval a vzoil na zberový dvor. Vyviezlo sa 37 veľkých vriec komunálneho odpadu a asi 2 tony stavebného odpadu. Brigáda sa skončila približne o 14,00 hod, stretnutím na poľovníckej chate, kde poľovníci zúčastneným dobrovoľníkom rozdali, v zmysle platných nariadení, uvarený guláš v uzavretých nádobách, ktorý si každý skonzumoval v domácom prostredí.

Autor: Ing. Robert Tomášek
predseda PZ

20200327 113822Členovia PZ Lučenec-Počúvadlo zbierali odpad v revíry dňa 27.3.2020. Zúčastnili sa ho piati členovia a priatelia spolu s rodinami. Vyzbieralo sa 5 vozíkov odpadu o váhe 1,5 tony. Odpad tvorili pet fľaše, vrecia a plasty. Vyzbierala sa remízka pri hlavnej ceste. O akcii sme informovali občanov cez facebook.

Autor: Ján Beňo

posun crVážení priatelia poľovníci,

tak ako v minulom roku, aj tentokrát vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali, akciu Čistý revír = čistá príroda, ako pokračovanie úspešného I. ročníka konaného v roku 2019. Keďže projekt mal mimoriadny úspech a bol medializovaný vo všetkých médiách, tento rok sme sa rozhodli podporiť užívateľov, ktorí organizujú podobnú akciu, finančne, preplatením nákladov vo výške 50,-€ z centrálneho Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva.

TERMÍN TRVANIA PROJEKTU VZHĽADOM NA AKTUÁLNU SITUÁCIU SO ŠÍRENÍM KORONAVÍRUSU PREDLŽUJEME DO KONCA ROKA - 31.12.2020

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (plagat_cr_cp_2020.jpg)plagat_cr_cp_2020.jpg[Plagát na stiahnutie]582 kB
Stiahnúť tento súbor (Smernica o FRaZP_SPK.pdf)Smernica o FRaZP_SPK.pdf[Smernica FRZP]65 kB
Stiahnúť tento súbor (statut_CR_CP_2020.pdf)statut_CR_CP_2020.pdf[Štatút žiadosti o finančný príspevok z FRZP]168 kB
Stiahnúť tento súbor (vzor_ziadosti_FRZP_SPK.docx)vzor_ziadosti_FRZP_SPK.docx[Vzor žiadosti o finančný príspevok z FRZP]77 kB

tlacova sprava cista priroda cisty revir
Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory v spolupráci s tvorcami Televíznej relácie Halali vyhlásili koncom apríla výzvu s názvom Čistá príroda = čistý revír, ktorej cieľom bolo aktivizovať a vyzvať čo najviac užívateľov poľovných revírov na Slovensku, aby ukázali verejnosti koľko pozitívnej a obdivuhodnej práce vykonávajú vo svojich poľovných revíroch pre pomoc životnému prostrediu, ale zároveň aj pre ľudí a lesnú zver.                                                                                                                          
Do ani nie tri týždne trvajúcej výzvy sa zapojilo 39 poľovníckych združení a spoločností, ktoré organizujú alebo sa zúčastňujú na podobných akciách. Na začiatok sa to nemusí zdať veľa, no počet poľovníkov a dobrovoľníkov sa priblížil k číslu 1600. Poľovníci nám zasielali fotografie zo zberu, údaje o počte účastníkov, množstve a druhu vyzbieraného odpadu.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (tlacova_sprava_priloha1.pdf)tlacova_sprava_priloha1.pdf[Tlačová správa KPŽP, príloha 2019]605 kB
Stiahnúť tento súbor (tlacova sprava_cista priroda_cisty revir.pdf)tlacova sprava_cista priroda_cisty revir.pdf[Tlačová správa KPŽP, 2019]536 kB

plagat kpzp halali

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory  v spolupráci s TV reláciou Halali

pripravujú reportáž s názvom Čistá príroda = Čistý revír, ktorá je zameraná na činnosť poľovníkov v zbere odpadkov v poľovných revíroch.

Nižšie môžete nájsť fotografie a informácie o zbere odpadu z PZ/PS/PO, ktoré nám zaslali informácie, za čo im ďakujeme!

