Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

 
 

zber odpadu meliata 1 zmensenaV mene obce Meliata ako starosta obce Csaba Husaník a ako člen výboru PZ Meliata by som Vám chcel trošku informovať o začatí nášho podujatia ktorý sme organizovali prvý krát už v roku 2017 násť. Ja ako starosta a poľovník oslovil som okolité obce a mestá ktorým cez kataster tečie rieka Muránka. Ponúkli nám  dobrovoľnú pomoc Vodácky klub HRON. Prvý rok sme začali čistením rieky Muránka lebo to vyzeralo najhoršie od odpadov ako to vidíte aj na fotkách. Boli oslovený rybári,včelári,ochranári,školy,dobrovoľníci a poľovníci ktorý v Meliate zabezpečili obed a dovoz odpadu z prírody. Už v roku  2019 násť na čistení rieky sa nás zúčastnilo spolu 750 čo bolo o 200 účastníkov viac ako v minulom roku. V obci Meliata sme prvý rok vyzbierali okolo 200 vriec odpadu.

zber odpadu chotuc 26 zmensenaSPÁJAŤ SA PRE DOBRÚ VEC MÁ VŽDY ZMYSEL. Rovnako ako projekt ČISTÝ REVÍR= ČISTÁ PRÍRODA, ktorý podporili aj členovia z PZ Chotúč Mikušovce - Tuchyňa spolu s miestnymi záujmovými zložkami, ako sú športový klub, DHS, jednota dôchodcov a samozrejme pridali sa  malý aj veľký občania obce Tuchyňa, ktorá bola hlavným spoluorganizátorom. Začiatkom apríla sa zveľaďovacej brigády zúčastnilo spolu viac ako 45 ľudí a vyzbierali viac ako 5 ton rôzneho odpadu. Po skvelo vykonanej práci nechýbala ani odmena v podobe sladkej odmeny pre najmenších a skvelého občerstvenia pre veľkáčov.

DSC 010515.4.2023 naše PZ Badín zorganizovalo akciu Čistý revír = Čistá príroda, ktorej sa zúčastnilo 40 dospelých a 10 deti ako členov PZ, tak aj priaznivcov čistého lesa z nepoľovníckej verejnosti. Upriamili sme sa na najviac atakované lokality nášho PZ a boli sme nemilo prekvapení ako tzv. milovníci prírody vedia do roka urobiť z vyčistených lokalít opätovné smetiska. Vyzbierali sme odhadom cca 2,0 tony odpadu, ktorý sme uložili na zberný dvor v Badíne. Úspešnú akciu sme ukončili podávaním občerstvenia a posedením pri guláši na poľovníckej chate nášho PZ Badín.

zber odpadu pusovce 2 zmensenaDňa 18.3.2023 sa naše poľovnícke združenie PZ Rozvoj Pušovce zapojilo do projektu Čistý revír = Čistá príroda. Akcia bola spojená s prechádzkou a kontrolou poľovníckych zariadení. Jednotliví členovia sa rozdelili do skupín a každý šiel inou časťou nášho poľovného revíru. Do akcie sa zapojili členovia s rodinnými príslušníkmi čo spolu tvorilo 20 ľudí. Podarilo sa nám vyzbierať 30 vriec rôzne odpadu, pneumatiky, sklo, plasty a iné.    

zber odpadu viackov 5 zmensena29.4.2023 po roku sme zorganizovali akciu vyčistiť predhorie od odpadu. Zapojili sa obce Ľubela Lipt. Kľačany a naše poľovné združenie Viackov. Vyzbieralo sa veľké množstvo odpadu, či už plastu alebo železa. Zúčastnilo sa 29 ľudí a po ukončení brigády sme si posedeli pri dobrom gulášiku z diviny. Odhadované množstvo odpadu 800 kg. 

2Akciu čistý revír = čistá príroda  zorganizovalo Poľovnícke združenie Kálnica spolu s občianskym združením Kálnická dolina, ZŠ Kálnica  a obcou Kálnica, dňa 21.4.-22.4. 2023. Akcia bola propagovaná webovej stránke obce Kálnica. Tento krát prialo aj počasie a akcia určite splnila svoj účel. Do akcie sa celkovo zapojilo cca 60 účastníkov vrátane detí. Už tradične odštartovali túto peknú akciu v piatok naše deti zo základnej školy. Deti boli opäť príkladom, za čo im, ale aj celému učiteľskému zboru patrí veľké poďakovanie.

zber odpadu rudava 3 zmensenaTak ako každý rok aj v roku 2023 zorganizovalo PZ Rudava Malé Leváre jarný zber odpadu v rámci katastra obce Malé Leváre. Zber bol naplánovaný na začiatok apríla (sobota 1.4.2022), kedy ešte nie je rozbujnená zeleň a je vidieť po zime neporiadok. V tomto roku sa prvý krát zberu zúčastnili aj dobrovoľníci z obce.. Zamerali sme sa hlavne na staršie skládky z minulého obdobia. Podarilo sa vyzbierať cca 1,5 t odpadu. Odpad bol odovzdaný a vytriedený na zberný dvor. Akcie sa zúčastnilo 16 členov Poľovného združenia a 6 dobrovoľníkov z obce Malé Leváre

zber odpadu kamenica 4Dnešný svet je veľmi uponáhľaný... Na túto formulku sa mnohí z nás „vyhovárame“ a nevieme,  a možno ani nechceme robiť to, čo by malo byť pre nás všetkých tak prirodzené. Spraviť si vo svojom okolí poriadok. Každoročne sa na celom Slovensku pod výzvou Slovenskej poľovníckej komory a televíznej relácie Halali, koná prospešná činnosť pre našu prírodu pod názvom Čistý revír = Čistá príroda. V sobotu 18.3.2023, sa aj členovia poľovníckeho združenia Jazvec Kamenica nad Cirochou rozhodli  zorganizovať túto užitočnú a toľko potrebnú činnosť.  Poľovníci a priatelia prírody sa rozdelili do troch skupín podľa katastrov obcí na ktorých sa rozprestiera poľovný revír Hrabiny - Kamenica nad Cirochou, Kamienka a Modrá nad Cirochou. Na veľké prekvapenie poľovníkov sa zišlo aj mnoho dobrovoľníkov, ktorým na našich lesoch záleží a prišli pomôcť vyčistiť našu okolitú prírodu.

zber odpadu durmutz 2PO DURMUTZ Trnovec nad Váhom sa ako každý rok aj tento rok pri príležitosti „Dňa zeme“ zapojila do výzvy SPK „Čistý revír=čistá príroda“. Členovia PO spolu s deťmi z krúžku KMPPP prechádzali náš revír a zbierali smeti a odpad. Hoc i tento rok sme vyzbierali dokonca i nebezpečný odpad vo forme azbestovej strešnej krytiny, vďaka pravidelnému čisteniu revíru počas celého roka a osvete už aj medzi deťmi s radosťou konštatujeme, že z roka na rok, je odpadu v našom revíri menej a netvoria sa nové divoké skládky.  

cisty reviPri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme, vyše pol tisícka detí levočských základných škôl, roztrúsená po Mariánskej hore zberala odpadky. Boli to desiatky igelitových vriec, ktoré zaplnili jednu celú multikáru. Pozrite si reportáž TV Levoča

zber odpadu toplabystre 17 zmensenaDňa 22. apríla 2023  členovia Poľovníckeho  združenia TOPĽA  Bystré - pracovnej skupiny Bystré v úzkej spolupráci s obcou Bystré  a jej občanmi zorganizovali za nádherného jarného počasia 2. ročník brigády Čistá príroda = čistý revír  zameraný na  čistenie poľovného revíru a prírody. Tento symbolický dátum sa niesol v duchu myšlienky Svetového dňa Zeme a mesiaca apríl ako mesiaca lesov.

zber odpadu panovce 1 zmensenaDňa 21.4.2023 obec Paňovce, základná škola a poľovnícke združenie Platan Paňovce, sa opätovne zapojili do akcie čistý revír- čistá príroda. Počasie nám prialo a dobrá nálada zo stretnutia  ľudí, ktorí chcú pomáhať našej prírode nikomu nechýbala. V tomto roku sme vybrali novú lokalitu , kde sme vyzbierali spolu 450 kg odpadu. Po skončení akcie bolo malé občerstvenie, chvíľka pred objektívom a ešte medzi tým  nám aj  deti z KMPPP  zaspievali poľovnícke signály.  Veríme, že v ten deň odchádzal každý s dobrým pocitom.

zber odpadu hrochot 1Dňa 15.04.2023 zorganizovalo PZ Chochuľa Hrochoť akciu Čistý revír = Čistá príroda, ktorej sa zúčastnili vo väčšej miere poľovníci a občania obce Hrochoť v počte 24 členov PZ a 9 občanov obce. Vyzbierali sme približne 8 ton rôzneho odpadu, ktorý nepatrí do revíru. Akciu sme ukončili poľovníckym gulášom. Týmto sme prispeli k vyčisteniu nášho revíru a okolia obce Hrochoť.