K SPK

 

 

2019 04 06 09 29 15Image04Dňa, 6.4.2019 sa v našom združení konala brigáda – zber odpadov v revíri. Zúčastnilo sa 24 členov združenia + cca 30 ľudí - obyvatelia obce a členovia DHZ Horná Potôň. Pozbierali sme od 8:00 do 12:00  20,36 t zmiešaného odpadu. Brigáda sa organizovala spoločne s obcou. Od sponzorov sme dostali na výpomoc stroje.

Na záver sme sa odvďačili zúčastneným chutným gulášom z diviny a občerstvením.

07Poľovnícke združenie SOKOL Plavecký Štvrtok (okres Malacky) už tradične niekoľko rokov organizuje brigádu zameranú na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v poľovnom revíri Plavecký Štvrtok. Tento rok sa akcia konala 13.04.2019, revír čistilo spolu 16 členov PZ, 2 čakatelia na členstvo a 3 sympatizanti poľovníctva. Čistá príroda je dôležitá aj pre viacerých obyvateľov obce Plavecký Štvrtok, ktorí sa taktiež dlhodobo zúčastňujú brigády ku Dňu Zeme. V sobotu prišlo okrem poľovníkov vyčistiť okolie svojej obce ďalších cca 50 ľudí. Firma NAFTA a.s. so sídlom v Plaveckom Štvrtku znova sponzorsky zabezpečila a na vyzbierané smeti poskytla 4 veľkokapacitné kontajnery, ktoré sa čoskoro zaplnili.

received 858087677871804Reagujem na Vašu výzvu Čistá príroda...

Som čakateľka v PZ Srnka Svinia okr. Prešov. Aktívne sa zúčastňujem rôznych brigád či už v lese alebo v okolí našej chaty. Stále sa nájde nejaký odpad ale toto bol vrchol ľudskej ľahostajnosti. Cestou z lesa sme s otcom našli vrecia potrhané...mastné od oleja...grilovacie tácky...hrôza. Zobrali sme to domov pekné toztriedili plasty, plechovky atď. a všetko pekne uložili ku kontajnerom doma až kým sa to nevyviezlo.
Ľudská hlúposť nemá hranice..

2019 05 06 19 48 446Nikdy sme sa nepotrebovali prezentovať a chváliť našou prácou, ale doba sa veľmi zmenila a tak sa chceme podieľať na očistení poľovníckej komunity aj takouto formou.

PZ Slepčany sa snaží každoročne v jarných mesiacoch vyčistiť chotár od odpadu, ktorého je akosi stále viac a viac. Dňa 13.4.2019 za účasti aj dobrovoľníkov 17 ľudí čistilo okraje ciest od odpadu. Prevažnú časť tvorili staré použité pneumatiky a pet fľaše, ale našli sa aj časti z aut, elektro odpad, plasty rôzneho druhu a ba aj pozostatky domácich zvierat. Je až zarážajúce čo dokážu ľudia len tak vyhodiť.Odhadované množstvo odpadu bolo 3 tony. Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným, ktorým ešte záleží na životnom prostredí a tak priložili ruku k dielu.

2015 06 04 13 32 58P6040660Naše PZ už od roku 2005 organizuje každý rok v jarných mesiacoch-Máj,Jún-v spolupráci zo základnými školami v pôsobnosti nášho revíru - ZŠ L.Štiavnica a ZŠ Ludrová - akciu s názvom Čistá dolina.Kde vyčistíme od odpadkov tri doliny a to Ludrovskú dolinu /7km/ a v L.Štiavnici Komornícku a Zemiansku dolinu spolu tiež asi 7Km. Nakoľko toto čistenie robíme už 15 rokov posledné roky nachádzame čoraz menej neporiadku a odpadov. Možno si návštevníci začali uvedomovať že odpadky do prírody nepatria.AJ Tak však každý rok 15-20 vriec odpadov hlavne plastov a skla. Akcie sa zúčastnuje pravidelne 60-70 detí zo svojimi učiteľmi a 20-25 členov PZ a ich rodinných príslušníkov. Po vyzbieraní odpadkov ,máme pripravený sprievodný program pre deti. A to sútaže v streľbe zo vzduchovky, praku, luku, preťahovanie lanom a vedomostnú prednášku o spoznávaní zvierat a rastlín. Tiež sme v rámci akcie Čistá dolina upravili a zachytili prameň v Ludrovskej doline a dva pramene v Lipt. Štiavnici. Po sútažiach nasleduje guláš alebo opekanie slaninky, špekačiek kto čo má rad a potom už len voľná zábava.