zber odpadu kosihovce 8 zmensenaAkciu „čistý revír = čistá príroda" organizovalo SPZ Poľovnícke združenie Kamenný Vrch , ktoré je užívateľom poľovného revíru,,,Kosihovce" v spolupráci s Obcou Kosihovce a Obcou Sel'any. Akcia sa konala vo dvoch katastrálnych územiach k.ú. Kosihovce a k.ú Sel'any dňa 22.4.2023. Verejnosť sa o akcii dozvedela z plagátov vyvesených na úradných tabuliach obcí Kosihovce a Sel'any, na utobusových zástavkách a tiež bolo konanie akcie vyhlásené starostami obcí Kosihovce a Sel'any v obecných rozhlasoch a zverejnené aj na obecných stránkach dotknutých obcí.. Na akcii,,čistý revír = čistá príroda" sa zúčastnilo 48 osôb a to z členskej základne SPZ PZ Kamenný Vrch a ich rodinný príslušníci a obyvatelia obcí Kosihovce a Sel'any.

zber odpadu ondava 1 zmensenaPoľovnícke združenie ONDAVA so sidl. v Mikulášovej v spolupráci s obcou Smilno a dobrovoľnými hasičmi sa tento rok dňa 22.04.2023 (sobota) zapojili do projektu, ktorý vyhlásila SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA a TELEVÍZNA RELÁCIA HALALI pod názvom Čistý revír = čistá príroda zameraný na čistenie revíru, extravilánu obce.

Na základe pokynov starostu obce Vladimíra Barana, predsedu PZ Rastislava Rondzika a vedúceho prac.skupiny Jána Štefančika st. boli účastníci akcie rozdelení do 3. pracovných skupín, boli im určené miesta zberu odpadu, rozdané plastové vrecia a ochranné rukavice. Okrem miest popri miestnych komunikáciách sa zber upriamil hlavne na poľovný revír. Akcie sa  zúčastnilo 28 dobrovoľníkov  a vyzbieralo sa celkovo okolo 600 kg komunálneho odpadu, ktorý sa umiestnil do kontajnera v obci Smilno.

zber odpadu chyzerovce 4 zmensenaDňa 22.4.2023 o 9:00 zorganizovalo PZ Chyzerovce so sídlom v Zlatých Moravciach v spolupráci s OZ Chyzerovce a Mestom Zlaté Moravce zber odpadu v poľovnom revíri v rámci akcie Čistý revír - čistá príroda. Pravdepodobne kvôli tomu, že išlo o prvú neupršanú sobotu za dlhší čas, a napriek propagácií cez miestne občianske združenia, miestny rozhlas a vývesky, sa akcie zúčastnilo len šesť náruživých poľovníkov, ktorí vyčistili časti Hôrky a Lazy pod vinicami od Hostianskeho potoka po Pelúsok. V rámci akcie sme nazbierali cca 250 kg odpadu všetkého druhu a odmenou nám okrem pečeného diviaka bola aj radosť z dobre vykonanej práce.

zber odpadu biely agat 5Dňa 22.4.2023 sa v obci Čierna Voda konala udalosť s názvom "Čistý revir- čistá príroda 2023". Organizátormi tohto podujatia boli miestni poľovníci a obecný úrad. Ciel'om bolo zbierat' odpad na verejných miestach v dedine a v poľovnom revíri, aby sa príroda stala ešte čistejšou a zdravšou. Poľovnici sa vydali do chotára, kde zbierali rôzne druhy odpadu, od fľašiek a plechoviek až po papier a iné nečistoty. Celkovo sa im podarilo nazbierať až okolo 500 kg. odpadu, ktorý potom naložili do svojich vozidiel a odviezli na miestnu skládku. V rovnakom čase sa na verejných miestach v dedine zhromaždili aj ďalší účastnici, ktori sa zapojili do čistenia.

zber odpadu sivy kamen 8Do akcie ČISTÝ REVÍR = ČISTÁ PRÍRODA sme sa ako poľovnícke združenie zapojili prvý krát. Na podnet nášho PZ Sivý Kameň sme oslovili aj obec Lehota pod Vtáčnikom o spoluprácu. Akcia sa konala 15.4.2023 so začiatkom o 9:00 hod. Aj vďaka spolupráci s obcou Lehota pod Vtáčnikom bola akcia veľmi vydarená. Na akcii sa zúčastnilo 34 členov +kandidáti PZ s rodinnými príslušníkmi. Našli sa aj dobrovoľníci, ktorí podporujú tak ako PZ tak aj obec Lehota pod Vtáčnikom a čistotu nášho chotára. O akcii sa členovia dozvedeli pomocou elektronickej knihy NIOBA a plagát bol na výveske v obci Lehota pod Vtáčnikom, samozrejme nechýbal Facebook.

zber_odpadu_likava-choc_4.jpgDňa 1.4.2023 o 8.00 hod. PZ Likava -Choč organizovalo eko -podujatie,,Čistý revír = čistá príroda" a zapojili sa tak do V. ročníka výzvy SPK a televíznej relácie Halali. Akcii predchádzala pozvánka na účasť na soc. sieťach, plagátoch a vyhlásením v obecných rozhlasoch dotknutých obcí. V uvedený deň sa od 8.00 ráno v kú. obcí Likavka, Lisková, Martinček a Valaská Dubová začala za účasti 149 dobrovoľníkov z radov poľovníkov, ale aj obyvateľov obcí a priateľov čistej prírody očista nášho revíru od neželaného odpadu. Extravilány uvedených obcí boli zbavené ťarchy enviromentálnych záťaží v množstve cca 2650 kg.

received 242943604927343Poľovné združenie Lendak zorganizovalo 2. ročník akcie ,,ČISTY LES" ( Čistý revír=Čistá príroda), ktorá sa konala v sobotu 15.04.2023. Tejto akcie sa zúčastnilo 25 osôb z našej obce. Spoločnými silami sme vyzbierali 3 veľkoobjemové kontajnery rôzneho odpadu. O likvidáciu tohoto odpadu sa postarala Obec Lendak, ktorej by sme sa chceli veľmi poďakovať. Čistili sa všetky lokality v okolí našej obce. Na záver akcie si všetci zúčastnení pochutnali na vynikajúcom guláši a malom občerstvení. Úprimné poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa tejto akcie zúčastnili a taktiež našej obci za pomoc pri likvidácii odpadu. Veríme, že v budúcnosti sa táto akcia zopakuje, no dúfame, že sa  vyzbiera oveľa menej odpadu. Týmto apelujeme na občanov a prosíme ich, aby neznečisťovali svoje okolie a našu vzácnu prírodu.

341078226 1289814051927755 8498044655116449440 nDňa 1.4.2023 PZ “PODHORIE“ Širákov organizovalo akciu s názvom čistý revír = čistá príroda v katastri obce Širákov, kde hlavnou náplňou akcie bolo zbieranie smetí v prírode. Členovia združenia na sociálnej sieti (Facebook) zdieľali plagát a informovali širokú verejnosť o možnosti zapojiť sa do tejto akcie. Plagát bol vyvesený aj na úradnej tabuli obce a bolo vyhlásené cez verejný rozhlas. Zraz bol naplánovaný pred obecným úradom v obci Širákov o 9:00, kde boli rozdané rukavice a vrece na odpad. Predseda združenia a starosta obce srdečne privítali aktivistov a informovali ich o postupe zbierania. Akcie sa zúčastnilo 35 aktivistov, ktorých na poľovníckej chate čakalo občerstvenie vo forme chutného guľášu z diviny.

Na konci dňa predseda združenia a starosta obce poďakoval zúčastneným  za pomoc. Celkovo sa vyzbieralo 1,3 t odpadu.

zs ms dlha 38O tomto projekte sme sa dozvedeli z vysielania RTVS - Halali.  Hneď nás oslovil a tak po komunikácii s p.starostom Ing. Jánom Knížom -  členom PZ - LAZY Dlhé nad Cirochou, nasledovala tvorba plagátu . Podujatia boli 2 , jedna poľovnícka v sobotu a ďalšia s deťmi cez týždeň.

  1. Poľovníci v počte ... 25 ....  účastníkov realizovali podujatie v sobotu 15.4.2023, vyzbierali 2 tony odpadu. Hoci počasie v daný deň bolo naozaj ,,aprílové“ , slnko - dážď - aj ľadovec.... nikoho to neodradilo. O to viac chutil na záver výborný poľovnícky guláš.

kopa smetiVýber fotiek z akcie "Čistý revír=Čistá príroda", ktoré organizovalo dňa 22. 4. 2023 PZ Borokové Vápeč Poruba-Ilava v PR Borokové - Vápeč Poruba-Ilava. Akcie sa zúčastnili okrem členov PZ Borokové Vápeč aj ich rodinní príslušníci s deťmi, členovia klubu turistov v Ilave Na akcii sme spoločne  v PR vyzbierali zhruba 1 tona odpadu. Vyčistili aj okolie potoka.