2019 04 25 11 45 49IMG 20190425 114548 2Brigádu sme organizovali na podnet detí zo 3. ZŠ Senica, trieda 6C. Akcie sa zúčastnilo 22 detí a 4 dospelý dňa 25.4.2019. Odviezli sme 3 prívesné vozíky odpadu, vyseparovaného - plasty, sklo, kov, pneumatiky, stavebný odpad. Samotné deti takto dávajú príklad ako sa správať k našej prírode.

2Dňa 8.5.2019 PZ Hubert Veľká Ves zorganizovalo v spolupráci s obcou Veľká Ves vyčistenie dvoch lokalít Močárovská hora a Sadenec od komunálneho odpadu. Tieto lokality sa nachádzajú v našom poľovnom revíri.

Naviac sa vyčistili obidva járky 2 km úseku štátnej cesty a to od tabule okres Poltár /v lokalite Sadenec/ po tabuľu obce Veľká Ves.

Cca 15 členov, plus niektorí pribrali aj manželky a deti za 2,5 hod. naplnili dva veľké kontajnery, ktoré zabezpečila na svoje náklady obec, za čo ďakujeme starostovi obce Jozefovi Líškovi .

Prevažne sa jednalo o plastové fľaše, plastové poháre, oblečenie, ale aj pneumatiky a matrace. To všetko nahádžu do prírody ,,prasiatka“ v ľudskej koži.

2019 04 15 18 23 24IMG 20190415 182324Poľovnícke združenie Gidra Voderady zorganizovalo dňa 15.4.2019 brigádu pri príležitosti ,,Dňa Zeme“ . Nakoľko bol pracovný deň, brigády sme sa aj napriek tomu zúčastnili v peknom počte, a to 15 členov PZ  z 19-tich, za čo im samozrejme patrí pochvala a poďakovanie. Vyzberali sme odpad a vyčistili cesty a ich okolie  smerom na Veľký Grob, cestu do Majcichova, cestu pod Jozefovým dvorom a cestu vedľa Jozefovho dvora smerom k bývalej betonárni, čo predstavuje približne 4 km prístupových a poľných ciest v katastri obce Voderady. Vyzbierané odpadky tvorili hlavne plasty, plastové fľaše, papier, stavebný odpad, pneumatiky a našli sa aj kusy nábytku. Všetok  vyzbieraný odpad bol prevezený, vytriedený a umiestnený na zbernom dvore obce Voderady. 

60345562 432383000873211 6070947263717310464 nPosielam Vám fotografiu poľovníkov z čistenia nášho revíru. Dňa 27.4. 2019 organizovala obec Neded brigádu zbierania odpadkov v dedine, v revíri a na brehu rieky Váh. Brigády sa zúčastnilo okolo 100 ľudí. Zapojili sa všetky organizácie pôsobiace v obci, kde nechýbali ani poľovníci ani rybári a samozrejme sa našli aj dobrovoľníci.

Naše poľovnícke združenie DROP Neded sa podieľalo na vyčistení svojho revíru. Dohromady sa počas tejto akcie vyzbieralo 2,6t miešaného odpadu. Množstvo odpadu je dôkazom toho ako zanedbávame naše prostredie a zároveň aj varovanie do budúcna. Mali by sme byť ohľaduplný voči prírode a k zveri, ktorá v nej žije a osvetou povzbudiť občanov, aby zachovali svoje postredie čisté.

2016 03 18 16 24 27P3180209PZ Driny Smolenice-Lošonec už 15 rokov začiatkom jari organizuje brigádu na čistenie poľovného revíru do ktorého poriadkumilovní občania poschovávajú svoje prebytky a odpad všetkého druhu.Aj v tomto roku sa 5.apríla 2019 zišlo 34 členov PZ Driny, rod. príslušníkov a priateľov zo Smoleníc a Smolenickej Novej Vsi a 21 brigádnikov z časti Lošonec. Spoločne sa nazbierali 3 veľké kontajnery odpadu.
Poďakovanie patrí aj starostom obcí Smolenice a Lošonec za poskytnutie kontajnerov.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Upratovanie_v_Smoleniciach.pdf)Upratovanie_v_Smoleniciach.pdf[Upratovanie v Smoleniciach]40 kB