kopa smetiZ príležitosti dňa Zeme 22.4.2023 obec Veľký Cetín v spolupráci s Poľovníckym združením Cetínka a ostatnými dobrovoľnými organizáciami obce usporiadali tradičné upratovanie chotára ČISTÝ REVÍR - ČISTÁ PRÍRODA. Oproti minulému roku, keď počet účastníkov bol 35, tento rok sa počet dobrovoľníkov zvýšil na 52. Kataster obce sa rozdelil na 4 časti a každej skupine sa pridelila jedna lokalita. Spolu sa vyzbieralo 650 kg rôzneho druhu odpadu. S potešením môžeme konštatovať, že množstvo nelegálneho odpadu vo voľnej prírode klesá. Po náročnej práci nasledoval zaslúžený guláš v kultúrnom dome, ktorý pripravili zamestnanci obecného úradu. Jarným upratovaním katastrálneho územia Veľký Cetín sme prispeli k zlepšeniu kvality životného prostredia v našej obci. Všetkým zúčastnením a OZ Upracme Slovensko patrí veľké poďakovanie.

20230422 122645 zmensenaHlavným organizátorom podujatia „DEŇ ZEME“ bola obec Kechnec zastúpená starostom p. Ing. Tomášom Konkolyom, PhD., v spolupráci s miestnou poľovníckou organizáciou Berek. Obec Kechnec zabezpečila marketing, technické vybavenie a pohostenie na konci akcie pre každého účastníka guláš a kofolu zdarma. Poľovníci koordinovali, zvážali odpad na určené miesta a sprevádzali jednotlivé pracovné skupiny. Podujatie „DEŇ ZEME“ sa konalo dňa 22.4.2023 a podporili ju aj okolité obce ako Milhosť a Seňa zabezpečením velkokapacitných kontajnerov. Taktiež podujatie podporili Slovenský rybársky zväz MSO Košice a dostali sme podporu aj od spoločností z miestného priemyselného parku v Kechneci ako napr. Marelli, Crown a ďalších. Zúčastnilo sa viac než 100 ľudí prišli milovníci prírody, deti, dôchodcovia, rybári, poľovníci jednoduchšie povedané - DOBROVOĽNÍCI, ktorí chceli prispieť k lepšiemu.

zber odpadu cajkov 7 zmensenaDňa 18.4.2023 zorganizoval Poľovnícky a ochranný spolok DEBERČA Čajkov v spolupráci s obcou Čajkov podujatie Čistý revír - čistá príroda, ktorým sa pridali k práve prebiehajúcemu celoslovenskému podujatiu. Na podujatí sa zúčastnilo 30 ľudí vrátane detí a spoločne vyzbierali cca 5 ton odpadu.

zber odpadu visolaje 3 zmensenaDňa 16.4. PZ Brekov Visolaje-Beluša zorganizovalo akciu Čistý revír = čistá príroda. Akciu podporilo 25 účastníkov: členovia združenia a ľudia, ktorým záleží na našom okolí. Po práci nás očakával náš kuchár a jeho pomocníci s výborným gulášom. Likvidáciu vyzberaného odpadu zabezpečila obec Beluša.

zber odpadu ziar selce 5PZ Žiare Selce prijalo výzvu SPK „Čistí revír - Čistá príroda" a zorganizovalo brigádu v spolupráci OU Selce, Urbariátom Selce a Lesy SR. Zabezpečili sme plagáty, v obecnom rozhlase , na obecnej webstránke selce.sk ako aj na Facebook-u. Akcia sa konala 15.4.2023 a napriek neistého počasia sa zúčastnilo 70 ľudí. Podarilo sa nám z prírody vyzbierať cca 6 ton smetí. Kopa pneumatík a tri plné kontajnery smeti. Akciu hodnotím veľmi pozitívne. Po brigáde sme si spoločne dali poľovnícky guľáš a účastníci brigády sami proaktívne prisľúbili účasť na šiesty ročník akcie.

zber odpadu domaska 6Dňa15.4.2023 naše poľovnícke združenie opakovane organizovalo akciu Čistý revír-čistá príroda. Na akcii sa zúčastnili členovia, čakatelia ako aj široká verejnosť z troch okolitých obcí. Smutnou správou je, že sme zase vyzbierali okolo 6 ton odpadu. Veľmi nás ale potešilo, že sa zapojila aj verejnosť, ktorej nie je príroda ľahostajná. Po skončení akcie sme ako vždy všetkých pohostili chutným guľášom.

zber odpadu malacky 4 zmensenaTradičná jarná brigáda, ktorú organizovalo PZ Malačan na vyzbieranie odpadu v revíry sa uskutočnila 16.4.2023 v spolupráci s mestom Malacky / dodalo 3 kontajnery a odobrali vytriedený odpad / so skupinou ,,Malacký zberači" a občianskym združením ZENIT SK v počte 43 osôb. Vyzbierali spolu 1500 kg objemového odpadu, 1030 kg plastov, 710 kg pneumatik, 65 kg skla. Ďalšia skupina vysadila 300 sadeníc stromčekov. Správu z akcie sme poslali do regionálnych novín Malacky hlas aj na OPK Malacky.

zber odpadu bukovina ladce 7Poľovníci, rybári, turisti, členovia SZZP a dobrovoľníci z Ladiec, ktorým záleží na prírode a prostredí okolo nás, sa dnes stretli na spoločnej aktivite " Čistý revír = čistá príroda = čisté Ladce ".

Celkovo sa podujatia zúčastnilo viac ako 60 dobrovoľníkov, za čo sme nesmierne vďační. Väčšina prišla na dohodnuté miesto, kde sme sa rozdelili do piatich skupín a rozmiestnili sme sa na dohodnuté lokality. Boli aj dobrovoľníci, ktorí zbierali individuálne a vrecia nechali pri ceste, alebo doviezli na zberný dvor.

zber odpadu spisske vlachy 4V nedeľu sme v oblasti Zahurou pomohli prírode od odpadkov. A je až neuveriteľné, čo všetko dokážu ľudia hodiť do lesa. Záchod, umývadlo, pneumatiky, sporák... . To sa človek naozaj nikdy nepoučí a nezmení?

Čistenia sa zúčastnili nielen dospelí, ale aj deti. Hlad nám zahnal poriadny kotlíkový guláš a tak sme spojili užitočné s príjemným, v prírode a dobrej nálade. Napriek tomu, že na tú hromadu odpadkov je naozaj smutný pohľad. 

zber odpadu vajnory 5Ako býva už tradíciou, vajnorskí poľovníci aj v tomto roku nezabudli, že v jarnom období treba urobiť poriadok aj v poľovnom revíri. A to hlavne preto, že tento revír sa nachádza vo veľmi exponovanom území, hojne navštevovanom prírodychtivými návštevníkmi. Žiaľ, mnohí z nich ešte stále nepochopili, že príroda nie je odpadový kôš, že sa k nemu musíme správať minimálne tak, ako sa správame k svojej obývačke. Brigádu pod patronátom Slovenskej poľovníckej komory: Čistý revír - čistá príroda sme zorganizovali na sobotu, 1. Apríla 2023. Letáky sme vyvešali pozdĺž frekventovanej cyklotrasy Rača - Jur, ktorá vedie aj cez vajnorské vinohrady. Ráno, 1. apríla nás privítalo ozaj svojsky, apríl sa ukázal v celej svojej kráse. Počas dňa bolo aj zamračené, s miernymi prehánkami, ale sa ukázalo aj stále ešte kostrbaté slniečko, ktoré nás obšťastnilo svojou energiou, Na poľovníckej chate sa nás zišlo spolu 18 osôb, boli rozdelené jednotlivé úlohy. Za najväčší prínos pokladáme, že sme sa snažili zlikvidovať nielen voľne pohodený odpad, ale aj väčšie ,,kopy" odpadu, ktoré sa neustále vyskytujú v rastúcom počte. Veľká vďaka patrí Miestnemu úradu vo Vajnoroch, ktorý nám nezištne poskytol nákladné auto na odvoz odpadu a jeho uloženie v zbernom dvore. Auto sa muselo otočiť 2x, spolu sme vyzbierali asi 2,5 t odpadu. Po skončení brigády nás už čakal skvelý poľovnícky guláš. Všetci účastníci sa zhodli v tom, že sme opäť vykonali kus dobrej práce v prospech nášho krásneho revíru.

zber_odpadu_gajary_4_zmensena.jpgPZ Dúbrava Gajary zorganizovalo brigádu v rámci akcie čistý revír v sobotu 15.4.2023 so zrazom o 8,00 na poľovníckej chate v Dúbrave. Akcie sa zúčastnilo 14 členov PZ + 5 rodinných príslušníkov. Napriek nepriazni počasia sa nám v dopoludňajších hodinách podarilo vyzbierať 6 prívesných vozíkov prevažne komunálneho odpadu, pričom sme sa sústredili na približne tretinu výmery poľovného revíru. S pocitom dobre vykonanej práce v starostlivosti o revír sme sa zaviazal,i na podobné brigády ešte v priebehu tejto poľovníckej sezóny.