2019 04 13 12 48 02DSC 256910563Poľovnícke združenie Čierny bažant Diakovce pravidelne už 10 rokov organizuje jarný zber odpadu v poľovnom revíri. Tento rok to bolo 13.4.2019. Od odpadu sa čistilo okolie ciest a remízky z ktorých sa odstraňoval rôzny odpad. Prešiel sa celý 2232 Ha poľovný revír. Vyzbieralo sa 38 ton odpadu. Nápomocný boli aj členovia DPO Diakovce a členovia stolnotenisového klubu Diakovce. Kontajnery na odpad nám poskytla obec. Po dobre odvedenej práci sa všetci zúčastnený občerstvili srnčím perkeltom, ktorý pre nás pripravili v reštaurácii Dori Diakovce. Ďakujeme všetkým ktorý sa tejto akcie zúčastnili a pomohli zlepšiť životné prostredie pre našu zver a obyvateľov obce. 

Bojničky3V rámci Vašej pripravovanej reportáže s názvom Čistá príroda = Čistý revír Vám v mene Poľovníckeho združenia Borina Dvorníky - Bojničky zasielam nasledujúce informácie
Naše PZ obhospodaruje kataster dvoch obcí (Dvorníky a Bojničky), preto sa brigáda zameraná na zber odpadu z prírody uskutočnila v dvoch termínoch. Spomínanú brigádu organizujeme už štvrtýkrát. Dňa 13.4. 2019 sa konal zber odpadu v katastri obce Dvorníky. Okrem našich členov sa jej zúčastnili aj dobrovoľníci, vrátane detí, dokopy približne 20 ľudí. Podarilo sa vyzbierať dva veľkokapacitné kontajnery odpadu najrôznejšieho druhu, hlavne starých pneumatík,paplónov a odpadu z domácností. Druhá časť zberu sa konala dňa 19.4.2019 v katastri obce Bojničky. zúčastnilo sa jej 10 členov nášho PZ, ktorým sa podarilo nazbierať traktorovú vlečku odpadu zloženého hlavne z pneumatík, starých častí automobilov a plastových fliaš.

2019 03 23 10 01 19IMG 20190323 100118Členovia poľovníckeho združenia v Alekšinciach tradične za spolupráci s obcou a členmi klubu dôchodcov organizujú „Tradičný zber odpadu“ z revíru.

Akcia sa koná každoročne v mesiaci apríl a tak isto každoročne s výsledkom ako je vidieť na fotkách = plné traktorové vlečky!!! Človek ostáva niekedy až v nemom úžase. Čo všetko sú ľudia schopní vyhodiť a dať si námahu vyniesť do revíru a priľahlých častí obce. V každom prípade na akcii sa zúčastňuje väčšina členov PZ + čakatelia (24 ľudí) a samozrejme naši aktívni seniori, ktorí nám sami ponúkli pomocnú ruku a zapojili sa do spoločnej akcie.

Okrem tejto akcie sme v mesiaci marec uskutočnili mimoriadnu akciu pri ktorej sme si zadovážili za vlastné prostriedky 500 stromov – topoľov, ktoré sme použili na znovuobnovenie pôvodných topoľových vetrolamov a založili aj nové aleje. Na akcii sa zúčastnili tak isto všetci členovia PZ.

2019 04 13 08 17 47PS1

Naša Poľovnícka spoločnosť Veľký Grob sa zúčastňuje čistenia revíru už niekoľko rokov. Ako po minulé  roky,  aj teraz sa tak udialo pri príležitosti "Dňa Zeme" 13.4.2019.

Brigády sa zúčastnila väčšina našich členov a zapojili sa aj rodinní príslušníci. Vyzbierali sme a vyviezli dve veľké vlečky zmiešaného odpadu. V rámci predmetnej brigády sa tiež vysadilo cca 50 stromčekov v okolí novovybudovanej poľovníckej chaty. 

Aj týmto spôsobom sa chcem všetkým zúčastneným poďakovať.m

3Poľovnícka spoločnosť Vajnory a jeho aktivity v oblasti ochrany životného prostredia.