zber odpadu lutila 4Zber odpadu bol zorganizovaný v obci Lutila vyvesením plagátu /v prílohe /na tabuli oznamov obce Lutila a nástenke pred vchodom do predajne COOP Jednota štrnásť dní vopred. Akcia sa konala v sobotu 15.apríla so začiatkom o 8,00. V obecnom rozhlase bolo 3 dni vopred 3x vyhlásené o konaní akcie. Text vyhlásenia prikladáme. Chceli sme do akcie zapojiť aj ostatných občanov, ktorí chodia do prírody alebo sú spoluvlastníkmi urbárskych pozemkov.

Zber odpadu PZ Nemšová rok 2023 zmensenaNa zbere bolo prítomných 9 členov PZ Nemšová, a cez 20 dobrovoľníkov z rôznych organizácií pôsobiacich v meste Nemšová.

Členovia PZ Nemšová a dobrovoľníci sa opäť zapojili do projektu čistý revír-Čistá príroda pod záštitou Slovenskej poľovníckej komory a televíznej relácie HALALI.

PZ Nemšová, občania Nemšovej a dobrovoľníci sa zapojili do II. ročníka zberu odpadu v Nemšovej a širokého okolia. Zber sa konal v 3 etapách v rôznych častiach mesta Nemšová. Po prvý krát sa pripojili k nám aj rybári - SRZ Obvodná organizácia č.4- Nemšová, OZ Kľúčikovo a základne školy z Nemšovej.

zber odpadu gemerska horka 14 zmensenaPZ ŠÓŠ Gemerská Hôrka organizoval akciu čístý revír = čistá príroda v katastrálnom území Gemerskô Hôrka v lokalite Skalica. Na akcii sa zúčastnili 22 ľudia. Vyzbieralo sa 1,5 tony odpadu. Akcia sa konala 15.4.2023 od 8-12,30 hod.

celovceDňa 1.4.2023 Poľovnícka  spoločnosť Pustý hrad Čelovce zorganizovala Čistý revír - čistá priroda. Zúčastnilo sa vyše 35 ľudí. Vyzbierali sme vyše 12ton odpadu. Po dobrej vykonanej práci sme deň zakončili fajným poľovníckym guľašom. Viac vo videu:

zber odpadu PZ Lysec hosec23 3Poľovnícke združenie Lysec - Hôsec sa dňa 1.4.2023 spolu s KST t.o. pri TJ Belá-Dulice, obcou Belá-Dulice a Pozemkovým spoločenstvom Urbariát Belá, zapojilo do iniciatívy Čistý revír = Čistá príroda, ktorú už po piatykrát vyhlásila Slovenská poľovnícka komora a redakcia TV magazínu Halali. Viac ako 80 ľudí bolo rozdelených do pracovných skupín, ktoré sa vybrali zbierať odpadky z poľovného revíru Belá, ktorý sa nachádza v Národnom parku Veľká Fatra, konkrétne v Belianskej aj Jasenskej doline, v okolí ciest, priľahlých poliach, lúkach a v okolí turistickej rozhľadne. Ľudia vyhodili do prírody nespočetné množstvo kovového aj plastového odpadu, ktorý sme separovali do zakúpených vriec a komunálny odpad do pripraveného veľkoobjemového kontajnera. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať takmer 10 ton rôzneho odpadu, o ktorého likvidáciu sa postarala obec.

zber odpadu dolnedubove 9 zmensenaDňa 1. apríla 2023 sme sa o 8:30 hod zišli na parkovisku pri priehrade v chotári obce Dolné Dubové v revíry Jastrab Dolné Dubové. V rámci možností sa zišlo sedem (z desiatich) členov PZ, ktorí vyzbierali okolie priehrady a potoky, plus priľahlú cestu smerom na Horné Dubové (viď mapka). Dopoludňajšia akcia skončila zhromaždením asi 300kg odpadu, prevažne plastov, ktoré sme po dohode s Obecným úradom umiestnili k obecným kontajnerom a obec sa postará o jeho likvidáciu. Akcia bola ohlásená a mala byť koordinovaná spolu s OÚ, avšak pre náhle povinnosti futbalistov a hasičov sa deň pred konaním zrušila väčšinová účasť a zberu odpadu sa venovali len poľovníci.

20230408_111842_zmensena.jpgPZ Jarabina-Horné Jaseno zorganizovalo s OU Turčianske Jaseno 8.4.2023 v rámci akcie ČISTÝ REVÍR=ČISTÁ PRÍRODA brigádu zameranú na čistenie revíru po nezodpovedných občanoch.Akcie sa zúčastnilo 18 členov a 7 rodinných príslušníkov. Odpad sa zbieral v katastrálnych územiach Turčianske Jaseno, Horný Kalník,Dolný Kalník,Dražkovce,Martin. Vyzbieral sa približne jeden velkokapacitný kontajner.

zber odpadu pribelce 19 zmensenaBrigádu na odstraňovanie smetí a odpadkov zorganizovalo PZ Podskala Príbelce s obcou Príbelce a ďašlími spoločenskými organizáciami v obci. Celkovo sa akcie zúčastnilo takmer 80 osôb, z toho 34 členov PZ. Hmotnosť vyzbieraného odpadu, z ktorého bol vyseparovaný kovovoý odpad, sklo a pneumatiky, ktorú odviezla spoločnosť Marius Pedersen a.s. na skládku odpadov bola 3,64 tony. Krásne sobotné dopoludne dňa 1.4.2023 uzavrel chutný poľovnícky guľáš, ktorý chutil starším aj mladším ročníkom. Krásnou akciou na ochranu príroda a vôd sme si pripomenuli svetový deň vody, ktorý bol 22. marca.

zber odpadu pdcaka 7Brigádu na odstraňovanie smetí a odpadkov organizovali poľovníci revíru Kopec Čaka. Druhý ročník akcie s názvom „Čistý revír, čistá príroda" sa konal dňa 25. marca 2023 za poskytnutia zberného dvora obcou Čaka. Celkovo sa akcie zúčastnilo takmer 40 osôb, z toho 16 našich poľovníkov. Hmotnosť vyzbieraného odpadu bola 14,7 tony ako nás informovali zamestnanci obecného úradu, z ktorého bol vyseparovaný kovový odpad, elektro odpad, sklo a pneumatiky. Krásne sobotné dopoludnie dňa 23.3.2023 uzavrel vynikajúci poľovnícky guľáš, ktorý chutil všetkým účastníkom akcie čistý revír 2023.

IMG 20230401 102344 446Dňa 1.4.2023 PZ Horná Potôň spolu s obcou Horná Potôň organizovali jarné upratovanie v revíri a v obci. Brigády sa zúčastnilo 24 členov a 2 čakatelia PZ, okolo 25 ľudí z obce a členovia DHZ Horná Potôň. Od 9,00 do 12,00 sme pozbierali 3,2 tony zmiešaného odpadu. Na záver briágdy sme zúčastneným poďakovali guľášom z diviny.

zber odpadu pzlipiny 2Koncom roka 2022 sme vytipovali ďalšie miesto v PR na ktorom bolo najviac ,,stôp“ po nezodpovedných, bezcharakterných, plytkých a prízemne zmýšľajúcich nižších formách života, ktoré by mali žiť niekde na okraji tej našej ľudskej. Ich terčom bolo okolie potoka o dĺžke cca 2 km v časti PR s názvom Hlybovec. 26.03.2023 nastal deň, kedy sme sa tieto stopy rozhodli navždy zmazať. Vzhľadom nato, že sa táto lokalita nachádzala v časti PR , ktorý poľovne obhospodaruje Hanušovská pracovná skupina, rozhodli sme sa požiadať o pomoc aj vedenie Mesta Hanušovce nad Topľou, ktoré nám na túto akciu poskytlo dva veľké kontajnery a po akcii zabezpečilo ich odvoz na skládku TKO v Petrovciach, ktorú prevádzkuje firma KOSIT a.s..

1680693440569Poľovníci z Poľovníckej Spoločnosti Divé Husi Mužla,okr.Nové Zámky, počas Nedele 26.3..2023 vyzbierali 1 velky kontajnery odpadu,z " revíru ",ako aj z priľahlých ciest a komunikácií, po nezodpovedných ludoch odpadu bolo bezmála 2,2 tony. Robíme to každý rok,a nerobíme to nie pre seba,robíme to pre našu prirodu

Ďakujeme všetkým za spoluprácu!

IMG 8923 zmensenaPZ Driny Smolenice - Lošonec v rámci akcie Čistá príroda = čistý revír  zorganizovalo v spolupráci s OÚ Smolenice dňa 31.3.2023 brigádu na zber odpadu, ktorý po sebe zanechali nezodpovední občania a turisti. Na akcii sa zúčastnilo 47 členov, rodinných príslušníkov a priateľov. Nazbierali sa 2 veľké kontajnery o celkovej váhe 3,4 tony.

Podkategórie

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.