Pre našu Poľovnícku spoločnosť Vajnory sa stalo už tradíciou jarné čistenie revíru. Každoročne sa prvý májový víkend zíde kompletne celá 14 členná skupina poľovníkov, aby vyzbierala odpad z tej časti nášho revíru (celková výmera revíru je 1234 ha), ktorá je najviac vystavená znečisťovaniu verejnosťou. Je to takmer 300 ha lesa a vinohradov vajnorského chotára na úpätí Malých Karpát. Táto bratislavská oblasť sa v posledných rokoch stáva čoraz obľúbenejším relaxačným prostredím pre obyvateľov Bratislavy a blízkych obcí. Pod lesom sú chatky, medzi vinohradmi Poľnohospodárskeho družstva zase záhradky, oblasťou vedie cyklotrasa spájajúca Raču, Va jnory a Svätý Jur (Jurava) a naprieč celým územím sú turistické chodníky. Z roka na rok je toto prostredie frekventovanejšie a to sa odráža aj na zvyšovaní znečistenia komunálnym a stavebným odpadom. Okolo lesných ciest a chodníkov vyzbierame z roka na rok čoraz väčšie množstvo plastových obalov a iného ťažko rozložiteľného odpadu. Do vinohradov a na začiatok lesa si zvykli ľudia vyhadzovať nepotrebné zariadenia a stavebnú suť.

20190508 121907 zmensenaAj naše PZ z okresu Poprad sa zúčastnili výzvy na čistenie revíru. Spoločný hviezdicovitý výstup 8.5.2019 na Kozí kameň z každej obce bola ideálna príležitosť. Zobrala som celú rolku vriec na odpad, ale nenaplnili sme ani jedno...ani jeden papierik...naozaj ...takže výzva nesplnená, ale dobrý pocit, že existujú aj takéto miesta bez odpadu a ľudia, ktorí neznečisťujú prírodu...

ale posielam pár fotiek na dôkaz čistej prírody :-))

Brigáda 6 zmensenaVážená Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory. Privítali sme Vašu iniciatívu Čistá príroda- čistý revír, ku ktorej sa hlásime. Iniciatívu sme privítali aj preto, že už od roku 2011 sme vyšli podobnou výzvou pre poľovnícke združenia v rámci našej okresnej organizácie SPZ, odkedy pravidelne organizujeme brigády.

Náš poľovný revír Veľký Cer - Lukov má celkovú výmeru 1 523 ha, patrí do poľovnej oblasti malej zveri M VI Nitra, je zaradený do II. kvalitatívnej triedy pre srnčiu, zajačiu, bažantiu a jarabičiu zver. V uplynulom období sme si povinnosti voči vlastníkom pozemkov v našom revíri riadne plnili o zver sa riadne starali, rovnako o životné prostredie na prenajatých pozemkoch. Z vlastnej iniciatívy od roku 2011 organizujeme brigády na čistenie revíru od rôznych odpadkov, čistíme cestičky a chodníky, potoky, jarky a malé jazierko a samozrejme sa staráme o poľovnícke zariadenia. Náš revír možno charakterizovať ako prímestský so silným tlakom negatívneho vplyvu civilizačných faktorov, ako je stres zveri, zvýšená migrácia zveri v poľovnom revíri a s ním susediacich poľovných revírov, čím dochádza k sťaženiu podmienok starostlivosti o zver. Revír je navštevovaný rôznymi osobami a skupinami ľudí rozmanitých záujmov. Dôsledky týchto vplyvov sa snažíme eliminovať predovšetkým osobným prístupom a všetkými dostupnými
zákonnými prostriedkami.

ODPAD3 zmensenaS príchodom jari  členovia Poľovníckeho združenia Čierny Váh v Liptovskej Tepličke každoročne organizujú zber plastového odpadu v okolí obce Liptovská Teplička a na území poľovného revíru. Poľovníci si uvedomujú, že je potrebné chrániť životné prostredie, chrániť to kde žijeme, ako aj oboznamovať verejnosť so skutočnosťou, že poľovníctvo nie je len lov zveri, ale v prvom rade ochrana prírody. Štatistiky sú však nepriaznivé, pretože poľovníkom sa každý rok podarí vyzbierať niekoľko desiatok vriec odpadu. Tieto čísla sú znepokojujúce, preto poľovníci apelujú na občanov, aby sa v prírode správali zodpovedne.

20190504 123403 zmensenaDňa 4.5.2019 v čase od 9.00h do 14.00h vykonalo, tak ako už  po viacero rokov, naše PZ Skaľanka Skalité brigádu z príležitosti Dňa Zeme. Vyčistili sme les a okolie  lesných ciest a chodníkov od plastového a iného odpadu. Zároveň sme vyčistili lesné studničky pri turistických chodníkoch. Na akcií sa zúčastnilo 22 členov a 8 čakateľov na členstvo. 

IMG 20190330 084248 zmensena

Poľovnícka spoločnosť BREZA Poľný Kesov každoročne, v rámci  obecných "Dní jari" v mesiaci apríl čistí prístupové komunikácie do obce Poľný Kesov. Brigády sa zúčastňuje 10- 18 členov spoločnosti, ktorých zaráža prístup užívateľov uvedených ciest, nakoľko počas roka sa vždy nahromadí odpad za jednu traktorovú vlečku.

V roku 2019 okrem zberu odpadu sme 30.3.2019  zorganizovali aj mimoriadnu akciu – výsadbu 100 stromov – višní v chotárPoľný Kesov. Na akciu získala PS BREZA prostriedky z MAS Cedroň Nitrava pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja.

2013

Organizovanie brigády čistenia revíru a katastra obce sa traduje od roku 1987. Za spolupráci s Obecným úradom je to od roku 1989 a pokračuje to až doteraz. Taká najrozsiahlejšia brigáda sa uskutočnila v roku 2013 a zúčastnilo sa tejto brigády 15 členov PZ a 39 ľudí z obce. Pomáhala technika od podnikateľa p. Grunera. Celkovo sa odviezlo 4- traktorové vlečky rôzneho odpadu a dve vlečky pneumatík. V tomto roku sme zorganizovali brigádu dňa 23.3.2019 a tejto akcii sa zúčastnili členovia PZ a obyvatelia obce v celkovom počte 34. Vyzbieralo sa viac ako dva kontajnery odpadu a myslíme si  že akcia mala výborný ohlas. Z roka na rok skládok a odpadu je menej čo nám všetkým robí radosť. Nielen nám, ale aj obyvateľom obce Obce Paňa.

32 20190330 091244Čistý chotár Jablonové 
30.3.2019 PZ Jablonové, s materiálnym prispením Obce Jablonové, organizovalo už 9.brigádu na vyčistenie Jablonovského chotára. Akcie sa zúčastnilo 73 brigádnikov z radov poľovníkov a ich rodinných príslušníkov, DHZ Jablonové a žiakov Základnej školy Jablonové. Spolupráca s obcou a miestnymi hasičmi je dlhodobo veľmi dobrá. Najväčší efekt vidíme vo výchove mladšej generácie a to konkrétne žiakov miestnej základnej školy. Jednak vymenili mobily a tablety za pohyb na čerstvom vzduchu a jednak názorná ukážka čo sa robiť nemá má najväčší efekt na ich budúce správanie.

IMG 1622 zmensenaUž dve desaťročia sa naše PZ Moravský Svätý Ján raz do roka púšťa do čistenia revíru. Akciu postupne začal zastrešovať Obecný úrad a starosta obce a rozšírili ju na celú dedinu. Tento rok sa konala v sobotu 27. apríla. V minulých rokoch sa zdalo že počet nezodpovedných občanov nielen našej obce , ale hlavne susedných obcí ktoré nemajú v prevádzke zberné dvory sa zmenšuje. Žiaľ bolo to iba naše zbožné želanie. To čo sme vyzbierali tento rok prekonalo všetky naše očakávania. Akcie sa zúčastnilo 24 našich členov, chlapci z krúžku Mladých poľovníkov a aj naši honci. Celkovo sa do zberu zapojilo asi 100 obyvateľov našej obce. Od žiakov až po dôchodcov.

IMG 4150 zmensena

Poľovná spoločnosť vlastníkov pôdy Čelovce-revír Pustý hrad Čelovce zorganizovala brigádu čistenie revíru dňa 4.5.2019 v obci Čelovce okr, Veľký Krtíš. 

Zúčastnilo sa jej 15 poľovníkov ale aj aj niekoľko obyvateľov obce aby vyčistili svoje okolie z prebytočného odpadu ako pneumatiky, sáčky, elektro odpad, detské plienky, plechovky ale aj nebezpečný odpad - eternit. Predpokladané množstvo  nazbieraného odpadu bolo aj 3t.

dscf6803 096a39 lg zmensena

Obec Trnovec nad Váhom, komisie kultúry, športu a životného prostredia v spolupráci so Základnou školou v Trnovci nad Váhom, miestnou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu a Poľovníckou organizáciou DORMUTZ Trnovec Nad Váhom zorganizovali dňa 26. apríla 2019 od 8,00 hod. podujatie Vyčistime si svoju obec.

Podkategórie

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.